Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. szeptember 6., szerda

22.428 - Alkotmánybíróság: ​Íme a héten tárgyalandó beadványok serege. > ​2017. szeptember 04.


Feladó: mandinka.bt
Dátum:
​​
​​
2017. szeptember 4. 15:56
Tárgy: Alkotmánybíróság: újra csatasorban!
Címzett: 


Mozgalmas első félévet követő nyári szünet után sem számíthat nyugalmasabb napokra az Alkotmánybíróság. 
Dübörögnek a vélt vagy valós felháborodást ecsetelő alkotmányjogi panaszok, hengerelnek a bírósági döntések ellen lázadó indítványok. 
​​
Íme a héten tárgyalandó beadványok serege.
 
Adóügy
A Kúria Kfv.V.35.772/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata. (IV/1980/2014.)
OBH utasítás
Az OBH elnökének 6/2016. (V. 31.) számú utasítása alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata. (IV/1259/2016.)
Végrendeleti örökös földszerzése
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 7) pontja, a 10. § (2) bekezdése, a 34. § (1) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata. (IV/24/2017.)
Véleménynyilvánítás szabadsága
A Siófoki Városi Bíróság 4.B.113/2012/14. számú ítélete, a Kaposvári Törvényszék 1.Bf.615/2012/8. számú végzése, a Kúria Bfv.I.1222/2013/4. számú végzés alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata. (IV/1270/2014.)
Kártérítés megfizetése
A Debreceni Törvényszék 1.G.40.057/2012/118. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Gf.II.30.106/2015/7. számú ítélete, és a Kúria Gfv.VII.30.183/2015/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata. (IV/352/2016.)
Nyugellátás megállapítása
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2012. október 12. napja és 2012. december 31. napja között hatályos 13. §-a, valamint a Kúria Mfv.III.10.045/2016/5. számú ítélete, és a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.M.938/2013/39. számú végzésével kijavított 5.M.938/2013/38. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata. (IV/1856/2016.)
Környezethasználat
A környezet és természet védelméről, a hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló egyes törvények módosítása ellen előterjesztett utólagos normakontroll indítvány vizsgálata. (II/2092/2015.)

Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának tárgyalandó témái

Joghatóság
A Kúria Gfv.VII.30.179/2015/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata. (IV/1040/2016.)

Pénznyerő automaták utáni igazgatási szolgáltatási díj visszatérítése, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata
A Kúria Kfv.I.35.284/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.  (IV/2018/2016.)

Szexuális erőszak büntette, nullum crimen – nulla poena sine lege
A Kúria 2/2016. számú büntető jogegységi határozata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata. (III/1102/2017.)

Hátrányos megkülönböztetés a felülvizsgálati eljárásban a kártalanítási törvény alapján
A Pp. 340/A. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a Kúria Kfv.III.37.841/2016/2. számúvégzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.  (IV/2058/2016.)

Bíró kizárása
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 24/A. § (1)-(2) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.  (IV/1954/2016.)

Befektetési szolgáltatás, kártérítés
A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.266/2016/4/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata. (IV/1752/2016.)

Birtokvédelem
A Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.589/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata. (IV/269/2017.)
Szerzői jogok védelme

A Győri Ítélőtábla Pkf.I.25.858/2014/2. számú végzése, a Győri Törvényszék P.20.849/2014/13. számú ítélete és a Győri Ítélőtábla Pf.I.20.093/2015/26/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata. (IV/734/2017.) 

Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának tárgyalandó témái

Öregségi nyugdíj
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet 93. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata. (III/1117/2017.)

Közérdekű adat kiadása
A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.731/2016/4. számú ítélete, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2. § (3) bekezdése és 165. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata. (IV/748/2017.)

Személyiségi jog megsértése és sérelemdíj megfizetése, jogi személy jó hírnevének védelme
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.IV.20.101/2016/10. számú ítélete, valamint Győri Ítélőtábla Pf.I.20.065/2015/4/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata. (IV/351/2016.)

Közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése
A Kúria Mfv.II.10.017/2016/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata. (IV/1857/2016.)

Bartha Szabó József