Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. október 16., péntek

20.557 - ​Magyarok Világszövetsége > Patrubány Miklós: 1956 a magyar nép lényegéből fakadt > 2015. október 15.


Feladó:
​​
MVSZ Sajtószolgálat <sajtoszolgalat@mvsz.hu>
Dátum: 2015. október 16. 15:04
Tárgy: Patrubány Miklós: 1956 a magyar nép lényegéből fakadt
Címzett: 
Kutasi József Antal​
egnapi teltházas nemzetpolitikai előadásában a Magyarok Világszövetségének elnöke 1956 jelentőségét tárgyalta és bebizonyította, hogy az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc, amely az egész emberiség egyik üdvtörténeti jelentőségű eseménye volt, a magyar nép lényegéből fakadt. Az elnök nemzetpolitikai előadásába ágyazva megnyitották a Szent László Magyarságtudományi Akadémia 2015/16-os tanévét is.

Október 15-én a Bocskai István vezette győztes szabadságharc kitörésének 411. évfordulóján tartott magyarságtudományi jellegű előadásában Patrubány Miklós az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc lényegét tárta fel. Az előadó Palocsay Zsigmondot, 1956-os börtönviselt költőt idézte, aki szerint az, amit az emberi civilizáció évezredek alatt egy társadalomra ráépít, az egy történelmi megrázkódtatás első pillanataiban lehull és ebben a helyzetben minden nép azt adja, ami a lényege. 1956 lényegét a Magyarok Világszövetsége az 50. évforduló évében, félévszázados történelmi rálátás birtokában Rácz Sándor, Dr. Hegedűs Loránt és más jeles élő '56-osok részvételével rajzolta fel, és 2006. július 14-én hozta nyilvánosságra. 1956 lényege: SZABADSÁG – TISZTESSÉG – MÉLTÓSÁG. E háromszavas foglalatot 2006. október 15-én az MVSZ rendkívüli Küldöttgyűlése erősítette meg és ajánlotta minden magyar ember figyelmébe
.
Ugyanezen a rendkívüli Küldöttgyűlésen hangzott el Dr. Hegedűs Loránt történelmi jelentőségű beszéde, amelyben a tőle megszokott zseniális eszmetársítások sorával bizonyította, hogy 1956 mindenben megfelelt mind a Tízparancsolatnak, mind pedig Jézus Urunknak a Hegyi Beszédben foglalt erkölcsi parancsolataival, és ezáltal valóságos üdvtörténeti jelentőségű eseménnyé vált.
Ha Dr. Hegedűs Loránt semmit sem végzett volna életében ezen a bizonyításon kívül, akkor is kitörölhetetlenül beírta volna nevét a magyar történelem legnagyobbjainak sorába – mondta az előadó, kárhoztatva a mai állami és egyházi vezetést, amely a nagy püspököt holtában is meggyalázva, 9 nappal korábban, októbert 6-án betiltotta nagykőrösi emléktáblájának avatását.

A Magyarok Világszövetségének elnöke kitért az Illyés Gyula vezetésével 250 magyar író által aláírt szörnyű levélre is, amely egy évvel 1956 mennyei tisztaságú októbere után „tomboló fasizmusnak" nevezte azt, és köszönetet mondott a magyar nemzetet vérbefojtó Szovjetuniónak. Patrubány Miklós sürgette e szörnyű levélnek a ma élő nemzedék általi kritikai vizsgálatát, mintegy az ország erkölcsi megújulása próbakövének nevezve azt.

​​
A teljes előadás ide kattintva tekinthető meg.

Bottyán Zoltán, a Szent László Magyarságtudományi Akadémia ügyvezető elnöke, az MVSZ Kárpát-medencei térségi alelnöke ugyancsak ihletett felszólalásban ismertette az Akadémia ez évi tanmenetét, hangsúlyozva, hogy az őszi félévben két tantárgy előadásaira kerül heti rendszerességgel sor. Hétfőként 19 órától Dr. Boór Ferenc tantárgyfelelős moderálásával a magyar nemzet meghatározását körüljáró előadások, keddenként 18 órai kezdettel Bottyán Zoltán tantárgyfelelős által moderáltan a Magyarok IX. Világkongresszusát előkészítő előadások és beszélgetések hangzanak el.

A
​​
Magyarok Világszövetsége újból forgalomba hozta az 1956-os Magyar Forradalomnak és Szabadságharcnak szentelt, 15. számú magyarságtudományi füzetet, amely a székházban és a világhálón is megvásárolható.


MVSZ Sajtószolgálat
8749/151016