Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. október 17., szombat

20.568 - Bartha Szabó József: Dátum: 2015. október 17. 14:51 Tárgy: Harcos napok

​​
Feladó: mandinka bt Bartha Szabó József
Dátum: 2015. október 17. 14:51
Tárgy: Harcos napok
Címzett: jozsef@kutasi.eu 
Harcos napok
Hosszú hetet köszönt a Tisztelt Ház. Napirend előtti és utáni felszólalásokkal, hangos kérdésekkel, válaszokkal, interpellációkkal üdvözlik egymást, a fő eseménynek azonban - értelemszerűen - a törvényalkotás ígérkezik. Könnyedén megjósolható: az ellenzék a fogadásukkor csatasorban áll.
2015. október 17. 12:32

HÉTFŐ

Döntés születhet az állami tulajdonban levő termőföldek magántulajdonba adásáról címmel tartandó politikai vitanap várható időkeretéről.(Előterjesztő: Tóbiás József, és az indítványt támogató MSZP, Jobbik, LMP  képviselők. Szövege: PDF.) A vitára feltehetően hamarosan, 4 órás időkeretben kerül sor. 

***

Két törvényjavaslat is tárgysorozatba-vételben reménykedik, ám erre aligha lesz esély:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása a polgármesterek illetményének megállapításával kapcsolatban. (Előterjesztő: Hegedűs Lorántné, - Jobbik. Szövege: PDF.

- A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénynek a nemzeti földvagyon védelméhez szükséges módosításáról. (Előterjesztő: Sallai R. Benedek, - LMP.Szövege: PDF.)

 

Estébe nyúlóan 

Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái színesítik a napot. Témái:

- A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2011. május 31. - 2015. január 31. közötti üzleti évéről szóló beszámolók, bizottsági jelentések. (Előterjesztő: Gazdasági bizottság.)

- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.  (Előterjesztő: kormány ,– nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.Bizottsági jelentés: a  Költségvetési Tanács véleménye a törvényjavaslat tervezetéről.)

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról. (Előterjesztő: kormány, – emberi erőforrások minisztere. Szövege: PDF. Bizottsági jelentés:szövege: PDF.)

- Egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról. (Előterjesztő: kormány ,– nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF. Bizottsági jelentés: Szövege: PDF.) Uniós napirendi pont!

***

A Nemzeti média vitájával búcsúzik a hétfői nap.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról. (Előterjesztő: Költségvetési bizottság. Szövege: PDF.) Az általános vita a lezárásig.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről.(ElőterjesztőKöltségvetési bizottság. Szövege: PDF.) Az általános vita a lezárásig.

KEDD

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről.

A UNHCR 2007-ben adminisztratív és operatív támogató funkciókat telepített Budapestre, a kormány által biztosított irodaépületbe, amely használatának technikai feltételeit a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti megállapodás mellékletében rendezték. A szervezet funkcióbővítése érdekében a 2015-ben a UNHCR használatába adott újabb irodaépület biztosításának feltételei eltérnek a korábbiaktól, ezért a megállapodás és annak melléklete átdolgozásra szorult.

Annak érdekében, hogy a jövőben a technikai részletek esetleges változásaihoz ne keljen minden egyes esetben törvényt módosítani, a felek képviselői alacsonyabb szintű kiegészítő megállapodásba foglalják. A melléklet szerepét felváltó kiegészítő megállapodást  az irodák üzemeltetését végző Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal köti meg.

A megállapodás tartalmát tekintve törvényhozási tárgyat érint, ezért az azt módosító jegyzőkönyv kihirdetésére a nemzetközi szerződések megkötésének alkotmányos szabályai és a jogalkotás rendjének törvényi előírásai szerint törvényben van mód.

(Előterjesztő: kormány, -  külgazdasági és külügyminiszter. Szövege: PDF.)Lehetőség szerint a zárószavazás.

***

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.

A tömeges bevándorlás és az illegális határátlépések számának drasztikus növekedése a magyarországi közigazgatási és rendvédelmi intézményrendszert komoly kihívás elé állítja. A feladatok zökkenőmentes ellátásához, a gyors ügyintézéshez szükséges műszaki és informatikai infrastrukturális feltételek kialakításához, a felkészült személyi állomány biztosításához többletforrások szükségesek.

„Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének  2015. évi  bevételi főösszegét 16 420 724,5 millió forintban, kiadási főösszegét 17 313 128,6 millió forintban, hiányát 892 404,1 millió forintban állapítja meg."

(Előterjesztő: kormány, – nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.) Lehetőség szerint zárószavazás.

***

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról.

Hazánk közegészségügyi-járványügyi helyzete jelenleg stabil, azonban a tömeges bevándorlás okozta migrációs nyomás szükségessé teszi mindazon intézkedések meghozatalát, amelyek révén a kialakult, társadalmi, szociális, egészségügyi szempontok mérlegelését egyaránt igénylő komplex helyzet hatékonyan kezelhető. A törvényjavaslat célja megfogalmazni ezen komplex helyzet kezelésében az egészségügyi ágazat feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat, azaz az egészségügyi válsághelyzet kezelésének azon szabályait, amelyek biztosítják hazánk közegészségügyi-járványügyi védelmét.

(Előterjesztő: kormány, emberi erőforrások minisztere. Szövege: PDF.) Zárószavazás.

***

Egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról.

Uniós napirendi pont! A szabályozás célja egyes európai uniós jogszabályok implementálása, ezzel párhuzamosan a fogyasztóvédelem erősítése. A törvényjavaslat ennek érdekében a tőkepiaci törvény, a biztosítási törvény, a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény, továbbá a kollektív befektetési formákról szóló törvény módosítását tartalmazza.

A tőkepiacitörvényben a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló EK és EU irányelv hazai jogrendszerbe történő implementálása végett szükségessé vált módosítások jelennek meg.  A tőkepiaci területet érintő további módosításként a tervezet megteremti az összhangot az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló, közvetlenül hatályosuló európai uniós rendelet valamint a kollektív befektetési formákról szóló törvény és az MNB törvény között.

A biztosításiterületet érintő módosítás elsődleges célja, hogy a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló EK irányelv átültetéséhez kapcsolódóan több pontosító és kiegészítő uniós rendelkezés a 2016. január 1-jén hatályba lépő szabályozás részévé váljon.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénymódosítása a tőkepiaci és a biztosítási területet is érinti, ennek keretében a jogharmonizációs kötelezettségből adódó feladatellátás biztosítása, közzétételi követelmények megteremtése és egyes uniós szervek irányába fennálló tájékoztatási szabályok kiegészítése valósul meg. A javaslat a tőkepiaci területet érintő tájékoztatási kötelezettségek megsértése esetén az MNB által kiszabható bírság mértékét is jelentősen megnöveli.

(Előterjesztő: kormány, – nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.) Zárószavazás.

***

- A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2011. május 31. és 2011. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló - szövege: PDF - elfogadásáról.

(Előterjesztő: Gazdasági bizottság. Szövege: PDF.) Zárószavazás.

- A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló – szövege: PDF - elfogadásáról. (Előterjesztő: Gazdasági bizottság. Szövege: PDF.) Zárószavazás.

- A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló -  szövege: PDF - elfogadásáról. (Előterjesztő: Gazdasági bizottság. Szövege: PDF.) Zárószavazás.

- A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló -  szövege: PDF -  elfogadásáról. (Előterjesztő: Gazdasági bizottság. Szövege: PDF.) Zárószavazás.

- A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2015. január 1. és 2015. január 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló - szövege: PDF - elfogadásáról. (Előterjesztő: Gazdasági bizottság. Szövege: PDF.) Zárószavazás.

 

A határozathozatalokat követően

- A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.(Előterjesztő: kormány, - földművelésügyi miniszter: Szövege: PDF.) Általános vita a lezárásig.

- Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről. (Előterjesztő: kormány, - belügyminiszter. Szövege: PDF.) Általános vita a lezárásig.

- A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról, (Előterjesztő: kormány, - belügyminiszter. Szövege: PDF.)Általános vita a lezárásig. Nemzetiségi napirendi pont!

- Az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról. (Előterjesztő: kormány, - belügyminiszter. Szövege: PDF.) Általános vita a lezárásig.

- A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról. (Előterjesztő: kormány, - Miniszterelnökséget vezető miniszter.Szövege: PDF.) Általános vita a lezárásig.

- Az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról. (Előterjesztő: kormány, - Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.) Általános vita a lezárásig.

 

SZERDA

- A Kúria elnökének, a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében  címmel benyújtott beszámolójának -szövege: PDF - elfogadásáról. (Előterjesztő: Igazságügyi bizottság. Szövege: PDF.)  Általános vita a lezárásig.

- Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2014. évi beszámolójának - szövege: PDF - elfogadásáról. (Előterjesztő: Igazságügyi bizottság. Szövege: PDF.) Általános vita a lezárásig.

- Az ügyészség 2014. évi tevékenységéről (Legfőbb Ügyész) A legfőbb ügyésznek az ügyészség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójának  - szövege: PDF -  elfogadásáról. (Előterjesztő: Igazságügyi bizottság. Szövege: PDF.) Általános vita a lezárásig.

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról. (Előterjesztő: kormány, – nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.) Általános vita a lezárásig.

- A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról. (Előterjesztő: kormány, – nemzetgazdasági miniszter.Szövege: PDF.) Általános vita a lezárásig.

 

CSÜTÖRTÖK

- Az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés - szövege: PDF   elfogadásáról.(Előterjesztő: Európai ügyek bizottsága. Szöveges PDF.)  Uniós napirendi pont! Általános vita a lezárásig.

- A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról. (Előterjesztő: kormány, - igazságügyi miniszter. Szövege: PDF.)Általános vita a lezárásig.

- Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. ((Előterjesztők: dr. Semjén Zsolt, Harrach Péter, dr. Latorcai János, dr. Rubovszky György, dr. Aradszki András, dr. Seszták Miklós, dr. Rétvári Bence, dr. Vejkey Imre, KDNP- képviselők. Szövege: PDF.) Általános vita a lezárásig.

- A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról. (Előterjesztő: kormány, -  nemzeti fejlesztési miniszter.)(Előterjesztő: kormány, -  nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.)  Általános vita a lezárásig.

- Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról. (Előterjesztő: kormány, -  nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.) Általános vita a lezárásig.

Bartha Szabó József