Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. április 9., hétfő

22.971 - ​Dr. Békefy Lajos Ph.D.: A GYŐZELEM IGEI KOORDINÁTÁI 2018 ÁPRILIS 8-ÁN ÉS MINDVÉGIG


Feladó: Békefy Lajos
Dátum: 2018. április 9. 14:01
Tárgy: A GYŐZELEM IGEI KOORDINÁTÁI 2018 ÁPRILIS 8-ÁN ÉS MINDVÉGIG - ez a szerző 809. cikke az agnusradio.ro blogfelületén
Címzett: 

A GYŐZELEM IGEI KOORDINÁTÁI   2018 ÁPRILIS 8-ÁN  ÉS MINDVÉGIG


TESTVÉRI NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTORHOZ ÉS A GYŐZTESEKHEZ

KÁRPÁT-MEDENCE HÍVŐ KERESZTYÉN MAGYARJAI NEVÉBEN

KINCSES KOLOZSVÁRRÓL ÉS BUDAPESTRŐL


Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt FIDESZ-KDNP-s Testvéreink!

Sok millió magyar honfitársammal együtt én is a hálaadás szavával álltam meg lélekben április 8-án éjféltájt a Történelem Ura, Mennyei Atyánk és a Világ Megváltója, Jézus Krisztusunk színe előtt. A győzelem éjszakáján. Istennek hálaadással, a győztesek, a FIDESZ-KDNP összefogás, a mandátumot kapott képviselők és a győzteseket választó, a kormányzáshoz legitimitást, bizalmat szavazó milliók előtt szívemben nagy-nagy köszönettel. És igen halkan csak ennyit mondtam: bölcs a mi népünk! Tanult a sok-sok fájó történelmi leckéből. A Lélek csendjében pedig figyeltem ott legbelül, imádságos kamrácskámban arra, milyen Igéket hoz elém a Szentlélek. Miközben a tv képernyőjén egyre sokasodtak az azonos FIDESZ-KDNP színek, éreztem, vannak a történelemben pillanatok és népünk kárpát-medencei történetében is, amikor igen-igen figyelni kell Istenre és nagyon vigyázni kell a szóra, a lépésekre, még az üzenetértékű gesztusokra is, hogy el ne vétse senki a megkapott kegyelmi lehetőséget. Hogy méltatlanná ne váljunk a kivételes lehetőségre. A várfalakra most kellenek csak az őrök, akik éjjel sem szunnyadnak, mert az ellenség szertejár közöttünk, hogy konkolyt hintsen a friss vetésbe. A győzelemhez józanságot, felelősséget és lelki éberséget kívánunk testvéri szívvel.

A Lélek ezt a három Igét hozta elém, amit most szeretnék megosztani nemzeti színű, háromszoros üzenetként a győzelemre juttató milliókkal és a győztesekkel, innen kincses Kolozsvár Agnus Rádiójának blogjáról:

-          Kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez (Ef 2,4) – a történelem Ura előtti alázat a helyesen és illő módon fogadott győzelem, s az okosan felfogott eredmény jó hasznosításának a feltétele. Mondanám egyszerűen: alázat kell a győzelem elfogadásához. Ezen az estén megvolt ez, maradjon meg mindvégig!


-          Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára (Lk 9,62) – ha el tudjuk hittel fogadni, hogy semmi nem véletlenül, hanem Istenünk akaratából történik, akkor főként az ország és egyházépítésben nem helyénvaló a hátratekingetés. Az emlékezés igen. De a meghatározó nem a múlt, hanem a feladat, ami előttünk van. Ez mindenre vonatkozik. Ami tegnap volt, azt hagyjuk a tegnapnak. Ne cipeljük tovább a múlt terheit. Akinek dolga van, márpedig van éppen elég az országépítésben és kereszténységvédelemben, a magyarság egységének építésében - az előre néz, és a felfele imádkozás, meg a maga köré tekintés testvéri megbecsülésével, e háromszorosan egy, piros-fehér-zöld dimenzióban mérlegel, dönt és cselekszik.


-          Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk… (1Tim 2,1-2) – ez a mi keresztyén kiváltságunk, de egyben szeretetünk és törődésünk iránya is. Pál ugyan tanítványának, s a keresztyéneknek írja, de ez a titka a nemzet, és a nép, az egyház kiválasztott és elhívott népe erősödősének is. Keresztyén hazánkért és Kormányunkért nem csak a győzelemig, hanem folyamatosan imádkoznunk kell, mert a Lélek józanságára, reménységre, fáradhatatlan kitartásra, nagy külső nyomások között tántoríthatatlan belső megállásra van szükség ezután is. Trump USA elnök nemrég Billy Graham evangélista testvérünk koporsója előtt a Capitoliumban ezt mondta: „Az ima az USA nagyságának és összetartásának a titka". Testvéri biztatással kérve-kérek én is minden Olvasónkat: Imára fel, keresztyén hazánk kormányzásra felhatalmazott vezetéséért. Sok mindent kellene még írni, de most ennyire van lehetőség. Ezért Testvéreim fenn és lenn, közel és távol most így summázom Felétek 2018. április 8, a győzelem éjszakájának kihívását: Józan ésszel, forró szívvel, szembe szállunk minden vésszel! 


Tisztelt Orbán Viktor Úr! Tisztelt FIDESZ-KDNP-s Testvéreink! Ismét adott mindnyájunknak négy évet a történelem Ura és Megváltó Krisztusunk, hogy a Lélek világosságában és vezetésével megéljük 21. századi magyar pünkösdünket, a nemzeti újjászületés és építkezés nagy lehetőségét. Gyakoroljuk hát, váltsuk naponta valóra közös keresztyén örökségként, értékképző, magas kultúrát formáló drága történelmi jelmondatunkat: Ora et labora - Orando et laborando! Halljuk meg, mit üzen a Lélek a Gyülekezetnek, hazánknak, nekünk. Imádkozva és dolgozva töltsük be kegyelemből ránk ruházott, megértett, boldogan elfogadott küldetésünket!

   

​​
Dr. Békefy Lajos Ph.D.

református lelkész, közíró

felelős szerkesztő

szociáletikus

világvallás-kutató


 

FELELŐS KÉRÉS

 

Adj, Uram, tiszta szellemet,

hogy láthassunk Téged.

Alázatos szellemet,

hogy meghalljunk Téged.

Szerető szellemet,

hogy szolgálhassunk Neked.

Hívő értelmet,

hogy tetteinkkel követhessünk Téged.


(Dag Hammarskjöld, az ENSZ második főtitkára, 1961. ford. drbl)

 

NEM ELÉG

 

Nem elég naponta Isten elé állni.

Az a döntő kérdés,

hogy vajon kizárólag

Isten előtt szeretnénk-e megállni!?

S ott meg fogunk-e tudni állni?

Nincs Más, akinek végső számadással tartozunk.

Útközben nemzetünknek,

ama napon egyedül Őneki.

Ennek tudatában tegyük a dolgainkat! 

 

(Dag Hammarskjöld, ford. drbl)