Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. június 29., vasárnap

18.973 - MEGHÍVÓ ünnepi megemlékezésre Pilisszántón, 2014. augusztus 20-án
MEGHÍVÓ 
ünnepi megemlékezésre Pilisszántón, 2014. augusztus 20-án
 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) és a Pilisszántóért Egyesület közös rendezésében ünnepi megemlékezést tart 2014. augusztus 20-án, szerdán, Pilisszántón, ahová tisztelettel hívunk minden jó szándékú magyar embert. 
Emlékezünk nyolcezer hontalan magyar Szent István-napi zarándoklatára


     Az egykori beszámoló szerint: "Szent István napján, messzi az otthontól, Bajorország földjén magyar csoda történt 1947. augusztus 20-án. Szent István száműzött, menekült magyarjai elzarándokoltak Altöttingbe, a Szűz Anyához, hogy hitet tegyenek: a magyar nép hű maradt! Hű első szent királyunkhoz, hű Istenhez, Hazához, a Szent Korona eszményéhez és hű a nyugati kereszténységhez. A távolság, a szétziláltság, valamint az összeköttetés és az önbizalom hiánya két és fél éven keresztül lehetetlenné tett minden magyar megmozdulást. Most azonban a Vatikán delegátusa hívó szavára megmozdult szent István űzött népe. Jöttek Bajorföld, Ausztria, a különféle zónák magyarjai vonaton, autón, gyalog. Lelkészeik vezetése alatt fegyelmezett csoportokban, vagy egyenként családostól." 
Ezen zarándoklat ideje alatt tartották utolsó ülésüket az 1939-ben, utoljára szabadon választott magyar országgyűlés ott lévő tagjai. Az alkotmányosan hozott határozataik lényege, hogy a "Sacra Regni Hungarici Corona - Magyarország Szent Koronája" jogfolytonossága fönnáll. Ez az országgyűlésünk az alkotmányosan alkotott 1938. évi XIX. tc. alapján1939. június 14-én alakult és soha fel nem oszlatták. 
     A zarándoklaton gyertyát szenteltek, az egyik tulajdonosa azzal a kéréssel hagyta ránk, hogy ezt az ereklyét először csak akkor gyújtsuk meg, ha több magyar ember ismét összejön egy, a Szent Koronához méltó helyen és megemlékezik ennek a napnak az üzenetéről. 
     A két Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy Pilisszántón, a Pilis-hegy oldalában fekvő Csillagösvényen kap otthont első alkalommal ez az esemény. Nemzetünk hét uralkodójának valamint szentjének állított szobra: Nimród, Atila (Etele), Árpád, Szent István, Szent László, Boldog Özséb, Hunyadi Mátyás, továbbá a Boldogasszony kápolna és a tizenkét méter magas Pilis Keresztje méltó helyszín az ünnepség megrendezésére. A Boldogasszony kápolna, az Altöttingi Mária kegyhelyhez hasonló lelkülettel tudja fogadni a zarándoklatot. 
     Az idei zarándoklaton résztvevők 10 órakor a Csillagösvény parkolójában gyülekeznek, amely a Volán busz pilisszántói végállomástól mintegy 300 méterre van a Pilisszentkeresztre vezető fő út mentén. A parkolóban csoportosuló, Volán busszal vagy autóval érkező résztvevők innen elsétálnak a közeli "Mészégetők kútjáig", ahol már a rájuk várakozó Zarándok Zászló alá állva, egy csoportban, hagyományos keresztaljára rendezetten vonulnak a Csillagösvény emelkedőjén a szobrok mentén a kápolnáig (terephez szükséges cipő kell). 
     A kápolna előterében, a szabad ég alatt álló oltárkő előtt, a 11 órakor kezdődő megemlékezés bevezetéseként üdvözli a zarándokokat a házigazda Szőnyi József a Pilisszántóért Egyesület (www.pilisszantozarandokhely.hu) és dr. Csihák György a ZMTE (www.zmte.org) elnöke, majd Jávor Miklós a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza ismerteti az ünnepség üzenetét, tartalmát, célját. 
     Ezután Ladocsi Gáspár ny. püspök vezetésével emlékezünk a zarándoklatra és Szent István ünnepnapját megszenteljük mise áldozattal. Ekkor megáldják, majd meggyújtjuk az emlékezetes gyertyát, amelynek lángjából a résztvevők meggyújthatják a saját gyertyájukat, továbbvívén magukkal, az ereklye lángjával, az ünnep emlékét. 
     A mise után szabadidő, ekkor mindenki elfogyaszthatja a magával hozott elemózsiát, majd levonulunk a falu templomába, ahol a szomszédos plébánián mosdók is vannak. 
     A nap további része 14 órától a faluban lévő templomban folytatódik prof. dr. Erdélyi Géza (ZMTE) címzetes református püspök (Rimaszombat) imájával, majd Szőnyi József ismereti a falu történelmi nevezetességeit. Ezután dr. Gedai István, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója, a ZMTE Tudományos Tanácsa elnöke emlékezik Szent Istvánra, az első magyar apostoli királyra. Ezt követően Nyári Gábor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza méltatja az Altöttingi Országgyűlésünket. Az ünnepség dr. Csihák György zárszavával végződik 16 órakor. 
     Külön örömünkre szolgálna, ha az 1947. évi altöttingi zarándoklat valamely résztvevője, a résztvevő hozzátartozója, vagy leszármazottja is megjelenésével, esetleg még felszólalásával is megtisztelné ünnepségünket. 
     A falu Volán buszokkal érhető el. Indulás az Árpád-híd Pesti hídfőjétől, ünnepnapokon óránként Pilisszántó végállomással. Menet idő 45 perc. Pilisszántóról vissza indul minden óra 20 perckor, 18 óra 20 percig. Utolsó busz 20 óra 30 perckor indul Budapestre. A Volán cég szükség esetén bővíti járatait. 

Étkezés egyénileg; ebéd előre megrendelhető a Csillagösvényhez közeli Büfében: 
Faidt Klára Tel.: +36/30/9326020 
Szálláslehetőségek a faluban, előre lefoglalandók: 
Falusi turizmus Nagy Ferenc Kossuth L. út 15. Tel.: +36/26/349091 
        Kormos Róza Kossuth L. út 122. Tel.: +36/26/349345 
Orosdy kastély a Pilis hegy oldalában. Répásné Noémi Tel.: +36/20/5783513 
A szervezők elérhetősége: 
     Dr. Csihák György, a ZMTE elnöke 
     Email: zmte@gmail.com 
Szőnyi József, a Pilisszántóért Egyesület elnöke. Tel.: +36/30/2685953 

     Kérjük a magánszemélyeket, a sajtót és minden jó szándékú magyart, hogy meghívásunkat juttassa el minél több helyre. Azt is kérjük, hogy akinek az altöttingi zarándoklattal, országgyűlésünkkel kapcsolatban bárminemű irata, emléktárgya van, szíveskedjék nálunk jelezni. Köszönjük szépen. A vonatkozó kegytárgyakat az esztergomi Keresztény Múzeum, ajándékozó levéllel (az ajándékozó intézkedésével) szívesen befogadja. 

     Zürich/Budapest/Pilisszántó, 2014. Húsvét ünnepén. 

        dr. Csihák György 
        Szőnyi József
 

FIGYELEM! Ez lesz 1947 óta az első megemlékezés. 
A rendezvényt az időjárástól függetlenül, pontosan így megtartjuk. 
Az egész rendezvényt CD-re rögzítjük és utóbb elérhető lesz a szervezőknél.


Kapcsolódó: 

   A magyar nemzet múltja - Dr. Csihák György előadása