Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. január 11., hétfő

20.847 - Nemzeti Hírháló hírlevél: ÍRTA: DR. NAGY LÁSZLÓ NY. BUDAPESTI ÜGYVÉD: HÁT IDE JUTOTTUNK! > 2016 január 11.

Nemzeti Hírháló hírlevél
2016 január 11.

MTF-26: Megjelent a székelységről szóló szám 

"Van egy magyar népfaj, mely a legszélsőbb határszélt foglalja el keleten: a székely. Kitűnő sajátságokkal elhalmozott egy nép. 
Magyarabb valamennyinél, mert se vérébe, se nyelvébe, se szokásaiba nem vegyült soha semmi idegen. És amellett megvannak benne minden nemzetnek jó tulajdonai. Honszerető, szabadságvágyó, mint a svájci; - szavatartó, hidegvérű, mint az angol; - okos vállalkozó, számító, mint a zsidó; - jó katona, mint az arab; - mérsékletes, józan, szorgalmas, mint a porosz; - magán segíteni tudó, idegentől irtózó, mint az olasz; - találékony, mint a jenki; - tiszta, mint a hollandi; - demokrata, szabadelvű, mint a francia; - és kitartó, mint az orosz; - és mindenek felett szapora, mint a zsidó és a szláv; - vallási türelem dolgában pedig előtte van minden nemzetnek a világon." (Jókai Mór - A jövő század regénye) 


"Az erdélyi scíthákról, a kiket székelyeknek hívunk 
Ezenkívül vannak az erdélyi részekben a scíthák, kiváltságos nemesek, a kik a scítha néptől, ennek Pannoniába való első bejövetelétől származtak el, a kiket mi romlott néven <> nevezünk; a kik teljesen külön törvényekkel és szokásokkal élnek; a hadi dolgokban a legjártasabbak..." (Werbőczy István - TRIPARTITUM, III. rész, 4. czím) 
"1. A székelység rendelkezik saját nyelvvel, amely a magyar nyelv. 
2. A székelység a világ azon kevés népének egyike, amely ősidők óta folyamatosan saját írással, a székely rovásírással rendelkezik. 
3. A székelység önálló és kiforrott jogrenddel rendelkezik, amely a sajátos örökösödési jogtól, a közösségek életét szabályozó jogon keresztül a saját alkotmányig, a Székely Constitutioig terjed. Az Európa egyik első számú jogállamának nevezhető Magyar Királyságon belül is, a székelység teljesen önálló, saját jogrend szerint élt, amely az állam jogrendjéhez a Comes Siculorum, a Székelyek grófjának jogintézményén keresztül kapcsolódott. 
4. Az 1509-ben Székelyudvarhelyen elfogadott Székely Constitutio a világot két évszázaddal megelőzve, először foglalta törvénybe a személy sérthetetlenségét, mely szerint székely embert, hatályos bírói ítélet híján tilos fogva tartani. Ugyancsak szentesítette Székelyföld területén a szabad kereskedelmet. A székelyek lakta területet, a Székelyföldet jelentős jogkörökkel rendelkező székekre bontotta. A székelyek székek szerinti területi-jogi szerveződését a XXI. századi, integrálódó Európa a székiség, azaz a szubszidiaritás elvében élteti tovább. (Állásfoglalás a székely nép önrendelkezési jogáról - részlet - I. Székely-Magyar Világtalálkozó, Szeged-Vértó, 2010. augusztus 15.) 
"Azon bíró, aki Isten és ország törvényeitől elhajolva, könyörgés, vagy ajándék által megnyeretve, részrehajló lenne, száműzessék, minden ingóságai felprédáltassanak, ingatlan jószágai elvétessenek, és Székelyföldön soha ne lakhassék! Ekként bűnhődjék még az is, aki maradásában, vagy visszajövetelén fáradozna!" (Székely Constitutio - részlet - Székelyudvarhely, 1505. november 23.) 

MVSZ Sajtószolgálat 


ÍRTA: 
DR. NAGY LÁSZLÓ 
NY. BUDAPESTI ÜGYVÉD, 
A CEAUSESCU ELLENES POLITIKAI HARC NEMZETKÖZILEG IS 
ISMERT SZEMÉLYISÉGE, 
a magyar nemzeti érdekeket ÉVTIZEDEK ÓTA MARKÁNSAN védelmező, 
SZENT LÁSZLÓ CIVIL DIPLOMÁCIA 
ALAPÍTÓJA ÉS VEZETŐJE. 

HÁT IDE JUTOTTUNK! 
EZ MÁR NEM MAGYARORSZÁG! MÉG KEVÉSBÉ EGY SZERETHETŐ 
POLGÁRI DEMOKRÁCIA, HANEM EGY "CIGÁNY ÚTRA" TERELT 
MOSDATLAN ÉS KAOTIKUS BANÁNKÖZTÁRSASÁG.

Senki ne várja el tőlem, hogy e figyelmeztető levelemben kimerítő részletességgel felsoroljam mindazokat a súlyos tényeket, amelyek a fenti megállapításaim kimondásához vezettek. Elég volt, a szavakban békésnek és szeretetteljesnek hazudott újesztendő másnapján Budapest szétrombolt utcáira tekintenünk, máris átérezhettük, hogy miként működik a valóságban - 25 évvel a rendszerváltás után - a "Kedves Vezető" Orbán Viktor Mihály személyes indulatait törvényalkotási manőverekkel is kiszolgáló Főtalpnyalóknak a közhatalom szintjére felemelt rémségesen ostoba és erőszakos diktátuma, még egy bírósági szakaszban levő, 2016. január 11. napjára már tárgyalás alá is vont szimpla polgári jogv ita tekintetében is. Mindebből az a szomorú tény tűnik ki, hogy a hatalommal való visszaélés tartalmi elemeit -akárcsak Észak-Koreában - egyetlen bűnüldöző szerv sem meri még vizsgálni sem. Ebben a tekintetben - a sokak által alulértékelt román igazságszolgáltatás - is mérföldekkel előbbre tart a mi ezeréves magyar hazánknál! És ez -pesti szóhasználattal már "nem semmi!" Hát ide jutottunk! 
*
Közismert tény, hogy a számtalan személyre szabott állami és önkormányzati megtorló cselekmény első számú kijelölt áldozata a "Kedves Vezér" egykori barátja, kollégiumi szobatársa, szakmai mentora, nélkülözhetetlen tanácsadója, a közismerten túlképzett Dr. S.L és annak német /!/ befektető társa ellen került felfokozott kisebbségi indulatok törvénytelen kiélése révén jogi kontroll nélkül bevetésre. Ezeknek az ügyeknek az anyagi következményei - figyelemmel a hűtlen kezelés törvényi tényállási elemeire - a Főtalpnyalókat egyáltalán nem érdekelték és nem érdeklik most sem! Úgy gondolják, hogy mire ennek az ügynek vége lesz már nem ők lesznek hatalmon. A törvénytelenül megtámadottaknak, a kárt szenvedetteknek pedig fizessenek a "Gonosz" utódok! Úgy vélem, hogy a közösségi és személyi felelősség a közpénzek kockázatmentes kezelése tekintetében, mintha megszűnt volna létezni a mi kis hazánkban. Mégpedig onnan kezdve, hogy a "Kedves Vezető" nemrég harmadszor került kormán yzati pozícióba! Óriási kockázat ez az ország jövője szempontjából!  
*
A hatalmi körökből származó Főtalpnyaló- i nyilatkozatokat hallva joggal merül fel az a kérdés, hogy vajon miért olyan biztosak a Főtalpnyalók a törvényeink szerint független bíróság számukra kedvezőnek remélt majdani döntésében, miközben a jól felkészült és érdektelen szakmai társadalom ennek pont az ellenkezőjét állítja! Ez is megérne egy misét! Ennek kapcsán senki előtt ne legyen kétséges, hogy ennek a példátlan, a német tulajdonostárs törvényes érdekeit is súlyosan sértő hatalmi agressziónak súlyos anyagi kihatású, nemzetközi jogi következményei is lesznek! Ez az ügy nem áll meg hazánk határainál! Köztudott, hogy a magyarországi diplomáciai képviseletek közül többen etalonként dokumentálják ezt a vérlázító polgár és vállalkozó ellenes hatalmi erőszaknak minden epizódját. Helyesen teszik, mert az általuk évek óta hiányolt jogbiztonság a mi jobb sorsra érdemes kis hazánkban megszűnt már létezni! A honi optimisták azonban még mindig hisznek ab ban, hogy az elkövetők kezére - megfelelő időben- egy jó vastag demokratikus bilincs kerül majd és ezzel helyreáll a törvényes jogrend és jogbiztonság is! 
*
Ezzel szemben hogy a Moszkva és a Rothschildok irányába is kiépített kettős főintézői együttműködés miatt a mi nyomorult magyar sorsunk gyors megváltozásában ne is reménykedjünk! Mintha ez a kettősség köszönne vissza Kasner (Merkel) Angelának, a "Kedves Vezetővel" szinkronban álló kettős ügyintézői működése és annak a Paks II.-re való kihatása kapcsán is. Ennek ellenére az én politikai meggyőződésem szerint a helyzet kulcsa már nem a "Kedves Vezető" és körei kezében van, hanem az átkerült pár hónap alatt az áldozat, az eddig sikeresen beetetett és átvert, ébredező magyarok kezébe, mégpedig visszafordíthatatlanul! Ebben biztos vagyok. 1956 szabadságharcos magyar népe tartósan nem válhat sem X-nek, sem Y-nak a labancaivá! 
*
A tévútra lökött kis hazánkban zajló, felső szintekről irányított, durva történések azt is jelzik, hogy a "Kedves Vezető" által újdonságként használt "munkaalapú társadalom" vízióját, ami nem más, mint az "Imádkozzál és dolgozzál" bibliai parancsnak az átírt lózungja, a valóságban gyorsan felváltotta a politikai újságírás által csak "maffia államnak" nevezett valóság szörnyű víziója! Ezért aztán felettébb érthetetlen, hogy a régi plasztikus népi szóhasználattal "cigány útra" terelt életveszélyes "demokrácia-deficitnek" definiált mai drámai helyzet, miért nem késztet egyetlen hatalmi szervezetet sem a megmozdulásra! Úgy látszik, hogy már ők is hozzászoktak a "Kedves Vezető" által kibiztosított bénasághoz, pedig lenne mit vizsgálniuk és üldözniük! Vészesen terjed az országban az a szleng is, hogy: "Ne csináljunk semmit, mert abból soha nem lesz baj!" Miért nem vizsgálja például egyetlen bűnüldöző szerv sem, a következő történéseket és jogi vonatkozású e seményeket: 
1./ 
A "Kedves Vezető" kebelbeli, nem sokkal ezelőtt még csóró
, ma pedig már multi milliárdos alacsony képzettségű roma barátja, a karcagi /!/ születésű Mészáros Lőrinc csőszerelő mester miért vehetett titokban sokkal több állami földet magának az árverező bizottság asszisztálása mellett, mint amit a törvény szigorú előírásai megengednek? Mészáros, a kebelbarát - hála a magyar civilek éberségének- a mai napon csúfosan lebukott! A "Kedves Vezető" csalárdságon tettenért kebelbeli barátjának a különös érdekei tán a törvényeken is felül állnak? A csalárdságba és hazugságba keveredett Mészáros Lőrinc tán ezután is zavartalanul tovább üldögélhet Felcsút község polgármesteri székében, még e csalárdság ellenére is, miután lehetséges politikai ellenfelét, közvetlenül a polgármester választás előtt, Felcsut-Alcsut belterületén halálra gázolta egy autó? No nem! Ez már vérlázítóan abnormis állapot! 
2./ 
A "Kedves Vezető" másik kebelbarátja és tulajdonostársa Garancsi István (Videoton FC), a nagy nyilvánosság, vagyis a bűnüldöző szervek szemeláttára, azzal zsarolhatta meg Kleinheisler László 21 éves, igen tehetséges válogatott magyar labdarúgó munkavállalót, hogy ha a 2016 nyarán lejáró - határozott időre szóló - munkavállalási szerződését, annak a lejárta előtt 2015-ben /!/ nem hajlandó Garancsi úr felszólítására meghosszabbítani, (értsd: újabb munkavállalási szerződést kötni a korábbi lejárata előtt), akkor a hátralevő időben még a Videoton NB.III-as kiscsapatában is csak játék nélküli "kispados" lesz! Való tény, hogy eddig még egyetlen NB.III-as meccsen sem játszhatott Garancsi úr klubjával szerződésben álló megzsarolt ifjú munkavállaló! Ezzel a jogellenes zsarolással Garancsi István Kleinheisler Lászlónak a soron következő külhoni munkavállalási szerződésének a lényeges elemeit (anyagiak) igyekezett megtorlásként a nulla közeli szintre lesz orítani kiváló képességei ellenére is! Összegezve: Garancsi úr Kleinheisler László magyar válogatott labdarúgó terhére példátlan akaratmegtörő, embertelen és tisztességtelen helyzetet kreált a "Kedves Vezető" kebelbarátjaként, mégpedig e döntésben esetleg részes társaival együtt! Ezzel az érintettek Kleinheisler Lászlónak más klubbal kötendő új munkavállalási szerződésének az anyagi feltételeit jó előre tudatosan lerontották és ezzel súlyos anyagi hátrányt is okoztak neki. A magyar válogatottba való beépítését pedig ezzel a zsarolással szisztematikusan romba döntötték. Az ifjú magyar válogatott labdarugó tehetség kára máris hatalmas! 

Mélyen Tisztelt Főügyész Urak, Tanult Barátaink! Hová tüntetek, amikor mindenki szeme láttára terrorizálják, akaratmegtörésnek vetik alá jogtalanul még a magyar nemzet egyetemes sportérdekeit is sutba vágva, egy kiváló; fiatal magyar sportoló-munkavállaló /!/ személyét is. Vajon miért nem indul büntetőeljárás, nyomozás e törvénytelen zsarolási ügyben, bűnrészes döntéshozó vagy döntéshozók ellen? Ezt kérdezi Önöktől minden szakképzett magyar jogász. Ennek a jó erkölcsbe is ütköző magatartásnak a társadalomra való veszélyessége már nem is számít? A Magyar Labdarugó Szövetség képvisel ői vajon miért nem kérik számon a Videoton FC tulajdonosain károkozó cselekményeik következményeit, akár anyagi szankciók alkalmazásával is? (Pl. pénzbüntetés, kizárás, kedvezmények megvonása stb) 
A magyar közvélemény úgy véli, hogy a "Kedves Vezető" a meghatározó magyar sportágazatok élére ültetett "tornából fölmentett pártkatonái" révén, bármikor meg is béníthatja a neki éppen nem tetsző, teljes szakmai vezetés munkáját is! Ez a hatalmi őrületnek egy olyan beteges lenyomata már, amely lázadásra késztette a magyar helyzetet kristálytisztán átlátó legendás magyar sportolót és hazafit, Hosszú Katinkát és amerikai férjét is! Kalapot emelünk előttük! A magyar ifjúságért cselekedtek, köszönet érte! Ám ez a becsületes honleányi lázadás sem hoz majd egymagában eredményt és változást. A sportra ültetett "orbáni pártkatonák" tisztelet a kivételnek, minden hatalmi támogatást megkapnak majd a lázadókkal szemben, a "Kedves Vezetőtől"! No ebben nem lehet semmi kétség! 
3./ 
Végezetül fel kell most már vetni azt a kérdést is, hogy miféle parasztpárti és családi gazdaságpárti az a hatalmi intézkedés, amely tudatosan lehetővé tette, hogy az állami cégek élére kinevezett vidéki vezérigazgatók feleségei, a karcagi Fazekas miniszter foxi-maxi tanfolyamát elvégző és ettől kezdve családi gazdálkodóvá kreált, feltőkésített "műparasztok" sorra viszik el a tradicionális magyar gazdacsaládok elől, a tudatosan túlméretezett állami földeket? Az alábbi videó felvétel félreérthetetlenül bizonyítja, hogy Orbán Viktor Mihály és cinkelt lapokkal operáló kormányának a hangosan hirdetett elvei és céljai a megtámogatandó magyar családi gazdaságok tekintetében, még köszönő viszonyban sincsenek a nyers valósággal. Az ország-megtartó magyar parasztságot a kormány hamis prófétái és Főtalpnyalói rafinált módon, ismét kisemmizték! A hatalmas magyar állami földbirtokok megszerzéséhez bizonyára kellettek és jöttek is számolatlanul a Rothschildok (strómani) megelőlegezett pénzügyi "támogatásai" is a műparasztok és pénztelen bevásárlók kezeihez akár közvetve, akár közvetlenül is. Már a pénzek eredete sem számít? Döbbenetes látni azt, hogy a kommunisták által kisemmizett magyar gazdatársadalom miként pusztul tovább, államilag szervezett módon, szinte megállíthatatlanul a magyar strómanok és egyéb fundamentalisták -piros-fehér-zöld- zászlókat lengető képmutató körei által. Iszonyatos ez az árulás! Nem mehet el egyetlen felelősen gondolkodó értelmiségi sem, a jól felismerhető egyéb összefüggések mellett sem! Ugyanis, nemcsak az állami földjeinkre, hanem a minisztériumaink és más fontos - átadásra szánt vagy már ki is jelölt - pazar történelmi épületeinkre is rámozdult az idegen célokat kiszolgáló /!/ hatalmi önkény. Ha nem vigyázunk, akkor a fiaink és unokáink számára már elvész az őseink által ezer év alatt belakott és megtartott ősi Magyarország és annak középületeinkben is visszatükröződő ország megtartó, szimbolikus erej e is. 
*
Ebben a tetten ért drámai helyzetben, mi a politikai és hatalmi üldöztetésektől ártatlanul oly sokat szenvedett, történelmi magyar gazdacsaládok (kulákok) értelmiségivé vált utódai, mélységesen elítéljük és megvetjük Orbán Viktor Mihály keresztény-nemzetinek álcázott és hazudott, az egyszerű dolgos magyar földműves emberek szerény megélhetési feltételeit is semmibe vevő, embertelen hatalmi módszereit, különösen azt, hogy a médiumokban a kormánya által csalárd módon előre gyártott műparasztjaik és strómanjaik előretörését, a magyar parasztságot felerősítő nemzeti érdeknek állítsak be. Tudnia kell, hogy mi a történelmi magyar gazdacsaládok értelmiségivé lett fiai nem most jöttünk le a falvédőről. Szellemi fölényünk a felismerések tekintetében messze az Orbán kormánya felett áll! Tökéletesen tisztában vagyunk azzal is, hogy ez a képmutató állami földeladási manőver valójában egy igen ravasz módon kifundált, magyar ellenes, külhonból irányított és a kormányuk által önérdekből támogatott, nemzetköz akcióknak a szerves részét képezi, Budapest történelmi épületeinek a kiárusításával együtt. Ennek útját fogjuk állni! Egy neves, földszerető magyar újságíró ezt írta, ritka tömörséggel Orbán Viktor Mihály, a "Kedves Vezető" rettenetes kormányáról, amikor e pársoros levelével megkeresett: 

Kedves Laci! 
Nézd meg, ha van időd, kétségbeejtő. A nemzeti-keresztény kormány alatt....?! 
http://index.hu/video/2016/01/05/birka_folyt/ 
Ölellek: 
Ha pedig összevetjük a videóban látott szegény, elesett magyar parasztok "sporteredményét" az 1400 hektár földet a magyar államról, mint közvagyonról percek alatt legombolt, előtte pedig egy vidéki nagy erőművet is megvásárolt stb. felcsuti (karcagi) kisebbségi jó barátéval, akkor az "évtized mérkőzésének" a végeredménye többségi oldalról így néz ki: 

MAGYAR PARASZTOK FC - FELCSUTI KISEBBSÉGI SK. 0 : 1400 
Vitathatatlan, hogy ez egy sokat mondó és mindent eláruló, mások jövőjét formáló fényes győzelem! Mindenütt besötétedett. Isten vele Mihály.

Kelt, Budapesten, 2016. január 09-én. 
CUM DEO PRO PÁTRIA ET LIBERTATE. 
Kiadmányozta: 
Dr Nagy László sk. 
Email: dr.nagy@t-online.hu 

Kapcsolódó: 
A kormány több száz millió forintot ad zsidó temetők rendbetételére (mandiner.hu
Több száz millió forintot biztosít a kormány elhagyott zsidó temetők rendbetételére, jövőbeni karbantartásuk pedig kiemelt ügy lesz. Már eddig is több zsidó temetőt újították fel, például Rácalmáson, Kápolnásnyéken és Velencén. L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára elmondta, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőivel közösen idén felújított zsidó temetőket tekintettek meg. 

Saul fia: Golden Globe-díj után, Oscar-díj előtt (alfahir.hu
A Saul fia kapta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe-díjat, Nemes Jeles László rendező munkája az első magyar alkotás, amely elnyerte a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szervezetének (HFPA) elismerését. 

Nem leszünk gyarmat: civil tüntetés a Csányi-közeli gumiégető ellen (alfahir.hu
Abszurdisztán: jelentjük, dübörög! De ami Százhalombattán történik, az még kicsiny hazánk demokratikus vívmányain edződött állampolgárainak is komoly hidegrázást okoz. Adott az egyik oldalon egy brókerbotránytól és a légszennyezettségtől terhelt város, míg a másik oldalon maga az ország leggazdagabb embere, és mögötte a teljes államapparátus áll. Vajon a két fél közül kijön ki győztesen? 

Mészáros Lőrinc és kis családja összesen 1391 hektárnyi földet vett magának karácsonyra, majdnem 2 milliárdért (444.hu
Az RTL Híradó szerint Mészáros Lőrinc a mostani földárverések jegyzőkönyvei szerint nagyjából 400 hektár földet vásárolt. Ezzel csak egyetlen baj van: hogy törvény szerint magánszemélynek maximum 300 hektárja lehet. Az RTL kérdezte a kormányzati tájékoztatási izét is (azt a szervet, amit nemrég hoztak létre, és kormányzati ügyekben tájékoztat), hogy hogyan lehetséges, hogy Mészáros Lőrinc 100 hektárral több földet szerezhetett, mint az átlagos halandók. 

Háztartásonként 7,7 millió forintnyi tartaléka van a magyarnak (vs.hu
A jegybank statisztikái szerint hamarosan a 40 ezer milliárd forintot is elérheti a háztartások pénzügyi vagyona, amelynek egy része azonban csak virtuális - olvasható a Világgazdaság keddi számában. 

Bérelt, használt villamosok, buszok (magyartudat.com
Igazán szomorú, hogy a magyar, mindenkori kormányzat, tudatosan nem akarja és nem engedi a hazai ipar fellendülését. Mi a francért vesszük és béreljük a villamosokat, buszokat, mikor nemzetközileg elismert volt ezen gyártók hazai ágazatai. A buszoknál a volán olyan áron béreli a Setrákat, mely áron, már megvehette volna az akkor még létező hazai buszokat, melyek semmibe nem maradtak el a használt, behozottól. 

A cseheké a Szentkirályi Ásványvíz (hvg.hu
Külföldi kézbe került a Szentkirályi, a cseh Karlovánské Minerální Vody vásárolta meg a piacvezető ásványvízcéget, a tranzakciót ma jelentették be. Külföldi kézbe került a magyar piac 20 százalékát birtokló Szentkirályi Ásványvíz Kft. A csehországi Karlovánské Minerální Vody (KMV) a Kékkuti után a másik nagy hazai márkát is megvásárolta. Még 8-10 millió migráns úton van Európába 
2016. 01. 10. MTI - Alfahír 

Újabb, a mostaninál is nagyobb, Németországba, illetve Európába irányuló menekültáradatra kell számítani a jövőben - figyelmeztetett Gerd Müller, a német kormány nemzetközi gazdasági együttműködésért és fejlesztésért felelős minisztere a Bild am Sonntag című német lapnak adott interjúban. 


"Hozzánk csak a tíz százaléka érkezett meg azoknak az embereknek, akik kénytelenek voltak elmenekülni Szíriából és Irakból" - mondta Müller (CSU), és hozzátette, hogy 8-10 millió ember még "úton van". 
"Azok, akik most hozzánk érkeznek, már néhány évet töltöttek sátortáborokban és pincékben víz és áram nélkül. Szégyen, hogy a nemzetközi közösség nem képes biztosítani számukra helyben a megélhetést" - fogalmazott a tárcavezető. 
A miniszter szerint a jövőben még nagyobb menekültáradatra kell számítani, mert az elkövetkező néhány évtizedben megduplázódik Afrika lakossága. A migránsválság kezelésére létre kell hozni a nemzetközi együttműködés teljesen új szintjét. 
"Az internet és mobiltelefonok korában mindenki tud a mi jólétünkről és életvitelünkről. Ezért közvetlenül a helyszínen kell befektetnünk az oktatás fejlesztésébe és új lehetőségek megteremtésébe" - mondta Müller, a menekültválság súlyosbodására figyelmeztetve. 
"A fejlődő országokra támaszkodva értünk el jólétet. Ez többé nem fog így működni. Ezek a feszültségek a felszínre fognak törni. Ezért teljesen mindegy lesz már, hogy itt mihez ragaszkodunk. Ezek az emberek nem fogják megkérdezni, hogy jöhetnek-e" - tette hozzá a miniszter. 
A tárcavezető a Szíriának és Iraknak nyújtandó újjáépítési segély növelése mellett szállt síkra, szerinte mintegy tízmilliárd eurós európai pénzalapot kell létrehozni. Ezt a pénzt Európa össze tudja gyűjteni, és a segélyt elsősorban azoknak az országoknak kell összeadniuk, amelyek nem fogadnak menekülteket - mondta. 

Nem, ez nem nemzeti ünnep, se nem Love-Parade Szíriában, hanem tömeges népvándorlás, EXODUSZ!!! 
Wikileaks alapítója, Julian Assange szerint Szíria elnéptelenítése a cél és Európa, de különösen Németország lenne a befogadó állam. 

Kapcsolódó: 
Rothschildok pénzelik a "migráns bizniszt"? A bevándorlók fejenként tizenegyezer euróval indulnak útnak? (delhir.info
Létezik, hogy az illegális bevándorlók szállítása fejenként átlagosan 11 ezer euróba kerül? Az osztrák Info Direkt folyóírat szerint, amely az Österreichischen Abwehramts biztonsági szolgálat titkos forrására hivatkozik, a Líbiából Olaszországba érkező migránsok az említett összegnek köszönhetően érik el céljukat. 

Ne menjenek a nők egyedül az utcára - mondja az osztrák rendőrfőnök a kölni támadások után (faktor.hu
Miközben a kölni támadások után a város rendőrfőnökének idő előtt nyugdíjba kellett mennie, Bécs rendőrfőnökét is többen támadják a kijelentései miatt. Gerhard Pürstl-t azzal vádolják, hogy figyelmeztetésével a nőkre hárítja a felelősséget, ahelyett, hogy a támadásokat elkövető férfiakat hibáztatná. 

Analfabéták özönlik el Európát - a liberálisok szerint jót tesz a gazdaságnak (hidfo.ru
A Der Spiegel jelentése szerint a német kormány azzal számol, hogy 2016-ban is egymillió bevándorló érkezik majd Törökországba azzal a szándékkal, hogy elérje Európát. Ennek azonban csak egynegyede marad Törökországban, többségük sikeresen elérheti az Európai Unió területét. 

Fegyverrel lövöldöztek a levegőbe muszlimok Újévkor Berlinben! (titkolthirek.hu
Háborús övezetet csináltak Berlinből a bevándorlók szilveszterkor. Fegyverek, lövöldözés, robbanások. A rendőrség persze sehol. A vízágyúk és a paprikaspray a Pegida bevándorló-ellenes, erőszak-ellenes tüntetésén kerültek csak elő. Szégyen.


A német Bild végre feltette a kérdést "Megvan tiltva a rendőrségnek, hogy igazat mondjon?" (meteon.org
A Das Bild felteszi a kérdést: meg van-e tiltva a rendőrségnek, hogy elmondja nekünk az igazat?" Stuttgartban egy 20 éves iraki bevándorló és "barátai" erőszakoltak meg egy fiatal lányt, szintén az újévi ünnepségek alatt, a nyílt utcán. Az eset csak akkor jutott nyilvánosságra, amikor egy rendőrségi forrás neve elhallgatását kérve a Bild napilaphoz fordult, és beszámolt az esetről. Január 7-én leváltották posztjáról Köln város rendőrfőnökét. 

A migránsok videofelvételt is készítettek az európai nők zaklatásáról (hidfo.ru
Pénteken a német CDU és SPD kormánypártok már annak szükségességéről beszéltek, hogy kemény fellépést kell tanúsítani azokkal a migránsokkal szemben, akik bűncselekményeket követnek el. A nők ellen csoportosan elkövetett szexuális zaklatások után közel egy hét kellett ahhoz, hogy a német politikai vezetés eljusson erre a következtetésre. 

Vízágyúkat vetettek be a tüntetők ellen Németországban (pestisracok.hu
Több tüntetést is tartottak szombaton délután Kölnben, az újévi erőszak ellen tiltakozva. A baloldali demonstrálók a szexizmus és a rasszizmus ellen, míg a Pegida mozgalom részéről az iszlamizálódás ellen tüntettek, utóbbiak rendezvényét a rendőrök vízágyával oszlatták fel, az M1 tudósítója szerint üveggel dobálták a kivonuló karhatalmi erőket. 

Lakossági milíciák alakulnak a migránsok bűncselekményei miatt (hidfo.ru
Ez történik, ha az állam nem véd meg; Düsseldorfban megkezdődött a lakosság önszerveződése, miután afrikai és arab migránsok közel kétszáz nő ellen követtek el szexuális jellegű bűncselekményt az újévi ünnepségek alatt. A rendőrség nem védi meg az embereket, de eközben tisztában vannak azzal, hogy az állam elveszítheti az erőszak-monopóliumot. 

Menekültszállásokon csöngött a lopott telefon (hirado.hu
A nők ellen Kölnben elkövetett szilveszteri támadásokkor ellopott mobiltelefonok némelyikét menekültszállásokon, vagy azok közelében lelték fel - közölte a Spiegel Online német hírportál pénteken. A kölni nyomozóknak sikerült bemérniük néhány ellopott mobiltelefon helyét. Több esetben a nyomok menekültszállásokhoz, illetve azok közvetlen környezetéhez vezettek. 

Az Együtt feljelentést tett a betelepítési kvóta elleni kampány miatt (demokrata.hu
Nagy nyilvánosság előtt elkövetett közösség elleni uszítás gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen az Együtt elnöke. Szigetvári Viktor szerint "A kormány nemet mond a kötelező betelepítési kvótára" szlogennel fémjelzett kormányzati kampány kimeríti a bűncselekmény tényállását. 

Bakondi: Nincs szükség sorkatonaságra (origo.hu
Miközben a svéd belügyminiszter a menekültválság miatt visszaállítaná a sorkatonaságot, Bakondi György szerint erre Magyarországon nincs szükség. A magyar kormány nem látja szükségesnek a sorozáson alapuló sorkatonai szolgálat visszaállítását, ám azt igen, hogy a honvédség tartalékos létszáma megfelelő szinten legyen - mondta Bakondi György. Mint arról az Origo is beszámolt, a svéd külügyminiszter szerint a kötelező katonai és polgári sorozás visszaállítása Európa-szerte segítene a menekültválság kezelésben. 

Kelet-Flandriai ügyészség felszámolt egy nemzetközi emberkereskedők-csempész hálózatot 
Kurdok és irakiak , több mint 3000 embert, vittek át az Egyesült Királyságba Belgiumon keresztül, a Mediahuis jelentése szerint. Tíz gyanúsítottakat vettek őrizetbe. A csempészek személyenként 2000 eurót kértek. 

Navracsics döntése besározza a lengyel-magyar barátságot (alfahir.hu
Azzal, hogy Navracsics Tibor uniós biztos támogatja Brüsszel eljárását Lengyelországgal szemben, nemcsak magára és a kormányra, de egész Magyarországra is szégyent hoz - véli Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője. Az Európai Bizottság magyar tagja a testületben megszavazta a lengyel alkotmányosság brüsszeli "átvizsgálásáról" szóló határozatot. 

A lengyel kormány miatt több német lap cselekvésre szólította fel az EU-t (hirfroccs.hu
Több tekintélyes német lap csütörtökön kommentárban cselekvésre szólította fel az Európai Uniót az új lengyel kormány tevékenysége miatt. Az EU-nak cselekednie kell című kommentárban a szerző kiemelte, hogy rosszat sejtet az a "sietség", amellyel a "nemzeti konzervatívok Lengyelországban gyakorlatilag kiiktatták az ország alkotmánybíróságát". Nem csupán a vonatkozó törvény tartalma jelzi az "alapvető demokratikus és jogállami normák nyilvánvaló megvetését", hanem az is, ahogyan azt "keresztülverték" a parlamenten. 

 
Lengyel üzenet Németországnak: "A saját asszonyaitokat védjétek, ne a mi demokráciánkat!"
Vezér-Szörényi László: 
Újabb cikk, ugyanarról, harmadik nézőpontból
 
1. A migránsok 90%-a elmaradott falvakból vagy a börtönből jött. 
2. Valaki kiengedte onnan őket. 
3. Ez a valaki kapcsolatban áll a német és a francia kormánnyal. Arra utasította őket, hogy engedjék be a migránsokat. 
4. Ezzel a valakivel összejátszik a török kormány. Ha kell, rázúdít pármillió bűnözőt Európára, ha kell, lelő egy orosz gépet. 
5. Ez a valaki abban érdekelt, hogy elnéptelenedjen a Közel-Kelet és polgárháború legyen Európában. 
6. Mindenki tudja ki ez a valaki, de senki sem mer felszólalni ellene. 
7. Te vajon ki mered mondani? 


A Németországban élő migránsokkal kapcsolatban - más szemszögből 
Kölnben élek és dolgozom, Düsseldorfban csak lakom. Minden nap látom az utcákon, a tereken a bevándorlók tömegét. Bandába verődve mászkálnak, láthatólag semmi gondjuk, egyelőre nyugisak. Tudják, hogy bántódásuk nem eshet, hiszen a Bundesmutti hívta ide őket. 
Még az ősszel írtam egy esszét a bevándorlásról. Cikkem óriási felzúdulást keltett elsősorban feminista körökben. Amit akkor leírtam, mára mind beigazolódott. 
A bevándorlók elsődleges célja a megtelepedés, a második célpontjuk a nők. Az európai nők. Ezt most elég egyértelműen ki is nyilvánították, szilveszter éjszaka a kölni dóm előtt. Nem akárhol, hanem az európai kereszténység egyik legnagyobb szimbólumánál. A kölni dóm előtt. 
Aki ebből (ennek az üzenetéből) nem ért, az hülye. 
Ez egy többszörös meggyalázás volt. A kereszténységnek - szembe állítva vele az iszlám férfiközpontú szemléletét - és az európai nőiség szellemének. Mintha üzennének asszonyainknak, lányainknak, hogy mi vár rájuk hamarosan. 
Ne legyen senkinek sem illúziója az iszlám terjeszkedésével kapcsolatban. Már most a Nyugat-Európában születő gyermekek majdnem fele muszlim szülőktől származik. Nem kell, csak 20-30 év, és számbeli fölényben lesznek Európában. 
A volt cikkem címe a következő volt: Európai nők, nektek annyi! 
A cikk elsősorban a német nők, asszonyok számára íródott, de éppúgy igaz lesz ránk magyarokra is. 
Bizony annyi! 
Boncolgassuk kicsit, hogy mi vezetett ide? Migránsok azért jöttek és még iszonyú mennyiségben jönni is fognak, mert Európában demográfiai "mély hullám" van. Nyugodtan nevezhetjük népesedési katasztrófának is. Egy átlagos német házaspárnak, statisztikai értelemben véve 0,9 gyereke születik. Nálunk sem sokkal jobb a helyzet a párokra jutó statisztikai 1,3 gyermekkel. 
Nem véletlen tehát, hogy ebbe a demográfiai résbe próbál most betüremkedni az a sokmilliónyi afrikai és ázsiai migráns. 
Drága Européer Hölgyek! "Tetszettek volna több gyereket szülni" - mondaná megboldogult Antall József. 
Most itt állunk a katasztrófa szélén és még mindig liberális és feminista értékek mentén politizálunk. Mikor ébrednek fel drága asszonyaink, hogy így nem mehet tovább? 
Sokat nem kellene várni. Valami megoldást kellene találni. Ki fogja megvédeni az asszonyainkat a hátukba lihegő migránscsordáktól? 
Ha nem sikerül megvédeni őket, akkor durva sors vár az európai asszonyokra. 
Ott már nem lesz feminizmus, emancipáció meg önmegvalósítás, meg félredugási lehetőség mert a törvény az egyént és nem a családot védi. 
Lesz helyette többnejűség, férfiuralom, 4 - 8 gyerek asszonyonként, burka, csador és iszlám törvénykezés. Félredugásért halálbüntetés. 
Drága Européer Hölgyek! Kell ez nektek? 
Vagy inkább: kellett ez nektek? 
"Zárjátok börtönbe az 50 leggazdagabb zsidót és nem lesznek többé háborúk!" 
Henry Ford, a Ford Motor Company alapítója (1863-1947). A zsidóság kitűnő ismerője és meggyőződéses ellenfele. 
Egyet kell értsünk vele! A XX. század világháborúit is a "nemzetközi zsidóság" gerjesztette. És bűnbaknak tették az osztrákot, németet, magyart, és természetesen "fősátánnak" Adolf Hitlert. A ma háborúi, és az Európát lassan elpusztító migránsválság is tőlük ered!... 
Deli Károly, a MIÉP alelnöke 70 éve végezték ki Bárdossy László miniszterelnököt 
"Istenem, szabadítsd meg Magyarországot ezektől a banditáktól! Ezután dördült el négy csőből a halálos lövés, ő kereszttel a kezében esett össze, a kereszt a mellére hullt, én pedig ott térdepeltem mellette." 
Werner Alajos atya 
Sztálin állítólag két Hitler elleni merényletet is megakadályozott 
Sztálin két merényletet is megakadályozott Hitler ellen, mert attól tartott, ha más kerül a Führer helyére, azzal a nyugati hatalmak békét kötnének. 


A fentieket egy orosz tábornok, Anatolij Kulikov jelentette ki egy történészkonferencián Moszkvában. Kulikov azt mondta, 1943-ben a szovjetek tervbe vettek egy támadást Hitler bunkere ellen, ám Sztálin parancsára leálltak, csakúgy mint '44-ben azzal a merénylettel, amelyet egy, a nemzetiszocialista vezetés bizalmát élvező orgyilkos próbálkozott volna. 
Sztálin hirtelen gondolta meg magát az 1943-as akcióval kapcsolatban. Attól félt - mondta Kulikov -, hogy utóda és annak tanácsadói különbékét kötnének a britekkel és az amerikaiakkal. 1944-ben mégis újabb merénylettervet szőttek a szovjetek Hitler ellen, miután a lehetséges merénylő megnyerte a nemzetiszocialista vezetés bizalmát. Már elkészült a részletes orgyilkossági terv, ám Sztálin ismét leállította megvalósítását. 
Anatolij Kulikov Oroszország belügyminisztere volt 1995-98 között Borisz Jelcin elnöksége alatt. A konferencián bejelentette, hogy hamarosan megjelenik egy könyv Oroszországban a II. világháborúról, és abban benne lesznek a merényletkísérletek résztelei is. 
(Múlt-Kor nyomán harcunk.info

Kapcsolódó: 
Mein Kampf: a németek idegenkednek tőle, Ázsiában rocksztárként néznek Hitlerre (24.hu
Hetven év után adják ki újra Hitler Mein Kampf című könyvét. Kritikai kiadás, több ezer magyarázattal, a tananyagnak is része lehet. Dél-Ázsiában tanítják már, de teljesen máshogy. Január elsejétől újra ki lehet adni a Mein Kampfot, az év elejétől ugyanis már nem a bajor szövetségi tartomány birtokában vannak a könyv szerzői jogai. Az utóbbi hetven évben sem volt betiltva a kötet Németországban, mégsem jelenhetett meg, mert a szerzői jogok bajor tulajdonosa senkinek nem engedélyezte a kiadást. 


Izrael beszállt a vallási konfliktusba - ki jön ki győztesen? 
2016. január 11. Privátbankár 

A zsidó állam csendestársa lett a szunnita szövetségnek az egyre élesebbé váló szunni-síita szembenállásban. Az amerikai republikánusok vezető elnökjelöltje szerint Irán le fogja rohanni Szaúd-Arábiát. Trump szerint Rijádnak, Szöulnak és Berlinnek fizetniük kell azért, ha Washington katonai védelmét akarják élvezni. Ez bizony Budapest számára is hírértékű, hiszen a teljes hazai páncélos erő technikailag tökéletesen elavult és harcértéke a nullához közeli. 
Irán, Irak és Libanon vezetői is felháborodtak, a nyugati kormányok is tiltakoztak a szunnita vezetésű Szaúd-Arábiában terrorváddal kivégzett Nimr al-Nimr síita ajatollah halála miatt. A szaúdi nagykövetség teheráni felgyújtását követő diplomáciai válságban Szaúd-Arábia mellett aztán Bahrain, Kuvait, Katar, az Egyesült Arab Emirátusok, Szudán és Dzsibuti is visszahívta nagykövetét Iránból. A szunniták és síiták közti ellentét 1500 évre megy vissza, napjainkban is robbanással fenyeget. Már most is több fronton folyik a kliensháború - gondoljunk itt elsősorban Szíriára és Jemenre -, és egy újabb front maga alá temetheti a szíriai béke reményét is. 

 
Káncz Csaba
Izrael több vasat tart a tűzben 

Ebben a feszült geopolitikai játszmában nem érdektelen figyelni Izrael pozícióját. Márpedig a Netanjahu-vezette radikális kormányzatot Szaúd-Arábiához hasonlóan felháborították az Obama adminisztráció által vezetett békefolyamat Teheránnal. Rijád és Tel-Aviv ezért számos nyílt- és titkos tárgyalást folytatott, amelynek eredményeképpen a szaúdiak mára a zsidó államot az Irán elleni szunnita arab szövetség csendestársának tekintenek. 
Ehhez a tengelyhez csatlakozott váratlanul Törökország. A múlt hónapban az orosz, iráni és egyiptomi kapcsolataiban teljesen beszorult török diplomácia egy zürichi titkos tárgyaláson váratlanul kiegyezett az évek óta démonizált Netanjahu-kormányzattal. Erdogan török elnök pedig december 29-én Rijádba látogatott, ahol a két ország között egy stratégiai együttműködési tanács felállításáról döntöttek. 
Izrael több vasat tart a tűzben, mert közben Moszkvával is jó együttműködésre törekszik, amelynek jelenleg döntő szava van Szíria jövőjét illetően. Tel-Aviv célja az, hogy Szíria területén belül egy puffer övezetet hozzon létre a Golán-fennsík közelében kliens szervezetek ellenőrzése alatt. Ez lehetővé tenné Izrael számára, hogy megőrizze az 1967-ben Szíriától elragadott terület fölötti szuverenitást. 

Trump újra belecsap a lecsóba... 

Az amerikai választási kampányban is - nem meglepő módon - téma lett a nagy közel-keleti helyezkedés. A republikánusok számára mindig kulcsfontosságú volt Izrael nemzetbiztonsága. Ezzel összefüggésben Donald Trump vezető elnökjelöltjük az utóbbi napokban megdöbbentő kijelentésekkel huzakodott elő. Trump szerint hiba volt Obama elnök részéről megállapodni Iránnal, szerinte ez csak erősebbé tette a perzsa államot. Mint mondta, Irán már megszerezte az iraki olajat, most pedig a szaúdiara akarja rátenni a kezét. 
Trump szerint az iráni nukleáris megállapodás globális erőt varázsolt Iránból, amely most Szaúd-Arábia létét fenyegeti. "Be akarnak vonulni Szaúd-Arábiába, mert az olajukat és a pénzüket akarják", tette hozzá Fox News-beli interjújában Bill O'Reilly-nek. "Ez az első fázis - bevonulni Szaúd-Arábiába és őszintén szólva a szaúdiak nem élnek túl nélkülünk. És a kérdés az, hogy melyik ponton avatkozunk be és a saját megmentésükért a szaúdiak mennyit hajlandók nekünk fizetni?" 
..és pénzt követel a szövetségesektől 
Ezt a témát aztán tovább boncolgatta Trump a maga egyszeri és keresetlen stílusában a CNN-en. Szerinte teljességgel elfogadhatatlan az, hogy Washington bérleti díjat fizet Szaúd-Arábiában fenntartott katonai bázisáért. "Ha az USA szövetségesei védelmet akarnak, akkor azért fizetniük kell, és az vonatkozik Dél-Koreára és Németországra is, ahol 70 évvel a második világháború után még mindig 70 000 amerikai katona állomásozik." 

Donald Trump bejelenti, hogy beszáll a Republikánus Párt hivatalos elnökjelöltségéért folytatott küzdelembe 2015. június 16-án New Yorkban. (MTI/EPA/Justin Lane) 
Donald Trump. Kép forrása: MTI/EPA/Justin Lane.

Ez bizony komoly figyelmeztetés Washington szövetségesei számára, amely mellett Budapest sem mehet el. A Fidesznek 2010-ben sikerült egy olyan kormányprogramot készítenie, amelyben példátlan módon csupán egyetlen mondat (vagy inkább szó) szerepelt a haderőről: "A nemzeti ügyek kormánya a honvédelemben, a környezetvédelemben és a kulturális értékek védelmében érvényre juttatja a nemzeti egység akaratát, és helyreállítja a közjó primátusát". Ehhez képest a jelenlegi realitás az, hogy a csapatoknál lévő technika csupán mintegy 30 százaléka fogható hadra, a többi csak részlegesen működőképes. A teljes hazai páncélos erő technikailag tökéletesen elavult, fenntartása költséges és harcértéke a nullához közeli. 

Káncz Csaba jegyzete 

Kapcsolódó: 
Szíria is hunmagyar őseink hazája volt (ujmagyarverszovetseg) 
Szíria - Külügyminisztérium: a vegyifegyver-támadás egy határvonal átlépését jelenti. A Külügyminisztérium elítéli a szíriai vegyifegyver-támadást, amely mindenképpen egy határvonal átlépését jelenti - közölte a tárca hétfőn az MTI-vel. Hangsúlyozták: Magyarország mélységesen elítéli a Szíriában múlt szerdán végrehajtott, sok civil áldozattal is járó vegyifegyver-támadást. Komment: azért az nem semmi, hogy szinte az elsők között Magyarország ítélte el azt a Szíriának tulajdonított vegyifegyver támadást. 

A civilizáció bölcsőjének kifosztása - az ISIS által elpusztított ókori kincsek - Irak, Szíria (vilagutazomagazin.hu
Korábbi cikkünkben bemutattuk Szíria kulturális sokszínűségét és megmutattuk, hogy miként jutott el odáig ez az egykoron virágzó birodalom, hogy manapság tömegével hagyják el az emberek. Ebben az írásunkban az Iszlám Állam pusztítását mutatjuk be. Ez a csoport az utóbbi hónapokban módszeresen semmisíti meg a nyugati kultúra alapjait jelentő pótolhatatlan kincseket. 

 
Szíria 2016-ban: Készek vagyunk, hogy fenékbe rúgjuk a megszállókat. 
Velünk vannak? Nem alkuszunk és nem felejtünk. 
(Isszam Zaher Al-Din dandártábornok úr Deir Ezzorban.)


Így hódítható meg Oroszország 
2015. december 20. Vice News - 888.hu 
Egy hadászati szakértő szerint sehogy. Azt is elmondta, miért. 
Az brit IHS Jane's hadászati szakértője szerint egyrészt azért nem, mert egy Oroszországgal szembeni agresszió elviekben könnyen és gyorsan atomháborúvá fajulna. Moszkvának ugyanis még a regionális konfliktushelyzetekben is törvényi felhatalmazása van a nukleáris válaszcsapásra. 
Ez azonban inkább a gyengeség, semmint az erő jele lenne - állítja az elemző, aki azért felhívta a figyelmet arra, hogy az oroszok rakéta-arzenálja atombiztos: egy az országot ért nukleáris támadás után is képes a hatékony válaszcsapásra. Azaz egy Oroszországgal szembeni háború előbb-utóbb szükségszerűen egy atomtemetőn vívott háborúvá fajulna. 
Ha mégsem, akkor a levegőben, űrben és vízben vívnák, és a támadó szárazföldi csapatokat is csak a hidak, repterek, és hasonló stratégiai fontosságú létesítmények elfoglalása, illetve megtartása érdekében vetnének be. 


Épp ezért a zord orosz tél nem jelentene akadályt. 

Ha a képzelt offenzíva tervezői figyelembe vennék az ország földrajzi kiterjedését, egy percig sem gondolkodhatnak azon, hogy megszállás alatt tartják a területét. Ez ugyanis matematikailag is lehetetlen; számítások szerint Afganisztán biztonságának garantálásához 500 ezer amerikai katona jelenlétére lenne szükség - Oroszország területe Afganisztán 26-szorosa). 
Elvileg Kína kerülhetne a legközelebb, hogy "hagyományos háborúval" bevegye Oroszországot, ám ehhez Közép-Európából kellene támadnia, és logisztikailag még így is nehéz feladat elé nézne, hacsak nem próbálná hadseregét kizárólag az elfoglalt területek kizsákmányolásából fenntartani. 
A megszállás azért sem lehetséges, mert az orosz civil lakosság, csakúgy, ahogy a második világháborúban is, még ma is könnyen mobilizálható. Igaz, az orosz hadigépezet azóta is vasúton mozog. Meglehet, a lehetséges 400 ezernél kevesebb, csak 280-300 ezer besorozott katonával - kiszolgáló személyzettel együtt is kevesebb, mint egy millió főt - rendelkezik per pillanat, de gyorsan idomul az új kihívásokhoz. 
Ahogy tette ezt a 21. század utolsó háborújának nevezett grúz háború után is, amikor egyértelművé vált, hogy hadi technológiailag fényévekre lemaradt a NATO-tól és a különösen az USA-tól. Először külföldi hadigépek vásárlásával modernizált (izraeli drónok, francia vízi és olasz földi járművek), majd saját fejlesztéseket indított. Mára pedig elérte, hogy az irányítása alatt lévő 4300 nukleáris robbanófejből legalább egyet képes legyen bárhová, bármilyen körülmények között eljuttatni. Kiiktathatják a szárazföldi kilövőállásait, hatástalanítják levegő-levegő rakétáit, még mindig rendelkezésre állnak a nukleáris töltetekkel szerelt tengeralattjárói. 

Kapcsolódó: 
A Bild kérdésére, hogy a Németországnak Putyin barát vagy nem barát? Vlagyimir Putyin mondta: "Nem vagyok sem barát, sem a menyasszony vagy a vőlegény, én vagyok az Orosz Föderáció elnöke. 146 millió orosz embernek vannak saját érdekei, és én köteles vagyok megvédeni őket" 

Eduard Limonov: "Az európaiak nem értik, mi történik." (hidfo.ru
A külső szemlélő számára Európa a cselekvésképtelen vezetők földje, amit emiatt idegen népek gyarmatosítanak? Eduard Limonov, orosz politikus - a Nemzeti Bolsevik Párt vezetője - szerint az európai migrációs válság lényege, hogy Európa saját volt gyarmatainak gyarmatává válik: "Mostanra egyértelműen látható, hogy egyetlen év leforgása alatt másfél millió illegális bevándorló érkezett Európába. Az európaiak nem értik, mi történik. Még a Párizsban történt gyilkosságok után sem értik. 


Baszkföld is független lesz, nemcsak Katalónia - Erdély mire vár? 
2016-01-10 hirtv - titkolthirek.hu 

Népek nyilvánítják ki függetlenedési szándékaikat szerte Európában. Még oly kicsi tartományok is, mint Koszovó függetlenekké váltak. A katalánok szívósan küzdenek a függetlenségükért! A skót fordulatra várnunk kell egy kicsit. Náluk van a brit atom-tengeralattjárók kikötője, meg persze az olajkutak. 
De Erdély hallgat! Mélyen hallgat! A bukaresti rátermettek annyira teletömték puliszkával, hogy Erdélyben úgy néz ki, semmi sem fog robbanni! Pedig Oláhországnak semmi alapja sincs, hogy Erdély tulajdonában legyen! Erdély pedig tele van földgázzal! Akkora mennyiségü a székelyföldi földgáz, hogy nemcsak Erdélynek lenne elég, hanem Magyarországnak is!!! Mire várunk még??? 


Baszkföld is független lesz, nemcsak Katalónia! 
Megalakulhat az új katalán kormány, miután a tartomány eddigi elnöke közölte, hogy hajlandó távozni a posztjáról. 
A spanyolországi Katalóniában több mint három hónapja nem sikerült felállnia az új függetlenségpárti kabinetnek, mivel a parlament egyik pártja sem támogatta Artur Mas katalán elnök újraválasztását. A politikus azt mondta a Spanyolországtól való elszakadásért folytatott harc érdekében áll félre. A katalán törvényhozás ma szavaz az új elnök személyéről. Magyar-moldovai-lengyel közös határt szeretnének a moldovai hazafik 
2016. Január 10. Vasárnap ittHON.ma - Patriotism Moldova - szekelyfold.ma 
A Patriotism Moldova Facebook-oldal készítői többször megrajzolják az általuk óhajtott határvonalat, amely szerint Magyarország és Moldova közös határvonala az ezer éves határ keleti része lenne. 


A Patriotism Moldova Facebook-oldal készítői többször megrajzolják az általuk óhajtott határvonalat, amely szerint Magyarország és Moldova közös határvonala az ezer éves határ keleti része lenne. 
Romániát is átszabdalták, szerintük így kéne kinézzen.