Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. november 4., szombat

22.552 - ​​Dr Békefy Lajos: ​ÉLETMINŐSÉG VÁLTOZÁS A BIBLIA SEGÍTSÉGÉVEL.


Feladó:
​​
Dr Békefy Lajos
 
Dátum: 2017. november 4. 21:30
Tárgy: KERESZTYÉN DERŰ-MAGAZIN
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

KERESZTYÉN DERŰ-MAGAZIN

MEGLEPŐ, DE IGAZ: MOSZKVÁBAN ORTODOX MEGEMLÉKEZÉS A

​ ​
REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULJÁN. 

Október 31-én, a reformáció indulásának 500. évfordulóján Hilarion volokolamski metropolita, a Moszkvai Patriarchatus Külügyi Hivatalának vezetője ünnepi fogadást adott a Paskov Házban. A fogadáson részt vettek az oroszországi keresztyén felekezetek, történelmi vallások képviselői, állami vezetők, diplomáciai testületek tagjai, és a közélet számos ismert személyisége. Az alkalmon átadták Putyin elnök köszöntését is. Az elnöki üzenet rámutatott: a 20. században voltak kemény idők a hívők életében, de jelenleg az állam mindent megtesz a történelmi igazság helyreállításáért, azaz a lerombolt templomok újjáépítéséért, és a nemzet vallási újjáéledéséért. Hilarion metropolita a moszkvai evangélikus közösség képviselőit külön is köszöntötte az alkalmon, s átadta nekik könyvét, melynek címe: Jézus Krisztus. Élete és tanítása. (Forrás: mospat.ru)
​​

ÉLETMINŐSÉG VÁLTOZÁS A BIBLIA SEGÍTSÉGÉVEL.  

Az Amerikai Bibliatársulat és a Barna Group vallási közvélemény-kutató intézet nagyméretű felmérést készített a Biblia 21. századi szerepéről, hatásáról az USA-ban. Most ebből idézzük azt a részt, ami a Biblia és az életminőség pozitív összefüggéseivel foglalkozik. Mi motiválja a bibliaolvasást? Öt lehetséges okot soroltak fel a válaszokban. 60%-uk azért olvassa, mert az „közelebb viszi őket Istenhez". Ezzel a válasszal a protestánsok vannak többségben (75%). 18% azzal indokolta, hogy megoldást vagy iránymutatást kerestek személyes problémáikra, mert vigasztalást, derűt kerestek (12%). Van, aki iskolai eredményességével (4%) vagy eredménytelenségével (3%) indokolta a bibliaolvasást. A legfiatalabbak pedig azért, mert iskolai tantárgy a Biblia. Van, aki hitbeli növekedés, elmélyülés okán olvassa a Bibliát (58%), más azért, mert abban keres választ (25%), megint mások azért, mert lényeges életminőség változást képesek elérni a Biblia olvasásával (18%). Korjelenség, hogy a fiatalabbak egy része mobiljára vagy táblagépére letöltve olvassa a Szentírást (16%). Az élet, és a személyes élet iránti felelősségtudattal indokolták meglehetősen sokan a bibliaolvasást (42%). Kedvező érzelmi befolyást, békességre jutást tulajdonít a megkérdezettek 43%-a a Bibliának. 38% ösztönzést, biztatást kap belőle, 34% pedig reményt. 58% többféle módon alkalmazza a Bibliát életére. Te hova sorolnád magadat? (Forrás: barna.com)


ILYEN SEM VOLT MÉG: BIBLIAOKTATÁS A FEHÉR HÁZBAN. 

A konzervatív protestáns prédikátor, Ralph Drollinger minden héten három bibliaismereti órát tart a Fehér Házban. Ezen kongresszusi tagok, szenátorok és a kormány tagjai is részt vesznek. Jelenleg 12 tagja van a bibliaóráknak, az elnökhelyettestől az CIA igazgatójáig. Minden alkalommal Drollinger tart fél órás tanítást, majd beszélgetés következik. Vannak a Fehér Házban más alkalmak is az imádkozásra, ezek is imával kezdődnek és fejeződnek be. Cél a bibliaismeret elmélyítése, a hit erősítése és a pozitív gondolkodás erejének, befolyásnak növeléseTrump elnök nem tud rsézt venni személyesen az alkalmakon, de felvételről megtekinti ezeket, s rendszeresen üzenetet küld a préditor-kurzusvezetőnek. (Forrás: pro-medienmagazin.de).


FAKÖLTEMÉNY, FÁBA METSZETT ZSOLTÁRTEMPLOM. 

A Szent Henrik ökumenikus kápolna a finnországi Turkuban van. 2005-ben készült el 300 négyzetméteres alapterületen, egymillió hatszázezer euróért. Hirvensalo szigetecske erdők borította dombján emelkedik. Már külső formája is felfelé emeli a tekintetet, a belső még inkább röpteti a lelket Isten fele. A kápolnaajtón belépve szűk folyosó vezeti a látogatót a „hal gyomrához", a belső szálka-bordázathoz hasonló ívelésű szakrális térbe. Mindenütt finoman megmunkált fenyőanyag borítja a belső falakat. Világos, majd meleg barna színű faburkolat váltja egymást, s a kápolnatérbe érve a meleg szín kellemesen árad el a szemlélődő lelkében. Az úrasztala zárja le a templomtérbe érkező tekintetét és lelkileg is a megérkezés érzetét kelti. A spotlámpák bordázatot megvilágító fénye kíséri a látogatót az áttetsző tiszta világosság, az úrasztala elé.  Ott is csupa nyitottság minden, lebegés, szárnyalás, mintha térérzékelésünkön keresztül is az jelenne meg, hogy Isten és köztünk nincs semmi válaszfal, hiszen Jézus Krisztusban minden válaszfal leomlott. Előre és felfelé húzzák tekintetünket a gótikus spiccelésű, vagy éppen imádkozó ujjakat formázó faívek. Áhítatra hívó ott minden. Valóságos faköltemény, finn fazsoltár ez a kápolna. Szívesen mondom: akár Székelyföldön is lehetne. A be-, és szétáradó fény, a fa meleg színe és illata természetes ékessége e helynek. Mert itt minden a helyén van, s minden meglelte rendeltetését: fa és fény legszebb formáját hozva mutat túl önmagán a Teremtőre.  E messzi turkui kápolna szívet emelő látványa pedig eszembe juttatja az evangéliumi ének imasorát reformáció havi refrénként: Csillagoknak Teremtője, Vigyázz minden kicsi kőre, Fűre, fára, szőlőtőre, S minden Téged éneklőre!


(GRATISNEWS - HÍRMAGAZIN FELELŐS DR. BÉKEFY LAJOS)