Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. október 3., szombat

20.519 - Hosszú hetet köszönt a Tisztelt Ház > ​2015. október 3. 10:49


Feladó: mandinka bt>
Dátum: 2015. október 3. 12:34
Tárgy: Hosszú hetet köszönt a Tisztelt Ház
Címzett: 

​Kutasi József Antal​
 Hétfőtől négy napon át ütközhetnek a honanyák és a honatyák. Fő eseménynek a kormány által szorgalmazott törvényjavaslatok vitái, zárószavazásai ígérkeznek.Hosszú hetet köszönt a Tisztelt Ház
Hétfőtől négy napon át ütközhetnek a honanyák és a honatyák. Fő eseménynek a kormány által szorgalmazott törvényjavaslatok vitái, zárószavazásai ígérkeznek.
​​
2015. október 3. 10:49

HÉTFŐ
A napirend előtti felszólalások, az interpellációk, azonnali kérdések, kérdések órái után a készülő új törvényeket kísérő bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái   sem ígérkeznek csendesebbnek.


A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról.(Igazságügyi bizottság: szövege. PDF.)
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról (Kormány –Miniszterelnökséget vezető miniszter) A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. (Gazdasági bizottság:  részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: szövege. PDF.  Törvényalkotási bizottság: összegző módosító javaslat: szövege. PDF .)
A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.(Törvényalkotási bizottság:  részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:  szövege. PDF,  összegző módosító javaslat:  szövege. PDF.)
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról. (Igazságügyi bizottság:  részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: szövege. PDF, összegző módosító javaslat: szövege. PDF.)  
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról. (Kulturális bizottság:  bizottsági jelentés a részletes vitáról:  szövege. PDF.)