Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. április 25., szerda

22.998 - ​Kriston István: MAGYAR NÉP FELVILÁGOSÍTÁSA JÖVŐJÉRŐL (I)


Feladó: Kathlin Galli
Dátum: 2018. április 14. 19:16
Tárgy:  MAGYAR NÉP FELVILÁGOSÍTÁSA JÖVŐJÉRŐL (I)
Címzett: 


Civilkormány - Civil Nemzeti Ellenállás

MAGYAR NÉP FELVILÁGOSÍTÁSA JÖVŐJÉRŐL (I)

Civilkormány - Civil Nemzeti Ellenállás az alapoknál és a magyar nép felvilágosításával kezdi arról, hogy milyen nagyhatalmi érdekek tüzébe került az országunk és országunkat hogyan kormányozzák külföldről. Ha ezt megértik és aki azonosulni tud a céljainkkal, az lépjen be a Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság (virtuálisan "Civilkormány" vagy virtuális "Kossuth-kormány") soraiba, hogy négy év alatt felépíthessük a 106 választókerületben működő 106 klubunkat és ezzel a választási hálózatunkat. Ne adja fel, mert magunkon kell segíteni és Kossuth polgári országot építő és polgári szabadságjogokat, valamint függetlenséget érvényesítő nemzeti liberalizmusának nyomdokain kell haladnunk. Kossuthnak soha nem volt nagyobb aktualitása, mint most.

1. AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK.
USA jelenleg Európában Németország szétverésén dolgozik, ennek eszköze az iszlamizáció, amely nem más mint egy régi ún. Kalergi-terv aktualizálása [Max Warburg német bankár által finanszírozott sötét lelkületű osztrák-japán származású Richard Coudenhove-Kalergi gróf "lopakodó népirtás Európa népei ellen" páneurópai aktualizált terve - lsd. itt http://nyomaban.blogger.hu/2015/02/11/coudenhove-kalergi-terv-lopakodo-nepirtas-europa-nepei-ellen)]. Európában ezt a Kalergi-tervet hajtja végre napjainkban a CIA amerikai titkosszolgálat. Kalergi gróf (1922) szerint más rasszokkal fel kell lazítani Európa nemzetállamait és szét kell szedni hagyományos gazdasági és kulturális szöveteit, így Európa leigázhatóvá és irányíthatóvá válik. Ez jelenleg Európa iszlamizációjával történik. Németország szétverésén tehát a CIA amerikai titkosszolgálat tervei végrehajtásán nem más, mint maga Németország hazaáruló kancellárja Angela Merkel dolgozik, nem véletlen hogy megkapta és átvehette a Kalergi díjat. USA egyik célja a német-orosz együttműködés szétverése, hogy a német műszaki intelligencia és az orosz nyersanyag ne találkozhasson, mert ez a NATO által katonai ernyő alá vont Európában Oroszország transz-atlanti térnyeréséhez vezetne. A másik cél az Európai Unió ún. belső piacának megbontása, mert az akadályozza az USA szabadkereskedelmi céljait, ami nem más mint a "Pax Americana" mai változata, vagyis a szabadkereskedelem szárnyain hozzuk el nektek a szabadságot, na de láthattuk milyen szabadságot, a nemzetgazdaságok szétverését és a javaink kifosztását.

2. OROSZORSZÁG.
Az orosz rezsim védi a világ jelentős nyersanyag lelőhelyeit képező nemzeti erőforrásait. Az olaj értékesítésében rá van utalva Európa fogyasztóira, míg a szállításához Északon a német olajvezeték, míg Délen a török olajvezeték szolgál, és innen az elsődleges német, valamint a kulturálisan és védelmi paktumokkal terhelt török stratégiai partnerség. Az orosz rezsim a német főcsapás irány mellett a kelet-délkeleti mellékcsapás irányában a magyar államot hídfőállásnak tekinti. Az orosz állam belpolitikájában nacionalista, azonban Putyin is elkötelezett zsidóbarát és a Chabad-Lubavics zsidó-ortodox-haszid ág [http://zsido.com/lubavicsi-rabbi-az-50-legbefolyasosabb-zsido-kozott/] keretében mintegy 170 zsinagóga megépítésével virágzó zsidó élet folyik, ezért is az orosz állam a külpolitikai érdekérvényesítésében erősen Izraelhez kötődik.

3. IZRAEL.
Izrael állam a zsidóság érdekeinek állami érdekérvényesítője a világban, ezért nemzetközi befolyása és érdekeltségei szerteágazók. Az orosz állam és a zsidó állam egymással kiváló kapcsolatokat ápol a Közel-Keleten, együtt pusztítja az iszlám szélsőségeseket úgy, hogy két pólusra osztják az iszlám terrorizmust (államokat és szervezeteket) és az ellentétes oldalakat külön-külön támogatják, de a háttérben összehangolják, ennek eredménye a kumulált megsemmisítésük. Izrael ezen kívül a New Yorkban működő befolyásos zsidó lobby útján ellenőrzése alatt tartja az USA államát és a Tel-Aviv - Párizs [Macron francia államfő] tengelyen az Európai Uniót is. 

4. MAGYARORSZÁG, MINT IDEGEN BEFOLYÁSI ÖVEZET:

4.1. Izraeli-befolyás:
USA/Soros érdeke az iszlamizáció, azonban USA-Izrael érdeke a magyar hazai zsidóság megóvása az iszlám betöréstől, ezért a határvédelmi zár az USA-Izrael által megengedett országvédelem, ezért hazánk tekintetében fel sem merült a Soros-féle iszlám menekültek befogadása, ez egy választási hazugság, amit megetettek a magyar választókkal. Az iszlám és a zsidó bevándorlás közül a kormányzatunk helyesen a zsidó bevándorlók befogadása/visszafogadása mellett döntött, mert közösek a történelmi gyökereink és a holokauszt áldozatául esett zsidóság leszármazóinak - éljenek bárhol a világon - hazát kell biztosítani, nekik is hazájuk ez az ország. Izrael érdekelt Magyarországnak az Európai Unióból kilépésében és helyébe léptetve Magyarország-Izrael szoros államközi (akár államuniós) kapcsolatrendszere létrehozását.

4.2. Amerikai-befolyás:
USA hazánkat mindössze katonai-stratégiai partnernek tekinti. Az országban már nincsenek multinacionális amerikai vállalatok, gazdasági kapcsolataink nem jelentősek. A katonai-partnerség pedig úgy merül fel, hogy Nyugat-Európa és Oroszország közötti területet a NATO-védelmi doktrína két elválasztó folyosóra osztja. Az egyik a hagyományos Kelet-Közép-Európai korridor, ami félig áteresztő (szemipermeábilis) hártya, régebben mondták egészségügyi övezetnek is, amely a keleti-befolyás útját állja. A másik korridor már keletebbre Ukrajnába tevődött, ezzel teljessé téve a kettős korridor fékező hatását a nyugat-európai (transz-atlanti) metropoliszok védelme felé. A katonai-partnerség továbbá a nyugati pénzügyi rendszert fenyegető ópium és fegyver piacokból származó iszlám bevételszerző helyek katonai műveletekkel történő kezelése, ezekben - és nem humanitárius céllal - vesznek részt a NATO tagállamai. Az USA demokrácia védelme pedig egy kétarcú dolog (néha fellépnek ellene, máskor diktatórikus rezsimeket támogatnak benne). 

4.3. Orosz-befolyás:
Oroszországnak hazánk piaca egy kitörési pont a fenti földrajzi és gazdasági elszigeteltségéből. Az orosz állam ugyanis fogyasztópiac érzékeny, mind a nyersolaj eladás és bevételéből a fogyasztási cikkek, valamint high-tech iparcikkek importja tekintetében. A hazai orosz-kínai gazdaságfejlesztési kooperációk hasonulnak az orosz-kínai távol-keleti gazdasági térséghez, ezért a Balkánhoz fűződő stratégiai orosz-kínai érdekek kifejlesztése hazánkon keresztül történik.

4.4. Külföldi titkosszolgálatok térfoglalása hazánkban:
Magyarország alapvetően egy "figyelő" titkosszolgálati érdeket jeleníthet meg, a hazai szuverén területen a magyarok amerikai és orosz ügynököket nem fognak, ilyen befolyásszerzésüket eltereléssel és diplomáciai úton kezelhetik. Az izraeli titkosszolgálati befolyás a legjelentősebb hazánkban, a zsidóság történelmi okokból szükséges védelme okán. Ezt meghaladó paramilitáris jelenlét sem zárható ki. A hazai titkosszolgálatok zsidó nemzetiségű tagjai vélhetően egy "izraeli szárnyat" alkotnak, mint állam az államban. Véleményem szerint a magyar állam kormányzatának és törvényhozásának tagjai titkosszolgálati módszerekkel beszervezett emberek lehetnek, akiknek "népakaratuk" nincsen és irányított ügynökök lehetnek. Ez hogyan lehetséges? Vélelmezhetően a rendszerváltásnál Moszkva és Izrael megszerezte a Kádár-rezsim állambiztonsági hálózatát és abból ugyanazokkal megszervezte és felépítette ugyanazt a "személyi hálózatot", de fordított képlettel, azaz felülre kerültek az irányított személyek és nem felülről, hanem alulról történik az irányításuk. A példa nem ismeretlen módszer. Nézzük csak Irakot! Az iraki rezsim szétvert és szétszóródott titkosszolgálatának tagjait egy állam újjászervezte és belőlük megalakította az ISIS államot, a Kalifátust. Magyarország esetében a kelet-európai szocialista államokban az orosz mellett az izraeli titkosszolgálatnak volt befolyása az államéletre. A rendszerváltozáskor a magyar hálózat - miként a volt miniszterelnökünk nyilatkozta - Moszkvába került. Az orosz titkosszolgálat régi KGB egyebekben zsidó vezetése külföldre "menekült" és a hálózati ismeretet magával vihette, onnan pedig az izraeli titkosszolgálathoz kerülhetett, csak így történhetett hogy jelenleg az izraeli külföldi titkosszolgálati befolyás nélkül állami vagy állami vállalatvezetők (bankvezetők) kinevezésére vélhetőleg nem kerülhet sor. Ezen rövid eszmefuttatás után feltehető a kérdés, hogy a magyar kormányzat tagjai közül ki hova húz, nyilván oda abba az istállóba húz ahová ideje korán bekötötték. A "C" típusú törvényben előírt nemzetbiztonsági átvilágítások ugyan megpróbálják ezt kiszűrni, de - miként azt a magyar hírszerzés volt operatív igazgatója - nyilatkozta egy nyilvánosságra került "kémügyben", hogy azt ügyészek, bíróságok, de az atyaisten nem tudja kideríteni csak maguk a magyar titkosszolgálatok. Én hozzáteszem, ha akarják kiderítik, ha nem kapnak más parancsot (ordert). Tegyük fel, hogy a magyar belügy amerikai befolyást, a magyar hírszerzés izraeli befolyást érvényesít, ezért egymásra figyelnek és nem kívülre, míg a katonai szolgálatok meg ugyan mit tehetnek, kutakodnak "pénz, hölgy, balalajka, nyersanyag" üzletek után és próbálják magukat is önigazolni. Mivel annyira átszőtt lehet az államélet az idegen titkosszolgálati térfoglalások miatt, ezért Magyarország főhatalmának állami függetlensége tehát romokban heverhet. Ez kedvez az államemberek és az idegen titkosszolgálatok édes gyermekének: az állami bűnözésnek, így a piszkos pénzek külföldre menekítési útvonala védelmének. 

5. ÚJ MAGYAR-ZSIDÓ ÁLLAMI FŐHATALOM DIMENZIÓJA - MAGYAR-IZRAELI ÁLLAMUNIÓ.
Választásokon "2/3-os szoftverekkel" önkényuralomra berendezkedett állami főhatalom tevékenysége szemlátomást megfelel mind Európa amerikai CIA által végzett szétverésének, mindezt az EU-ból kilépve szolgáló Magyarország és Izrael államuniójába terelésének. Látható tehát, hogy Magyarországot illetően a magyar államot amerikai-izraeli érdekek kormányozzák, mozgástere nincs, szépséghiba hogy a magyar kormányzat és népképviselete az alkotmányozásra jogosult állampolgárok megkérdezés nélkül hoz az államot és nemzedékeket érintő ilyen fajsúlyú döntéseket. Látszólagos tehát ezt a kormányzatot orosz-befolyással vádolni, annak legfeljebb atomerőmű-kapacitási és kereskedelemfejlesztési aspektusai vannak. 
 

Tisztelettel:

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság
Civilkormány - Civil Nemzeti Ellenállás
dr.
​​
Kriston István alapító, törvényes képviselő
kül- és biztonságpolitológia kandidátusi szakvizsga
email: jogesigazsagmozgalom@gmail.com
honlap: www.jogesigazsag.hu