Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. május 25., péntek

23.058 - ​A ​ Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának hallgatóinak Petíciója a MÁV-START ZRT. Vezérigazgatója felé

​​
​​
A PPKE BTK hallgatóinak Petíciója a MÁV-START ZRT. Vezérigazgatója felé

Tisztelt Csépke András Vezérigazgató Úr!

​​
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának hallgatóiként, döbbenettel és felháborodással szembesültünk a MÁV által folyó év május 20.-tól alkalmazni kívánt új menetrenddel.

Jelen levelünk révén tudatos és jó belátáson nyugvó, gyakorlati megállapodásra vezető hatékony párbeszédet kívánunk kezdeményezni annak érdekében, hogy az őszi félév kezdetének időpontjára a MÁV az egyetemre utazók érdekeit figyelembe véve, eszközöljön módosításokat a most hatályba lépő menetrendjén. Feltételezzük, hogy a rendelkezésre álló bő három hónap alatt ez lehetséges.

Karunknak kb. 800 hallgatója, azon felül előadói, és teljes működtető apparátusa közlekedik vonattal, melynek a Budapest Nyugati pu. – Esztergom viszonylatú vonalán Pázmáneum megállóhely vonatkozásában kifejezetten ez az utazóközönség érintett és érdekelt. Közel 1000 ember tanulmányi, oktatási, munkaügyi egzisztenciája van tehát közlekedési tekintetben mindennapi szinten e vonal járataira alapozva.

Mivel Karunkon több szak Budapesten illetve Esztergomban található, számos hallgató kénytelen az előadásokon való részvétel céljából napközben is akár többször, több helyszín közt utazni, ami abból ered, hogy jelen oktatási rendszerben lehetőségünk van választott fő modulunk teljesítése mellett párhuzamosan más típusú specializáció vagy minor képzés végzésére. Továbbá hallgatóink nagy lélekszámban utaznak napi szinten szakmai gyakorlataik színhelyeire az egyetemi oktatással párhuzamban.

Ugyancsak igen sokan nem is Budapestről, hanem csupán azon való átutazással még távolabbi településekről és városokból, nem ritkán eleve többszörös átszállással járnak be naponta az előadásokra, illetve – lévén szó felsőoktatási intézményről – esetenként kötött munkaidőben dolgozó emberek a hallgatók, akik munkaidejükkel összehangolva, percekre kiszámított ütemezés szerint képesek csak részt venni a piliscsabai előadásokon.

Mindezen felül Klotildligeten több egyetemi érdekeltségű kollégium található, amelyekben hallgatóink a tanítási időszakokban laknak, sőt, ilyen célú magánbérleményekben is sokan -, így az Esztergom (> Klotildliget) irányába való közlekedés gördülékenysége is kardinális tényező.

A hallgatóközösség megvitatta a mindnyájunk további tanulmányi egzisztenciáját veszélyeztető állapotot, amelyet az új menetrend bevezetése indukál, s amely az órarenddel is teljes mértékben összeegyeztethetetlen, u. i. nem azok a vonatok állnak meg Pázmáneum megállóhelyen, amelyek számunkra akár minimálisan is ideálisak lennének, erre irányuló törekvésnek nyoma sem lelhető fel.

A jelenség arra enged következtetni, hogy a MÁV utazóközönsége e csoportja igényei és szükségletei iránt semmi érdeklődést nem tanúsított, hogy szolgáltatásait továbbra is igénybe tudjuk venni. Esélyegyenlőségi jogaink sérülését tapasztaljuk abban, hogy a közvetlenül Budapest Nyugati pu. – Esztergom viszonylatú járatokat nem áll módunkban átszállás nélkül igénybe venni, mert azok oktatási intézményünk megállóhelyénél megállás nélkül haladnak át. Kérésünk a T. Vezetőség felé, hogy szíveskedjen átgondolatlannak bizonyuló döntését megváltoztatni, s

- az Esztergomból Nyugati pu. felé közlekedő, Pázmáneum megállóhelyen minden óra 07 perckor áthaladó, valamint:

- a Nyugati pu.-ról Esztergomba közlekedő, minden óra 54 perckor áthaladó járatok megállásáról Pázmáneum megállóhelyen gondoskodni szíveskedjenek!

Bízunk benne, hogy jelen megkeresésünkkel konstruktív, és kielégítő megoldásra vezető párbeszédet sikerül kezdeményeznünk, s nem kényszerülünk az ügy továbbviteli lehetőségeivel élni, amitől kölcsönösen kielégítő megoldás hiányában, közel ezrünk karrierjét és egzisztenciáját tekintetbe véve, nem állhatunk el.

Szíves figyelmüket és válaszukat előre is megköszönve, tisztelettel:

Pató Selam újságíró, esélyegyenlőségi referens, hallgató    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével