Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. szeptember 12., péntek

19.350 - ​ Halász József: ​Ez az írás egyrészt – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szemszögéből - nemzetbiztonsági kockázatot jelent,...


Feladó: Lajos Fleisz 
Dátum: 2014. szeptember 12. 15:00
Tárgy: Kilóg a faló lába

Kilóg a faló lába

 

​​
Ez az írás egyrészt – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szemszögéből - nemzetbiztonsági kockázatot jelent, másrészt felhívja a figyelmet a már bekövetkezett nemzetbiztonsági katasztrófahelyzetre, és a katasztrófa elhárítására javasol megoldást.

A Nemzetbiztonsági Szolgálat értelmezése szerint a nemzetbiztonsági kockázatot az jelenti, hogy feltárom az összefüggést Zoltai Gusztáv tanácsadói megbízása és ezzel járó feladata, valamint az Izrael Birodalom székhely-áthelyezési törekvése között.

A Magyar Nemzet biztonsági kockázatának tűréshatárig történt növekedésének feltárása figyelmeztetés, ha úgy tetszik, ébresztő felhívás minden magyar ember számára. Nem nemzetbiztonsági kockázatot, hanem már bekövetkezett nemzetbiztonsági katasztrófahelyzetet jelent Zoltai Gusztávnak a hatalmi elitbe emelése.

Sajnálom, de – alternatíva-nélkülisége miatt - elkerülgetetlennek tartom a jelenlegi, megosztottságra épülő választási rendszerben a FIDESz várható tarolását a települési és nemzetiségi választásokon.

Az alternatíva nélküliséget Zoltai Gusztáv személye jelenti.

Az nyilvánvaló, hogy a baloldal hallgatólagos egyetértése kellett a nemzetbiztonsági katasztrófahelyzet létrejöttéhez. Ezt biztosította Zoltai pufajkás-múltja.

A Jobbik pedig jó látszat-ellenzékiként habzó szájjal tiltakozik, de – éppúgy, mint eddig - a már ismert tényeken alapuló leleplezésen kívül semmit nem tesz a katasztrófahelyzet elhárítására, vidáman játszadozik a számára kijelölt mókuskerékben, hiszen az adófizetők pénze jólétet biztosít nemcsak képviselőiknek, hanem azoknak is, akik a háttérből támogatják látszat-tevékenységüket. A nemzetbiztonsági katasztrófahelyzettel szemben még csak „nem engedjük!"-keménységű (vagyis vajpuha) megoldási javaslata sincs_

I. A nemzetbiztonsági katasztrófahelyzetet előkészítő folyamat

A „Paradigmaváltás" c. tanulmány 6-21. oldalán annak a folyamatnak a bizonyítékai olvashatóak, amely a válságig vezette a világot, a zsidókereszténység árulása következtében.

Ennek a résznek a vázlata:

1.  Mi a kereszténység?

2.  Kik a keresztények a zsidókereszténység szerint?

3.  Néhány példa János evangéliumából annak bizonyítására, hogy Jézus nem zsidó származású

4.  A judaizmus és a kereszténység egymással szembenálló alapja

5.  A szembenálló alapok semmibe vétele a királyságban és a Szent Korona Tanban

6.  Zsidó birodalom építése a XIX-XXI. évszázadban

a./ 1897-ben gyűlt össze az I. Cionista Világkongresszus Bázelben, és megalakult a Cionista Világszervezet.

b./ A birodalomépítés kezdete: Az Alliance Israelitée felhívása

c./ Az önazonosságtudat megőrzésének eszköze a holokauszt miatti gyűlölet

d./ Nem fogadták el az államalkotó nemzet státuszt

e./ A zsidó világbirodalom megteremtésének bejelentése

f./ Az állampolgársági törvény módosításával megkapták a lehetőséget akaratuk megvalósítására

g./ Országalapító (Szent Korona Értékend szerint: államalapító) nemzetnek tartják magukat

(A video a Magyar Televízió honlapján http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/08/29/13/Megnyilt_a_14_Zsido_Nyari_Fesztival.aspx cím alatt szerepelt, de ezen a címen már nem érhető el. Időben lementettem és feltettem a youtube-ra, https://www.youtube.com/watch?v=DCQLEEC7A6I címen.)

II. A nemzetbiztonsági katasztrófa közvetlen oka

Bár Obama elrendelte a légitámadásokat az ISIS (más néven: Iszlám Állam - IÁ, még máshogyan: Iszlám–Levantei Állam - ILIÁ) ellen, miután az új iraki vezetés elfogadta a feltétel nélküli kiszolgáltatottságot.

A levantei kultúrközösség politikai egységét (Szíria, Libanon, Izrael, Palesztina és Jordánia) célul kitűző szervezet olyan iszlám államot akar létrehozni, amelyben az őslakosok hatalomgyakorlása kizárólagos. Ennek a szándéknak csak légierővel történő megakadályozásában az amerikai politikusok és az amerikai emberek sem bíznak.

Ebben a helyzetben nyilvánvaló, hogy Izrael tehetetlenné vált. Az 1967-ben elfoglalt területeket nem tarthatja tovább megszállás alatt.

A Sínai félszigetet már 1982-ben elhagyta az utolsó zsidó megszálló.

Izrael Gázában, a palesztinokkal szemben kapitulált, ezzel a telepesek helyzete ott bizonytalanná vált. Rövidesen várható a teljes palesztin terület (Gázai övezet és Ciszjordánia) felszabadítása a zsidó telepesek megszállása alól.

A Golán-fennsík visszakerülése Szíriához – és ezzel az ILIÁ-hoz - belátható időn belül elkerülhetetlen, az amerikai bombázások ellenére.

Ide kívánkozik egy megjegyzés: az ILIÁ fegyvereseinek embertelen tetteiről készült fotók bejárják a világot, felháborodást, tiltakozást váltva ki.

Minden áldozatot sajnálok, minden erőszakos cselekmény elítélek, mint minden éplelkű ember.

Sajnálom a kurd áldozatokat és elítélem az ellenük elkövetett erőszakos cselekményeket, de ugyanígy megsiratom azt az egymillió irakit, azt az egymillió afgánt, akiket az amerikaiak és csatlósaik (köztük magyarok) gyilkoltak, kínoztak meg, és elítélem azokat, akik politikai vagy gazdasági hatalom megszerzése érdekében erőszakot alkalmaznak, vagyis az emberiség legfőbb ellenségének tartom – a szó eredeti jelentése szerint értelmezve – a terroristákat, akár amerikaiak, akár britek, akár magyarok.

Izrael kapitulációjának következményeként Jeruzsálem sem lesz tartható – még részben sem – Izrael számára.

Ezzel az 1948-ban megalakult Izrael élhetetlen állammá válik a zsidók számára.

Ha utolsó tettként fel akarnák használni atomfegyvereiket, teljes megsemmisülésüket provokálnák ki, mert az USA is – belső társadalmi nyomásra - kénytelen lenne elfordulni Izraeltől, és a „megelőző csapást" „legfontosabb szövetségesével" szemben lenne kénytelen alkalmazni. (Nincs kizárva, hogy indoklásul nyilvánosságra hoznák a ma 13 éve történt WTC tornyok lerombolásának igaz történetét.)

Az önholokauszt nyilván nem következik be.

Ezért a zsidóknak az erőszakkal szerzett országukat fel kell adni az alaja (hazatérés) tényleges kezdete (1917 – Balfour-nyilatkozat) centenáriumáig. (Obama három fokozatú terve eddig szól.)

III. A nemzetbiztonsági katasztrófa kiteljesedése

Zoltai Gusztáv 2011-ben egyértelművé tette, hogy a zsidóság Magyarországon országalapító nemzetnek tekinti magát, vagyis azt akarják, hogy az ő értékrendjük érvényesüljön.

Bejelentését követően írt nyílt levelemben írtam le véleményemet a már akkor reális fenyegetettségként felismerhető nemzetbiztonsági katasztrófáról

Részlet a levélből:

„Tisztelt Zoltai Gusztáv úr!

Ön a 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján a következőket mondta: „mi mind az orvostudományban, mind az iparban, mind a művészetben igyekszünk, és azt hiszem, hogy nem kis sikerrel, helytállni", ezért „elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk".

Ez a kijelentése súlyos, lényeges ismeretek hiányában tett sértés az egyetemes magyarságra nézve, ugyanis a zsidóság és a magyarság értékrendjében ellentétes nemzet, ezért a magyar nemzet, amíg Magyarországot többségében magyarok lakják, nem fogadhatja el, hogy országalapítónak olyan nemzet vallja magát, amely több évezredes hagyományunkkal ellentétes értékrend uralmát akarja ránk kényszeríteni."

Zoltai Gusztáv a hatalomgyakorló elitbe került, ezzel lehetőséget kapott arra, hogy a beteljesítse a nemzetbiztonsági katasztrófát.

Rövidesen megindul az új alaja, az abba az országba történő hazatérés, amelyben a zsidók országalapítónak tartják magukat 

IV. A nemzetbiztonsági katasztrófahelyzet hatásának megakadályozása

A Világbank felmérése szerint olyan válság jön, amilyet még nem láttunk.

Ez nyílt beismerése annak, hogy a válság az azt eredményező paradigmával megállíthatatlan.

Ember! Magyar Ember, akit a Magyar Küldetés kötelez!

Vedd végre észre, hogy rá vagy kényszerülve a Szent Korona Értékrendre, akár akarod, akár nem, akár feléred ésszel, akár nem, mert lelkileg vagy funkcionális analfabéta.

Lehet egod gőgös szavára hallgatnod, és erőltetni énedet személyeddel szemben, de lehet elkezdeni porszemmé válnod, felismerve, hogy mindaddig boldogtalan maradsz, amíg azt hiszed, hogy hozzád kell igazodnia a világnak, de ha ráébredsz arra, hogy csak egy porszem vagy a Teremtmények között, akkor megkapod azt a kegyelmet, hogy fénylő és nélkülözhetetlen porszemnek érezhesd magad. (Aquinói Szent Tamás)

Szabad akaratoddal döntöd el, hogy a nemzetbiztonsági katasztrófahelyzet kiteljesedésének megakadályozásában részt veszel-e, saját településeden (kerületedben) elkezdve az Isteni Iránymutatás szerinti alulról építkezést!

Dönts! És vállald döntésed következményét!

Kelt Szegeden, 2014. Földanya havának 11. napján.

dr.

​​
Halász József

Európai Unió vagy Magyarország

Konföderatív levelezőlista Készíti: dr. Halász József (30/6163894, gm@gondoskodomagyarorszag.com)