Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. szeptember 13., szerda

22.450 - ​ Már most jóval több mint félszáz törvényjavaslat várja sorsa jobbrafordulását!


Feladó: mandinka.bt
Dátum:
​​
2017. szeptember 13. 12:03
Tárgy: Huszáros hajrá
Címzett: 
 
​​
Már most jóval több mint félszáz törvényjavaslat várja sorsa jobbrafordulását a nyári szünetet követően az Országgyűlés asztalán. 
Számuk napról napra gyarapodik, kétszáznál is több ígérkezik.

Számos fontos és terjedelmes jogszabály dicsérete, szapulása várható. Tengernyi pénz sorsáról készülnek dönteni. A szorgalommal tehát aligha lesz baj. Parázs vitákkal fűszerezve zúghat, zakatolhat a Tisztelt Ház, ülésezhetnek késő estig, és még azon is túl, hajnalok hajnaláig.Szabad jelzésre számíthatnak a kormányoldalról érkező javaslatok, és bár az ellenzék indítványai  is a retorika lángján lobognak, a hagyományokhoz híven feltehetően sorra elhamvadnak.

Ezer oldalt messze meghaladóan szövegeznek az indítványok. Kalap megemelve előtte, 'ki elolvassa mindet! Megelőzendő a bajt, a frakciók előrelátóan kijelölik ügyeletes karmesterüket, akinek intése nyomán gondolkozás nélkül eldönthetik, hogy szavazáskor melyik (igen, nem, tartózkodom) gombot kell megnyomni.

Összeállításunk különlegessége: rákattintva a törvények szövegeire eredetiben olvasható az első hullámban érkező, emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó 69 javaslat.

KORMÁNY

TÖRVÉNYJAVASLAT

ELŐADÓ

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról.

szövege: PDF

Lázár János

miniszterelnökséget vezető miniszter

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. Törvény módosításáról.

szövege: PDF

Lázár János

miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

Seszták Miklós

nemzeti fejlesztési miniszter

A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről.

szövege: PDF

Seszták Miklós

nemzeti fejlesztési miniszter

A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról.

szövege: PDF

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

A Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

Seszták Miklós

nemzeti fejlesztési miniszter

Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

Lázár János

miniszterelnökséget vezető miniszter

Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

Pintér Sándor

 belügyminiszter

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről.

szövege: PDF

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

Pintér Sándor

 belügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

Pintér Sándor

 belügyminiszter

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról..

szövege: PDF

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról.

szövege: PDF

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról.

szövege: PDF

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

Lázár János

miniszterelnökséget vezető miniszter

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról.

szövege: PDF

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

Pintér Sándor

 belügyminiszter

A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről.

szövege: PDF

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

Navracsics Tibor

közigazgatási és igazságügyi miniszter

 

BIZOTTSÁG

TÖRVÉNYJAVASLAT

BENYÚJTÓ

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról.

szövege: PDF

Költségvetési bizottság

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Magyarországi nemzetiségek bizottsága

A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Igazságügyi bizottság

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról.

szövege:  PDF

Igazságügyi bizottsá

 

KDNP-FDESZ-MSZP

TÖRVÉNYJAVASLAT

BENYÚJTÓ

Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

KDNP:Semjén Zsolt 

Fidesz: Lázár János, Halász János, Hadházy Sándor,  Galambos Dénes

MSZP:Hiller István , Bárándy Gergely, Hiszékeny Dezső, Józsa István

 

FIDESZ-KDNP

TÖRVÉNYJAVASLAT

BENYÚJTÓ

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról

szövege: PDF

Fidesz: Lázár János, Bencsik János,  Hadházy Sándor

KDNP:Seszták Miklós

Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

Fidesz:Lázár János, Vas Imre, Vigh László , Vitányi István, Szatmáry Kristóf

KDNP: Semjén Zsolt, Vejkey Imre

 

FIDESZ

TÖRVÉNYJAVASLAT

BENYÚJTÓ

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Kósa Lajos

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Lázár János

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

Répássy Róbert, Németh Szilárd István,  Selmeczi Gabriella

Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról.

szövege: PDF

Révész Máriusz

A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Boldog István

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Vitányi István,  Tilki Attila, Gelencsér Attila,  Tiffán Zsolt,  Hörcsik Richárd,  Papcsák Ferenc, Vigh László

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Tapolczai Gergely

Nyitrai Zsolt

 

MSZP

TÖRVÉNYJAVASLAT

BENYÚJTÓ

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény módosításáról.

szövege: PDF

Tóth Bertalan, Hiller István

A családi pótlék emelése valamint az iskolakezdéshez nyújtott egy havi külön juttatás bevezetése érdekében szükséges törvénymódosításról.

szövege: PDF

Bangóné Borbély Ildikó,

Tóth Bertalan

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Gőgös Zoltán, Tóth Bertalan

A Lex CEU eltörléséről.

szövege: PDF

Tóth Bertalan

 

JOBBIK

TÖRVÉNYJAVASLAT

BENYÚJTÓ

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról.

szövege: PDF

Staudt Gábor,Mirkóczki Ádám

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása.

szövege: PDF

Staudt Gábor

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Dúró Dóra

A sportegyesületek és sportvállalkozások működésének hatékonyabbá tétele érdekében szükséges törvénymódosításokról.

szövege: PDF

Szilágyi György, Vona Gábor

A végrehajtás során a munkabérből, illetve egyéb jövedelemből történő levonás mérsékléséről.

szövege: PDF

Z. Kárpát Dániel

A külföldről támogatott állami vezetők és országgyűlési képviselők átláthatóságáról.

szövege: PDF

Volner János, Staudt Gábor

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása a környezetvédelmi alap felhasználásával kapcsolatban.

szövege: PDF

Kepli Lajos

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról a hivatalos és közmegbízatást betöltő személyek fokozott büntetőjogi felelősségének megteremtése érdekében.

szövege: PDF

Szilágyi György,  Apáti István,  Staudt Gábor, Gyüre Csaba

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Vágó Sebestyén, Staudt Gábor

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Kulcsár Gergely, Mirkóczki Ádám

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Lukács László György

 

LMP

TÖRVÉNYJAVASLAT

BENYÚJTÓ

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a kilakoltatási moratórium megújításához szükséges módosításáról.

szövege: PDF

Hadházy Ákos, Schmuck Erzsébet

Egyes törvényeknek az egyedülálló szülőket segítő módosításáról.

szövege: PDF

Szél Bernadett

Az egyes törvényeknek a nukleáris létesítmények engedélyezésében való társadalmi részvétel megteremtéséhez szükséges módosításáról.

szövege: PDF

Szél Bernadett

Egyes törvényeknek az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, munkaképtelenné vált személyek védelmében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

Szél Bernadett

 

FÜGGETLEN

TÖRVÉNYJAVASLAT

BENYÚJTÓ

Politikai vezetők kormányzati tisztségükön kívüli összeférhetetlen jövedelemszerzésük megszüntetése céljából a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Szabó Timea

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Szabó Szabolcs

Egyes törvényeknek az indokolatlan szexuális tartalmú hirdetések tiltásához szükséges módosításáról.

szövege: PDF

Szabó Timea

A hiteladósok kilakoltatásának felfüggesztésének céljából a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása.

szövege: PDF

Szabó Timea

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása a betöltetlen háziorvosi praxisok pályázati keretének megemeléséről.

szövege: PDF

Szabó Timea

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Fodor Gábor

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a kannabisz gyógyászati használatának engedélyezésével összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

Fodor Gábor

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása a mentődolgozók bérrendezéséről.

szövege:PDF

Szabó Timea

A fogyatékossággal élők méltó bérezéséről.

szövege:  PDF

Szabó Timea

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvénynek a nyugdíjemelés mértékével történő szolgálati nyugdíjként való folyósításához szükséges módosításáról.

szövege: PDF

Szabó Timea

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Szabó Szabol


Íme, a kormány törvényalkotási programja!

Az esztendő első felében harcos összecsapások révén született és kihirdetett 104 új törvényből a kormányt 91 fémjelezte.
Az esztendő második fele sem ígérkezik szerényebbnek.

Bartha Szabó József