Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. március 28., csütörtök

16.740 - Gazdatanácsok Szövetsége: Nyílt válasz az NFA 2013. március 25.-i közleményére


Feladó: Gazdatanácsok Szövetsége
Dátum: 2013. március 26. 17:08
Tárgy: Nyílt válasz az NFA 2013. március 25.-i közleményére
Címzett: Kutasi József Antal

Gazdatanácsok Szövetsége: Nyílt válasz az NFA 2013. március 25.-i közleményére

"Feljelentette a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) a bábonymegyeri földfoglaló gazdákat" címmel olvashattuk a sajtónak eljuttatott NFA közleményt tegnap óta. S a közlemény nem tesz mást, mint újra ismétli a megalapozatlant, a többszörösen cáfolt szólamot, hogy „A földhaszonbérleti pályázati rendszer úgy épül fel, hogy abban spekulálni lehetetlen". Tetézi ezt még azzal is, hogy a közlemény kifejti, Ágh János is - tudjuk már, "kényszeredetten"  kedvezményezettként - megtette a szükséges (?!) lépéseket.
A Gazdatanácsok Szövetsége nevében felszólítjuk az NFA illetékeseit, hogy ne fel-, de jelentsenek végre, hogy miért fedezik a törvénytelenségeket! A mi határozott álláspontunk, hogy a gond maga az NFA, azaz a nemzet talán legsúlyosabb sorskérdésében, a földügyekben a törvényesség helyreállításának, a jogállamiság biztosításának kulcsa éppen az NFA jelenlegi tevékenységének azonnali leállítása, beszüntetése. 
Felszólítjuk a Vidékfejlesztési Minisztert, rajta keresztül a kormányt, hogy miután az NFA illetékesei nem adnak semmilyen magyarázatot az NFA szabálytalan és törvénytelen működésére, azonnali hatállyal függessze fel az NFA működését és tegyen javaslatot annak átszervezésére, hiteles személyek kinevezésére és alkalmas pályázati rendszer kialakítására.
Az NFA véleménye, miszerint a bábonymegyeri figyelemfelhívás jogellenes volt, téves. Az ok és okozat súlyos összekeverése. Ami jogellenes, az a törvénytelenségek és szabálytalanságok feltárásáról szóló, a visszaéléseket bizonyító elemzések, bejelentések válasz nélkül hagyása, a gazdák megélhetését súlyosan érintő döntések, a tájékoztatás szándékos visszatartása. Nem jogellenes az, ha ezt a tisztességes állampolgárok nem tűrik a végtelenségig. Nem jogellenes, ha a helybéliek a törvényesség helyreállítása és a falu érdekében a nyilvánosság elé állnak.

A tények az NFA közleményében sugallottakkal szemben mást mutatnak. Az NFA-nak feljelentés helyett sokkal inkább az alábbi kérdésekre kellene választ adnia. 

Tény, hogy az NFA a mai napig nem tett semmit Kajászón az általa is ismert törvénytelenség felszámolására (magyaralmási döntés). Sőt, a helybéliek jelzései alapján a jogtalan bérlő avagy az NFA (ám nyilván együttműködve) úgy kísérli meg elfogadhatóvá tenni a törvénytelenséget, hogy a  törvényesen elnyerhető maximális 6000 AK érték feletti, mintegy 70 ha mértékű területet önkényesen leválasztva a 8194 AK értékű területből nem művelteti, ezzel elismeri ugyan, de nem számolja fel a törvénytelenséget. Inkább fokozottan törvénytelen, minthogy lehetőséghez juttatná a helybéli pályázókat. Ugyanezt a jelenséget tapasztalják Csornán is. 

Tény, hogy az NFA a mai napig sem tett semmit a Lepsényben, Bábonymegyeren többszörösen jelzett visszaélések megakadályozására. 

Tény, hogy az NFA egyetlen megyében sem tett semmilyen ellenlépést a már többszörösen feltárt és már nyilvánvalóan kormányprogram ellenes "eredmények" és sok esetben törvénytelen eljárás felszámolására, s az európai normákat is felrúgva kitart az eredeti - zárt ajtós, titkos - pályázati rendszere mellett. 

Tény, hogy egyetlen egyszer sem volt hajlandó közvetlen kapcsolatba lépni a panaszosokkal. A számtalan beadvány és megkeresés ellenére sem volt képes kielégítő megoldást találni a lepsényi, kajászói, bábonymegyeri, csornai, kaskantyúi, borsodi mezőségi, stb. gazdák által megvilágított sorozatos túlkapásokra, szabálytalanságokra, visszaélésekre, törvénytelenségekre.

Tény, hogy a Bábonymegyeri Gazdatanács legutóbbi tértivevényes levelét az NFA Somogy megyei elnöke már át sem vette (a tegnapi nap érkezett vissza), ami az NFA tisztviselőitől önmagában is azonnali magyarázatot - a felügyelő minisztertől pedig azonnali felelősségre vonást - követel. 

1. kérdés: Miért nem vette át a helyesen címzett tértivevényes bejelentést az NFA megyei elnöke? Egy jogállamban ez hogyan és miként lehetséges? 
Tény, hogy az NFA mai napig nem hirdetett eredményt, nem tájékoztatta egyöntetűen az érintetteket, az eredménytelenül pályázókat, s csak a gazdák érdekében eljáró országgyűlési képviselő személyes közbenjárásával kicsikart szóbeli tájékoztatás az alapja mindannak, amiről most a közember az NFA ködös feljelentő közleményében olvashat. 

2. kérdés: Miért nem tájékoztatták máig az érintetteket, ha döntést már hoztak? A jogállam keretei hogyan adhatnak erre lehetőséget? Egyáltalán, törvényes-e ez? 
Tény, hogy a Somogy megyei NFA elnöke előbb érkezett Bábonymegyerre, mint a gazdák általa át nem vett levele. No, persze nem azért, hogy a gazdáknak, hanem hogy Ágh Jánosnak segédkezzék a közbirtokosságról szóló, a helyi Gazdatanács nevében a területen vasárnap elhelyezett tábla és jelképes akasztófák eltávolításában, s a közleményből az derül ki, hogy talán "titkon" már szerződést is kötöttek Ágh Jánossal a kényszerhasznosításról. 

3. kérdés: Miként lehetnek egyoldalú társak egy eredendően éppen az egyenjogúság feltételeit biztosítani hivatott felülvizsgálati, tényfeltárási eljárásban? Ez nem jogtalan?

4. kérdés: Milyen alapon tudhat Ágh János arról, amiről a többi pályázó nem tudhatott, hogy ő kényszerhasznosíthat, miközben a pályázók még mindig a saját pályázatukban bíztak (volna)? Mi a jogalapja annak, hogy Ágh János, mint bérlő járhat el (feljelentést is tehet?) akkor, mikor az NFA nem tájékoztatta sem a pályázókat a pályázataik esetleges elhalasztásáról, eredményéről, vagy eredménytelenségéről? Mi a jogalapja e különeljárásnak?

5. kérdés: Mikor lett ezen ideiglenes kényszerhasznosításról szóló döntés kihirdetve, kifüggesztve, hol és hogyan?  Mióta bérlője valójában Ágh János a majd ezer hektárnak, amelynek évenkénti SAPS támogatása ~60eFt/ha/év (~60millió Ft kényszer)? 

6. kérdés: Miért éppen Ágh János és családja és egy 20 km-es körzeten kívülre eső üzem lett a terület kiválasztott kényszerhasznosítója? Mi volt ennek a kiugróan kivételes és arcátlan döntésnek az erkölcsi és/vagy jogalapja, mikor az országgyűlésnek, mint jogalkotónak, éppen e döntéssel ellentétes volt a szándéka akkor is, mikor a Nemzeti Földalapkezelő szervek működését törvényben szabályozta? 

A Nemzeti Földalapkezelő közleményét megfogalmazókat a tények elhallgatása újfent politikai nyilatkozatra ragadtatta, mikor azt feltételezik, hogy a helyi gazdákat bármire, bárki is biztatta. Ahelyett, hogy egyszer is megkérdezték volna őket. 
Nem utolsó sorban, a Gazdatanácsok Szövetsége a közlemény utolsó mondatát a leghatározottabban elutasítja, miszerint "A földalap ... jó gazda módjára ezeket a földeket ideiglenesen művelésbe adja". 
A Nemzeti Földalapkezelő eddigi tevékenységével, sorozatos félretájékoztatásaival, politikai nyilatkozataival egyértelműen bebizonyította, hogy NEM JÓ GAZDA! 
A Gazdatanácsok Szövetsége megalakulása óta világosan és egyértelműen vallja és a tisztességes, jó szándékú helyi gazdák összefogásával előbb-utóbb a minden településen egységes elven szerveződő Gazdatanácsaival be is bizonyítja, hogy

A JÓ GAZDÁK HELYBEN LAKNAK, HELYBEN ÉLNEK ÉS HELYBEN IS MARADNAK,

ÉS TERÜLETI IGÉNYÜKBEN IS MÉRTÉKET TARTANAK!

Kelt Bábonymegyeren, 2013. március 26-án a Bábonymegyer-Som Gazdatanács nevében

Feljelentette a földfoglaló bábonymegyeri gazdákat az NFA

forrás: SONLINE, 2013. március 25. 18:10 , Legutóbb frissítve: 2013. március 25. 18:44 Fónai Imre