Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. május 31., szerda

22.246 - ​ NEMZETI LOBOGÓ MINTAPÉLDÁNY ÁTADÁSA > 2017. JÚNIUS 2-ÁN,


Feladó: Fejér Szövetség
Dátum: 2017. május 31. 2:07
Tárgy: Meghívó a fehérvári Országzászló Emlékműért létrejött társadalmi összefogás Nemzeti Lobogójának átadására
Címzett: 

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!
Tisztelt
- a fehérvári Ereklyés Országzászló emlékmű társadalmi összefogással megvalósuló helyreállítását - Támogató Szervezetek Képviselői, Tagjai!


https://www.youtube.com/watch?v=yQj6HCORClQ&authuser=01936. május 24-én Székesfehérvár Országzászló teret és Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművet avatott.
2018. június 4-én Székesfehérvár - a 2016. május 24.-i bejelentéssel nyilvánosságra hozott elhatározott szándéka szerint - újra avatja Fehérvárott a társadalmi összefogás eredményeként helyreállított Országzászló teret és Fehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét.
2017. június 2-án - a tervezett átadás és újra avatás előtt egy évvel a Fejér Szövetség - Alba Regia Civitas Rend, Fejér MAG Egyesület, Fejér Szövetség mozgalom, Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Rákóczi Szövetség Fejér Megyei Szervezete, Szent György Lovagrend Fejér Megyei Szervezete, Trianon Társaság Fejér Megyei Szervezete - az eseményhez és védnökséghez csatlakozó társadalmi szervezetek képviselőivel közösen adja át a fehérvári Országzászló tér, az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért létrejött társadalmi összefogás jelképét, a leendő Országzászló Emlékmű Nemzeti Lobogójának Mintapéldányát Székesfehérvár városának.
Ezúton hívjuk meg Önöket, hogy legyenek tanúi és részesei a 2018. június 4.-i határidővel helyreállítandó fehérvári Ereklyés Országzászló Emlékmű tartozékaként a Fejér Szövetség védnökségével vállalt és elkészíttetett
​​

NEMZETI LOBOGÓ MINTAPÉLDÁNY
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
​​
eseménynek
2017. JÚNIUS 2-ÁN, PÉNTEKEN, 17 ÓRAKOR
 A VÁROSHÁZ TÉREN

Az átadásról egy okmányt állítunk ki és adunk át Székesfehérvár városának, azaz a városvezetés képviselőjének. 

Az ünnepélyes átadáson terveink szerint
 • felvonultatjuk a Történelmi Vitézi Rend székkapitánya, vitéz Bucsy László által e célra rendelkezésünkre bocsátott 64 vármegye zászlaját,
 • bemutatjuk és hivatalosan átadjuk a városnak az Országzászló Emlékmű Nemzeti Lobogójának 4m x 0.8m-es, egyedi, beltéri hímzett mintapéldányát annak származási és átadási okmányaival együtt,
 • melyek közül egyet, amely az átadást tanúsító bizonylatként a társadalmi összefogásról szól,
  • az átadásra bejelentkezett szervezetek pontos megnevezésével
  • és a megjelent képviselők aláírásával hitelesítünk a helyszínen.
Az aláírandó okmány két példányban készül, melyek egyikét (mint eredeti példányt) a Fejér Szövetség őrzi és másolja le a szükséges példányszámban és juttatja el a csatlakozó társadalmi szervezetek részére! 

Tisztelettel kérjük a társadalmi szervezetek képviselőit, hogy
CSATLAKOZZANAK
az ünnepélyes átadáshoz,

azaz az Országzászló felett a Fejér Szövetség által vállalt védnöki szerephez,
OSSZUK MEG EZT A NEMES, ÖNKÉNT VÁLLALT TERHET!

A csatlakozó Fejér megyei érdekeltség (itt bejegyzett, vagy helyi szervezettel is rendelkező) társadalmi szervezetek egyúttal a Fejér Szövetség által az Ereklyés Országzászló Emlékmű Nemzeti Lobogója felett vállalt társadalmi védnökség részesei és abban felelősséget vállaló szereplői is lesznek mindaddig, amíg "Országzászló" lobog az Országzászló téren és a társadalmi szervezetek léteznek.

Természetesen ez a meghívás minden - nem politikai pártként - bejegyzett és nagyra becsült társadalmi szervezet képviselőjének, tagjának és minden fehérvári polgárnak is továbbítható és továbbítandó!

Meghívást kaptak:
Székesfehérvár megyei jogú város polgármestere, Cser-Palkovics András és a városvezetés tagjai, Abai Atilla Király Gimnázium, Abai Marczipán Lovasfarm, Alba Regia Civitas Rend, Bodajki Hétfalu Közösség, Csák Had, Élő Közösségek mozgalom, Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület, Fehérvári Huszár Egyesület, Fejér Baranta Egyesület, Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér megye, Hegyvidéki Trianon Társaság, Juhász László, Magyar Királyi Kardforgatók Rendje, Magyar Nemzeti Gárda, Magyarok Szövetsége szervezetei, Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Rákóczi Szövetség Fejér megye, Szabó László vállalkozó (Csákvár), Szilasy György, Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa, Történelmi Vitézi Rend, Trianon Társaság Fejér megye, Új Egység Közhasznú Egyesület (Veszprém), Új Magyar Gárda, Válasz Egyesület, v. Versegi-Herczeg Balázs, Vértes Lovas Egyesület (Szúnyogpuszta), Vidermann Csaba, Vitézi Rend és országos, megyei és városi sajtó- és világhálós honlap-szerkesztőségek.

Az ünnepélyes átadás menetrendje:
 1. 16:30-16:45 Bejelentkezés és fegyelmezett gyülekezés a Városház téren
 2. 16:45-17:00 Az átadást tanúsító okmányok előzetes aláírása a társadalmi szervezetek képviselő részéről
 3. 17:00-17:15 Az ORSZÁGZÁSZLÓ - NEMZETI LOBOGÓ MINTAPÉLDÁNY - bemutatása és átadása Székesfehérvár város képviselőjének és az átadási okmányok ellenjegyzése a Fejér Szövetség képviselője és a Városvezetés képviselője részéről (2-2pld)
 4. 17:15-17:30 Nemzeti Himnuszok - Magyar és Székely Nemzeti Fohász
Az ünnepség után egyúttal minden résztvevőt szeretettel hívunk és várunk arra a 2017. június 2-án 19 órától kezdődő Trianon megemlékezésre és felvonulásra, amelyet a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér megyei szervezete rendez a fehérvári Hősök terére és a Fő utcán felvonulva az Országzászló térre.

Isten áldja meg a magyart, tartson neve míg a Föld tart!

Bizalommal az ősi erényben:
lovag Dr. Boór Ferenc elnök - társelnök
Szent György Lovagrend - MVSZ FMSZ - Fejér Szövetség