Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. május 27., vasárnap

23.061 - ​Gottwald Péter: ​​Szűnjön meg a gyűlöletkeltés Magyarországgal szemben! < ​2018. május 26. 23:31

Feladó: Tibor Kálmán 
Dátum:
​​
2018. május 26. 23:31
Tárgy:
Szűnjön meg a gyűlöletkeltés Magyarországgal szemben!

Címzett: 

Nyílt levél Judith Sargentini asszonyhoz
Mi büszkék vagyunk a nemzeti kultúránkra, keresztény gyökereinkre és a kérlelhetetlenséggel folytatott küzdelmeinkre, amellyel nemzetünket és Európát védelmeztük évszázadokon keresztül.
​ 
(Írta
Gottwald Péter, 
az MTA köztestületi tagja)

Tisztelt Sargentini Asszony!
 
Figyelemmel követtem a magyarországi demokrácia és a jogállamiság kérdésében készített beszámolójának bemutatását az Európai Parlamentben. Engedje meg, hogy ehhez megjegyzéseket fűzzek, úgy is, mint egyike annak a csaknem hárommillió magyarnak, aki Orbán Viktor miniszterelnök úr demokratikus kormányzására szavazott, illetve azon 3,3 millió polgártársamnak, aki a nemzeti konzultáció során egyet­értett a soha nem látott méretűvé vált migráció kezelésére vonatkozó kormányzati elgondolásokkal.
Mi büszkék vagyunk a nemzeti kultúránkra, keresztény gyökereinkre és a kérlelhetetlenséggel folytatott küzdelmeinkre, amellyel nemzetünket és Európát védelmeztük évszázadokon keresztül. Bárkinek, aki Magyarországról megnyilvánul, tudnia kell, hogy a történelmünk során végül is minden ellenségünk felett győzedelmeskedtünk.
 
Önnek az volt a feladata, hogy a demokrácia és az emberi jogok magyarországi helyzetéről készítsen beszámolót. Ez teljes kiegyensúlyozottságot igényel, a szükséges információk és vélemények összegyűjtése során. Ön viszont leginkább a választásokon vesztes, erősen széthúzó pártokra és politikai tényezőkre (NGO-k) figyelt. Így bármelyik európai tagállam esetében is megfogalmazható lenne egy ilyen kiegyensúlyozatlan vélemény (akár az Ön országáról is)! Ezért az Ön beszámolója – csak Magyarországról –, eklatáns példája a negatív diszkriminációnak.
Figyelmeztetnem kell ezért arra a bölcsességre, miszerint: „Audia­tur et altera pars" (Halljuk a másik oldalt is). De ennek kiegyensúlyozottan és nem formálisan kell megtörténnie.
Természetesen a magyar kormány részéről részletes válaszokat (kapott) fog kapni a felvetéseire.
 
Részemről viszont az alábbi javaslataim és észrevételeim vannak:
Történelemi ismeretei alapján nem találhat hasonló országot, amelytől elcsatolták területének 2/3-ad részét (Trianon, 1920), majd képes volt túlélni két totalitárius diktatúrát: a náci és a kommunista diktatúrát. A nyugat-európai országok ettől megmenekültek.
Ezekről Önnek tehát nem lehet reális képe. De megváltoztathatja, ha meglátogatja Budapesten a Terror Háza Múzeumot.
 
A zsidóság ügyében pedig kérem tartsa észben, hogy Magyarország német megszállása előtt (Margaréta terv) milliónyi zsidó polgár talált menedéket országunkban. Ma pedig Európában Magyarországon él a legnagyobb zsidó közösség, békében és nemzetünk szerves részeként.
 
Tudnia kell, hogy az elsők voltunk, akik 1956-ban szembeszálltunk, és rövid időre meg is szabadultunk a szovjet despotizmustól. A világ pedig magunkra hagyott. November 4-én így a szovjetek le is verték a forradalmunkat. Több mint negyven évvel később viszont volt bennünk annyi erő és „kurázsi", hogy vértelenül széttörjük a kommunista szorítást. Ezzel elindítottuk a többi ország felszabadulását a szovjet uralom alól, és jelentős mértékben járultunk hozzá a mai Európa kialakulásához.
Ne feledje, hogy az 1956-ot követően a véres megtorlások elől menekülők jelentős része később a tudományok, a művészetek, a kultúra vagy akár a sport világhírű képviselőjévé vált. Ők nem hasonlíthatók össze a mai migránsokkal, akiknek még a szocializálásuk és beilleszkedésük is megoldhatatlan.
 
Ismerje meg a magyarok értékeit és tehetségét. Keressen példát a magyar szentekre, a magyar Nobel-díjasokra, zenészekre, feltalálókra, olimpiai bajnokokra és más kiválóságokra. Mindezekért: Tanúsítson teljes tiszteletet Magyarország iránt!
 
A vallásszabadságról jusson eszébe a Tordán 450 éve született proklamáció! Szent István királyunk óta Magyarország a keresztény Európa részévé vált. Nem a mai Európa értelmében, amely nem vállalja keresztény gyökereit. Ne feledje, hogy a tordai ország-gyűlés 1568-ban készült proklamációja volt az első, amely kimondta a vallásgyakorlás szabadságát Európában az akkor honos (katolikus, lutheránus, református és unitá­rius) vallások vonatkozásában.
 
Legyen hű Robert Schumannak, Európa szellemi megalapítójának alapvetéseihez. Ő így vélekedett a demokráciáról, és azt szigorúan a kereszténységhez kötve értelmezte:
Könyvében (Pour l'Europe) kifejti, hogy Krisztus előtt soha nem léteztek a demokrácia azon követelményei, mint az emberi méltóság és sérthetetlensége, az emberi szabadság, amelynek mindenkire érvényes kereteit a jog adja és a felebaráti szeretet gyakorlása mindenki iránt. Ezért kötődik a demokrácia doktrinális és időbeli értelemben a kereszténységhez.
Robert Schuman azt is leírta, mivé is válhat a demokrácia, ha – mint manapság – elszakad a kereszténység eszméitől. Így figyelmeztetett: „A demokrácia vagy keresztény, vagy pedig nem létezhet – mert akkor saját karikatúrájává válik, és átfordul anarchiá­ba és zsarnokságba."
 
Önnek, mint európai politikusnak ismernie kell az alapjogi berendezkedés gyökereit Európában. Amikor Magyarországgal kapcsolatban az alkotmányos berendezkedést bírálja, jusson eszébe az Aranybulla nevű ediktum, amelyet II. András királyunk vezetett be 1222-ben. Ez volt a második példa Európában, hogy egy monarchia hatalmát alkotmányosan korlátozzák, csak az 1215-ben Angliában kiadott Magna Carta előzi meg. Nincs viszont mindegyik tagállamnak írott alaptörvénye, és így azt bírálni sem lehet.
Olvassa el figyelmesen Magyarország Alaptörvényét (2011), legalábbis a Nemzeti Hitvallás című részt. Ez eligazít a magyarországi alapjogi helyzet szellemiségéről, amely a társadalmi és privát életünket szabályozza, és teljes mértékben megfelel Robert Schuman alapvetéseinek. És ezen Alaptörvényünk szerint pedig még Ön sem dönthet arról, milyen kormánya legyen Magyarországnak, mert ez a döntés kizárólag a magyar nép joga, miközben a demokratikus jogaival élve részt vesz a választásokon.
Kérem tehát, fogadja el a Fidesz–KDNP-koalíció harmadik 2/3-os választási győzelmét, mert ez annak a következménye, hogy az előző két kormányzati ciklus lényege a magyarok többségének megfelel.
 
Végül pedig:
​​
​​
Szűnjön meg a gyűlöletkeltés Magyarországgal szemben! Legyen vége a tisztességtelen információk terjesztésének! Senkivel szemben, és így Magyarországgal szemben se alkalmazzák a negatív diszkrimináció módszerét, amely Európában tiltott.
 
Tisztelettel:
​​
​​
Gottwald Péter,
az MTA köztestületi tagja
(forrás:magyarhirlap.hu)