Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. október 2., péntek

20.512 - ​Popovits János, Balatongyörök, 2015. október 2. > ​ „Európa megtámadása“ -Társadalmi valóságelemzés-


Feladó: <SeeFeeGmbH@aol.com>
Dátum: 2015. október 2. 14:15
Tárgy: Mai rálátásom
Címzett:
​ ​
jozsef@kutasi.eu

                                        

​​
„Európa megtámadása"

                                                          -Társadalmi valóságelemzés-

 

Jogosan vetôdik fel sokakban annak kérdése, hogy lehetséges-e szintézissel megújított, magasabb rendû etikai normák létrehozása az EU-ba beáramló migránsok és az ôket felvevô, azaz  „befogadó" társadalmak közös értékrendiségében?

Magyarán tehát: alkotmányos és tudatos együttmûködési, együttélési közös nevezô e két közösség, valamit kultúráik között.

 

Természetesen erre szolgálna egyetemes társadalmi tájékozódási alapértékünk a szabadság: azonban még mindig csak az érzése, s nem szabadosságellenes tudatossága köt össze bennünket egymással. (Vesszôparipám!)

Méltóságukból adódóan lépten-nyomon a migránsok is elsôsorban ezt követelik maguknak.

 

Ez a szabadság európai – olyan, amilyen - demokráciánk fundamentuma. – Állítjuk mi. a befogadók.

 

Itt most azonnal megjegyzendô, hogy ez az emancipációs (egyenrangúsági) érték az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatának 1.§ -ból adódik, amelyet bizonyos államok alá sem írtak, illetôleg vallásállamok nem ismernek el magukénak.

(A szabadság, a demokrácia, a függetlenség, stb. korszerû definicióinak vizsgálatával a korábbi, számos, több, mint 160 írásom javában a www.karpatiharsona.info –oldalain/szerzôink foglalkozom.)

 

A népek igazságosság-igénye kapcsán az új horderejû népvándorlási esemény következtében a társadalmi feszültség fokozódni fog. A demokráciadeficites nyugati társadalmakhoz most egy értékrendileg szokatlan, szélsôségesen vallásos, hozzátartozó járulékos kultúrájához ragaszkodó közösség csapódik. Ugyanakkor a párhuzamos társadalmak kialakulásának veszélye egyazon európai államokban még csak a kisebbik veszély.

 

A terrorizmus megerôsödése valóban bekövetkezhet.

 

Európa politikai funkcionárius elitje már megijedt, de még csak nem is ébredezik!

 

Mi is fogalmilag a terrorizmus? Fennálló rend elleni támadás, félelemkeltés, elrettentés."  

Szellemisége viszont egyaránt válasz az intézményesen, nyíltan avagy burkoltan alkalmazott ideológiai  kisebbségek (rabszolgatartók, feudális arisztokrácia, klérus, tôkés burzsuázia, stb.) mindenkori terrorjának következményeként!

 

Ne feledjük: a terrorforrás legjellemzôbb eszköze a kinevezéses hatalom-, azaz elöljáróképzési forma!

 

Az elôzmény és a következménye tulajdonképpen erôszakos, eszközeivel egyformán elfogadhatatlan,. Emberiségellenes. Ezért mindkettô mindig együttesen vizsgálandó!

Az automatikusan hatványozódó, kiszolgáltatottsági, általuk  bekövetkezô feszültséget demokratikusan ellenôrizhetetlen reflexek kísérik. Szolidaritás sorvadással. Vetélkedéssel. Erôsbödô egy-/többpártrendszeri igazságtalansággal. Majd gyors megoldásként korábbiaknál még rosszabb állapotokat eredményezô belsô-külsô háborúkkal. Mindez a politikai elít tehetetlenségét, eszmei kreatívitásának elkorcsosulását példázza.

 

Írásom végén bevezetôjében felvetett legkisebb együttélési, együttmûködési közös többszörös hiányára és rögzítetlenségére, ugyanakkor szerintem (persze, à la Petôfi) „mindenhatóságára" térek most vissza. Tudatosan jelenleg még csak egy vonatkozásban vannak úgy a migránsok, mint az európai befogadóik közös nevezôn:

 

Egyikük sem akar félelemben élni!  - Tehát „világszabadságot" követelnek. Beképzeltség nélkül állíthatjuk: egyazon nyelven, "magyar nyelven".

 

Maradjunk abban, hogy egy nagy esélyük az van. Minden eddigieknél emberségesebb, megújítandó társadalmi forma közös alternatíváját keresik.

 

​​
Popovits János,

Balatongyörök, 2015. október 2.