Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. április 11., szerda

22.978 - Vajdaság: „Az ilyen rendezvénynek közösségerősítő szerepe van...“ > ​ 2018. április 10. 23:56.3


Feladó:
​​
Dr Röhrig Klaudia

Dátum:
​​
2018. április 10. 23:56
Tárgy:
​ ​
Vajdaság: „Az ilyen rendezvénynek közösségerősítő szerepe van..." - végleges cikk + fotók
Címzett:

​​
Életjelek a Vajdaságból: „Az ilyen rendezvénynek közösségerősítő szerepe van..."
  

 

Az ilyen rendezvénynek közösségerősítő szerepe van..."

EGYHÁZMEGYEI PRESBITERI KONFERENCIA BÁCS-FEKETEHEGYEN

Jó nyolcvan presbiter, gyülekezeti tag, lelkipásztor, a Magyar Református Presbiteri Szövetség képviselői, Halász Béla délvidéki püspök és felesége, valamint Székely Károly országos gondnok részvételével április 7-én Bács-Feketehegyen (Vajdaság) egynapos bácskai egyházmegyei presbiter-gondnoki konferenciára került sorAz alkalmat Orosz Attila bács-feketehegyi esperes-lelkipásztor szervezte és vezette a helybeli presbiterekkel, gondnokkal.

Nálunk, Bácskában a presbiter-gondnoki konferenciáknak több évtizedes hagyománya van. A bács-feketehegyi presbitérium igényessége és hagyománytisztelete, nem kevésbé egyháza jövője iránt táplált felelősségtudata ösztönzésére februárban egyhangúlag döntött az egyházmegyei konferencia saját erőből történő megszervezése mellett. Két évvel ezelőtt már szerveztünk ilyen konferenciát. Célunk nem csupán a nagy egyházközségek presbitériumainak megszólítása volt, hanem a szórványgyülekezetekben szolgáló presbiterek meghívása is, akik nagy örömünkre nem kis létszámban eleget is tettek meghívásunknak.

A konferenciát dr. Békefy-Röhrig Klaudia lelkésznő áhítata nyitotta meg, aki „hazai" környezetben szolgált, hiszen gyermekkorát a szomszédos Ó-Verbászon töltötte, ahol édesapja évtizedeken át volt a magyar és német refortusok lelkészeAlapigéjét János evangéliuma 10,32kk-ból vette, és az Atya-Fiú szeretetének kölcsönösségébe ágyazta bele a református hívő ember életét. „Itt, a mi vidékeinken sok nőegylet volt és szorgalmas, hitből fakadó munka folyt. Úgy gondolom, hogy ez ma is így van, s lesz ennek folytatása, ha a gyermekeket hitre neveljük. Akkor bizonyára megerősödnek a református egyházunkhoz tartozásban és imádkozó, szorgalmas felnőttek lesznek" - fogalmazott a lelkésznő.

Előadónk dr. Békefy Lajos Ph. D. a Presbiter c. lap főszerkesztője volt. A reformáció jövője – a jövő reformációja címmel tartott rendkívüli, mindenki figyelmét lekötő előadást. Nem a csüggedő reformátusokról szólt, hanem a mind mélyebbre ható bibliai-kálvini eszmeiséget emelte ki, amely meghatározó tényezővé vált a világ fejlett régióiban. 

Ma 500 év múltán mind nagyobb mértékben terjed a protestantizmus Dél-Koreában, de Kínában is, ahol már Kálvin Institutióját is lefordították madarin nyelvre, s egyetemi kollégiumokban tanulmányozzák azt a fiatalok a Bibliával együtt. „Úgy tűnik, a keresztyénség hangsúlya Európából áttevődik a valamikori harmadik világ országaira. Ezért is nevezték el egyház-szociológusok ezt a mozgást a harmadik egyházi vigkorszaknak. Kína közel 140 millió keresztyénnel mára a világ harmadik legnagyobb lélekszámú, Krisztust követő hívő közösségeivel rendelkezik. Ki hitte volna ezt akár csak egy évtizede?! De Isten viszi tovább a világ megváltásának az ügyét!" - magyarázta a sok képpel szemléletessé tett előadásban a tudós lelkipásztor. Másik szolgálatában Luther és Kálvin női kortársairól szólt, külön kiemelve azokat az asszonyokat, akik a protestantizmus eszméjének korai terjesztői voltak olasz, német, francia nyelvenBemutatta az olasz Olympia Morata, a francia Marie Dentiére, Kálvin genfi kortársnője mellett Idelette de Bure-t, Kálvin hitvesét, akivel kilenc áldott esztendőt töltött együtt az Úr és Genf népe szolgálatában, valamint az erdélyi szász egyházpártoló na

gy asszonytApollonia Hirschert.


A konferenciát megtisztelte jelenlétével dr. Szilágyi Sándor, a Presbiteri Szövetség tiszteletbeli elnöke, aki köszöntötte a jelenlévőket, s a délvidéki református évkönyv gazdag tartalmáról elismerő szavakkal szólt. Kíséretében volt Váczi Gábor titkár, aki a négykötetes presbiteri füzetek hasznosságáról szólt a presbiterképzésben, amelynek sok példányát hozták ajándékba. Az alkalomról az újvidéki Vajdasági TV és a szabadkai Pannon TV helyszíni tudósításban számolt be, és interjút készített az anyaországi résztvevőkkel, valamint a hazai szervezőkkel.

Az összejövetel házigazdája, Orosz Attila lelkipásztor így összegezte a konferencia jelentőségét: „Az ilyen rendezvényeknek két célja van. Egyrészt közösségmegtartó, valamint közösségformáló ereje van. Zsinat-presbiteri egyházban élünk, ahol az egyház vezetése a paritás elvén alapszik. Azaz van világi vezetés a lelkészek mellett, és a presbitériumoknak döntő fontosságuk van a református egyház, s a gyülekezetek életében. Ilyen alkalmakon találkoznak egymással, tapasztalatot cserélnek, megosztják örömeiket és gondjaikat egymással az egyházmegye presbiterei és elöljárói".


Hallgató Imre

​ ​
bácsfeketehegyi gondnok

 

 

Tv-s beszámolók, melyek megtekinthetők a presbiteri konferenciáról:

Az újvidéki  Vajdasági TV április 7-i esti híradójának anyaga elérhető:
 http://media.rtv.rs/sr_ci/hirado/36397


A szabadkai székhelyű Pannon RTV anyaga itt tekinthető meg: 
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/egyhazmegyei-presbiteri-konferenciat-tartottak-bacsfeketehegyen