Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. május 27., szombat

22.238 - Nemcsak szavakban, tettekben is..! > ​ HOLLIK ISTVÁN > ​ 2017. május 27. 15:24


Feladó: mandinka.bt
Dátum:
​​
2017. május 27. 15:24
Tárgy: Nemcsak szavakban, tettekben is..!
Címzett: 

 
2018-ban ismét többet fordítunk a családok és a gyermekvállalás támogatására, munkahelyteremtésre, illetve a munkaerő megtartására, az életpályaprogramokra és a nyugdíjak reálértékének megőrzésére.

A folytatódó adócsökkentések, a szélesedő családpolitikai intézkedések, a béremelési programok ösztönzése mind-mind azt a célt szolgálja, hogy jövőre is mindenki léphessen egyet előre a saját életében,- hangsúlyozta a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájában a KDNP álláspontját képviselő politikus. 
​​

HOLLIK ISTVÁN: - Képviselőtársaim! Ha egy mondatban kéne összefoglalni a 2018-as költségvetés lényegét, akkor azt tudnánk mondani, hogy a 2018-as költségvetés elsősorban a családokról, a munkából élőkről és hazánk védelméről, polgáraink biztonságáról szól. Természetesen a Fidesz és a KDNP, a kormánypártok a jövő évben is minden támogatást biztosítani fognak ahhoz, hogy a munkából élők, a családok 2018-ban is gyarapodhassanak.

- Ha megnézzük a költségvetés sarokszámait, akkor azt is fontos elmondani: bár az ellenzék gyakran hangoztatja, nem igaz az az állítás, hogy ez választási költségvetés lenne! Hiszen láthatjuk: a GDP-arányos költségvetési hiány bőven 3 százalék alatt marad, az államadósság tovább fog csökkenni, és a költségvetés hozzájárul ahhoz, hogy kiegyensúlyozott gazdasági növekedést biztosítson a magyar gazdaság szereplői számára.

- Felszólalásomban arra szeretnék koncentrálni, hogy a 2018-as költségvetés miként járul hozzá a magyar családok gyarapodásához, mennyiben támogatja a magyar családokat? Kezdem a makrogazdasági összefüggésekkel. Ha ezt nézzük, akkor azt látjuk, hogy míg 2010 előtt Magyarország sajnos ebben a tekintetben rosszul teljesített, ma ha az euró bevezetését jelző maastrichti kritériumokat vesszük alapul, akkor ezekhez a kritériumokhoz Magyarország egyre inkább közelít. Ha például a költségvetési hiányt nézzük, abban már régóta teljesítjük a maastrichti kritériumokat, de az államadósság szintje tekintetében is egyre inkább közelítünk az elvárt 60 százalékhoz.

- A bérek és  nyugdíjak vásárlóereje is javuló állapotban van. Ha rövid kitekintést teszünk, akkor azt látjuk, hogy a fejlett nyugat-európai országokban, amelyek tagjai az eurózónának, például itt érdemes megnézni Franciaországot, évek óta az ottani szocialista kormányzat alatt nem tudják tartani a 3 százalék alatti költségvetési hiányt. Tehát ebben a tekintetben lényegesen fegyelmezetlenebbül gazdálkodnak, mint Magyarország. Azt is láthatjuk, hogy elengedték az államadósságot, ami már régóta bőven meghaladja a bruttó hazai termék 60 százalékát. Tehát míg Európa több országában fiskális fegyelmezetlenség tapasztalható, addig Magyarország tulajdonképpen 2010 óta fegyelmezett politikát folytat.

- Ha az összehasonlítást a 2010 előtti időszakkal végezzük, akkor még inkább látható ez a különbség. Ha megnézzük például a 2007. évet, azt láthatjuk, hogy Magyarország akkor 3 százalék fölötti költségvetési hiányt produkált egy lényegesen kedvezőbb világgazdasági környezetben. Ennek ellenére abban az időszakban, amikor még a világgazdaság és az európai gazdaság is dübörgött, Magyarország csak 0,6 százalékos fejlődést volt képes elérni úgy, hogy az Európai Unió átlagos fejlődése 2,7 százalék volt.Tehát azt mondhatjuk: a 2010 előtti időpontban fegyelmezetlen gazdálkodás volt, elengedték a költségvetési hiányt, és egy sokkal kedvezőbb világgazdasági környezetben is alulmúltuk az európai uniós gazdasági növekedési átlagot.

- Éles változás történt 2010 után. Az új kormány bejelentette: be fogjuk tartani és fegyelmezettek leszünk a költségvetési hiány tekintetében, rendbe tesszük az állam pénzügyeit. Így is történt! 2010 óta minden évben 3 százalék alatti a költségvetés hiánya. Sőt, voltak olyan évek, amikor nem 3, hanem 2 százalék alá sikerült csökkenteni a költségvetés hiányát. Mindemellett növekedett a gazdaság és csökkent az államadósság, amelynek eredményeként ma a magyar gazdaság stabil növekedési pályán mozog. 2014-ben 4 százalékkal, 2015-ben 3,1 százalékkal, 2016-ban 2 százalékkal bővült a bruttó hazai termék. Fontos itt is leszögezni: ezek a növekedési mutatók mindig felülmúlják az európai uniós átlagnövekedést, sőt van, amikor az európai uniós átlagnövekedés duplája. Egyébként 2017-ben és '18-ban is ez várható, hiszen az Európai Unió átlagos növekedése várhatóan nem fogja elérni az idén sem a 2 százalékot, míg a magyar gazdasági növekedés 4 százalék körül lesz. Tehát azt láthatjuk, hogy fegyelmezett gazdálkodás mellett lényegesen meg tudjuk haladni az európai uniós növekedést, míg 2010-ben éppen ezzel ellenkező folyamatokat tapasztalhattunk.

- Tisztelt Ház! A költségvetési fegyelem mellett a 2018-as költségvetés természetesen tartalmazza azokat a társadalompolitikai célkitűzéseket, amelyek a kormány, illetve a kormánypártok számára kiemelt jelentőséggel bírnak. Itt szeretném elsősorban megemlíteni a családok támogatását. Hiszen a család- és népesedéspolitika területén továbbra is kiemelt szerep jut a gyermekvállalás ösztönzésének, amelynek során az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kap a határainkon kívül élő magyar honfitársaink gyermekvállalási szándékainak támogatása, amely egyidejűleg a magyar nemzeti identitás, az anyaországhoz fűződő kapcsolat megerősítését is szolgálja.

- Képviselőtársaim! A 2018-as költségvetésben kiemelt szerep jut a család és a munka összeegyeztethetőségének.  Ebben játszik fontos szerepet a gyermekek napközbeni ellátása és az új bölcsődei intézményrendszer megerősítése. Erre is jelentős források vannak a jövő évi költségvetésben. Mind a finanszírozási helyzet javítása, mind pedig a bölcsődei, óvodai férőhelyek bővítése tekintetében vannak a költségvetésben pluszforrások. Emellett kiemelt cél a családok érdekképviselete, a hazánkban és a határon túli ilyen funkciót ellátó szervezetek támogatása, például a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatának a kormányzati szakmapolitikával összhangban való működtetése.

- Képviselőtársaim! 2018-ban tovább fog növekedni a kétgyermekesek családi adókedvezménye. Havi 35 ezer forintról emelkedik 40 ezer forintra, ami évi 420 ezer forint adókedvezményt jelent egy kétgyermekes család számára. És ahogy egyébként 2014 óta, úgy természetesen jövő évben is most már nemcsak az adókból, hanem a járulékokból is levonható a családi adókedvezmény.

- Természetesen jövőre is lesz első házasok adókedvezménye, és otthonteremtésre. A 2017. évi 210 milliárd forinthoz képest 16 milliárd forintos többlet van betervezve a jövő évi költségvetésbe, így 226 milliárd forint áll majd rendelkezésre otthonteremtésre. A családok gazdálkodását ezeken túl '18-ban újabb adócsökkentések is segítik majd. Itt elég csak a legfontosabb élelmiszerek áfa-csökkentésére gondolni, hiszen azok köre tovább fog bővülni. Illetve az idősekről se feledkezzünk meg: 2018-ban 3 százalékos nyugdíjemelés várható.

- Mindez összességében a polgári kormány eddigi intézkedései mellett Európa egyik legjelentősebb családtámogatási rendszerének számít, gondolok itt a családi adókedvezményre, az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programjára, amelynek része a CSOK, az államilag támogatott kedvezményes hitel, az új lakások építésére vonatkozó áfa csökkentése, valamint a '17-től működő NOK, a nemzeti otthonteremtési közösség. Ha megnézzük az Európai Unió erre vonatkozó statisztikáit, akkor azt láthatjuk, hogy ebben is jól állunk, hiszen az Eurostat adatai szerint az összes szociális juttatáson belül a családoknak jutó pénzek aránya tekintetében 2014-ben az EU-s dobogóra is felfértünk, hiszen nálunk az összes szociális kiadás közel 12 százalékát tette ki a családtámogatás. Éppen ezért azt láthatjuk, hogy többet költ az állam erre a célra, mint régiónk bármelyik más országa, sőt a mienknél magasabb arány csak Luxemburgban és Írországban volt. Tehát csak ebben a két országban költöttek többet családtámogatásra.

- Ha megnézzük a családi költések GDP-hez viszonyított arányát, ott is azt láthatjuk, hogy ez 2014-ben 2,3 százalék volt, amely kicsivel az EU-28 átlaga alatt volt, azonban a 2014 óta foganatosított családpolitikai intézkedéseknek köszönhetően ez 2018-ra jelentősen megemelkedik. A 2018-as költségvetésben a családtámogatásra fordított összeg mintegy 1900 milliárd forint, amely a GDP közel 5 százaléka, 4,71 százaléka. Ennek a megoszlása: 640 milliárd a családtámogatási pénzbeli ellátások, gyes, gyed, családi pótlék, 360 milliárd forint az, ami a családi adókedvezményekre jut, 400 milliárd forint a családtámogatási szolgáltatásokra ‑ a védőnőkre, a bölcsődei, óvodai, illetve gyermekétkeztetésre kell gondolni ‑, 13 milliárd forint jut az Erzsébet-programra, 226 milliárd  lakástámogatásra, és 260 milliárd forint a nagymamanyugdíj-programra. Ebben a tekintetben szintén üdvözlendő, hogy a tervezetben az infláció továbbra is igen alacsony szinten marad, ami fontos a családok számára. Láthatjuk: a magyar kormány és a magyar költségvetés az Európai Unió átlagát jelentősen meghaladó mértékben költ családtámogatásra. Láthatjuk, hogy ez a költségvetés és a magyar kormány nemcsak szavakban, hanem tettekben is támogatja a családokat!

- Összességében tehát a 2018-as költségvetés a családokról, a bérből és fizetésből élőkről és minden magyar ember biztonságáról, illetve annak biztosításáról szól. Emellett a számok alapján a magyar gazdasági növekedés érdemi gyorsulása várható a továbbiakban is. Az idei évben 4,1, jövőre pedig akár ezt meghaladó mértékben, 4,3 százalékkal bővülhet a magyar GDP. A kormány gazdaságpolitikájának is köszönhetően sikerül a magyar gazdasági növekedést fenntartani, sőt még javítani is, elősegítve, hogy az elkövetkező években hazánk minden tekintetben felzárkózhasson az Európai Unió fejlettebb államaihoz. Mindezek fényében természetesen a Kereszténydemokrata Néppárt támogatni tudja az előttünk levő költségvetési tervezetet! (Taps a kormánypárti padsoraiban.)

Bartha Szabó József