Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. szeptember 21., vasárnap

19.390 - ​Apostoli Magyar Királyság: ​KÖZLEMÉNY A Koronatanács 2014. szeptember 19.-én meghozott döntéseiről.

Feladó: Horváth István
Dátum: 2014. szeptember 20. 22:32
Tárgy: javaslat: rombolás helyett építés
Címzett: 
​Kutasi József Antal​

Tisztelt Magyarok Szövetsége tagsága..

A rombolás helyett az építés legyen célotok . 
A megosztás helyett az egység ideje jöjjön és ebben mind közremüködhettek egymás mellett és egymásért.
Csatlakozzatok honpolgárként az
​​
Apostoli Magyar Királysághoz .

Üdvözlettel : Horváth István

​KÖZLEMÉNY 
A Koronatanács 2014. szeptember 19.-én meghozott döntéseiről. 
A Szent Korona Országainak Koronatanácsa gyakorlatának megfelelően a munkáját a háttérben, 
nyilvánosság kerülésével, szakértők közreműködésével végzi. A döntéseinek megjelenítése, és 
közzétételével ad munkájáról tájékoztatást. 2014 áprilisi döntésére utalva – melyben az ország – az 
Apostoli Magyar Királyság – irányításának alkotmányos megvalósítását tűzte ki célul – a szükséges és 
időszerű intézkedések között elsőként a Koronatanácsosok közül a Koronatanács képviseletére, és az 
államfői szolgálatra kiválasztotta a megfelelő személyt, és Nádor-i méltóságra emelte. 
A kiválasztásra többségi titkos szavazat alapján Szabó Atilla nyert bizalmat. 
(minimum öt éve szolgálja a Szent Koronát, a Koronatanács alapító tagja, rendelkezik az ország működtetésének 
programjával). 
Szabó Atilla nádor a felhatalmazásával élve kijelölte a 
Miniszterelnök személyét, 
(aki minimum öt éve szolgálja a Szent Koronát, valamint vállalja az adminisztráció megszervezését, és ügyvitelét.) 
A kijelölt Miniszterelnök Fazekas Márta a jelölés elfogadásáról nyilatkozatot tett. 
A Miniszterelnök a kijelölés elfogadásával hivatalba lépett.
A hivatalba lépett Miniszterelnök megkezdte az Apostoli Magyar Királyság Kormányának megalakítását, 
és a kormányzati munka felépítésére 
pályázatot hirdet
a honpolgárok részére. 
A pályázat kiterjed a kormányzati szervezetek országos hálózatának kialakítására, azok vezetői és 
szakmai állományának feltöltésére. A pályázó által megírt és leadott programnak illeszkednie kell a 
Koronatanács által eddig is megalkotott konfrontációtól mentes ország építő irányzathoz a Szent Korona 
Eszme és a Történeti Alkotmány jogfolytonosságára alapítva.A pályázaton azok a honpolgárok vehetnek 
részt, akik rendelkeznek az AMK által kiadott Magyarigazolvánnyal, illetve akik visszahonosításukat az
igazolvány kiadásával együtt kérik, valamint a megcélzott feladat(pozíció) megvalósításának elfogadható 
programjával, melyet a pályázathoz mellékelni kell pdf formátumban. A pályázat elkészítéséhez 
javasoljuk a honlapjainkon közzétett tájékoztató anyagok tanulmányozását az eszmeiség megértéséhez, 
illetve a személyes program illesztéséhez. 
Az országépítő munka alapja az 1944.március 18.-án érvényben lévő alkotmányos működés, amely 
érvényes közjogi aktussal meg nem szűnt, és nem is szüntethető meg. A stabil kiindulópont lehetővé teszi 
a jelenlegi káoszalapú illegitim működés helyett megalkotni a tudásalapú, a modern technológiákat 
alkalmazó emberközpontú Apostoli Magyar Királyságot. 
A pályázatokat a palyazat@apostolimagyarkiralysag.info email címre kérjük beküldeni. ​