Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. szeptember 26., kedd

22.478 - ​Ukrajna megsérti a nemzeti kisebbségek jogait


From: Illés György
Date: 2017-09-26 5:28 GMT+02:00
Subject: Petition against education law in Ukraine violating rights of national minorities - PLEASE SIGN URGENTLY!!!!
To:  Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

Petition against education law in Ukraine violating rights of national minorities
PLEASE SIGN URGENTLY and forward to your friends!!!!


DEFEND YOUR NATIONAL, CULTURAL, AND LINGUISTIC HERITAGE!
Let's OPPOSE the Ukrainian education law together!
The Ukrainian President CAN VETO this law against national minorities!
Please SIGN and SHARE this URGENT petition!
Thank you!

SIGN
Dear Marianne,
Certainly, by now, you may have heard news about the new Ukrainian education law, which deprives the national and ethnic minorities in Ukraine, including the Transcarpathian Hungarians, ethnic Romanians, ethnic Poles, ethnic Bulgarians, and ethnic Russians of the opportunity to continue learning their mother tongue after the age of 10 (i.e., effectively prohibiting such tuition in middle school and high school).
After the recent signing of the Bill by the President of the Ukrainian Parliament, only Ukrainian President Petro Porosenko can now prevent the Bill from gaining the force of the law.
Please SIGN this urgent petition, now:
There is good reason for Porosenko to VETO the law, as it completely violates Ukraine's Constitution, which (the Constitution) states the following:
Article 53
Citizens who belong to national minorities are guaranteed the right to receive instruction in their native language, or to study their native language in state and communal educational establishments and through national cultural societies in accordance with the law.
And, astonishingly, the present law could lead to the abolition of 120 Romanian, 100 Hungarian and 5 Polish language schools, and would negatively affect Bulgarian and Russian minorities as well.
Please sign, here:
Thus, understandably, Ukraine's new law has caused uproar and consternation around Europe. In fact, Andrea Bocskor, a member of European Peoples' Party (pan-European party in the EU) said:
"The law – ignoring the country's constitution and international commitments – strips ethnic minorities of their right to education in their mother tongue, which is a dramatic step backwards compared to recent (or even Soviet) legislation. Keeping in mind that at least 20 percent of Ukraine's population is composed of ethnic minorities, it is essential that they respect the language and cultural rights of these communities for the sake of social harmony."
Thanks in advance for signing this urgent petition:
The right to education in one's mother tongue is not only derived from the Constitution of Ukraine, but has been in law for decades, and has existed, for many years, in other states' legal codes (e.g., in Bulgaria, Moldova, Romania, Hungary, etc.).
We support this effort as a right for national and ethnic minorities.
Yours faithfully,
Scott Schittl and the whole team at CitizenGO
PS - Ask the President of Ukraine to apply his power and political influence so that this new education law not enter into force. The Education Act violates human rights and fundamental freedoms enshrined in the Ukrainian Constitution, at the expense of vulnerable groups of the population like national minorities.
CitizenGO is a community of active citizens that seeks to defend life, the family and fundamental rights worldwide. To find out more about CitizenGO click here or follow us on Facebook or Twitter. This message is addressed to
​......​
marianne@gmail.com. If you do not wish to receive emails from CitizenGO, click on this link.
To contact CitizenGO, do not respond to this email, reply at this link: http://www.citizengo.org/en/contact.
Petíció ellen oktatási törvény Ukrajna megsérti a nemzeti kisebbségek jogainak 
Kérjük, jelentkezzen sürgősen és továbbítja barátainak !!!!


Védd meg a nemzeti, kulturális, és nyelvi öröksége!
Nézzük ELLENE az ukrán oktatási törvény együtt!
Az ukrán elnök megvétózhatja a törvény a nemzeti kisebbségekkel szembeni!
Kérjük, jelentkezzen be, és ossza meg ezt a petíciót!
Köszönöm!

JEL
Kedves Marianne,
Természetesen most, akkor lehet, hogy hallott hírt az új ukrán oktatási törvény, amely megfosztja a nemzeti és etnikai kisebbségek Ukrajnában, köztük a kárpátaljai magyarok, románok, etnikai lengyelek, etnikai bolgárok és az etnikai oroszok a lehetőséget, hogy folytassa a tanulást anyanyelvük után 10 éves kor (azaz gyakorlatilag megtiltja a tandíjat a középiskolás és gimnáziumi).
Miután a közelmúltban aláírták a Bill elnöke által az ukrán parlament, csak az ukrán elnök Petro Porosenko most megakadályozzák a Bill jussanak az erő a jog.
Kérjük, írja alá ezt a petíciót, most:
Van jó oka Porosenko, hogy megvétózza a törvényt, mivel teljesen sérti Ukrajna alkotmányát, amely (az alkotmány) a következőket állapítja meg:
53. cikk 
Polgárok, akik valamilyen nemzeti kisebbséghez garantáltan a jogot, hogy kap utasítást a saját anyanyelvén, vagy tanulni anyanyelvüket az állami és kommunális oktatási intézmények és a nemzeti kulturális társaságok szerint a törvény.
És meglepő módon a jelen törvény vezethet eltörlése 120 román, 100 magyar és 5 lengyel nyelviskolák, és hátrányosan befolyásolja a bolgár és orosz kisebbség is.
Itt írja alá:
Így érthető, hogy Ukrajna új törvény okozott felfordulás és megdöbbenést Európa-szerte. Tény, hogy Andrea Bocskor, tagja az Európai Néppárt (páneurópai párt az EU-ban) azt mondta:
"A törvény - figyelmen kívül hagyva az ország alkotmányát és nemzetközi kötelezettségek - megfosztja az etnikai kisebbségek oktatáshoz való jogot anyanyelvükön, ami drámai visszalépést képest legutóbbi (vagy akár a szovjet) jogszabályok. Szem előtt tartva, hogy legalább 20 százaléka Ukrajna lakosságának áll az etnikai kisebbségek,elengedhetetlen, hogy tiszteletben tartják a nyelvi és kulturális jogok e közösségek kedvéért társadalmi harmóniát."
Köszi előre is aláírásával petíciót:
Az oktatáshoz való jog az ember anyanyelvén nemcsak származik az Alkotmány Ukrajna, de már a törvény évtizedek óta, és létezik, sok éven át, más államok jogi kódexek (pl Bulgária, Moldova, Románia, Magyarország, stb.)
Támogatjuk ezt az erőfeszítést a jogot a nemzeti és etnikai kisebbségeket.
Tisztelettel,
Scott Schittl és az egész csapat CitizenGO
PS - Kérdezd az ukrán elnök alkalmazni hatalmát és politikai befolyását annak érdekében, hogy ez az új oktatási törvény nem lép hatályba. Az oktatási törvény sérti az emberi jogok és alapvető szabadságok szerepel az ukrán alkotmány, rovására veszélyeztetett lakossági csoportok, mint a nemzeti kisebbségek.