Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. szeptember 19., péntek

19.376 - ​Julius Gy. Bogar > ​Ewa Beach, Hawaii, 96706 > ​​​​NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚRNAK, Budapest/Magyarország


Feladó: NyuMaEgy <nyumaegy@yahoo.com>
Dátum: 2014. szeptember 19. 0:47
Tárgy:
NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚRNAK
Címzett: Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>      


   Julius  Gy. Bogar
Member of:                                                                                                 
Republican National Committee #90377321                                       Street Address:                                     Phone: (808) 979-1130
American Security Council #9034                                                                  91-2105 Kai'oli St. #2301                        Fax:     (310) 839-1895
Republican Senatorial Inner Circle #673078                       Ewa Beach, Hawaii, 96706                      Email:  1952jb@gmail.com
​​
Republican Presidential Task Force #855664

​​
NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚRNAK
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
            Áldás, békességgel köszönve, kívánok kellemes napot és Isten segítségét munkájához. Előzőleg írtam egy nyíl levelet a Kalifornia, Ontarioi Egyháznál tervezett látogatásával kapcsolatban, melyet tájékozatlan tanácsadói készítettek el ön részére. Nem tudom eljutott-e a levél önhöz, nem hiszem, hogy Szabó Sándor törvényszegései miatt a maffia church-nek nevezett egyházlátogatás előnyére lenne a magyarságnak, mert gondolom, hogy az volt a cél. Nyílt levélben fordulok önhöz, mivel az illetékes hatóságok nem törődnek egy szégyenletes üggyel.
            Most, mikor önt támadják nem csak két oldalról, de négyről is, meg kell vizsgálni, hogy mi az oka a kritikának és hogyan kell azokat kijavítania. Egyik kritika a törvények és a bíróság miatt van. Erről személyes tapasztalatom van, és a kritika jogos, mert úgy néz ki, hogy az adófizetők pénzén fenntartott bíróság nem tudja, mit kezdjen egy üggyel. Egy jogállamban elképzelhetetlen, hogy a bíróság idegen állampolgár bűnözés miatt elvesztett becsülete visszaadásával foglalkozik. Mert ha a magyar bíróság azt visszaadja, a többszörös bűnöző becsületét, akkor az ország készüljön fel a sok millió bűnöző elszállá-solására, akik vissza akarják kapni a becsületüket.
           
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
            Kérem, vizsgáltassa meg a Pesti Központi Kerületi Bíróságon több mint két éve húzódó szégyenletes törvénytelen III/16.B.35837/2012/18/I/1 számú ügyet mely abból keletkezett, hogy egy hazug, csaló, bérgyilkosságra felbujtó hamis pap bűntettei melyek már újságokban, hírközlésekben megjelentek, belekerültek egy könyvbe. A kérésem megértése végett alant közlöm a tényeket:
           Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére terveztem és kiviteleztem a világ legma-gasabb magyar szabadságharcos emlékműjét, melyre nem csak ránézni, de felnézni kell. Bajtársaim kértek, hogy írjam meg az Emlékmű történetét. Annak függvénye a forradalom, s ezért leírtam a forrada-lomban személyes részt vételemet mely más, mint a hivatalos hazugságok. Mivel az én koromban az egyetemen a Marx és Lenin tanai és az orosznyelv fontosabb volt, mint a magyar, s idegenbe élve kétszer annyi évet töltve, mint szülőhazámban, megkértem egy újságírónőt, hogy lektorálja az írásomat. Talán az volt a baj, hogy előre kifizettem a lektordíjat, mert több mint 3 hónap alatt csak 19 oldal volt kész. A magyar könyvkiadók nem vállalták a nyomtatást, s már lemondtam a könyvírásról. Szerencsére akadt egy kiadó, aki elvállalta a kiadást, ha a nyári szünet előtt időben leadom a kéziratot. A meglévő kézirat 157 oldalt töltött be s 220 oldalra volt a szerződés. Hogy beteljen a 220 oldal és teljesítsem a határidőt összeszedtem újságokban, hírlapokban megjelent fontosabb közléseket. Így került a könyvbe az Ontarioi Magyar Református Egyház, ahol egy Történelmi Magyar templomot terveztem, és nagy részben felépült. Sajnálatos, hogy a csalással odajött hamis pap, Szabó Sándor a rendőrség szerint maffia church nívójára süllyesztette le az egyházat. Az összmagyarságra szégyenletes bűnös dolgait előzőleg megírtam, de valószínű nem juttatták el önnek s csatolom e levélhez. (Dok. A)
           
A könyv megjelent, melyet a legnagyobb magyar államfő így méltatott.
            "Az 1956-os események bemutatása különösen érdekes és hiteles olvasmány  egy szemtanú tollából, így külön öröm, hogy lehetővé tette, hogy a magyar  fiatalok új nézőpontból ismerhessék meg hazánk történelmének egyik legfontosabb mérföldkövét."
            Ugyanakkor az elvtársak felhördültek. Nem szabad megtudni az igazságot a forradalomról, azt külföldről a jenkik szították, Eisenhower összepaktált Khrushchev-vel, Titóval üzent, hogy zöld a lámpa, a reakciósok megakarták dönteni a nép uralmát - hazudták az elvtársak. Ők azt szerették volna, ha jöttek volna a jenkik, s ők hozzájuk csatlakozva leverték volna a forradalmat, ők lettek volna a győztesek. Külföld tudta, hogy Magyarországon a kommunisták nem akarnak változást, csak több pénzt. Az elvtársak szerint Kiss Imre helyett Nagy Imre a hős, Pongrátz Ödön helyett Pongrátz Gergely, akiknek szobrot készítettek, az igazi szabadságharcosok névtelen sírokban nyugodnak. A Magyarok megha-zudtolják saját történelmüket, melyből tanulni kellene a jövő nemzedéknek. A kommunista ország-vezetők, s az őket kiszolgáló bértollnokok az oláh cigányok nívójára süllyesztették le a történelmünket.
           
            Visszatérve a törvényre és bíróságra; 2013 január elején egyik szomszéd átad egy levelet, hogy talán nekem szól. A levélben idézés volt a Pesti Központi Kerületi Bíróságra 2012 december 19-re és a református egyház történelmében egyedülálló hazug, csaló, szélhámos, bérgyilkosságra felbujtó hamis pap, Szabó Sándor feljelentése, becsületcsorbítás és rágalmazás miatt és kérte a Dicsősség a Hazáért elesett Hősöknek című könyvem betiltását. Először arra gondoltam, hogy a hamis papnak teljesen elment az esze. Majd olvasva a feljelentést megállapítottam, hogy a magyar adófizetők pénzén fenntartott Bíró-ságot a hamis pap előre megfontolt szándékkal félrevezette. Ugyanis hivatkozik a könyv 197 oldal második bekezdésére, de kihagyta, hogy "A rendőrségi dokumentumok szerint három embert bérelt fel, hogy öljenek meg. Ezek után az ontarioi rendőrség maffia churchnek (maffia templomnak) nevezte az Ontarioi Egyházat."  Szabó Sándor, a hamis pap az egyháztól jogtalanul elvett dollárokkal Budapestre ment, püspöknek adta ki magát, (szerencsére nem pápának, hogy a kezét csókolják) hazudott az ügy-védnek, aki elvállalta a hamis feljelentést. Én tiltakoztam, hogy a per nem a PKK Bíróságra tartozik. Ha Szabó Sándor perelni akar, azt a törvény szerint a lakóhelyemhez tartozó Bíróságon adja be.
            Ugyanis, én magyarnak születtem és hűen teljesítettem hazafiúi kötelességemet. Ezért a kom-munista kormány halál vagy börtönbüntetésre ítélt volna, ha el nem menekülök otthagyva családomat, mindenemet. A kommunista kormány megszűntette magyar állampolgárságomat, s azt a mai napig nem adták vissza. Az USA befogadott és állampolgára lettem. Így US törvényei alá tartozom. 1956 óta kétszer voltam Magyarországon. Legutóbb 1993-ban, mikor Hóka Mihály és Ernő által vezetett Szabadság Párt mely képviselte az 1956-os eszméket és a szabadságharcosokat s indulni akart a következő választáson. Ez meghiúsult részben Pongrátz Gergely miatt, aki Ödön bátya hős tetteit kisajátította és hazament, mint honvédelmi miniszter. Ez után a Kisgazda Pártban segítettük a választást, hogy szűnjön meg a kom-munista uralom. Majd Los Angelesben az Új Világon keresztül melyet több ezer számba küldtünk haza és Miskolcon is nyomtatták. Ezt Dadai Ferenc hetven ezer, Mohácsi Lajos 30 ezer dollárral segítette, bízva abban, hogy a Fidesz átveszi a pesti srácok szellemét és egy jobb jövőt teremt az országban.
       
            A Bíróság nem fogadta el a tiltakozásomat, s hogy a bíróság megtudja az igazat a bűnös hamis papról válaszoltam a feljelentésre és elküldtem Szabó Sándor ügyvédének, Futó Barnabásnak a vallató kérdéseket. Majd egy ellenfeljelentést adtam be a bíróságra, (Dok. B) melyre a Bíróság a következő végzést hozta: "A rendelkezésre álló feljelentésből megállapítható, hogy annak tárgyát a fent felsorolt, a Btk. Különös Részében foglalt közvádra üldözendő bűncselekmények képezik, emiatt a bíróság a Be. 501.§ (1) bekezdésének a.) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint az iratokat a további eljárási cselekmények foganatosítása végett a Budapesti V és XIII kerületi Ügyészségnek küldte meg.

            Mivel Futó ügyvéd nem válaszolt a vallató kérdésekre feljelentettem az Ügyvédi Kamaránál. Azok megkérdezték az ügyvédet, aki azt válaszolta, hogy "Véleménye szerint fegyelmi vétséget, ügyvédi szabályszegést nem követett el, az ügyvédekre vonatkozó szabályokat betartva cselekedett. Jogi állás-pontja szerint a panasz megalapozatlan." Én ezt a félrebeszélést megfellebbeztem (Dok. C) de a mai napig nem kaptam választ a vallató kérdésekre melyek nélkül nem lehet tárgyalás tartani egy jog-államban. Kértem a Bíróságot, hogy kötelezze az ügyvédet, hogy a törvény szerint válaszoljon a vallató kérdésekre, de a mai napig nem történt semmi. Ugyancsak beadtam egy kérést, hogy mivel a feljelentő és ügyvédje nem tartja be a törvényeket, tudatosan félrevezette a Bíróságot és a több száz oldalas bizonyíték alapján a Bíróságnak joga van végleges határozatot hozni (Dok. D). A Bíróság nem válaszolt a kéréseimre. Már háromszor volt 10-20 perces tárgyalás nélkülem, mert több mint 15 ezer km. távol-ságról nem volt érdemes elmenni oda ahol sem az ügyvéd, sem a Bíróság nem tartja be a törvényeket.   

            Én a törvények szerint mindent megtettem a tárgyalás előkészítésére. A következő tárgyalást október 24-re tűzték ki (Jó, hogy nem 23-ra, így nem tör ki a forradalom), de sem a feljelentő sem ügyvédje, de a bíróság nem tartotta be a törvény által előírt kötelességet a tárgyalás előkészítésére. Én 16 tanút jelöltem ki, de szükséges lesz az esperes és egy Amerikai Magyar Református Egyház törvényeit ismerő szakértő kihallgatása. Nem tudom, hogy Szabó Sándor hány tanút akar kihallgattatni. A 18 tanú utazási s ellátási költségei, ügyvédem s magam költségei kb. $61,000.00, ami kb.14,649,000.00Ft, amit az adófizetők pénzéből a Bíróság előlegez. Ehhez hozzáadandó a Bírósági költségek beleértve a 64 bírót, akik nyilatkoztak, hogy nem elfogultak az ügyben. Remélhető, hogy a bírók fizetése több mint Szabó Sándoré, aki évente több mint $100 ezret számol el magán költségeire. A per költség előre nem számít-ható, ki, de valószínű meglehetne menteni a következő télen a fagyhaláltól az idős magyar embereket.
           
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Kérem, jelöljön ki egy becsületes törvénytudó embert, aki megállapítja, hogy:

1. Miért nem tartotta be a Bíróság a Pp. 22. § (1) i) illetékességet az Avtv. 17. § (3) mely szerint a       joghatóságot általában az alperes lakóhelye alapozza meg. (forum domicilii. actor sequitur rei.) ​
Illetékesség az alperes lakóhelyéhez igazodik, azért hogy senki ellen se lehessen olyan helyen   pert indítani, ahol számára a védekezés nehézségekkel jár. (Hawaiiból nehézséggel jár)

2. Miért nem tartja be a Bíróság az A/3 Polgári eljárásjog, 2. tétel A tisztességes eljárás B és C  pontjait?

3. Miért nem tartja be a Bíróság a Kizárt joghatóság 62/D. § (1) Nem magyar állampolgár személyi állapotát érintő eljárásban magyar bíróság vagy más hatóság nem járhat el. (az alperesnek és a felperesnek az USA-ban van a lakhelye.)

4. Miért nem tartja be a Bíróság a A/3 Polgári eljárásjog szabályait. 8. tétel jóhiszeműség elve 2.)és 3.) jogkövetkezményeit. Miért nem kötelezi, bünteti meg a feljelentőt, s ügyvédjét, hogy a Törvény szerint válaszoljanak a vallató kérdésekre? Mert a mai napig nincs válasz​.

5. Honnan vette a PKK Bíróság a jogot, hogy felettem ítélkezzen, mert az A/3 Polgári eljárásjog  1. tétel C.) magyarul előírja, hogy: "a külföldi felek perbeli jog- és cselekvőképességére nem a magyar Pp. szabályai, hanem személyes joguk (lex patiae) az irányadó."

6. Állapítsa meg, hogy a Budapesti V és XIII kerületi Ügyészség dr. Fürcht Pál kerületi vezető   ügyész, mikor és mely USA Hatóságoknak továbbította a Pesti Központi Kerületi Bíróságtól  kapott B.5233/2013/2. feljelentést?

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
            Kérem, hogy a fentiek alapján intézkedjen, hogy ne legyen ok Brüsszelben és Washingtonban támadni önt s a magyar népet a hibás törvények és bírósági eljárás miatt. A magyar nép érdeke, hogy legyen törvény és azt a bíróság tartsa be, hogy egy bűnöző külföldi állampolgár, aki csalt, hazudott, lopott, bérgyilkosságra bérelt fel embereket ne használja fel az adófizetők pénzén fenntartott Bíróságot a pöcegödörbe dobott becsülete visszaszerzésére. Hála Istennek és a befogadott hazámnak, reám az US Constitution vonatkozik és az jogot ad, hogy megmondjam, leírjam az igazat Szabó Sándor, hamis pap csalásairól, hazugságairól, többszörös bérgyilkossági szándékáról, az Ontarioi Egyház tönkretevéséről. Ezt a jogot nincs olyan Bíróság, amely elvegye tőlem, Ha a Bíróság Szabó Sándorral akar foglalkozni, a már beadott több száz oldalas bizonyító okmányok alapján ítélje el a megérdemelt börtönbüntetésre.

Abban a reményben, hogy a Magyar Kormány meg tudja oldani a problémát országon belül és nem a dollár, hanem a Bíróság fog dönteni, s nem kell Brüsszelben, vagy Washingtonban ágálni ellene,

Kívánok erőt, egészséget, Isten segítségét a további munkájához,

Szívélyes üdvözlettel:

Julius Gy. Bogar