Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. szeptember 20., szombat

19.382 - Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény műszaki ügyintéző munkakör betöltésére....

Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény                          

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény 
műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2081 Piliscsaba, Templom tér 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Piliscsaba Város Önkormányzat területén üzemeltetési és beruházási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Üzemeltetési, beruházási ügyek döntésre való szakmai előkészítése. Szakhatóságokkal, közművekkel való együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Egyetem, vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki szakképzettség, kertészmérnöki szakképzettség,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség és büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatási szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         üzemeltetésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         saját gépjármű és vezetői jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, részletes szakmai önéletrajz, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a páláyzati eljárásban résztvevők a páláyzati anyagát megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobos Márk nyújt, a 06-26/575-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény címére történő megküldésével (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4770/1/2014 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.piliscsaba.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő tartama: 3 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.