Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. április 18., péntek

18.642 - ​Mihályi Molnár László, Szepsi, Felvidék: A feltámadás reménységével áldott húsvétot! (Sötétség és megvilágosodás)


Feladó: LÁSZLÓ MIHÁLYI MOLNÁR 
Dátum: 2014. április 18. 10:08
Tárgy: A feltámadás reménységével áldott húsvétot! (Sötétség és megvilágosodás)
Címzett:
​Kutasi József Antal​

Sötétség és megvilágosodás

 

       Ez még az ő órájuk volt: a sötétség hatalmáé!  Hamis papok és uzsorás kufárok álltak vele szemben a templom előtt,  és a félrevezetett tömeg, no meg a felbérelt csőcselék, hogy a kellő pillanatban bekiabáljanak...  (s a képlet azóta sem változott)

       Talán csak Pilátus látott át ezen a gerjesztett félhomályon, ...és a megkínzott vádlott,  de ő már előre tudta,  hogy ebben a helyzetben majd ki mint cselekszik: mit várhat a posztjukat féltő főpapoktól, a mindenre kapható tömegtől,  és már a tanítványok is félrevonultak onnan,  nehogy a Mesterrel együtt őket is megostorozzák.

      Nem volt ez számára meglepetés, felkészítette őket erre a fordulatra,  de Péternek is csak a kakasszó juttatta eszébe a jövendölést.... és minden egyebet: a szőlősgazda fiát, akit a szőlőművesek vertek agyon,  azt remélve, hogy ezzel rájuk száll majd a vagyon...  mert itt e földön csak ebben tudnak gondolkodni az ostobák ... és közben Júdás is visszaadta már a harminc ezüstöt, mikor rádöbbent, hogy az igaz hit árulója lett, és kárhozatában, szégyenében, fájdalmában és kétségbeesésében a halálba menekült. Mutatva ezzel előre azoknak a sorsát, akik megtagadják majd az Evangéliumot...

       A helytartó pedig engedte,  hogy a zsidók,  mint a birkák,  örvendezzenek, mert nem az ő vérüket ontják most e színjátékban...  és észre sem vették, hogy ők is áldozatok: a cinkosságukkal lelküket és becsületüket adják el, és emlékeiket, hiszen alig egy hete még pálmaágakkal köszöntötték vágyaik megtestesülését, de a jámbor birkák errefelé csak arra valók, hogy áldozatokká legyenek, vagy csordában bégessenek az ünnepnapokon, amikor megválasztják a főpapot, vagy felszentelik az új királyt...

      Pilátus látta, hogy lépre akarják csalni, hogy ő hajtsa végre a zsidó főpapok szándékát, mert nekik tilos a gyilkolás, mert a törvényük szerint ölniük nem szabad,  mégis halálba küldik azt,  aki kimondja nyilvánosan a bűnüket,  aki megkérdőjelezi hazugságaikat...  ezért a tisztátalan római gojokra bízzák megint a piszkos feladatot,  hogy tennék el láb alól a Názáretit,  amihez már a hamis tanúkat is beavatták, és csalafinta bizonyítékokat szereztek...  legyen az eljárás jogszerű,  törvényes és megfellebbezhetetlen....

    Mondván:  „hogy jön ahhoz egy koszos betlehemi istállóban született szemfényvesztő, mágus vagy akárki, hogy kijelentse: ő az a felkent, ő a Messiás, akikre régóta várnak... mert milyen megszabadító az, akinek még fegyvere sincsen, hogy veri ez meg így puszta kézzel a megszálló idegen légiókat (?)...."

     Szegény megvezetettek, akiket nem is a rómaiak, hanem saját bűneik tartottak fogva igazán, mert behódoltak a mammonnak, a rangnak, hírnévnek,  pozíciónak, és nem értették még a szeretet végtelen hatalmát, amiről a Mester a hegyi beszédben szólott, s nem értették még azt a matematikát, amely nem ebből a világból való:  hogy minél többet szétosztunk belőle másoknak, nálunk annál több marad, ahogyan a kenyérrel és hallal tette ott a tó mellett, a hegy oldalában, hogy megértsék: a szeretet így szaporodik meg, hogy mindenki eltelhet véle, és a maradékból is megtelik tizenkét kosár....

csak bíznunk kell ígéreteiben,

csak hinnünk kell benne, ha követjük Őt,

csak rá kell lépnünk az Ő útjára,

amit kínnal, vérrel, megostorozással és a kereszthalállal

előttünk kitaposott,

és megmutatta, hogy emberi létünk halálából is van feltámadás,

és megismerhetjük a Mindenséget és az Örökkévalót,

mert annak királya törte itt össze kétezer éve

a sötétség falát !

 

​​
Mihályi Molnár László , Szepsi, Felvidék, 2014. április 18. nagypéntek

 

--