Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. szeptember 4., hétfő

22.426 - ​Donald J. Trump, ​2017. szeptember 3.-át ​Nemzeti Imanappá nyilvánította!


Feladó: Dr Békefy Lajos
Dátum: 2017. szeptember 3. 20:25
Tárgy: BREAKING NEWS: DONALD TRUMP ELNÖK A HARVEY HURIKÁN ÁLDOZATAIÉRT MONDOTT KÖNYÖRGÉS NAPJÁVÁ NYILVÁNÍTOTTA SZEPTEMBER 3.-ÁT 
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>
 
BREAKING NEWS

DONALD TRUMP ELNÖK A HARVEY HURIKÁN ÁLDOZATAIÉRT MONDOTT 
KÖNYÖRGÉS NAPJÁVÁ NYILVÁNÍTOTTA SZEPTEMBER 3.-ÁTBREAKING NEWS

Az USA-ban hagyományosan minden május első csütörtökén tartják a National Day of Prayer-t, a Nemzeti Imanapot, amikor az USA-ban milliók fordulnak Istenhez imában és elmélkedésben. Hivatalosan 1952-ben iktatták törvénybe ezt az imanapot. Eredetileg nemzeti böjtnap és imanap volt. Először 1775-ben adta ki a II. Kontinentális Kongresszus rendelkezésben, hogy tartsanak nemzeti böjt és imanapot, amit aztán John Adams elnök 1798-99-ben is elrendelt. Thomas Jefferson elnök 1779-ben még a hálaadás napjaként említette rendeletében. Abraham Lincoln elnök 1863-ban hivatalosan a hálaadás napjaként hagyta jóvá, majd Harry S. Truman volt az 1952-ben, aki Nemzeti Imanap nevet adott neki, s meghatározta idejét. A Fehér Ház krónikái és krónikásai feljegyzik, hogy Ronald Reagan és George H. W. Bush elnöksége idején csak egyszer tartották meg a Nemzeti Imanapot a Fehér Házban, Bill Clinton pedig egyszer sem. George Bush elnök első elnöki rendeletében megerősítette ezt az ünnepet, és minden évben megtartotta a Fehér Házban is. Barack Obama szintén nem tartotta meg ezt a Fehér Házban, de minden évben hivatalos napnak nyilvánította. A Nemzeti Imanapot nem csak a keresztyének tartják meg, hanem a szikhek, muszlimok, zsidók is. Ilyenkor otthonaikban és nyilvános kultuszi helyeiken, templomokban, mecsetekben és zsinagógákban is megtartják az alkalmat.


Elnöki Rendelet szeptember 1.-én


A 2017. szeptember 1.-én kiadott elnöki rendeletben így fogalmaz

​​
Donald J. Trump: „Ezért én, Donald J. Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke,
​​
2017. szeptember 3.-át a Harvey hurikán áldozataiért és nemzeti felelősségünk ébredéséért, s a gyógyító talpra állásért tartott
​​
Nemzeti Imanappá nyilvánítom. Arra biztatom az összes hithez és vallási hagyományhoz kötődő amerikaiakat, tartsanak könyörgéseket a mai napon mindazokért, akik elszenvedték a Harvey hurikán pusztítását, azokért, akik elveszítették családtagjukat, súlyos veszteségeket szenvedtek el, elveszítették otthonukat vagy egyéb javaikat. Ugyanígy könyörögjünk a felelős személyekért, törvényszerűen eljáró hivatalnokainkért, a katonai személyzetért, az orvosi ellátást biztosítókért, akik felelősen és a gyógyító talpra állításban fáradoznak. Közülünk mindenki a maga hite szokásainak megfelelően kiáltson Istenhez erőért és segítségért ezekben a nehéz napokban. Felszólítok minden amerikait, és minden, Istent szolgáló hajlékot szerte ebben a nemzetben, hogy egyesítsük imáink hangját, hogy elérjük egymást a helyreállításban, és azok mellett állhassunk, akik ennek a szörnyű viharnak a következményeivel kell megküzdjenek.


Mindennek bizonyságaként és hitelesítéseként az alábbiakban névjegyemmel látom el ezt a rendelkezést, ma, szeptember elsején, a Mi Urunk 2017. esztendejében, és az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 242. évében".


Isten Igéje vezérelte az elnököt


Az elnök ezt a proklamációt azután adta ki, hogy a First Ladyvel együtt a hét közepén meglátogatták a katasztrófa által sújtott Texast és Louisianat. Mélyen átérezték a veszteségeket elszenvedők fájdalamait, de látták a mentőalakulatok, a katonaság, az orvosok, és az önkéntesek fantasztikus odaadását is. Amikor a látogatás vége felé ékeztek, akkor az elnök a látottak alapján megrendülten, de bibliás hittel idézte a a 46. Zsoltár 1. versét: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban". Hozzátette a Fehér Ház által szeptember 1-jén kiadott sajtónyilatkozatában: feleségem, Melania és én is hálásak vagyunk mindenkinek a segítségéért, mellyel a felelősséget és az újjáépítés eltökéltségét megmutatják. Ezért hívunk minden amerikait, hogy éljünk a folyamatos imádkozás lehetőségével a válságos helyzetbe jutottakért.


Szemleíró, fordító: Dr. Békefy Lajos