Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. február 22., péntek

16.510 - Kutasi József Antal > Jávor Zoltán: Szeleczky könyvbemutató Szegeden

Feladó: Jávor Zoltán
Dátum: 2013. február 22. 18:04
Tárgy: Szeleczky könyvbemutató Szegeden
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

Állhatatosság, szépség, hazaszeretet – Szegeden is bemutatták a Szeleczky-könyvet + FOTÓK
2012. december 21., péntek • Cikk nyomtatása • Küldés e-mailben
Fotó: Törköly József
A Délvidék Ház Kft. gondozásában jelent meg Jávor Zoltán Hit és magyarság. Szeleczky Zita élete és művészete című könyve, melynek bemutatójára december 19-én került sor a Szegedi Nemzeti Színházban.
A beszélgetést Gyüdi Sándor, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója vezette fel, majd a kötetet Szabó Pál Csaba, a Délvidék Ház ügyvezető igazgatója mutatta be – az esten jelen volt a könyv szerzője, Jávor Zoltán nyugalmazott főiskolai tanár, a művésznő keresztfia is. A Hit és magyarság című kötet a művésznő életművének teljes bemutatása, a Szeleczky Zita életét dokumentáló ritkaságokhoz gazdag fényképanyagot válogatott a szerző. A kötetben mellékletként a művésznő felvételeiből összeállított CD lemez is található.
A Délvidék Ház örömmel vállalta fel a hiánypótló kiadvány megjelentetését – hangsúlyozta Szabó Pál Csaba. Arra a kérdésre, hogy miért vállalkozott a Délvidék Ház a Szeleczky Zitáról szóló monográfia kiadására, elmondta, az intézmény a hármashatár mellett egy új nemzetpolitikai, kulturális küldetés teljesítésére alakult meg. „Új stratégiai elképzeléseket fogunk kidolgozni és kipróbálni a határon átívelő magyar-román, magyar-szerb és magyar-magyar kapcsolatokban. Munkánk alapja az a felismerés, hogy a nemzeti közösségek megerősítése nélkül nincs és nem elképzelhető fejlődés és együttműködés sem a gazdaság, sem a kultúra területén. Ebben az összefüggésben természetesen a magyar és európai kultúra legfontosabb, legeredetibb alkotásainak folyamatos kiadása és minél szélesebb körben történő megismertetése kiemelt feladatunk. Jávor Zoltán tanár úr kiváló Szeleczky-monográfiája ilyen alkotás” – hangsúlyozta az ügyvezető. Hozzátette: Szeleczky Zita élete, színészi és emberi teljesítménye azt üzeni az olvasónak, hogy állhatatosság, szépség és hazaszeretet nélkül nem lehetséges fejlődés, teljesítmény, színvonal és együttműködés a Kárpát-medencében.
Jávor Zoltán a monográfia megírásáról úgy nyilatkozott, Szeleczky Zitát nagyívű pályája a nemzet nagy színésznői közé sorolja őt, ám mivel magyarságmentő misszióját nagyrészt emigrációban és Magyarországról „száműzve” végezte, idehaza méltatlanul kevesen tudnak róla.

„Jómagam, keresztfia lévén, számos szép, gyermekkori emléket őrzök róla, melyek szinte köteleztek, hogy a mű megszülessen” – magyarázta a szerző. Arról is beszélt, a magyarság megmaradásának egyik kulcsa mindig az volt, hogy íróink, költőink, előadóművészeink nyíltan sors-közösséget vállaltak a nemzettel. „Ez az utóbbi évtizedek gyalázatos politikája miatt teljesen megszűnt. Pedig ha a nyilvánosság elé kiálló művészek ma nem vállalnak felelősséget a nemzet sorsáért, az egész egyszerűen hazaárulás” – véli Jávor Zoltán. Minthogy Szeleczky Zita életműve mindezidáig feldolgozatlanul maradt, ő vállalta fel a szellemi hagyaték gondozását. A művésznő hangfelvételeiből eddig tizenhárom CD-lemez készült el.
„Feladatunk a mai, példaképek nélküli világban magyar múltunk feltárása és kiemelkedő egyéniségeinek felmutatása, hiszen ’amely nemzet nem ismeri, és nem tiszteli a múltját, annak nincs jövője’. Szeleczky Zita fényes csillag a magyar színjátszás egén, aki tehetségét és szépségét onnan fölülről jövő ajándéknak tartotta egész életében. Nem csevegni, nem félni kell a jövőtől, hanem felébreszteni… Amint ezt ő tette: fantasztikus hittel és elhivatottsággal; az elmúlt évszázadban a nemzet kishúgaként, az emigrációban Dérynéként. A magyar költészet ekhós szekerén bejárta a világot, s a szépséges szülőhaza gyönyörű tájait, csodás emlékeit varázsolta hallgatósága elé, szívvel, érzéssel, megejtő varázzsal, ugyanakkor mély fájdalommal, de soha ki nem hunyó reménysugárral, megrázó erővel, mégis annyi bájjal és szépséggel. Hatalmas ívű pályája tehát nemzeti misszióba torkollott a diaszpórában élő magyarok között. Életének fókusza: a magyarság és a hit szent gondolata. Így lett a kötet címe: Hit és magyarság” – összegzett a szerző.