Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. május 5., hétfő

18.751 - MJB - Nyílt levél Simon Peresz úrnak, Izrael államelnökének

Feladó: Attila Árpád Péteri 
Dátum: 2014. május 2. 22:14
Tárgy: MJB - Nyílt levél Simon Peresz úrnak, Izrael államelnökének
Címzett: 
​Kutasi József Antal


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

             

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

(SZÓRÓLAPJA)

NYÍLT LEVÉL  SIMON PERESZ ÚRNAK    

IZRAEL ÁLLAMELNÖKÉNEK

(2014. ÁPRILIS  27-ÉN ELHANGZOTT  BESZÉD KRITIKÁJA)

TISZTELT ÁLLAMELNÖK ÚR!

A jeruzsálemi Yad Vashem Holokauszt Emlékmúzeumban elmondott beszédében Ön a következőket hangoztatta: „Szemem előtt szívet szaggató kép vonul el,  több tízezer  ember, öregek és csecsemők, nők és férfiak vannak egybegyűjtve a Duna-parti rakpartokon, összekötözve egyik a másikkal, a parancs értelmében arccal a folyó felé fordulva. Mögöttük náci német és helybeli garázda katonák állnak, majd közvetlen közelről leadott lövésekkel kioltják az életüket. Hátba lövik őket, s hogy takarékoskodjanak a lőszerrel, súlyokat és köveket kötnek rájuk azért, hogy a kevesek, akiket meglőnek, húzzák magukkal a többieket is, s ezzel az életet is! Gyermekeket kötöztek édesanyjukhoz, ifjakat aggastyánokhoz. A meggyilkoltak tetemeit betaszították a Duna habzó és vérfagyasztó vízébe. Jajkiáltásuk az égre száll, ám visszhang nélkül marad. A bűnösök széles mosollyal az ajkukon állnak, mint akik valamilyen hőstettet hajtottak végre, nagy győzelmet arattak. A kék Duna vörössé, s abban a pillanatban úszó tömegsírrá vált.  Kevesebb mint egy hónap alatt az összes életben maradt zsidót elszállították a megsemmisítő táborokba, Auschwitzba és Birkenauba".(Sic!)

 

Tisztelt Államelnök Úr! Ön durván megsértette Magyarországot, a magyar népet és a német, valamint a magyar katonákat! Ön alighanem valamilyen kábítószer (narkó) hatására vizionált, és olyan események jelentek meg agytekervényében, amelyek a tömény hazugság, a fizikai értelemben vett lehetetlenség, valamint a mérhetetlen bárgyúság termékei. Ha pedig tévesnek minősül ez a megállapítás, akkor viszont az Ön elfogultsága, történelmi ismeretének hiányossága, valamint egyes nemzetek iránti gyűlöletének abnormális (turmixszelt) terméke okozta eltorzult gondolatainak  - hangképző szervei segítségével -  akusztikai rezgéssé történő átalakítását.

 

Államelnök  Úr! A szeme előtt elvonult, szívet szaggató kép (rútul) megtévesztette Önt! Nézzük csak sorjában ezeket a képeket.

 

           1/ A Duna  parton soha nem gyűjtöttek  egybe  több tízezer zsidót!  Soha! Képtelen és hazug állítás!

        2/ A Duna partra  kivitt zsidók száma  nem érte el a kétszáz főt, azokat  nyilaskeresztes brigantik (többségük börtönből kiszabadult köztörvényesek)  lőtték le, sőt ők se mindet, mert például Horn  Gábor azt nyilatkozta a TV-ben, hogy az ő szüleit is kivitték a Duna partra a nyilasok 1944-ben,  de nyilván nem lőtték le,  vagy nem lökték a Dunába, sőt a megsemmisítő táborba sem hurcolták el őket, mert Horn Gábor  1955. november 25-én  született, bár lehetséges, hogy spermabankban volt kb. 10 évig...  

         3/ Ezek a lövöldözők lekopírozták Kun Béla Lenin-fiainak 1919-ben elkövetett likvidálási módszereit, de az idő könyörtelen múlását tekintve, azok nem jelentek meg az Ön  szelektíven funkcionáló képzeletében;   

        4/ Garázda  német és magyar katonák soha és sehol nem vettek részt  zsidók  lelövésében,  arra a GESTAPO és a KGB állománya szakosodott a II. világháborúban;

         5/ Több tízezer emberre lehetetlen lett volna köveket kötözgetni, részben  megfelelő mennyiségű és méretű kőhiány, részben időhiány miatt;

          6/ Ön még nem látott hátba lőtt embereket csak képzeletében, mert azoknál a vérzés olyan minimális, hogy a kék Duna nem válhatott  vörössé, miként az Ön látomásában  a  Duna „habzó és vérfagyasztó" vize;

       7/ Amennyiben a meggyilkoltak tetemeit betaszították a vízbe, akkor  jajkiáltásuk nem lehetett, mert a halottak ritkán kiabálnak, az esetleg életben maradtakat hátba lőtteket pedig a rájuk kötözött kövek a víz alá húzták;

        8/Valótlanság, hogy az összes életben maradt zsidót elszállították  megsemmisítő táborokba,  hiszen pontosan Magyarországon maradt életben a legtöbb zsidó a németek által megszállt országokban  történt felmérések alapján, sőt a hazánkba menekült lengyel, román, szlovák, osztrák, szerb, horvát, és más állampolgárságú zsidók, Horthynak köszönhetik az életben maradásukat! Sokan meg is köszönték  neki! Ha ezeket  a zsidókat megsemmisítették, akkor  most  kik kapják a kárpótlást? Hiszen Ön szerint még a csecsemőket is a Dunába lőtték vagy a megsemmisítő táborba hurcolták!

          9/ Horthy adott parancsot Koszorús Ferenc vezérkari ezredesnek, az esztergomi páncélos hadosztály parancsnokának, hogy vonuljon Budapestre és védje meg a gettóba zárt zsidókat a Gestapótól.  Példátlan tett volt ez a kormányzótól,  és nem az első eset, hogy keresztezte Hitler intézkedését.  Érdemes megemlíteni, hogy Koszorús ezredes tettét emléktábla őrzi az egykori gettó helyén,  ugyanakkor  Horthyt  jobban szidalmazzák az életben maradt zsidók, mint  például  a zsidókat likvidáltató Sztalint,  vagy a Hitler Norvégia lerohanását segítő, majd a Wehrmacht  svéd  acéltermékekkel  és  légvédelmi lövegek tömeges ellátását  biztosító svéd királyt vagy kormányát.

 

         Összegezve: Tisztelt Államelnök Úr! Az Ön nagy pátosszal előadott  hazugságai, kitalációi, látomásai  és vádaskodásai  minden logikát nélkülöznek,  csupán arra valók, hogy tovább szítsák a népek (emberek) közti ellentéteket, egyben minősítik az Ön mentalitását, jellemét  és  történelmi ismereteit, valamint közvetve és közvetlenül  jelzik  IQ-ja értékének a  zéróhoz való  közeledését. Előadása sértő,  megalázó és gyűlöletet sugárzó! Ön a valójában likvidált zsidók számának növelésével  korbácsolja az emberek kedélyeit, holott ha csupán egyetlenegy(!!!)  ártatlan embert kivégeztek, az is  megbocsáthatatlan bűnnek számítana,  tehát értelmetlen az áldozatok számának hazug tupírozása.

 

    Arról pedig elfelejtkezett beszélni, hogy a bűnösök elsöprő többsége megkapta a megérdemelt büntetését, bár  kimaradtak  azok a zsidó kollaboránsok, akik szinte minden – a németek által megszállt – országban együttműködtek a nácikkal.

 

    Nem ártana a  cionista beütésű, vagy a történelemben járatlan embereket kizárni a közszereplésből, mert nagy kárt okoznak világszerte mindenkinek, különös tekintettel a  többségben lévő, normálisan gondolkodó, de  megszólalni nem  merő zsidóknak is!  Simon Peresz úr is jobban tenné, ha a Sirató Falnál  öntené ki fájdalmait, a nyilvános fórumon produkált látomásainak ecsetelése helyett!

 

                                                                   Írta és közreadta:

                                                                                                                                                                 (Prof. Dr. Bokor Imre)

                                                                                                                                     MJB e