Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. november 26., szombat

11.137 - Nyugdíjas válaszol Orbán Viktor levelére (a hazai kormányok országos károkozásai elhárítására)

Feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Dátum: 2011. november 26. 20:01
Tárgy: Nyugdíjas válaszol Orbán Viktor levelére (a hazai kormányok országos károkozásai elhárítására)
Címzett: "viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>, Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>
Másolatot kap: miniszter@vm.gov.hu, "zoltan.illes" <zoltan.illes@vm.gov.hu> Kutasi József Antal

4/1. oldal, Kód: NyugdijasValaszolOrbannak111126


 Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!

 (A 36-1-441-4806 országgyűlési faxon és email-en is megküldve!)

 

Az Ön miniszterelnöki aláírásával, mint nyugdíjashoz személyesen a nevemre, hozzám címzett levele, a „Nyugdíjaink értékállóságát garantáló" „Hallgassuk meg egymást", „Nemzeti konzultáció 2011", „Az emberek mellett állunk" című, S-0051537 kódszámú eszmefuttatása (lásd melléklet 1.) alapján, az ügyben tisztábban látása elősegítésére, Ön felé ezúton közérdekű bejelentésként is előterjesztem az alábbi nyílt kérdéseimet és észrevételeimet, kérve Önt, hogy ezeket igazolt tényeken alapuló konkrét gazdasági számításaik alapján tételesen is válaszolja meg:

 

A NEMZETKÖZI SZABADALMAIMON ALAPULÓ ÚJ TUDOMÁNYOS KALIBRÁLÓ MÉRÉSEINKKEL KIMUTATOTT ORSZÁGOS KÁROKOZÁS ELHÁRÍTÁSÁRA, KORÁBBI KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUMI ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI SZAKÉRTŐI MEGBÍZÁSAINKRA IS ALAPOZVA, MINT MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÓ ÜGYVIVŐ (LÁSD: PTK. 484-487.§)  AZ ALÁBB KÉRDÉSEINKET ÉS ÉSZREVÉTELEINKET TERJESZTEM ELŐ:

 

1./ Orvosok, ápolók kálisó (és morfin?) injekciókkal sorozatban ölik a magyarokat a kórházakban (a nyugdíjbefizetéseik megkaparintásához?).

2./ A fiziológiás konyhasó szükségletünk törtrészére csökkentették az ételeink konyhasó tartalmát és a hiányzó sós ízt kálisóval pótoltatják, amióta tudják, 1950-ben Nobel-díjjal elismert kutatók állat- és ember kísérleti konkrét mérései alapján (lásd melléklet 2.), hogy ez a változtatás életrövidítő is és ivartalanító hatású is.

3./ Az ÁNTSZ és a média azt hazudja a magyar lakosság felé, hogy teljesen tiszták és egészségesek a vezetékes ivóvizek a nagyszámú állami ellenőrző mérés szerint, de átlagban, településenként csak kb. 8 naponta vesznek/mérnek 1 vízmintát. Valójában klórozásnak ellenálló vírusokat tartalmazó ürüléket szállító szennycsatornák fertőzik a Duna, Tisza stb. központi ivóvízbázisokat, és a hazai természetes ivóvizek is sok helyen arzénnel, műtrágyákkal, növényvédő mérgekkel is szennyeződnek, amelyek ugyancsak lerövidítik az életünket. Csak átpárlással lehet biztonságosan, házilag is tisztítani az ivóvizet, de az ÁNTSZ és a közszolgálati média azt hazudja a tiszta desztillált vízről, hogy „életveszélyes sóhiányt" okoz.

4/2. oldal, Kód: NyugdijasValaszolOrbannak111126

4./ Miután a rendszerváltás elõtti és utáni kormányok tudatosan elpazarolták túl költséges, felesleges és/vagy elhalasztható beruházásokra az IMF-től, Világbanktól stb. felvett hiteleiket, ezeket a nyugdíj korhatár közelében „meghal(asztot)t" magyarok nyugdíjbefizetéseiből törlesztik.

5./ 2008. dec. 8-án Ön megszavaztatta az Országgyűléssel, hogy izraeli cégek liberalizáltan betelepülnek hazánkba, s cégeik tagjaként ide költözhet akár az egész izraeli lakosság is és megvehetik ingatlanainkat, bérbe vehetik termőföldjeinket.

6./ Ha áttelepülő izraeli cégek mind a 3200 hazai településen bejelentenek székhelyet, az állam által jelenleg felkínált 60.000 hektárból cégenként átlagosan 18 hektár bérelhetnek kibuc célra, hogy ott élve és szaporodva felvásárolhassák a konyhasóval műtrágyázással csődbe juttatott, kipusztult magyarok termőterületeit.

7./ Cionista cég, pl. kibuc, lehetőleg csak cionistákat foglalkoztat, lásd Cionista Káté. Betelepült cionisták magánnyugdíjpénztári befizetéseiből kapunk nyugdíjat?! A König nevű galileai küldött előadta a Kneszetben, hogy ivartalanítani kell a nem zsidókat, és biztosítani kell, hogy a nem zsidók nyugdíjbefizetése a zsidóké legyen!

8./ Hogy tudja Ön mi, a magyarok számára is biztosítani a nyugdíjunkra általunk befizetett pénz és a nyugdíjaink értékállóságát, ha fenti károkozások az Önök kormányai alatt is büntetlenül folytatódhattak, mind a mai napig is folytatódhatnak?

9./ A tényleges infláció az olajár, benzinár emelkedést követi. Ehhez képest (a fentiek ellenére a nyugdíj korhatár után is életben maradt) magyar nyugdíjasoknak biztosított „kompenzációs nyugdíjemelés" nagyságrendileg is kisebb szokott lenni.

 

Melléklet 1. :  Orbán Viktor miniszterelnök idézett levele (4/3, 4/4. oldal)

Melléklet 2. : EmailKonyv66-SzocskatNaKvitaraKihivas111124 (50/1.-50/50. oldal, csak email útján megküldve).

Verõce, 2011. 11. 16.

                                       Tisztelettel:

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc

(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő,

Agroanalízis Tudományos Társaság gmk Cégbíróság által

 kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.

tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Tel./Fax: 36-1-250 6064

www.aquanet.fw.hu


NYILVÁNOS EMLÉKEZTETŐ A HAZAI KORMÁNY
NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI REFORM, STOP SÓ,
CHIPS ADÓ PROGRAMJAI HATÁSAIRÓL SZÓCSKA
MIKLÓS ÁLLAMTITKÁRRAL KEZDEMÉNYEZETT
KÖZÉRDEKŰ NYILVÁNOS SZAKMAI VITÁRÓL
Orbán Viktor miniszterelnök segítésére,
kárelhárítás a Ptk. 484-487. §. szerint
Email könyv 66.
ALL RIGHTS RESERVED!
Budapest, 2011. november 24.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
50/1. oldal, Kód: EmailKonyv66-SzocskatNaKvitaraKihivas111124
50/2. oldal, Kód: SzocskatNaKvitaraKihivas111124
NYILVÁNOS EMLÉKEZTETŐ A HAZAI KORMÁNY NEMZETI
SÓCSÖKKENTÉSI REFORM, STOP SÓ, CHIPS ADÓ PROGRAMJAI
HATÁSAIRÓL SZÓCSKA MIKLÓS ÁLLAMTITKÁRRAL KEZDEMÉNYEZETT
KÖZÉRDEKŰ NYILVÁNOS SZAKMAI VITÁRÓL
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE Szócska Miklós államtitkárnak,
2011. 11. 24-én a Bp. V. Czukor u. 5-ben lévő FIDESZ-helyiségben tartott előadása
alkalmával, mint ahhoz hozzászóló, a mellékelt 1-13. méréstani (kalibrálási)
dokumentumot is átadtam nagy nyilvánosság előtt, konkrét bizonyítékaként arra,
hogy életrövidítő és ivartalanító (népirtó) hatású, hogy az orvosi vezetés az
élettanilag optimális, fiziológiás NaCl konyhasó szükségletnél sokkal kevesebb NaCl
konyhasó pótlást, de a fiziológiás szükségletnél sokkal több káliumot bejuttatást
erőltet a „Nemzeti sócsökkentési" és „STOP SÓ" programjukkal és azzal, hogy a
fiziológiás mértékben sózott élelmiszereket büntető adóval (Chips-adó) sújtotta.
Felhívtam őt arra, hogy nagy nyilvánosság előtt is vitassuk meg ezeket, mivel a
korábbi Petíciónkra írt korábbi válaszuk teljes mértékben ellentmond a mellékletként
itt is dokumentált méréseknek. Megállapodtam vele, hogy meghív, és a személyes
találkozón minden egyes itt mellékelt dokumentumot tételesen is meg fogunk vitatni.
(Minderről hangfelvétel is készült).
Budapest, 2011. 11. 24.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc s.k.
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 1036 Verőce, Lugosi u. 71