Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. május 30., kedd

22.245 - ​ Nemzeti Hírhaló > Fricz Tamás: A szabadkőművesség és a pápa


Feladó:
​​
Nemzeti Hírhaló 
Dátum: 2017. május 30. 8:03
Tárgy: Fricz Tamás: A szabadkőművesség és a pápa 
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>Fricz Tamás: A szabadkőművesség és a pápa

2017-05-11 nemzeti.net

A szabadkőművesség Ferenc pápát megválasztása óta különös becsben tartja, és ezt a tényt nem árt figyelembe vennünk akkor, amikor a Vatikán vezetőjének tevékenységét és annak lehetséges következményeit megítéljük nem sokkal békéltetőnek szánt egyiptomi útja után, ahol szélsőséges muszlim csoportok kopt keresztényeket ölnek halomra.


Kezdjük először is azzal, hogy a pápa megválasztását követő napon az Olasz Nagy Kelet páholy (Grande Oriente D'Italia), amely az ország szabadkőműveseit képviseli, kibocsátott egy hivatalos közleményt, melyben dicsérte őt a megválasztása napján megtett első egalitariánus, egyenlőségre törekvő intézkedéseiért. A dokumentum nyilvánvalóvá tette a szabadkőművesek azon várakozását, hogy az új pápa az egyházat a szabadkőművesség által vágyott demokratikus útra vezeti majd. Ez az álláspont az Olasz Nagy Kelet páholy hivatalos honlapján jelent meg. (Forrás: Katolikus-honlap.hu)

Gustavo Raffi, a páholy nagymestere ekkortájt arról beszélt, hogy "Ferenc pápával semmi sem lesz többé olyan, mint előtte", illetve kifejtette: "Az egyszerű kereszt, amit fehér reverendáján viselt, reményt kelt bennünk, hogy az egyház emberei újra felfedezik a minden jóakaratú emberrel és a szabadkőművességgel való párbeszéd fontosságát, ami a latin-amerikai tapasztalat tanítása szerint az emberiség javára és haladására szolgál, amint azt Bolívar, Allende és José Martí is megmutatta, hogy csak néhányat említsünk. Ez az a »fehér füst«, amit várunk korunk egyházától."

Ha a szabadkőművesség mondja azt, hogy az új pápával semmi nem lesz többé olyan, mint előtte, annak különös jelentősége van. De menjünk is tovább! Jorge Mario Bergoglio bíborost 2005-ben a Buenos Aires-i Rotary Club mint az év emberét a klub Silver Laurel díjával tüntette ki.

A Rotary-klub-tagság, illetve a klubhoz kötődés általában nem áll távol a szabadkőművességhez kapcsolódás beismerésétől, vagy utóbbi céljainak elfogadásától. A Rotary Magazin 2013-as számában egy bizonyos Martin Lohmann nevű szerző a pápát dicséri, és idézi Perez izraeli elnököt, aki szerint "Az újonnan megválasztott pápa az Istennek való odaadás, az Isten iránti szeretet, a béke iránti szeretet, egy szent szerénység és egy most ébredő kontinens mellett áll ki."

Érdemes felfigyelni az "egy most ébredő kontinens" kitételre. Vajon mit takarhat ez a gondolat, mi lehet a tartalma ennek az ébredésnek? Érdemes ezzel összefüggésben idézni a Time Magazin címoldalát a pápa megválasztását követően. A címoldalon ez szerepelt: "New World Pope (Az új világ pápája). Vajon mit jelent itt az új világ? Mindenesetre Ferenc pápa az ökumenizmus elkötelezett híve, s nagy megértéssel, empátiával beszél az iszlámról, annak egyistenhitéről.

Ezek után térjünk át az Európa jövőjét fenyegető migránsáradatra, s ezzel kapcsolatban a szabadkőművesség véleményére. 2015. szeptember 7-én huszonnyolc európai szabadkőműves-páholy adott ki közös nyilatkozatot, amelyben felszólítják az európai kormányokat, hogy fogadják be az összes, Európába tartó bevándorlót. Nemleges válasz esetére azzal fenyegetnek, hogy újabb konfliktusokat szítanak Európában. (A nyilatkozatot többek között a francia Medias-presse.info tette közzé 2015. szeptember 9-én.)

A páholyok arra hivatkoznak, hogy felül kell emelkedni a nemzeti egoizmuson, az európai vezetőknek be kell tartaniuk az emberi jogokat, a szolidaritás és testvériség eszméit, s az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatából kell kiindulniuk. Meglepő, hogy a nyilatkozat lényegében ultimátum jellegű, ugyanis kijelentik, hogy ha az európai államok nem engedélyezik a korlátlan bevándorlást, akkor, mintegy válaszképpen, "megosztottságot és konfliktusokat" helyeznek kilátásba.

Mindebből levonható néhány következtetés a szabadkőműves-szervezetek alapállásáról. Kiindulópontjuk a szabad individuum és a francia forradalomig visszanyúló emberi jogok, eszményük az egyének közötti világméretű társulás, "szolidaritás", s ezáltal egy univerzális világpolgárság, világtársadalom létrejötte. A nemzetet, a nemzetállamokat a múlt rekvizitumai közé sorolják, a "nemzeti egoizmust", a nacionalizmust pedig meg kell szüntetni, hogy átvegye a helyét a kozmopolita nemzetköziség, a globalizmus.

Ezen belül egy olyan új Európát képzelnek el, amelyben keverednek az etnikumok és a vallások, megszűnik a kereszténység és a keresztény egyház kitüntetett pozíciója, hogy helyette egyfajta "ökumenizmus" vegye át a szerepet. Ez rövid távon a vallások közeledését és kiegyenlítődését jelentheti, hosszú távon azonban felbukkan az egységes világtársadalom mintájára és logikus következményeként az egységes, szinkretista világvallás víziója is.

Ebben az összefüggésben pedig korántsem véletlen, hogy a szabadkőműves-szervezetek nagy erőkkel támogatják a korlátok nélküli bevándorlást Európába, mert ez eszmei-ideológiai víziójuk megvalósítását segítheti elő. És az is teljesen világos, hogy azokat a kiemelkedő súlyú, fontos intézményeket irányító személyiségeket is támogatják, akik céljaiknak megfelelő közéleti tevékenységet folytatnak.

Nem vitás, hogy Ferenc pápa egyértelműen a migránsok feltétlen befogadá­sára helyezte, helyezi a hangsúlyt, s a szabadkőművesek által is hangoztatott szolidaritás és humánum fontosságát emeli ki, már-már közelítve az ultraliberális emberi jogi fundamentalizmushoz.

Feltűnő az is, hogy Ferenc tézisei is kifejezetten a migráns mint egyén szempontjaira helyezik a fő hangsúlyt, miközben feltűnően hiányoznak ezekből az érvelésekből a nagyobb közösségek, az európai nemzetek szempontjai, a nemzeti értékek, érdekek figyelembevétele, a nemzetekkel kapcsolatos "tolerancia", "szolidaritás" és "humanizmus". Úgy tűnik, hogy a migráns emberi jogai a legfontosabbak, és a történelmi, keresztény nemzetek jogai pedig lényegtelenek, érdektelenek és "tradicionalisták".

Szeretném itt finoman megjegyezni: a keresztény egyház megújítása nem a nemzetek megszüntetése által lehetséges, s nem neoliberalizmussal és politikai korrektséggel. Az egyház megújítása az élet és a keresztény társadalmi közösségek, nemzetek valós problémáihoz igazodó megközelítéssel lehetséges.

Egyszóval: a fentieket figyelembe véve ne csodálkozzunk, ha a szabadkőművesség Ferenc pápát dicséri. De ne örüljünk neki...

Kapcsolódó:
Ferenc pápa kirúgott egy konzervatív bíborostFerenc pápa kirúgott egy konzervatív bíborost (hvg.hu)
Az abortusz- és melegházasság-ellenes amerikai papot a Püspöki Kongregációból küldte el a pápa, aki állítólag "jó püspököket akar, függetlenül attól, hogy konzervatívak vagy liberálisak-e". Ferenc pápa felmentett a befolyásos vatikáni Püspöki Kongregáció tagjai közül egy konzervatív amerikai bíborost, aki hosszú ideje bírálja az abortuszt és az azonos neműek házasságát - közölte kedden a The New York Times (NYT) című amerikai napilap.
Kitálal a bíboros: liberális puccsal került székébe Ferenc pápa?Kitálal a bíboros: liberális puccsal került székébe Ferenc pápa? (valasz.hu)
Liberális puccs emelte hivatalába Ferenc pápát! - kongatták meg többen a vészharangot egy belga bíboros minapi nyilatkozata után. Amint a csütörtöki Heti Válaszból kiderül, az egyházfő legitimitása a jelek szerint nem sérült, néhány tanulsággal azonban így is gazdagabbak lettünk.
Menekültek lábfejét csókolta Ferenc pápaMenekültek lábfejét csókolta Ferenc pápa - Fotók! (blikk.hu)
Róma - Muszlim, keresztény és hindu vallású menekültek lábát is megcsókolta nagycsütörtök este Ferenc pápa. Ezzel a gesztussal fejezte ki együttérzését a katolikus egyházfő a hazájukat elhagyni kénytelen migránsok millióival. Az utolsó vacsorára emlékező misét Ferenc pápa a Rómától harminc kilométerre lévő Castelnuovo di Porto befogadóállomásán mutatta be, ez a legnagyobb olaszországi menekültközpont. A lábmosás szertartásán a pápa 12 menekültnek és a velük dolgozó önkénteseknek mosta meg a lábát.
Háborút indítanak a pápa ellen?Háborút indítanak a pápa ellen? (hetek.hu)
Bíborosok lázadása a Vatikánban. "Egyes bíborosok doktrinális háborút akarnak, és ennek célpontja valószínűleg Ferenc pápa" - állította Walter Kasper bíboros az olasz Il Mattino című lapnak adott nyilatkozatában. Kasper szerint a konfrontációt az októberi rendkívüli püspöki szinódusra időzítették, és szervezői között olyan "nehézsúlyú" egyházi vezetők találhatók. Mindhárman a pápaesélyesek közé számítottak a legutóbbi konklávén, ezért vannak, akik szerint akár egyházszakadásig is eljuthat a vita, ha a pápa nem enged reformterveiből.
Dr.Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta?Dr.Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta?
(eucharisztikuskongresszus.hu)
A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).
A Jezsuiták, mint gazdasági és katonai szervezet - a valódi háttérhatalomA Jezsuiták, mint gazdasági és katonai szervezet - a valódi háttérhatalom (het-mennydorges)
Nem az Egyesült Államok, Oroszország vagy Kína az igazi hatalom a világon. Hanem Róma. A Római Katolikus Egyház (Vatikán) az egyetlen leghatalmasabb erő a világon. Ugyanakkor a Vatikán a férfiakból álló legnagyobb szerzetesrend, a jezsuiták irányítása alatt áll. A jezsuita rendet 1534-ben hozták létre, hogy az "ellenreformációt" szolgálják (eltöröljék az igaz hitet) - az Egyház karja, mely segít harcolni a muszlimokkal és a Protestáns Reformátorokkal. Ők azonban kémkedéssel harcoltak.
Mozifilmet készítettek az Anunakikról: rejtélyes módon soha nem mutatták beMozifilmet készítettek az Anunakikról: rejtélyes módon soha nem mutatták be (avilagtitkai.com)
Rengeteg a különféle összeesküvés elmélet akörül a 2006-ban bejelentette mozifilm körül, mely tabuk nélkül mutatta volna be az Anunnakikat. A filmet el kellett tusolni, és az emlékét is kitörölni a világból. De mi állhatott a háttérben? 2006-ban bukkant fel vártalanul a hír, hogy egy addig viszonylag ismeretlen rendező - Jon Gress - rendezésében el fog készülni egy igen nagyszabású mozifilm, mely az Anunnakik titkát mutatta volna be.
Felsőfokú dicséret a budapesti Családkonferenciáról Ázsiából; ugyanoda rúgások - na honnan?Felsőfokú dicséret a budapesti Családkonferenciáról Ázsiából; ugyanoda rúgások - na honnan? (lovasistvan.hu)
Felső fokon ír Francisco S.Tatad Fülöp-szigeteki újságíró, volt szenátor a budapesti Családkonferenciáról, ahol előadás tartására is meghívták. Ismerteti, mintegy hatvan országból érkeztek küldöttek a Családok 11-ik Világkongresszusára. Tatad a Fülöp-szigetek vezető lapjában azt írja, az egész "első világnak" (First World) követnie kell a magyar miniszterelnök azon tettét, hogy a családok témáját a partvonalról az európai politika középpontjába vonta.Itt az új radikális jobboldali párt: Párttá alakul az Identitesz

2017-05-26 magyarkozosseg.net

Várható volt a dolog, Vonáék cukisodása után.Úgy tűnik kialakulóban a 18-as választásokhoz a fiatalokat hívó két oldal a liberális baloldali Momentum és ez az új radikális jobboldali formáció aminek majd 8.-án tudjuk meg a nevét. 

Egy új jobboldalt építünk! Ezzel a szlogennel lépett fel a politikai palettán az Identitesz. Az Identitárius Egyetemisták Szövetsége egy olyan jobboldali közösséget akar felépíteni, amelyet - mint vallják - nem köt a politikai megfeleléskényszer, az időszerűtlen történelmi témákban való megnyilvánulás és a politikai identitás visszafelé igazításának jelensége. Vendég: László Balázs elnök, Identitesz.

Ami tudható, hogy három szervezet fog össze. Ezek a következők (a honlapjuk a linkekre kattintva elérhetőek + facebook oldalak):

1. Betyársereg - Facebook (Borsod)
2. Érpataki Modell - Facebook
3. Identitesz - Facebook 

Kapcsolódó:
Gondolatok és normatívák az új magyar jobboldal születéséhezGondolatok és normatívák az új magyar jobboldal születéséhez (magyarkozosseg.net)
"Ilyen időkben nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy erőinket és energiáinkat a jelenlegi kihívásokban abszolút nem releváns történelmi témákban való vitatkozásokra fecséreljük. Így az új jobboldali közösségünket a közös akarat, az egység és az előre tekintés kell, hogy jellemezze." László Balázs, az Identitesz elnökének írása.
Új szélsőjobboldali mozgalom alakul a Betyársereg részvételévelÚj "szélsőjobboldali" mozgalom alakul a Betyársereg részvételével - és egyelőre csak ennyi biztos az egészből (magyarkozosseg.net)
Néhány hét múlva új szélsőjobboldali mozgalom indul, mert a tagjai úgy látják, sem a Fidesz, sem a Jobbik nem képviseli hitelesen az értékrendjüket. Nem zárják ki, hogy majd párttá alakulnak, de még nem érzik úgy, hogy időszerű lenne erről beszélni. A fideszes média nagyon ráharapott a témára, mert egy új radikális párt szavazatokat szipkázhatna el a Jobbiktól, Vona viszont azt mondja, nem foglalkozik matematikával.
Tovább szakad a Jobbik? A komplett Betyársereg is kihátrálhat Vonáék mögülTovább szakad a Jobbik? A komplett Betyársereg is kihátrálhat Vonáék mögül (magyarkozosseg.net)
Júliusban új nemzeti radikális politikai mozgalom bont zászlót, amelynek egyik frontembere Tyirityán Zsolt, a Jobbikkal eddig szoros kapcsolatban álló Betyársereg vezetője lesz. Tyirityán az ATV.hu-nak azt mondta: "egyelőre" nem egy új pártról, hanem csak egy mozgalomról van szó. A portál rámutatott: óriási mozgolódás zajlik széljobbon, amióta Vona Gábor középre próbálja kormányozni a Jobbikot.
A Betyársereg közleménye: Jogtalanul és igaztalanul vádolják tagjainkat!A Betyársereg közleménye: Jogtalanul és igaztalanul vádolják tagjainkat! (betyarsereg.hu)
A mai napon az RTL Híradója "Rengeteg készpénzt találtak" címmel hozott le egy hírt, amelyben baranyai klánunk egyes tagjait a TEK kommandósai állítják elő. A hír valóban igaz, azonban testvéreinket igaztalanul vádolják és ezt az egészet egy jogszerűtlen, koncepciós eljárásnak tekintjük. Az RTL Klub anyaga pedig úgy látszik a szenzációhajhászásra ment rá. Torzítják és felnagyítják a valóságot. Hivatalos közleményünket az ügyben alább olvashatjátok.
A Betyársereg üzenete a jelentkezőknekA Betyársereg üzenete a jelentkezőknek (betyarsereg.hu)
A Betyársereg e-mail címére naponta érkeznek levelek, amelyben a csatlakozás mikéntjéről kérdeznek bennünket. Fontosnak tartjuk, hogy újra és újra tudassuk a feltételeket a jelentkezőkkel. Örömmel látjuk, hogy ilyen sok tettrekész ember tűnik fel az országban. Azonban meg kell jegyezzük, a Betyársereg sosem lesz tömegszervezet! Nem a létszámunkkal, hanem a jelenlévők fizikális, harci teljesítményével járunk elöl. Tehát a válogatás jogát fenntartjuk. A 7 hónapos próbaidő pedig embert próbáló. A jelentkező teljes életét kívánjuk, önfeláldozó módon, cserébe pedig ha kiállja a próbát egy új családot is nyer.