Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. november 3., kedd

20.635 - ​Bartha Szabó József > Országgyűlés: hegyen völgyön át Hengereltek a kormánypárti „igenek”, zúgtak az ellenzéki „nemek”. > 2015. november 3. 11:51


Feladó: mandinka bt
Dátum: 2015. november 3. 12:01
Tárgy: Országgyűlés: hegyen völgyön át
Címzett: 

Hengereltek a kormánypárti „igenek", zúgtak az ellenzéki „nemek".

​​Országgyűlés: hegyen völgyön át
Hengereltek a kormánypárti „igenek", zúgtak az ellenzéki „nemek".
2015. november 3. 11:51

Igazi nagyüzemként működött kedden a Tisztelt Ház. Kétezernél is jóval több oldalt kellett elolvasnia annak, aki tudni akarta miről is szóltak a szavazásra bocsátott témák.Elfogadták az idei költségvetés módosítását, 60 milliárd forinttal megemelték a rendkívüli kormányzati intézkedések keretét, átvállalták a köztévé (MTVA) 47,2 milliárd forintostartozását, és jóváhagyhatják a tavalyi büdzsé zárszámadását. Határozatba foglalták véleményüket is az európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről, amely lehetővé tenné a menedékkérők szétosztását kvóták szerint a tagállamok között. Az ellenzéki indítványok - a tüntetések ellenére - zátonyra futottak. Íme a döntések kavalkádja.

Törvények

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosítása

A módosító javaslat az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének  2015. évi bevételi főösszegét [16 420 724,5] 16 445 724,5 millió forintban, kiadási főösszegét [17 313 128,6] 17 338 128,6 millió forintban, hiányát [892 404,1] 892 404,1 millió forintban állapítja meg.

A migrációs válsággal összefüggésben 60 milliárd forinttal megemeli a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatok keretét. Tartalmazza továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 47,2 milliárd forintos hitelének átvállalását, amely lényegében  elengedi a köztévé (MTVA) tartozását.Emellett a Modern Városok Program  keretében a megyeszékhelyek is 25 milliárd forintos többlettámogatást kaphatnak. (Előterjesztő: kormány– nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF. )

Az országgyűlés a törvénymódosítási javaslatot  112  igen szavazattal, 9  nem ellenében, 26 tartózkodás kíséretében elfogadta.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 2016. évre tervezett bevételi főösszege 32 milliárd 297,6 millió forint. Közhatalmi bevételeit az igazgatási szolgáltatási díjak, a frekvencia használatáért, az azonosítók lekötéséért és használatáért fizetett díjak, a felügyeleti díj, valamint a beszedett bírságok, a késedelmi pótlékok képezik.

A hírközlési területen tervezett közhatalmi bevételek nettó összege 23 milliárd 889,2 millió forint, mintegy másfél százalékkal nagyobb a 2015. évre vonatkozó költségvetési törvényben elfogadott előirányzatnál. A bevételek között külön figyelmet fordít a frekvenciadíjakra, ugyanis ezek képezik a teljes bevétel közel 80 százalékát, 18,95 milliárd forintot.

Az azonosítók használatáért tervezett 2 milliárd 450 millió forint hasonló nagyságrendű az ez évi bevételhez.

A felügyeleti díjból várhatóan 1 milliárd 897 millió forint fog befolyni.

A bírságokból várhatóan 200 millió forint bevételre számíthat a hatóság a jövő év folyamán, amelyet a törvényi előírás szerint a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére kell fordítani.

A működési bevételek tervezett előirányzata 6,159 milliárd forint, ez magában foglalja a bevételekhez kapcsolódó 5,779 milliárd forintos általános forgalmi adót és a tartalékok hatékony befektetésének eredményét is.

A kiadási oldalon belül jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások és az ezt terhelő adók, járulékok, amelyek összege 8 milliárd 860,9 millió forint. Ez az előirányzat 680 munkavállalóval tervez.

A dologi kiadások előirányzata 10 milliárd forint, az előirányzatok, beruházások összege 4 milliárd forint. A tartalékok között szerepel a következő évek működési tartalékának fedezete 5 milliárd 919 millió forinttal, valamint a takarékos gazdálkodás következményeként képződő tárgyévi működési tartalék 3 milliárd 179 millió forintos összeggel.

A Médiatanács 2016. évre tervezett működési költségvetésének fedezetére fordítható összeg 173,9 millió forint, - ez magában foglalja az öttagú Médiatanács személyi juttatásait, a járulékokat, a szakmai működésüket segítő szakértői kereteket, valamint a társhatósági működésre tervezett támogató összegek fedezetét.

A törvény alapján a kereskedelmi és vagyongazdálkodási bevételek az MTVA-t illetik meg, e tételként a reklám- és egyéb vállalkozási, valamint pénzügyi bevételek szerepelnek.

A közszolgálati hozzájárulás a 2015. évi előirányzattal megegyezik, vagyis jövőre is 69 milliárd 861 millió forint a terv.

A médiaszolgáltatási díj 1 milliárd 91 millió forint, ami a kereskedelmi médiaszolgáltatók által befizetett médiaszolgáltatási díjat tartalmazza.

A pályázati díjak: a frekvenciapályázati díjak és támogatási pályázati díjak MTVA-t megillető hányadát tartalmazza 54 millió forint értékben, a médiaszolgáltatási szerződéskötési kötbér, bírság, késedelmi kamat 23 millió forint értékben.

Az MTVA kiadásai tartalmazzák a működésének, a műsorgyártásnak, a vagyongazdálkodásnak valamennyi személyi, járuléki, dologi és felhalmozási kiadásait. A Média Mecenatúra támogatása 3 milliárd 145 millió forint. (Előterjesztő: Költségvetési bizottság. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a törvénymódosítási javaslatot  112  igen szavazattal, 62  nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása.

A javaslat célja a magáncsőd törvény kis terjedelmű módosítása, és ebben az első ütemben kezdeményezhető adósságrendezési eljárások megindítására egy egyszeri póthatáridő biztosítása 2016. március 1-jéig. A póthatáridő engedélyezése lehetővé teszi, hogy azok is kezdeményezhessenek adósságrendezési eljárást, akik a most hatályos törvényi rendelkezések szerinti határidőket már túllépték. A törvényben biztosított póthatáridő nem érinti a végrehajtások és végrehajtáson kívüli értékesítések folytatására vonatkozó törvényi határidőket és az említett eljárásokra vonatkozóan ott megállapított sajátos szabályokat. (Előterjesztő: kormány – igazságügyi miniszter. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a törvénymódosítási javaslatot  134  igen szavazattal, 28  nem ellenében, 9 tartózkodás kíséretében elfogadta.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása.

Indoklása szerint a törvénymódosítás az összegyűlt jogalkalmazói tapasztalatok beépítését kívánta megvalósítani. A koncepció alapvető célja, hogy egyértelmű, egyszerűsített, átlátható szabályrendszer alakuljon ki, amelyet mind a kötelezett gazdálkodók, mind az alkalmazó hatóságok azonosan értelmeznek és alkalmaznak.

Jelentősen könnyíti az egyéni hulladékkezelést választó kötelezettek számára a termékdíj-kötelezettség teljesítését. Az eddigi negyedéves bevallási és fizetési kötelezettséget évente egyszeri előleg bevallási és megfizetési, majd tárgyévet követően egy éves elszámolási kötelezettség váltja fel.

Megnyílik az átalánydíj fizetés lehetősége a gépjármű gyártók és forgalmazók számára az eddigi tételesen kimunkált, termék- és anyagáramonként tömegalapon számított díjtétel helyett. Iparági becslések alapján közel 1200 gazdálkodót érint majd az egyszerűsítés.

A forgalomba hozatal definíciójának kiegészítésével a továbbiakban nem csak a hazai, hanem a külföldi gazdálkodók is termékdíjat kötelesek fizetni a távolsági (online) értékesítés útján magyarországi vevő részére történő értékesítés esetén, amely módosítás a hazai gazdálkodók piaci hátrányát feloldja. (Előterjesztő: kormány, – földművelésügyi miniszter. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a törvénymódosítási javaslatot  111  igen szavazattal, 28  nem ellenében, 32 tartózkodás kíséretében elfogadta.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása.

Az előterjesztés érvelése szerint: szakmailag kellően megalapozott, azokat a  joggyakorlat által indokolt módosításokat és kiegészítéseket tartalmazza, amelyek elősegítik a kormányzati célok érvényesítését, a felszámolási tevékenység szakmai színvonalának emelését, valamint a felszámolási vagyonértékesítések átláthatóbbá tételét. (Előterjesztő: kormány, – nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a törvénymódosítási javaslatot  112  igen szavazattal, 31  nem ellenében, 29 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosítása.

A törvényjavaslat kiemelt célja a polgári légiközlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről szóló 376/2014. európai uniós parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelés megteremtése. Az uniós rendeletet és a végrehajtására kiadott bizottsági rendeletet a tagállamoknak 2015. november 15-től kell alkalmazniuk, ezért a nemzeti jogszabályoknak is ezen határidőig hatályba kell lépniük.

A légi közlekedésről szóló törvény módosítását az uniós rendelettel való harmonizáció indokolja. A jövőben azon légi járművek, amelyek korábban nem fizették meg a légtérhasználati díjat, nem repülhetnek át a magyar légtéren. Egyebek mellett tartalmazza még a szükségtelen légvédelmi riasztások költségeinek megtérítési kötelezettségét is.

A légi, vasúti és vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló törvény módosítását a légi balesetek, események bejelentéséről és elemzéséről is uniós rendelet indokolja.

Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény módosítását a közlekedésbiztonsági szervnek a légi, vasúti és vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatával összefüggő adatkezelése indokolja. (Előterjesztő: kormány, – nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a törvénymódosítási javaslatot  135  igen szavazattal, 31  nem ellenében, 6 tartózkodás kíséretében elfogadta.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása.

A rendelkezés rögzíti: az 575/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés 39. pontja alkalmazásában a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. működése során nem minősül ügyfélcsoportnak azoknak az ügyfeleknek a köre, amelyek kizárólag az MFB Zrt.-vel fennálló kapcsolatukra tekintettel képeznének egyetlen kockázati tényezőt. A módosítás továbbá lehetővé teszi, hogy az MFB Zrt. speciális jogállása és ahhoz kapcsolódó feladatai miatt az uniós forrásokból finanszírozott kitettségekhez 0%-os kockázati súlyt rendeljen. (Előterjesztő: kormány, – Miniszterelnökséget vezető miniszter.Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a törvénymódosítási javaslatot  118  igen szavazattal, 55  nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Egyes jogállási tárgyú törvények módosítása.

Indoklása szerint: „A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló T/6291. számú törvényjavaslatban foglaltakkal összefüggésben az újonnan megalakuló Miniszterelnöki Kabinetiroda tekintetében – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feladat- és hatásköréhez igazodóan – indokolt lehetővé tenni mindazon személyzetpolitikai, illetve igazgatási-szervezési jellegű döntések meghozatalát, amelyekre lehetőség van." (Előterjesztő: kormány, – Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a törvénymódosítási javaslatot  111  igen szavazattal, 63  nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról.

E törvény alkalmazási köre kiterjed a földgáz vezetéken történő szállítására, elosztására, tárolására, kereskedelmére, fogyasztására, felhasználására, elszámolására. Módosításának elsődleges célja egy olyan adatgyűjtő és adatfeldolgozó, továbbá elosztórendszeri elszámolási feladatok ellátásában közreműködő rendszer létrehozása, amely átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi az elosztói elszámolások rendjét. (Előterjesztő: kormány, – Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a törvénymódosítási javaslatot  136  igen szavazattal, 38  nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról.

Az előterjesztés a 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény  végrehajtását a központi alrendszer tekintetében  17 458 407,8 millió forint bevétellel, 18 261 422,8 millió forint kiadással 803 015,0 millió forint hiánnyal számol.

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2014. évi végrehajtását 3 125 136,1 millió forint bevételi főösszeggel, 3 117 592,5 millió forint kiadási főösszeggel, és 7543,6 millió forint többlettel regisztrálja.

Az Egészségbiztosítási Alap 2014. évi végrehajtását 1 907 617,5 millió forint bevételi főösszeggel, 1 907 209,6 millió forint kiadási főösszeggel, és 407,9 millió forint többlettel rögzíti.

Az elmúlt évben megközelítőleg 2224 milliárd forint támogatás kifizetésére került sor, amelyből 1669 milliárd forint származott a különböző uniós alapokból. A támogatás így 250 milliárd forinttal haladta meg a 2013. évi szintet.

A központi költségvetési szervek és fejezetek által kezelt egyes jogcímeken megjelenő programok, feladatok, támogatások 2014. évi kiadásai 7480,4 milliárd forintra teljesültek, amely a törvényi előirányzat 85,3 százalékának felel meg. A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottaknál a rendszeres személyi juttatásokra 1472,9 milliárd forintot fordítottak, az eredeti előirányzatnál 1,7 százalékkal többet. Ezzel összefüggésben a foglalkoztatottak éves átlagos létszáma - a közfoglalkoztatottak nélkül számítva - az előző évihez képest 1,8 százalékkal lett magasabb.

A helyi önkormányzatok 2014-ben összesen 2735,2 milliárd forint kiadással és 3123 milliárd forint bevétellel gazdálkodtak. Míg 2013-ban az önkormányzati adósságkonszolidáció keretében 36,3 milliárd forint, addig 2014-ben 68,8 milliárd forint állami támogatásban részesültek az adósságcsökkentés utolsó körében, annak lezárásaként. (Előterjesztő: kormány, – nemzetgazdasági miniszter. Szövege: HTML)

Az országgyűlés a törvénymódosítási javaslatot  113  igen szavazattal, 60  nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról.

A 2014. évi zárszámadás 27 milliárd 74 millió forintos bevételről és 25 milliárd 380 millió forintos kiadásról számol be. A hatóság kiadási oldalának majd' 70 százalékát a működési költségek képezték. A működési kiadásokon belüli dologi kiadások 10 milliárd 43 millió forintot tettek ki, ami alatta marad a módosított előirányzati tervnek.

A személyi juttatások terén a módosított előirányzathoz képest több mint 900 millió forintos megtakarítás volt tapasztalható, köszönhetően, hogy  a 650 fő engedélyezett létszámmal szemben „csak" 630 fő munkavállaló volt 2014-ben a hatóság kötelékében. Megemlítendő továbbá, hogy a közszféra elvárásaihoz igazodva a külső személyi juttatások területén is megtakarítások keletkeztek. (Előterjesztő: Költségvetési bizottságSzövege: PDF.)

Az országgyűlés a törvénymódosítási javaslatot  112  igen szavazattal, 62  nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Határozatok

A Magyar Szórvány Napjáról.

Az Országgyűlés a határon túli magyarság iránt viselt, az Alaptörvényben rögzített felelősségnek megfelelve november 15-ét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és magyar király születésének napját, a Magyar Szórvány Napjává nyilvánítja. Felhívja az intézményeket, szervezeteket, és egyúttal felkéri a polgárokat, hogy a nemzetünk szerves részét alkotó szórvány magyarság támogatásának egy kiemelt napot szenteljenek, és 2015. november 15. napjától kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek között ünnepeljék meg. (Előterjesztők: Németh Zsolt, Pánczél Károly, Potápi Árpád János , - Fidesz, dr. Semjén Zsolt, - KDNP. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a javaslatot  168  igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás kíséretében elfogadta.

***

- Az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló – szövege: PDF -  elfogadásáról. (Uniós napirendi pont! Elfogadását szorgalmazó határozati javaslat: előterjesztő: Európai ügyek bizottsága. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a javaslatot  141  igen szavazattal, 27  nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében elfogadta.

***

- A Kúria elnökének a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának  szövege: PDF – elfogadásáról. (Elfogadását szorgalmazó határozati javaslat: igazságügyi bizottság. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a javaslatot  116  igen szavazattal, 7  nem ellenében, 48  tartózkodás kíséretében elfogadta.

***

- Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2014. évi beszámolója –  szövege: PDF – elfogadásáról. (Elfogadását szorgalmazó határozati javaslat: igazságügyi bizottság.Szövege: PDF. )

Az országgyűlés a javaslatot 111  igen szavazattal, 31 nem ellenében, 28  tartózkodás kíséretében elfogadta.

***

- A legfőbb ügyésznek az ügyészség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójának – szövege: PDF -  elfogadásáról. (Elfogadását szorgalmazó határozati javaslat: igazságügyi bizottság. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a javaslatot  111  igen szavazattal, 59  nem ellenében, tartózkodások nélkül  elfogadta.

Döntés tárgysorozatba vételi kérelmekről

- A Quaestor-károsultak valódi kártalanításáról. (Előterjesztő: Szabó Szabolcs független képviselő. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a javaslatot  61  igen szavazattal, 111  nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében elutasította.

***

- Az energiaárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról. (Előterjesztő: dr. Tóth Bertalan, Tóbiás József MSZP képviselők. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a javaslatot  60  igen szavazattal, 112  nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében elutasította.

***

- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény általános bérplafon megteremtésére irányuló módosításáról.(Előterjesztő: Schmuck Erzsébet LMP képviselő.  Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a javaslatot  60  igen szavazattal, 111  nem ellenében, tartózkodások nélkül  elutasította.

***

- Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonságának hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról. (Előterjesztő: dr. Schiffer András LMP képviselő. Szövege: PDF)

Az országgyűlés a javaslatot  64  igen szavazattal, 107  nem ellenében, tartózkodások nélkül  elutasította.

***

- A közpénzek elköltéséről szóló szerződések nyilvánossá tételéről. (Előterjesztő: dr. Staudt Gábor Jobbik képviselő. Szövege: PDF.)

Az országgyűlés a javaslatot  59  igen szavazattal, 109  nem ellenében, 3 tartózkodás kíséretében elutasította. 

​​
Bartha Szabó József