Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. szeptember 20., szombat

19.380 - Fórizs Eszter: Világunkban szellemi erők küzdelme folyik.


Feladó: Eszter Fórizs
Dátum: 2014. szeptember 19. 23:20
Tárgy: Nemzetgyűlés 2014.szeptember 21-én Budapesten a Budai Várral szemben a Tabánban, 14 órától
Címzett:
​ Kutasi József Antal​


Világunkban szellemi erők küzdelme folyik. A sötét, érdekelvű erők, amelyek kiszolgáltatott helyzetbe taszitották az emberiséget, igyekeznek elpusztitani a fényesség értékelvű erőit, amelyek igazságos világot és társadalmi berendezkedést teremtenek. A magyarság azért áll a sötét erők útjában, mert ősi hagyományai és szellemisége a szeretetre, és a tudásra épül. Ezen magasrendű szellemiséget, lelkiséget, tudást az anyagba a Szent Korona tükrözi le. Írásba pedig a jogszabályok képezik le, melyeket a történelem során eleink megfogalmaztak, és amelyeknek gyűjteménye a Történelmi Alkotmányunk.

Nemzetgyűlésünk célja ezen igazságosságot hordozó történelmi alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállitása.

1944 március 19-én a német haderő megszállása következtében súlyosan sérült nemzeti önrendelkezésünk. Ezt követően 1946-al kezdődően a ránk kényszeritett idegen szellemiségű alkotmányok és szerződések működése alatt történhetett az a sok jogi köntösbe burkolt kártékony tevékenység és rablás, ami mérhetetlenül sok szenvedést okozott népünknek.

Fel kell ismernünk azt a tényt, hogy vissza kell térnünk legkiválóbb közjogi hagyományainkhoz, amelyet a Magyarok Szent Koronája képvisel. Szent Koronánk ugyanis a jog, tehát az alkotmányosságunk forrása és hűen képviseli az eredeti magyar társadalmi szerződést, vagyis alapitó atyaink eredeti szándékát.

A magyar alkotmányosság folytonossága védelmében a szovjet megszállás idején a koronatanács rangidős tagja a hercegprimás fontos lépéseket tett. 1945 december 31.-én levelet küldött Tildy Zoltán miniszterelnöknek: „Úgy értesülök, hogy a nemzetgyűlés a közel jövőben napirendre szándékozik tűzni az alkotmányreformokat, köztük a köztársaság behozatalát, az ezeréves magyar királyság megszüntetésének tervét. Ha ez a hír megfelel a valóságnak, ha nem is kaptam erről hivatalos tájékoztatást, a magyar prímások több, mint 900 éven át állandóan gyakorolt közjogi tisztéből folyóan óvást emelek eme tervek ellen. Tildy Zoltánt és Varga Bélát figyelmezteti arra, hogy „a marxista pártok a királyság intézménye helyett a köztársaság bevezetését követelik. Ebben a fontos kérdésben semmiképpen nem szabad engedniök a szovjet nyomásnak".." a választásokon egyetlen párt sem vetette fel az alkotmány módosításának szükségességét s így a jelenlegi parlamentnek erre nincs felhatalmazása…Ha a bolsevisták mindenképpen döntést akarnak az ügyben, meg kell kérdezni magát a népet…a kommunisták a köztársaság bevezetését azért követelik, mert újabb helyzeti előnyökhöz akarnak jutni". A Rajk által beterjesztett törvényjavaslatról könnyen meg lehetett állapítani, hogy lemásolása a szovjet „törvénynek" azzal a céllal, hogy a köztársasági államforma védelmének ürügyén félreállítsák és elsüllyesszék mindazokat a politikusokat és közéleti férfiakat, akik útjában álltak a kommunista egyeduralmi törekvéseknek.

A hercegprimás vétója a mai napig fennáll.

A szovjet törekvések a hidegháborúhoz vezettek, és az amerikai elnök Henry Truman a hercegprímást a magyar történelmi alkotmányosság értelmében elismerte magyar államfőnek. Ezért a szovjet hatalom a hercegprimást letartóztatta, és a magyar alkotmányosság gyakorlását megkadályozta. Henry Truman diplomatáját kiutasították Magyarországról, akit az Antall kormány kérése ellenére 199O után nem rehabilitált. Ez súlyos mulasztás, amit helyre kell hozni.

Az 1956-os szabadságharc alatt a Nagy Imre kormány a Mindszenty – perről így nyilatkozott: „A magyar nemzeti kormány megállapítja, hogy 1948-ban Mindszenty József hercegprímás ellen emelt vádak minden törvényességet nélkülöztek. Ennek értemében a hercegprímás ellen történt összes intézkedések megsemmisülnek és a hercegprímás minden eddigi polgári és egyházi tisztségét felveheti és szabadon gyakorolhatja".

Nagy Imre 1956-os kormánya tehát a magyar forradalom által kivívott szabadság óráit fölhasználta arra, hogy a hercegprímás személyén keresztül a magyar alkotmányosságot helyreállitsa. 1956 forradalmárai az egyedüli, követendő példát mutatták meg napjaink magyar társadalmának. Elvárjuk, hogy mindenki, aki a politikai életben 1956-ra hivatkozik, a magyar történelmi alkotmányosság értelmében cselekedjen a magyar társadalom érdekében annál is inkább, mert ez volt az 1956-os vértanú kormány hagyatéka. Továbbá: mivel az amerikai elnök Dwight Eisenhower titkos táviratban értesítette a szovjet vezetést, hogy nem nézi jó szemmel, ha a szovjetek határain ellenséges rendszer jön létre, ezzel zöld utat adott a szovjet beavatkozásnak és alkotmányos életünk eltaposásának. Ezért elvárjuk a mindenkori amerikai kormánytól, hogy itélje el Eisenhower cselekedetét és Truman politikáját ismerje el, aki akkoriban már a Magyar Korona gyámja volt. A Szovjetunió utódállamától pedig elvárjuk, hogy itélje el az 1956-os szovjet beavatkozást és ismerje el a magyar történelmi alkotmányt.

Nemzeti egységünk jelene és jövője érdekében ki kell jelenteni, hogy a fenti tények megkerülhetetlenek. A magyar társadalomnak saját érdekében következetesnek kell lennie és az alkotmányosság érvényességének megállapítását és helyreállátásit haladéktalanul meg kell kezdenie.