Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. január 13., szerda

20.862 - Magyar Református Egyház építői, Ontario California: ​ A zabi pap karácsonyi ajándéka


Feladó: NyuMaEgy 
Dátum: 2016. január 12. 9:55
Tárgy: 
A zabi pap karácsonyi ajándéka
Címzett: József Antal Kutasi <jozsef@kutasi.eu>

KIADJA:  a Magyar Református Egyház építői, Ontario California.

Email cím:

​ ​
nyumaegy@yahoo.com

​​

A zabi pap karácsonyi ajándéka


          A keresztények világszerte ünneplik karácsonyt, Jézus születésnapját. Hetekkel előbb készülnek a hívők, imádkoznak, várják a Megváltó születését. Advent a vá-rakozás ideje, készülés a boldog, békés, Istentől meg-áldott karácsonyra. Gyerekek, jó barátok ajándékokat kapnak. Karácsony az év legnagyobb ünnepe.

Sajnos, tudjuk, sokan átéltük a Sátán uralmát, a kommunista diktatúrát, amely kijelentette, hogy nincs Isten, nincs Jézus, nincs karácsony, fenyőfaünnepe volt, elnyomás, terror és nyomor. Akik ellent szóltak, a pribékek megtorlásul kiköltöztették a lakásából, börtön-be, munkatáborba tették bírósági eljárás nélkül.

Isten megelégelte a Sátán uralmát, megszűnt a kommunizmus. Idő adatot, hogy a sátán szolgái, a nép elnyomói, a besúgó békepapok, ÁVH-sok megbánják bűneiket s bocsánatot kérnek az elkövetett bűneikért. De ez nem történt meg. Kihasználva a nép jóindulatát, ők egymást segítve új állásokba kerültek és folytatják ott ahol abbahagyták, uralkodni a népen, csalni, lopni, hazudni, ellopni még az egyház vagyonát is.

Sajnos a kommunizmus fertőjéből jutott az On-tarioi Egyházra is egy cafat, Szabó Sándor személyé-ben. Ő Isten és emberek törvényét áthágva, csalással, hazugsággal, elvtársa Tibor Toczauer ügyvéd segítsé-gével; (mindketten tagjai voltak a Magyar Kommunista Pártnak) rátelepedett az egyházra, mint pióca. Toczauer azt a hamis dokumentumot adta be a bíróságra, hogy Szabót kijelölték az Ontariói Egyházhoz. Azt, hogy ki és mily jogon arra nincs magyarázat. Tehát kijelölte őt az öreg ördög Toczauer segítségével, amiért közel 200 ezer dollárt vett el az Egyháztól. Szabó Sándor, land-ordnak, papnak, püspöknek adja ki magát, holott nincs lelkészi oklevele az USA-ban lelkészi állás betöltésére, s az egyház nem az ő tulajdona. Ezért Szabót méltán nevezték el zabi papnak és egyházi elvtársnak. A 31 zsellérlakáshoz hasonló egyház lakásaiban lakó öregek, vagy új menekültek körében terrort-terrort teremtett. Az ott lakók félnek egymással beszélni. Szabó fel vett takarítónak Balázs Istvánt, megtiltotta neki, hogy bármely lakóval beszéljen, mert azok Szabó és Zsóka asszonyról beszélnek és ezt ők nem tűrik.                                              

       Ez idén az Advent a bírósággal kezdődött. A zabi pap újságolta, hogy karácsonyi ajándék lesz, kilakoltatja C. Bélát a telepről. Béla a kommunisták elől menekült az egyház apartmentjébe, hogy ott nyugodtan élhessen. Béla látta az elhanyagolt templomot és a rossz állapot-ban lévő lakásokat. Béla mondta Szabónak, hogy ő ért az ácsmunkákhoz, s megjavítja, amit kell. Szabó mondata, hogy meg fizet érte. Múltak az évek Béla több mint 15 ezer dollár értékű munkát végzett el Kérte Szabót, hogy fizessen a befejezett munkákért. Szabó szabad-kozott, hogy kell valamit kitalálni, hogy fizessen. Múlt az idő nem fizetett a zabi pap. Béla Zsókára gondolt, hogy az miatta nem fizet Szabó, s meg mondta neki, hogy magát nem kell, hogy az Isten verje meg, ha egy ilyen felesége van. Szabó ezt nem bírta elviselni elhatározta, hogy kilakoltatja Bélát.

December 2. volt a bírósági tárgyalás. Az öreg, nyugdíjas teleplakók kérték Bélát, hogy menjen el, mondja meg a bírónak, hogy Szabó nem landlord, csa-lással, jogtalanul van az egyháznál, máskülönben őket is kilakoltatja Szabó. A bíró megkérdezte Szabótól, hogy te ki vagy. Én a pap vagyok felelte Szabó. Akkor te menj papolni, veled nem tárgyalok, a corporation ügy-védjét küld ide (az Egyház egy Corporation melyet a Corporaion Code szerint kell vezetni.) s elhalasztotta a kihallgatást. Szabó csalódottan elvörösödve hagyta el a bíróságot.

A lakók titokban dokumentumokkal látták el Bélát, hogy tudassa a bíróval, szabó jogtalanságát és törvényszegéseit. Ha azokat a bíró meglátja, elítéli Sza-bót és nem engedi meg a kilakoltatást. Béla elutasította a segítséget, nem a bíró fogja elítélni Szabót, hanem az Isten, aki mindent tudó előtte nincs titok, nincs szükség dokumentumokra, elítéli Szabót a cselekedetei szerint, úgy, hogy megbánja, hogy született. Nem fog segíteni az Egyháztól ellopott pénz, sem az elvtársak, hamis dokumentumok. Nem akarom többé látni a hamis papot és ks. feleségét, kiköltözök, nem akarok, a bűntől elá-rasztott zabi pap tanyáján lakni. Szégyellem, hogy megismertem, amit dolgoztam azt az egyháznak dol-goztam Isten dicsőségére. Legyen meg Szabó Sándor karácsonyi ajándéka, majd ő előbb utóbb megfizet érte.

Az Isten nem ver bottal, megbünteti az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen.