Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. október 21., szerda

20.599 - Reiner Péter tudósítása Hegedűs Loránt egyházi peréről


Feladó: MVSZ Sajtószolgálat
Dátum: 2015. október 21. 9:25
Tárgy: Reiner Péter tudósítása Hegedűs Loránt egyházi peréről
Címzett: 

Tisztelt Honfitársaim, kedves Barátaim!

Szomorú eseménynek voltam ma szem és fültanúja Miskolcon a per alá ráncigált lelkész mellett tanúságtévő és kiálló  közel ötvened magammal, ahol a Református Egyház Püspöki Hivatalában felállított öttagú egyházi bíróság Szathmáry Béla vezette tanács ma ismét elmarasztalta a Hazatérés Temploma gyülekezeti lelkészét Hegedűs Lórántot Bogárdi Szabó István püspök, még az előző eljárásban kezdeményezett beadványára adott válaszként

Az ítészek ismét  helyben hagyták a lelkész korábbi bíróság ítéletét írásbeli megrovását.

Ennyi a rövid hír, amit nem lehet szó nélkül hagyni!

Számomra örömteli és megnyugtató látvány volt, hogy családja mellett hány gyülekezeti hívének és hány tisztelőjének volt fontos az elvileg nyilvános tárgyaláson történő személyes megjelenés és kiállás gyülekezeti lelkésze igaz ügye mellett és perbefogása ellen.

A nyilvános tárgyalás meghirdetésének szándéka is kétségbe vonható, hiszen a tárgyalást megrendező egyházi hatóság pontosan érzékelte, hogy a püspöki hivatal könyvtár terme, ahol a megfélemlítési szándékú vésztörvényszék lezajlott, eleve alkalmatlan a helyszínen megjelent a lelkésszel szolidarizáló tömeg befogadására, mégsem helyezte át a tárgyalást a könyvtár melletti, közel kétszáz résztvevő befogadására alkalmas gyülekezeti terembe.

A lelkészt arra kényszerítették, hogy látható módon az elhelyezett bútorokkal  is szándékosan csökkentett befogadásra alkalmas könyvtárszobába a presbitériumból és gyülekezetéből csak a megjelentek negyedét válassza ki a szomorú, így erkölcsileg lényegében  zárttá vált esemény személyes tanújának, megalázva ezzel a lelkészt is és megjelent híveit is.

Álnok módon a tárgyalás biztonságos lebonyolítását vélelmezték ezzel biztosítani szervezők.

Nem óhajtok belemenni az öttagú grémium szégyenletes ítéletének részletes szóbeli indoklásába, hiszen álláspontom szerint helyesen a lelkész és "beengedett " 17 tanúságtévője szinte a másodperc töredéke alatt döntött úgy, hogy nem kívánja egy adott pillanatban tovább hallgatni az ítélet részletes szóbeli indoklását, kiokító fenyegető hangnemét és együtt elhagyták  érthetően és indokoltan hangos vélemény nyilvánítás közepette a tárgyaló teremnek kijelölt könyvtárat, csupán a lelkész  jogvédelmét ellátó hölgy hallgatta "hivatalból" végig a korábbi, valóban minősíthetetlen ítélet helybenhagyását és elviselhetetlen részletes szóbeli indoklását.

Az ítélet részletes írásos kézhezvétele után egészen biztosan ismét kitérünk majd az ügyre.

Kijelentem, hogy Hegedűs Lóránt védelmét ellátó Szabó Edit  ügyvédnő nagyszerű munkát végzett és csak egyet lehet érteni a vádat minden izében részletesen visszautasító, védence perbefogása ellen tiltakozó és vádak alóli felmentést kérő, szakmailag is kiváló védőbeszédével

​.​
 

Az ügy mai lefolyása pontosan alátámasztotta a NIF szerkesztősége által közreadott korábbi tárgyalási előzetesének részletes indokait és sajnos ki kell mondanunk egyéni véleményként, hogy felvetheti  az egyházi szakadás lehetőségét is.

Joga van a református egyháznak ilyenfajta elítélendő bíráskodásra, miközben nem kíváncsi saját bolsevik időkben elkövetett múltjára és többségében többször is leszavazta a lusztrációt papjai és főpapjai múltbeli tevékenységének átvilágítását?

Sokadszorra teszem fel a költői kérdést: a református  egyház hiteltelen és eltakart múltja nem teszi hiteltelenné egyben jelenét és jövőjét, miközben tiszta lelkiismeretű nemzete, egyháza megújulása és gyülekezete iránt elkötelezett fölkészült  papját gyalázza és fenyegeti indokolhatatlan eljárások lefolytatásával?

A választ az olvasóra bízom!

Miskolc, 2015. október 20.

Reiner Péter

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat

8762/151021