Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. november 28., kedd

22.613 - ​Dr. Békefy Lajos Ph.D.: ​Figyelő szemünket a Nagy falon túlra vetjük! > 2017. november 28. 0:19


Feladó:
​​
​​
Lajos Dr Bekefy
 
​​
Dátum: 2017. november 28. 0:19
Tárgy: BREAKING NEWS: „SINOKÁLVINIZMUS" ÉS ÚJ VILÁGREND A LÁTHATÁRON?
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>
 
BREAKING NEWS: „SINOKÁLVINIZMUS"  ÉS ÚJ VILÁGREND A LÁTHATÁRON?  

 

LEGMAGASABB KÍNAI VEZETÉS HAZÁNKBAN – KÁLVIN MEG 

 

NÖVEKVŐ BEFOLYÁSSAL KÍNÁBAN

 

Kétségtelenül, az utóbbi idők legnagyobb jelentőségű diplomáciai eseménye zajlik hazánkban ezekben az órákban. A Kínai Népköztársaság Államtanácsának miniszterelnöke, Li Ko-csiang vezetésével a népes kínai delegáció látogatása abból az alkalomból, hogy az öt éve alapított Kína és 16 közép- és kelet-európai ország együttműködési keretének (16+1) csúcstalálkozója Budapesten van. 

Orbán Viktor miniszterelnök új gazdasági világrendre vonatkozó gondolatai és a nagy jelentőségű látogatás kapcsán, ami egyben a magyar diplomácia és gazdaság legnagyobb sikerei között tartható számon, mi a magunk módján adunk kifejezést elismerésünknek és reménységünknekNéhány fontos információt osztunk meg Olvasóinkkal arról, hogy a mai Kínában Kálvin egyre növekvő ismertségre és befogadására talál. Milyen érdekes történelmi konstelláció! És még ez is a reformáció 500. évében! 

Gyorsjegyzet:

​​
Dr. Békefy Lajos Ph.D.

Az etikus Kínáért genfi inspirációval is

 

Korábban jó néhány cikkben elemeztem Kálvin kínai befolyásának hátterét (lásd a kapcsolódó anyagok között e cikk végén!). Ennek egyik érdekes összefüggése a genfi reformátor és a kínai ősfilozófia, a konfucianizmus között bizonyos pontokon a kínai teológusok, szociológusok, értelmiségiek által fellelt konszonancia, egybecsengés. 

Ez azután még világosabban kibontakozott a kínai értelmiségi előtt, és politikai körökben is nyilvánvalóvá vált, miután kiadták több százezres példányban Kálvin Institutioját, a Keresztyén vallás rendszerét. A szív és az ész összmunkájaként létrejött filozófiai és jogászi iskolázottsággal megírt keresztyén teológiai számadás nagy hatással volt a mai kínai értelmiségiekre, akik Konfucius ezredéves tanításaiban a bölcsesség és a gyakorlatiasság, meg a humánum szintézisét látva, azonnal pozitívan reagáltak a munkatisztelet, az ember és istentisztelet kálvini sajátosságaira. Kína vezetői keresték az etikus gazdálkodás, a munka-, és tudásalapú társadalomépítés modelljeit, és arra Kálvin Genfjében, illetve rendszerében kiváló nyugati példát találtak. Kálvin és Konfucius találkozása az értelmiségiek lelkében segítette a nemzeti lelkiismeret és a nemzeti identitás erősödését is. Bár hazánkban erre kevesen figyeltek oda, de az elmúlt években több magas rangú kínai delegáció is megfordult Svájcban, nem utolsósorban ennek a történelmi kálvini modellnek a megismerésére.

Az etikus Kína igénye az egyik magyarázata a hatalmas gazdasági teljesítménynek, ami idén is csaknem 8%-os növekedést mutat, s mára nyilvánvaló, hogy a világpiaci részesedése a kontinensnyi országnak meghaladja az USA-ét. 

 

Nemrég már a nanjingi egyetemen külön protestáns gazdaságetikai tanszéket is létrehoztak, részben Kálvin, illetve Max Weber protestantizmus kutatásainak tanulmányozására, akinek szintén kiadták Kínában A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme c. művét. Az a rendszeresség és módszeresség, és fogalmi pontosság, ami Kálvint jellemzi, ugyancsak szimpátiát keltett az értelmiségiben, de más rétegekben is.

Kálvin valamikori bankreformjai, a kamatmaximalizálás 6%-ban, az uzsora tilalma, az antikorrupciós intézkedések, a szegénységfelszámoló szociális intézkedések, védőháló kialakítása, a luxuskorlátozó puritanizmus, a fogyasztói önmérséklet, a gazdagok szociális kötelezettségeinek meghatározása olyan genfi minták, melyeknek a modern viszonyok között is meg van az alkalmazhatóságuk, motiváló erejük.

 

Légiessé tett kínai Nagy fal – Calvin Global

 

Ami egykor elválasztott, az most össze is köthet. Ez érvényes minden falra, mivel két oldal van, belső és külső. Mára ez a kínai fal, amiről azt gondolták, hogy sok mindent eltakar – gondoljunk csak az elmúlt 70 év belső kínai forrongásaira, politikai kőkemény kurzusaira – mintha kezdene légiessé, átjárhatóvá válni. Bizonyára jelképesen szűrőfunkciója is van, de kétségtelen tény, hogy hatalmas nyitásnak vagyunk szemtanúi. Mintha a fal helyét a hidak vennék át... Egyelőre. Mert a fal az marad!

Ennek egyik jeleként az évekkel ezelőtt Svájcban megjelent tanulmányi füzetben, amit a világhírű zürichi globethics.neten publikáltak Calvin Global címen, sok érdekesség került nyilvánosságra. A Chr. Stückelberger református szociáletika professzor alapította, mára több mint 170 ezer tudományos kutató, teológus, szakember fórumán Aiming Wang professzor „Kálvin János jelentősége a Kínai Protestáns Egyház fejlődésében" címen írt izgalmas tanulmányt. Külön fejezetet szentelt hazája értelmiségi milliói megváltozott viszonyának Kálvinhoz, illetve a kálvini gondolatokhoz, gondolkodáshoz. Az utóbbi időben kínai tudósok egész sora foglalkozik akadémiai szinten annak vizsgálatával, mi a titka és magyarázata Kálvin gondolatrendszere egyetemes igazságainak, illetve maradandó értékének. Az eddigi kutatások egyik célja volt kideríteni, mi mindent importálhat Kálvinból maga az ország, illetve a kínai protestantizmus (a kínai nemzeti érdek és a vallás kölcsönhatásának vizsgálatával). Kiváltképpen a kálvini protestáns etika és a kínai hagyományos etika olyan forró téma, ahol számos érintkezési pont adódik, főként a modernizáció és a vallás, illetve az emberi hozzáállás értékrendjének megőrzése tekintetében.

 

Kálvin és Kína egymásra találása potenciális erő - "sinokálvinizmus"?

 

Ma annak lehetünk tanúi, hogy különös mozgások, találkozások szele fú Távol-Keletről Európa felé is, meg innen oda. S ami 500 éve elkezdődött Európában reformáció név alatt, az sajátos és különös módon köszön vissza. Az új gazdasági világrendben, illetve Kína világpolitikai, világgazdasági súlyának növekedésében sajátos ösztönzésként ott van az Alpokok népének és reformátorainak tiszta levegőhöz, tiszta gondolkodáshoz szokott, genfi és zürichi közösségformáló biblikusságának a tisztító szellemi fuvallata is. Mi magyar reformátusok ezt sem felejthetjük a modern diplomáciai mozgások közben sem, s ezért kiváltképpen örvendetesnek tartjuk, hogy lehet mondanivalónk magyar kontextusban is Kálvin és Kína pozitív, történelmi és távlatos kapcsolatáról. Ez a reformáció 500. évében is igen tiszteletre méltó, és megkerülhetetlen tény. Nagy tartalékok vannak még ebben a tekintetben is a magyar-kínai kapcsolatokban! Ez lehetne akár a 21. századi „sinokálvinizmus" is. 

​​
Figyelő szemünket a Nagy falon túlra vetjük!

Kapcsolódó anyagok

 

Dr. Békefy Lajos, CALVIN GLOBAL: KÁLVIN ÉRTÉKELÉSE KÍNAI ÉRTELMISÉGI KÖRÖKBEN, BEFOLYÁSA NAPJAINK KÍNAI EGYHÁZÁRA . agnusradio.ro – 2017. 08. 15.

 

Dr. Békefy Lajos, Gyökérátültetés: Kína meglelte a kálvini rendszerben saját jövője egyik kulcsát?! - ZÜRICH-PEKING-SZÖUL-DZSAKARTA DOSSZIÉ (VI.) – agnusraadio.ro – 2017.07.26.https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4875085957745160042#editor/target=post;postID=6646352175370978000;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=51;src=link

 

Dr. Békefy Lajos, A KÁLVINI MODERNIZÁCIÓ – AVAGY HOGYAN BEFOLYÁSOLJA A HIT A TÁRSADALMAKAT?  - ZÜRICH-PEKING-SZÖUL DOSSZIÉ (V.) - bekefy.agnusradio.o – 2017.07.15.

 

Dr. Békefy Lajos, ZÜRICH-PEKING-SZÖUL-TOKIÓ KÁLVIN DOSSZIÉ (IV.) - Óvakodjatok a törpésítőktől, az „eljelentéktelenítés" 21. századi békaperspektívájú manipulátoraitól! – bekefy.agnusradio.ro – 2017.07.07.

 

Dr. Békefy Lajos, ZÜRICH-PEKING-TOKIÓ KÁLVIN DOSSZIÉ - MENJÜNK ÁZSIÁBA, HOGY KÁLVINNAL ÉS A TISZTELETADÁSSAL TALÁLKOZZUNK?!  (III.) – bekefy.agnusradio.ro – 2017.06.26.

 

Dr. Békefy Lajos, ZÜRICH-PEKING-TOKIÓ KÁLVIN DOSSZIÉ - MÁR KÍNA IS ELŐTTÜNK VAN? - ÁZSIA FOKOZÓDÓ ÉRDEKLŐDÉSE KÁLVIN IRÁNT (II.) – bekefy.agnusradio.ro – 2017.06.25.

 

Dr. Békefy Lajos, ZÜRICH-PEKING-TOKIÓ KÁLVIN DOSSZIÉ - TÁVOL-KELET ÉRDEKLŐDÉS A GENFI GAZDASÁGI MODELL IRÁNT (I.) – bekefy.agnusradio.ro – 2017.06.24.