Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. április 26., szombat

18.711 - Halász József: A Gondoskodó Magyarország programpontjai > Kelt Szegeden, 2005. március 30-án.


Feladó: Nemzeti Hirhalo 
Dátum: 2014. április 26. 14:10
Tárgy: A Gondoskodó Magyarország programpontjai 
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>


A Gondoskodó Magyarország programpontjai 


Takarítás

1. A külföldi adósságok felhasználását felülvizsgáljuk és a kamatfizetést azonnal megszüntetjük (a felülvizsgálat során fennmaradó tőketartozás kiegyenlítésére minimum 5 éves moratóriumot határozunk meg).
2. Az ország "privatizáció" megnevezés alatt folyt kirablásának következményeit felszámoljuk.
3. A "tőkebehozatalt" felülvizsgáljuk, az ebből adódó egyenleg több százmilliárd forintnyi eredményt hoz.
4. A szocialista és a kapitalista diktatúra áldozatait erkölcsileg, egzisztenciálisan és anyagilag rehabilitálni és kártalanítani kell.
5. A szocialista és a kapitalista diktatúra kiszolgálóit, valamint kedvezményezettjeit büntetőjogi felelősségre kell vonni és az általuk a magyar nemzet érdekeivel ellentétesen szerzett
- médiahatalmat fel kell számolni,
- gazdasági és politikai hatalmi összefonódásokat meg kell szüntetni,
- anyagi vagyont el kell számoltatni.
6. A vagyonelszámoltatást kiterjesztjük azoknak az embereknek a magyarországi ténykedésére, akik kettős (vagy többes) állampolgárként "kimentették" a diktatúra kiszolgálóiként összeharácsolt pénzüket.
7. A vagyonelszámolás kiterjed a magyar állampolgárok külföldi bankszámláira és külföldi tulajdonukra is.

Építkezés

A szabadság a jogok és kötelezettségek nemzet érdekében érvényesülő összhangjaként valósul meg.

Visszaállítjuk alkotmányos függetlenségünket

1. Megszűnik az idegenek által gyakorolt "jogszerű" elnyomás.
A magyar hagyományokon alapuló, az igazságosságot kifejező Alkotmány és az ez alapján felépülő jogrendszer életbe léptetése.
2. Megszűnik a kirekesztettek kizsákmányolása a kiválasztottak által.
A jogok és kötelezettségek egységben vannak.
3. Magyarország a magyaroké.
A Szent Korona tagja, vagyis magyar állampolgár az államalapító magyar nemzet minden tagja és az államalkotó nemzetek tagjai, ha Magyarországon élnek. A vendégeknek vendég jogai vannak.
4. Az emberi jogok a természetes értékrend érvényesülését szolgálják, mindenkor a kötelezettségekkel összhangban.
A természetes értékrendnek ellentmondó jogokat nem ismeri el a Gondoskodó Magyarország. (pl. szexuális aberráltság, emberi élet és egészség fölé helyezett gazdasági érdek, a kiszolgáltatottság bármely megnyilvánulási formája)

Visszaállítjuk társadalomszervező függetlenségünket

5. Megszűnik a lélekmosás feltétele: a magyar hagyományok elnyomása.
A nevelés-oktatás célja: a lelki- és a szellemi szabad akarat feltételeinek biztosítása, a nemzeti értékek alapján, ezért az óvodától az első szakmai képzettség megszerzéséig állami feladat.
6. Megszűnik az agymosás feltétele: az idegen érdekeket szolgáló tájékoztatás.
Informatikai hálózat kialakítása a teljes esélyegyenlőség biztosítására.
A média az igazság közvetítésének eszköze.
7. Megszűnik az idegen érdekek látszat demokratikus képviseleti diktatúrája.
Önkormányzó- és önellátó területi- és település-rendszer kialakítása.
Képviselőválasztás érdekképviseleti alkalmasság és nem pártfegyelem alapján.
8. A család védelme a lelki-, szellemi és anyagi élettér biztosításával.
A családi egység, a magzat, az anya, a gyermek és a szülő védelme.
Az anya családért végzett (elsősorban a gyermekekkel kapcsolatos) tevékenységének elismerése.
9. Az ifjú kor a felkészülés időszaka.
Ingyenes oktatás, könyv- és iskolaszer ellátás.
A pályakezdők munka és lakásfeltételeinek biztosítása.
10. Az aktívkorúak létbiztonságának visszaállítása teljes foglalkoztatottsággal.
11. Az idős kor a tapasztalatátadás időszaka. Az idősek megbecsülése az aktív korban megalapozott nyugdíjjal, társadalmi elismertséggel és egészségügyi ellátással.
12. Szociális biztonság
13. Állami feladatként végzett ingyenes és teljes körű egészségügyi ellátás.
14. A domináns magyar értékrendet képviselő vallás a lelki szabadság érvényesülésének helye.
Feltételeinek biztosítása állami feladat.
15. A művészet és tudomány, mint magyar lelki- és szellemi érték a magyar nemzet elidegeníthetetlen tulajdona.
A Gondoskodó Magyarország kiemelt egzisztenciális és anyagi feltételeket biztosít a művészek és tudósok küldetése gyakorlásához.

Visszaállítjuk gazdasági függetlenségünket

16. Azonnal megszüntetjük a gazdasági gyarmatbirodalom (Európai Unió) fennhatóságát hazánk felett.
17. Megszűnik az anyagi elnyomás.
Az alapvető életfeltételek biztosítása - a jogok és kötelezettségek összhangja alapján - minden magyar állampolgár számára ingyenes.
18. Megszűnik a multinacionális cégek uralma.
A gazdaságszervezés alapja az igény-kielégítésen alapuló szolgáltatás- és termelés. Minden szolgáltatás és termék (termény) vonatkozásában a magyar állampolgárok kiszolgálása az elsődleges.
19. Megszűnik a magyar értékek idegen tulajdonlása.
A termelőeszközök tulajdonlásának rendje:
- az energiatermelő-, távközlési- és közlekedési szolgáltatást végző, valamint az alapvető életfeltételeket biztosító ipari szervezetek állami, vagy területi önkormányzati tulajdonba kerülnek,
- a termőföld, az állatállomány, a mezőgazdasághoz-, valamint a szolgáltatáshoz és a kisárutermeléshez használt termelőeszközök olyan családi magángazdaságok birtokába (föld), illetve tulajdonába kerülnek, amelynek minden tagja magyar állampolgár.
20. Megszűnik az intézményesített nemzetirtás és egészségrombolás.
A magyar termékek védelme védővámmal, adóval és a behozatal mennyiségi korlátozásával.
A behozott termékek kötelező egészségügyi ellenőrzése, a génmanipulált, egészségkárosító termékek behozatalának tilalma.
Visszaállítjuk külkapcsolati függetlenségünket
21. Megszűnik az idegen érdekek elsődlegessége a magyar érdek fölött.
Magyarországon a nem magyar érdekek nem érvényesülhetnek a magyar érdekek sérelmére. Minden külkapcsolat az önkéntességen, az egyenjogúságon és a kölcsönösen azonos előnyökön alapul.
22. Megszűnik az állam- és közbiztonság kiszolgáltatottsága.
Bűnmegelőző csendőrség és bűnüldöző rendőrség.
Nemzeti honvédelem az idegen érdeket szolgáló zsoldos hadsereg helyett.
Önálló védelmi politika a terrorizmust kiszolgáló szövetségi rendszer (NATO) helyett.

Először nyilvánosságra hozva a Nemzeti Egység 2005. március 31-i kampány-nyitó SZER-ének szóróanyagként.
Kelt Szegeden, 2005. március 30-án.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel: Halász József