Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. november 23., csütörtök

22.602 - ​ Dr. Békefy Lajos: KORMÁNYUNK, VALAMINT AZ EU, ÉS SOROS ÚR FIGYELMÉBE: EGY KIS MAGYAR NEMZETI SZÁMTAN!


Feladó:
​​
Claudia Röhrig-Bekefy

Dátum: 2017. november 22. 17:36
Tárgy: KORMÁNYUNK, VALAMINT AZ EU, ÉS SOROS ÚR FIGYELMÉBE: EGY KIS MAGYAR NEMZETI SZÁMTAN! - ez a szerző 731. cikke az agnusradio.ro blogján
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>,

Kedves Jóska Bátyám,

tisztelettel kérlek, hogy gratisnews.hu információs szolgálatomnak ezt a legutóbbi anyagát szíveskedjél minél több helyre eljuttatni. Úgy gondolom, a benne foglaltak hír-, és érvértéke meglehetősen magas. Ezt az anyagot már közzétettem kolozsvári blogomon, ahol ez a 731. anyag, facebookomon (lajos békefy; ludvicus spectaculus), meglehetősen nagyszámú reagálás követte ezt. Közlés előtt van Felvidéken és Királyhágó-melléken, illetve Erdélyben, ott egyházi lapokban. De a kérdés sokkal dimenzionáltabb, hogy egyházi médiák kereteiben álljon meg.  
Biztos vagyok abban, hogy minden  különösebb érvelés nélkül Te  is érzed ezeknek az infóknak a Sitz im Leben-jét. Örülnék, ha ennek megfelelő súllyal bánnál vele. 

Maradok nagyrabecsülő üdvözlettel,

Dr. Békefy Lajos Ph.D.
ref. szociáletikus, közíró
felelős szerkesztő
világvallás-kutató
   
Sajnos a képeket törölnöm kellett, mert élesbe úgy, az egész anyagot nem tudom megjeleníteni!
Több mástól érkezett anyagoknál, néha sikerül.

KORMÁNYUNK, VALAMINT AZ EU, ÉS SOROS ÚR FIGYELMÉBE: EGY KIS MAGYAR NEMZETI SZÁMTAN!


AMIBEN VILÁGELSŐK VAGYUNK, SOK MINDENT ÉRTHETŐVÉ TESZ


REFORMÁCIÓI MOZAIKKOCKÁK - AZ IGAZSÁG TÖREDÉKEI


A CATHEDRA REFORMATA HUNGARICA 44. KOCKÁJA


Írja

​​
Dr. Békefy Lajos


A NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE UTÁN JUTOTT ESZEMBE, HOGY GYORSAN KÖZZÉTESZEM A VILÁGHÍRŰ AMERIKAI KÖZVÉLEMÉNYKUTATÓ INTÉZET, A PEW RESEARCH CENTER EGYIK TAVALYI FELMÉRÉSÉNEK NÉHÁNY NAGYON IDEVÁGÓ, ELGONDOLKODTATÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁT MINDEN KOMMENTÁLÁS NÉLKÜL. NEM NEHÉZ OLVASNI A SZÁMOKBÓL! EZ EGY KIS MAGYAR MATEMATIKA, AMIHEZ CSAK JÓZAN PARASZTI ÉSZ KELL!


AZ AMERIKAI INTÉZET EGYÉRTELMŰEN KIMUTATTA, HOGY HAZÁNK VILÁGELSŐ KÉT DOLOGBAN, ÉS A VILÁGELSŐK KÖZÖTT VAN A HARMADIK KÉRDÉSBEN:


1) VILÁGELSŐK VAGYUNK ABBAN, HOGY A MAGYAR NEMZETI IDENTITÁSBAN NÁLUNK DÖNTŐ SZEREPET JÁTSZIK A KULTÚRA, A NÉPI ÉS A KERESZTYÉN KULTÚRA IS. A MEGKÉRDEZETT MAGYAROKNAK 68%-A VÉLEKEDETT ÍGY. MEGELŐZTÜK EZZEL A SZOROSAN UTÁNUNK KÖVETKEZŐ GÖRÖGORSZÁGOT (66%), LENGYELORSZÁGOT (56%), AZ ELŐBBIT AZ EURÓPAI KULTÚRA EGYIK ŐSFORRÁSAKÉNT TARTJA NYILVÁN A VILÁGTÖRTÉNELEM, A NEMZETI KULTÚRA MÁSIK BÁSTYÁJA AZ OROSZ ÉS ORTODOX, ILLETVE GERMÁN ÉS PROTESTÁNS NYOMÁSNAK ELLENÁLLÓ LENGYELSÉG. ROPPANT ELGONDOLKODTATÓ, HOGY A MIGRÁNS BETELEPÜLÉST SZORGALMAZÓ ORSZÁGOK EBBEN A TEKINTETBEN – TALÁN NEM VÉLETLENÜL – A SEREGHAJTÓK.


NÉMETORSZÁGBAN 29%, SVÉDORSZÁGBAN 26% NYILATKOZTA A MEGKÉRDEZETTEK KÖZÜL, HOGY A NÉMET ÉS A KERESZTYÉN KULTÚRÁNAK CSAK ILYEN MINIMÁLIS MÉRTÉKBEN VAN FONTOSSÁGA A NEMZETI IDENTITÁSBAN. ŐRIZZÜK MEG VEZETŐ HELYÜNKET EBBEN A TEKINTETBEN IS, ERRE IS NAGYSZERŰ FIGYELMEZTETÉS KÖZVETVE A NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV! MERJÜK KIMONDANI AZ OLY' SOKÁIG MÉLTATLANUL FÉLRETETT PÓSA LAJOS EGYSZERŰ VALLOMÁSÁVAL: „MAGYAR NÓTÁT DALOLT A DAJKA FELETTEM, MAGYARUL TANÍTOTT IMÁDKOZNI ANYÁM,

ÉS SZERETNI TÉGED, GYÖNYÖRŰ SZÉP HAZÁM!".


2) A NEMZETI NYELV SZEREPE A NEMZETI ÖNAZONOSSÁG SZEMPONTJÁBÓL NAGYON FONTOS. A NYELV NEMZETI KARAKTERT ADÓ ÉS ŐRIZŐ SZEREPÉT TEKINTVE CSAK A HOLLANDOK ELŐZNEK MEG MINKET (84%), MAGYARORSZÁG A VILÁGLISTÁN A MÁSODIK (81%) HELYEN TALÁLHATÓ. UTÁNUNK A BRITEK KÖVETKEZNEK SZINTÉN 81%-KAL! MAJD A NÉMETEK (79%/), FRANCIÁK (77%), GÖRÖGORSZÁG (76%) ÉS JAPÁN (70%).


A SORT ÉRDEKES MÓDON OLASZORSZÁG ZÁRJA, AHOL A NEMZETI NYELV FONTOSSÁGÁT A NEMZETI IDENTITÁS SZEMPONTJÁBÓL 59%-RA ÉRTÉKELTÉK. KAZINCZY FERENC IGAZSÁGA ÍME VILÁGMÉRETEKBEN IGAZOLÓDIK BE ÉS VISSZA: „NYELVÉBEN ÉL A NEMZET".


3) A NEMZETI IDENTITÁS ÉS A SZÜLETÉSI HELY MÉLY ÖSSZEFÜGGÉSÉT TEKINTVE SZINTÉN ELSŐK VAGYUNK (52%). ANYAORSZÁG, SZÜLŐFÖLD ÉLŐ VALÓSÁG SOK MAGYARNÁL, UTÁNUNK A GÖRÖGÖK KÖVETKEZNEK (50%). SZEMBETŰNŐ, ÉS ALIGHA VÉLETLEN, HOGY A JAPÁNOKNÁL IS IGEN MAGAS EZ AZ ARÁNY (50%). MAJD AZ OLASZOK (42%), LENGYELEK (42%), SPANYOLOK (34%), BRITEK (32%). LEGKEVÉSBÉ FONTOS A SZÜLETÉSI HELY A NEMZETI IDENTITÁS SZEMPONTJÁBÓL A SVÉDEKNÉL (8%), ÉS A NÉMETEKNÉL (13%)!


MERJÜK IDE IDÉZNI RADNÓTI MIKLÓST: „NEKEM SZÜLŐHAZÁM ITT E LÁNGOKTÓL ÖLELT

KIS ORSZÁG, MESSZE RINGÓ GYEREKKOROM VILÁGA.

BELŐLE NŐTTEM ÉN, MINT FATÖRZSBŐL GYÖNGE ÁGA

S REMÉLEM, TESTEM IS MAJD E FÖLDBE SÜPPED EL".


VAN MIRE BÜSZKÉNEK LENNÜNK, VAN MIÉRT HÁLÁT ADNUNK, S JÓ, HOGY ÍGY IS LÁTNAK MINKET A NAGYVILÁGBAN! EZ IS AMERIKA, AHONNAN NAGYON MÁS HANGOK IS JÖNNEK RÓLUNK, FELÉNK AZ UTÓBBI HÓNAPOKBAN!