Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. május 9., szerda

23.024 - ​ Dr. Békefy Lajos Ph. D.: SZÍVVEL ÍRT TESTVÉRI LEVÉL ​A ZILAHI EGYHÁZMEGYÉHEZ ÉS A MOCSOLYAI GYÜLEKEZETHEZ


Feladó: Békefy Lajos 
Dátum: 2018. május 8. 15:28
Tárgy: HÁLATELT SZÍVVEL ÍRT TESTVÉRI LEVÉL DIMBES-DOMBOS SZILÁGYSÁGBA - 
EZ A SZERZŐ 826. CIKKE A KOLOZSVÁRI AGNUSRADIO.RO-N
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!

1Kor 16,14


​​
SZÍVVEL ÍRT TESTVÉRI LEVÉL DIMBES-DOMBOS SZILÁGYSÁGBA


​​
A ZILAHI EGYHÁZMEGYÉHEZ 

ÉS A MOCSOLYAI GYÜLEKEZETHEZ


Nagytiszteletű Szász Bálint Róbert Esperes Úr!

Nagytiszteletű Egyházmegyei Missziói Előadó Testvérem!

Kedves Mocsolyai Lelkipásztor Testvérem és Gondok Úr, Gyülekezeti Testvérek!


Első szavam a háláé és a köszöneté: Hála a mi Urunknak, megtartónknak és szabadítónknak, hogy a szép "hepehupás" Szilágyságon, a Zilahi Egyházmegyében Mocsolyán megtartott gondoki-presbiteri találkozónak részese, és előadója, majd vasárnap a gyülekezetben igehirdető is lehettem. Otthon éreztem magam közöttetek és nálatok, hiszen anyai őseim földje, Hadad is közel van Mocsolyához, meg feleségem édesanyjának szülőfaluja, Magyarkéc sincs hozzátok túl messze. De otthon éreztem/éreztük magam lelkipásztor párommal, dr. Békefy-Röhrig Klaudia lelkésznővel azért is, mert Istenünk megtartó és munkálkodó, életőrző, gyülekezetvezető kegyelmének számos lelki jelét láthattuk a kicsi, de erős mocsolyai gyülekezetben és Móré Mihály Levente lelkésztestvérem kedves családjában. A kegyelem, az élő Jézus Krisztus Szentlélekben tapasztalható jelenvalóságát éreztük  abban a testvéri közösségben, amit a vasárnapi anyáknapi istentiszteleten a gyermekek műsorában, a testvéri egymásra figyelésben, a tiszteletadásban, a Lélek indította, fennhangon mondott imában, Deák presbiter testvéremék családjában eltöltött asztalközösségben, szíves vendéglátásban, majd  a délutáni vetített képes előadáson, a reformáció és korunk pár Krisztusnak átadott női követője lelki portréjának megrajzolása közben érezhettünk. Itt van Isten köztünk - templomban és parókián, családi otthonban, úton és útfélen ezt élhettük meg. Maradandó, gyönyörű lelki élmény volt! Örömmel szolgáltam köztetek és Veletek együtt. Köszönöm Esperes Úr és Missziói Előadó Úr rokoni és testvéri meleg szavait, az igehirdetést, éreztem megbecsülésük és szeretetük mosolyát, szívük melegét. Köszönöm ezt is! Urunk kegyelme és áldása maradjon rajtatok. Örültem a közel 100 presbiter-gondoki résztvevő figyelmességének és figyelmének, ami a nagy meleg és a bőséges előadás ellenére és közben is lankadatlanul megmaradt az Immánuel közösségi ház árnyékos előadójában. 23 képből álló előadást ilyen figyelemmel követni - manapság nem 18 évesek részéről nem kis teljesítmény, ez maga Istenünk Lelkének a csodája. Áldott legyen ezért s  e csodáért Urunk.


Köszönő levelemben még csak annyit: az előadásokban felvetett néhány javaslatot kérlek, gondoljátok át megyétekben, s akár megyei kezdeményezésként tejesszétek oda az egyházkerületi esperesi kollégium, illetve Püspök Úr elé, ha Ti is úgy gondoljátok, úgy mint a Ti tőlem átvett javaslatotokat. Ez a három javaslat:

- személyes, gyülekezeti, megyei, kerületi visszatekintő éves Ige-térkép készítése, gyülekezetek, megyék, a kerület térképével, melyre azok az Igék kerülnének fel, amelyek az elmúlt évben különösen is felragyogtak, üzenethordozókká váltak egy-egy gyülekezet, gyülekezeti tag, és más szintű alkalom esetében, ez a látható egyház és a láthatatlan egyház igei harmóniájának, egységének szép látható jele lehetne;


- előre tekintő ima-naptár készítése a következő évre, tematikai hangsúlyokkal, fontos gyülekezeti, megyei, kerületi ügyekért, templomépítésekért, missziói alkalmakért;

- családépítő, családerősítő  gyülekezeti hétvége megtartása, szombat-vasárnapi egész napos programmal, óriási szükség lenne ilyenre, amikor a lelki dimenzió és a gyülekezeti közösségi élmény, összetartás a családok hazavihető kovászává is válhatna, és vica-verza, a család is gyülekezeterősítő familia Dei-ként -  sokáig lehetne belőle is élni, az ott tanultakat hasznosítani családunkban is.


Nemsokára elkészül a részletes tudósítás a mocsolyai, zilahi csodáról, a hétvégéről, amit megosztok Veletek, és természetesen a kárpát-medencei egyházi és nem egyházi sajtóval is.


Levelem publikus, ha lehet, egyházmegyei, gyülekezeti alkalmon is olvassátok fel, írásban is közzé tehető.


Urunk kegyelme maradjon Veletek, a szilágysági, zilahi egyházmegyei, mocsolyai hűséges magyar református népünkkel, presbiterekkel és gondnokokkal,testvéreinkkel és rokonainkkal, szolgálattévő, Krisztusnak átadott életű, odaadó szolgatársaimmal, imádkozó szívű nagyanyákkal és édesanyákkal, a szilágysági református Lóiszokkal és Eunikékkel továbbra is, testvéretek és "rokonotok" az Úrban,

​​

Dr. Békefy Lajos Ph. D.

református lelkipásztor

közíró, felelős szerkesztő

világvallás-kut