Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. november 10., péntek

22.579 - ​​A mobiltelefonok nem alkalmazható a töltőállomásokon, vagy amikor a tankolás fűnyírók, csónak, stb

From:
​​
​​
Szabolcs Magyarody
 

Date: 2017-11-10 1:27 GMT+01:00
Subject: Statikus szikra
To:

​​
Shell Oil Comments  -  A MUST READ!   Safety Alert!

Here are some reasons why we don't allow cell phones in operating areas, propylene oxide handling and storage area, propane, gas and diesel refueling areas.. 
The Shell Oil Company recently issued a warning after three incidents in which mobile phones (cell phones) ignited fumes during fueling operations. 
In the first case, the phone was placed on the car's trunk lid during fueling; it rang and the ensuing fire destroyed the car and the gasoline pump. 
In the second, an individual suffered severe burns to their face when fumes ignited as they answered a call while refueling their car! 
  

And in the third , an individual suffered burns to the thigh and groin as fumes ignited when the phone, which was in their pocket, rang while they were fueling their car. 

You should know that Mobile Phones can ignite fuel or fumes.  Mobile phones that light up when switched on or when they ring release enough energy to provide a spark for ignition.

Mobile phones should not be used in filling stations, or when fueling lawn mowers, boat, etc.

Mobile phones should not be used, or should be turned off, around other materials that generate flammable or explosive fumes or dust, (i.e., solvents, chemicals, gases, grain dust, etc.)

 

To sum it up, here are the Four Rules for Safe Refueling:

1) Turn off engine
2) Don't smoke
3) 
 Don't use your cell phone   - leave it inside the vehicle or turn it off 
4) 
 Don't re-enter your vehicle during fueling . 
  
Bob Renkes of Petroleum Equipment Institute is working on a campaign to try and make people aware of fires as a result of static electricity at gas pumps. His company has researched 150 cases of these fires.

His results were very surprising: 
  
1) Out of 150 cases, almost all of them were women. 

2) Almost all cases involved the person getting back into their vehicle while the nozzle was still pumping gas. When finished, they went back to pull the nozzle out and the fire started, as a result of a static spark from their bodies from sliding out of the vehicle .

3) Most had on rubber-soled shoes.

4) Most men never get back in their vehicle until completely finished. This is why they are seldom involved in these types of fires.

5)  Don't ever use cell phones when pumping gas

6) It is the vapors that come out of the gas that cause the fire, when connected with static charges. 
7) There were 29 fires where the vehicle was re-entered and the nozzle was touched during refueling from a variety of makes and models. Some resulted in extensive damage to the vehicle, to the station, and to the customer. 
8) Seventeen fires occurred before, during or immediately after the gas cap was removed and before fueling began. 


Mr.. Renkes stresses you should NEVER get back into your vehicle while filling it with gas.. If you absolutely HAVE to get into your vehicle while the gas is pumping, make sure you get out, close the door TOUCHING THE METAL, before you ever pull the nozzle out.

This way the static from your body will be discharged before you ever remove the nozzle. 
As I mentioned earlier, companies now are really trying to make the public aware of this danger. 
I ask you to please send this information to ALL your family and friends, especially those who have kids in the car with them while pumping gas. If this were to happen to them, they may not be able to get the children out in time.

 

Thanks for passing this along.             

"Treasure today—Tomorrow might be too late"


​​
Shell Oil hozzászólás - kötelező olvasmány! Biztonsági figyelmeztetés!

Íme néhány ok, hogy miért nem teszik lehetővé a mobiltelefonok az operatív területeken, propilén-oxid kezelési és tárolási terület, propán gáz és dízel üzemanyag-nak ..   
A Shell Oil Company nemrég kiadott egy figyelmeztetést, miután három események, ahol a mobiltelefonok (mobiltelefon) lángra füst tankolás közben műveleteket.  
Az első esetben, a telefon került az autó csomagtartó fedelét tankolás közben; megszólalt, és az azt követő tűz elpusztította az autó és a benzin szivattyú.  
A második, az egyén szenvedett súlyos égési sérüléseket, hogy arcukat, amikor füst lángra, ahogy fogadta a hívást, miközben a tankolás az autó!  

És a harmadik   Az egyén szenvedett égési sérüléseket a comb és az ágyék, mint füst lángra, amikor a telefon, ami a zsebükben, csengett, miközben ők a tankolás az autó.  

Tudnia kell, hogy a mobiltelefonok gyulladásra üzemanyag vagy gáz. Mobiltelefonok világít bekapcsoláskor vagy ha csörög engedje elég energiát, hogy egy szikra gyújtás.

​​
A mobiltelefonok nem alkalmazható a töltőállomásokon, vagy amikor a tankolás fűnyírók, csónak, stb

A mobiltelefonok nem szabad használni, vagy ki kell kapcsolni, körül más anyagok Gyúlékony vagy robbanékony gőzök vagy por, (azaz, oldószerek, vegyszerek, gázok, gabona por, stb)


Összefoglalva, itt van négy szabályok Biztonságos Üzemanyag:

1) Kapcsolja le a motort 
2) Ne dohányozzon 
3) 
Ne használja a mobiltelefont - hagyja a gépkocsi belsejében vagy kapcsolja ki   
4) 
Ne adja meg újra a jármű tankolás közben   .   
  
Bob Renkes of Petroleum Institute berendezések dolgozik egy kampányt, hogy megpróbálja, hogy az emberek tisztában tüzek következtében statikus elektromosság gázszivattyúk. Cége kutatott 150 esetben ezek a tüzek.


Ő eredmények nagyon meglepő:   
1) a 150 esetben szinte mindegyik nő volt.  
 
2) Majdnem minden esetben az érintett személyt, hogy újra a saját jármű, míg a fúvóka még pumpálása. Ha kész, akkor ment vissza húzza a fúvókát, és a tűz, ennek eredményeként egy statikus szikra a testüket kicsúszását a járművet.

3) A legtöbb volt a gumitalpú cipő.

4) A legtöbb ember soha nem kaphatja vissza a saját jármű, amíg teljesen kész. Ez az oka annak, hogy ritkán vesz részt az ilyen típusú tüzek.

5)     Soha ne használja a mobiltelefonok amikor pumpálása

6) a gőzök, hogy jön ki a gázt, amely miatt a tűz, ha kapcsolódik sztatikus feltöltődés.   
7) 29 volt a tüzek, amelyben a járművet újra be, és a fúvóka megérintett tankolás közben a különböző gyártmányú és típusú. Néhány, kiterjedt kárt a jármű, az állomásra, és az ügyfél.  
8) Tizenhét tüzek történt előtt, alatt vagy közvetlenül utána a gáz kupakot eltávolítottuk, és tankolás előtt kezdődött.  


Mr .. Renkes hangsúlyozza SOHA ne kap vissza a járművet, míg megtölti azt gáz .. Ha feltétlenül kell, hogy bekerüljön a járművet, miközben a gázt pumpáló, győződjön meg róla, hogy ki, csukd be az ajtót érintse meg a fém, mielőtt valaha húzza ki a fúvókát ki.

Így a statikus a szervezetből kisül, mielőtt még vegye ki a fúvókát.   
Amint azt korábban említettük, a vállalatok most nagyon igyekszem, hogy a közvélemény figyelmét ennek a veszélynek.  
Azt kérjük, hogy küldje el ezt az információt valamennyi család és a barátok, különösen azok, akik már a gyerekek az autóban, miközben szivattyúzás gáz. Ha ez megtörténne, hogy őket, nem lehet tudni, hogy a gyerekek ki időben.

Köszönjük, hogy halad ez mentén. 

     

„Treasure ma-holnap már túl késő lehet"