Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. november 3., kedd

20.641 - Téves információnak dőlt be Kántor József, mert Nagy Imre is "arról" a gy...


Feladó: József Kántor
Dátum: 2015. október 27. 14:07
Tárgy:
​ ​
Téves információnak dőlt be Kántor József, mert Nagy Imre is "arról" a gy...
Címzett: "Dr.Balogh Sándor" 
Másolatot kap: József Antal Kutasi 

Tisztelt  Hunmagyar Testvérek!
Tisztelt  Honfitársaink - határainkon innen és túl!
Tisztelt  Barátaink!

Soha soha ne félj kimondani azt,amiről egész lényeddel tudod,hogy:  IGAZ!!! Bármely EMBER tévedhet,egyedül az OSTOBA tart ki tévedése mellett!!! Az öncenzúra olyasvalami,mint a KÓMA: sohasem késő felébredni belőle,márpedig az agy olyan mint az ejtőernyő - csak akkor működik,ha nyitott!!!  Ha 50 millióan hisznek is valami OSTOBASÁGBAN - az attól még ostobaság!!! Írtuk és mondtuk és MONDJUK,hogy a világon nincs még egy olyan nemzet,melynek TÖRTÉNELMÉT úgy meghamisították-elhazudták volna,mint: a miénket,a MAG népéét!!! Tisztelettel felhívjuk MINDENKI figyelmét arra,hogy a  MAG népe amíg egy HUNMAGYAR is él a földön: elpusztíthatatlan!!! Kéretik azt is TUDOMÁSUL venni,hogy minden indoeurópai nép -  az ŐSI TÖRZSEINK egyikéből származtatható,tehát a TESTVÉRI szálak köteleznek és az ŐSI vér kérlelhetetlenül forr!!!  IGAZ Történelmünk - a " vajk szent istváni" ocsmány hazugságokkal KEZDŐDÖTT - napjainkban is folytatódik a zsidó,judeokeresztényi bitangságokkal!!! Tisztelettel kéretik MINDENKI arra,hogy szíveskedjen fölkeresni  TÁCSI István barátunk  www.fiberweb.hu/taara című honlapját, ahol térben és időben megismerheti az IGAZ és VALÓS ősi  történelmünket!!! Lehet érvelni és ellenérvelni - felhívjuk a figyelmet azonban arra,hogy: nem érdemes,hiszen a VALÓSÁG és SZÁMADATOK cáfolhatatlanok!!!

Fájó és szívszorító ÉRZÉS  azt nap nap után hallani,hogy ezeréves történelmi múltúnk,holott a TÖBB EZER éves a hű kifejezés!!!  Nyilvánvaló,hogy a Történelmünk elhazudóinak-meghamisítóinak: felelniük kell!!! FELELNIÜK - hiszen az ŐSI SZÁJHAGYOMÁNY az olyan FEGYVER,amely majd csak a saját napján fog szólani!!!

Nem olyan régen - az egyik "divatos és szent istvános" megmondó LEVÉLBEN kérte fel a hasonszőrű és "táltos" barátját,hogy: állítsátok már le ezt a Kántort!!! Sem BARÁTAINK,sem én - soha nem kerestük azt,hogy KIK is azok a LEÁLLÍTÁSRA hajlamos "emberek"!!! TUDJUK!!! Tekintve,hogy lassan lassan ELNÉMULNI látszik a "nagykörúti lárma" - ki ki kifejtette az ilyen és olyan véleményét avagy a "hallgatagság" homályába merülve  netalán érzi,hogy a VALÓSÁG is lehet olyan szép,sőt SZEBB mint  HAZUG ÁBRÁND - így eltekintünk és nem tartjuk fontosnak,hogy KI és hogyan került fel a "KÉPERNYŐRE"!!!  Senkit NEM akarunk kioktatni,megbántani,megcsúfolni netalán megvetni,de a NAPJAINKBAN is tapasztalható "rajzás" is az ELMÚLT IDŐSZAKNAK köszönhető!!! Az a "keresztény" nyugat - MINDIG cserben hagyott még bennünket és fog is,mert a judeokereszténység az nem a MI hitvallásunk!!! Persze a nyugati népek ZÖME is félrevezetve,holott a Testvéri szálak .......!!!

Amikor KÖZREADTUK a Levy Mordechai,az az a Karl  Marx-nak a volt tanárához írott "levelét" hittük és reméltük,hogy az  ŐSEINK iránti tisztelet megkondítja a SZÍVEK harangját,és akkora felhorkanás és zúdulás lesz,mint a "nagy imre" képernyőre kerülése!!! Néma csönd,mély hallgatás: fájdalmas közömbösség!!! Figyelemfelhívás gyanánt - bevetettük Marx nem kendőzött,ámbár a levele mellől kihagyott azon megállapítását,mely szerint: a vallás a NÉP ópiuma!!! Mély csönd,néma hallgatás: fájdalmasan gyötrő közömbösség!!! Amikor KÉPERNYŐRE tettük,hogy Védjük meg az ötvenhatos szabadságharc tisztaságát - sejtettük,hogy a "nagy imre" zsidó kötelékű származását letagadván: a lavinaszerű elindulás megtörténik,a CSÖND megcsendül,a hallgatás átcsap arra - amire vártunk!!!  Hittük és Hisszük,hogy a tisztességes szegénység nem zárja ki a tisztességes TUDÁST,minthogy a tisztességtelen gazdagság sem: a BUTASÁGOT!!!  Nem kívánjuk a hozzászólók irományait SZABDALVA elemezni - ellenben az általunk KÖZRE adott, "nagy imre" tekintetében tett írásunkat vissza nem vonjuk,az mind IGAZ - minthogy az is,hogy: sok és sok "nagy imre" vonatkozású "ember" található még a Történelmünkben - jelen napjainkban is,akik a zsidó judeokereszténység leple alatt és azt HIRDETVE  - egoista,tányérnyaló szerepkörben,DIVATOS "történészi és táltosi"  csomagolásban - FÉLRE vezetik NÉPÜNKET és NEMZETÜNKET - meggyalázzák ŐSEINKET,a MAG Népét,akik már akkor JÉZUS HITŰEK voltak,amikor mégy az a "keresztény nyugat" a béka feneke alatt sem volt!!! JÉZUS sohasem volt és sohasem lesz: a zsidók királya!!! Akiknek mégis az - azok az ÁLMAGYAROK,az IDEGENEK kiszolgáló!!!  AKIK- sohasem érezhetnek megnyugvást a HUNMAGYAR-MAGYAR IGAZ emberek körében!!! 1015.éve már annak,hogy NÉPÜNK és NEMZETÜNK szolgaságban szenved - elérkezett az idő,hogy mindez megszűnjön és ŐSEINK szellemében bizonyítsuk,hogy méltóak vagyunk a REÁNK hagyott HON és FÖLDJE használatára,a múltunk és vívmányaink tiszteletére-továbbvitelére,az ŐSI hagyományaink megóvására,a JELEN problémáinak megoldására és gyermekeink-unokáink JÖVŐJÉNEK biztosítására!!!

Tisztelt  Hunmagyar  Testvérek!
Tisztelt  Honfitársaink - határainkon innen és túl!
Tisztelt  Barátaink!

Jó volt látni,hogy immáron nem került idézőjelbe a "barátaim" megszólítás - MAGYAR SORSOT MAGYAR KÉZBE - hisszük és valljuk,hogy az EGYETÉRTÉS megtörténik,minek alapján létrejön a NEMZETI  ÖSSZEFOGÁS és újra ŐSI fényében ragyog a HUNMAGYAR HAZA - KÁRPÁT HAZA!!!

Üdvözlettel:   Hun-Magyarok  Nyíregyháza
                    Kárpátaljai Barátaink    Köre