Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. május 17., szerda

22.180 - ​Morvai Krisztina: Magyarország elleni szavazás az EP-ben szerdán > 2017. május 17.


Feladó: Attila Árpád Péteri
Dátum: 2017. május 16. 14:41
Tárgy: Magyarország elleni szavazás az EP-ben szerdán - A határozat-tervezetek szó szerint - Morvai Krisztina sajtóközleménye
Címzett:
​ jozsef@kutasi,eu​

Szerdán délben kerül sor a Magyarországot elítélő európai parlamenti határozatokról szóló szavazásra. Álláspontom szerint a Magyarországért felelősséget érző, érdeklődő és értelmes emberek helyesen teszik, ha a határozat-tervezeteket szó szerint elolvassák, megismerik. Így nem eshetnek áldozatául „félremagyarázásoknak", „füllentéseknek", vagy adott esetben orbitális hazugságoknak. Két határozat-tervezetről fogunk szavazni: a „keményebbet" négy európai párt kezdeményezte: a szocialisták (S&D), a liberálisok (ALDE), a kommunisták (GUE/NGL), valamint a zöldek (Verts/ALE). Az indítványozók között két magyar képviselő is szerepel: Niedermüller Péter és Jávor Benedek. A határozat-tervezet szövege „önmagáért beszél", ezen nincs mit magyarázni, minden olvasni tudó ember maga vonhatja le a következtetéseit. Fontos megérteni, hogy ez a tervezet indítványozza az Európai Unió ún. „atomfegyverének" bevetését, azaz az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke szerinti eljárást. Mivel itt igen sok a félremagyarázás és a hazugság, jogászként szükségesnek tartom egyrészt közzétenni a 7. cikk pontos szövegét, másrészt rámutatni, hogy - noha a határozat-tervezetben a 7. cikk (1) bekezdése szerepel - a 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdését egymással együtt és egymásra vonatkoztatva lehet és kell értelmezni. Ebből következően igenis lehetséges, hogy az eljárás végén Magyarországgal szemben súlyos szankciókat vetnek be, ideértve a Magyar Állam szavazati jogának megvonását az Európai Tanácsban.

Az „enyhébb" tartalmú határozat-tervezetet az Európai Néppárt (EPP) terjesztette elő. Ez az a párt, amelynek a Fidesz is tagja. Bár ennek a tervezetnek a tartalma és szövegezése lényegesen szolidabb, mint a másiké - egyebek mellett ez a tervezet nem utal a 7. cikk bevetésére -, már most közlöm, hogy a magam részéről természetesen ezt sem fogom megszavazni. Az alábbiakban három szöveget olvashatnak, a következő sorrendben:

1. A „keményebb" határozat-tervezet szó szerinti szövege itt olvasható:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0295&language=HU

2. A „puhább/enyhébb" verzió, a másik határozat-tervezet itt olvasható:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0296&language=HU

3. Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke, valamint az európai uniós szerződés teljes szövege itt olvasható:

(az EUSz. korábbi 7. cikke)

(1) A Tanács, a tagállamok egyharmada, az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján, tagjainak négyötödös többségével és az Európai Parlament egyetértésének elnyerését követően megállapíthatja, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti a 2. cikkben említett értékeket. Mielőtt ilyen megállapítást tenne, a Tanács meghallgatja a kérdéses tagállamot, és ugyanezen eljárásnak megfelelően ajánlásokat tehet neki.

A Tanács rendszeresen ellenőrzi, hogy azok az okok, amelyek alapján ilyen megállapítást tett, továbbra is fennállnak-e.

(2) A tagállamok egyharmada vagy az Európai Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament egyetértésének elnyerését követően, az Európai Tanács, miután a kérdéses tagállamot felkérte észrevételei benyújtására, egyhangúlag megállapíthatja, hogy a tagállam súlyosan és tartósan megsérti a 2. cikkben említett értékeket.

(3) A Tanács, amennyiben a (2) bekezdés szerinti megállapításra jutott, minősített többséggel úgy határozhat, hogy a kérdéses tagállamnak a Szerződések alkalmazásából származó egyes jogait felfüggeszti, beleértve az e tagállam kormányának képviselőjét a Tanácsban megillető szavazati jogokat. Ebben az esetben a Tanács figyelembe veszi az ilyen felfüggesztésnek a természetes és jogi személyek jogait és kötelezettségeit érintő lehetséges következményeit.

A kérdéses tagállamnak a Szerződések szerinti kötelezettségei minden esetben továbbra is kötik ezt az államot.

(4) A Tanács a későbbiekben minősített többséggel úgy határozhat, hogy a (3) bekezdés alapján hozott intézkedéseket megváltoztatja vagy visszavonja, amennyiben az elrendelésükhöz vezető körülményekben változás következett be.

(5) Az e cikk tekintetében az Európai Parlamentre, az Európai Tanácsra és a Tanácsra alkalmazandó szavazási szabályokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 354. cikke állapítja meg. 

Az Európai Unióról szóló szerződés teljes szövege itt olvasható:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=HU

Tájékoztatom az érdeklődőket arról is, hogy a határozat-tervezetekhez ezidáig (kedd délig) tíz módosító indítvány érkezett, amelyek többsége jelentéktelen, illetve „tovább keményítene", kivéve a Marine Le Pen vezette ENF (Nemzetek és Szabadság Európája) indítványait, amelyek támogatásukról biztosítják a magyar kormányt és a kemény rendelkezések törlését kívánják a határozatokból. A módosító indítványok száma természetesen még gyarapodhat. Semmiképpen nem tartom azonban elképzelhetőnek olyan módosító indítvány megszületését, amely számomra elfogadhatóvá és megszavazhatóvá tenné bármelyik határozatot.

Bízom abban, hogy a határozat-tervezetek, valamint a nagy jelentőségű 7. cikk szövegének szó szerinti közzétételével segíthetem az érdeklődők számára a történések megértését.

Tisztelettel:
Dr. Morvai Krisztina
jogász, európai parlamenti képviselő

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy Morvai Krisztina EP képviselő minden felszólalása, illetve a tevékenységeivel kapcsolatos egyéb hírek megtalálhatók a https://www.facebook.com/morvai.krisztina és a www.morvaikrisztina.hu oldalakon.

 

Köszönettel és tisztelettel: 

Dr. Zsoldos Andrea

Dr. Morvai Krisztina EP képviselő

sajtókapcsolatokért felelős asszisztense

E-mail: andrea.zsoldos@europarl.europa.eu

+32488804942