Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. november 6., hétfő

22.563 -​ ​DR. BÉKEFY LAJOS Ph.D.: SZEMÉLYES ÜZENET TŐKÉS LÁSZLÓ PÜSPÖK ÚRNAK


Feladó: Lajos Dr Bekefy 
Dátum: 2017. november 5. 23:38
Tárgy: Harangszó-hírlevél - 40. hét
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu> 

EZ IS A REFORMÁCIÓ 500 TISZTELETÉRE, HÁLÁVAL "KINCSES"  ISTENÜNK IRÁNT
http://bekefy.agnusradio.ro/2017/11/lirai-vallomas-philosophia-minimalia.html

A PÁRATLAN LUTHERI HUMOR ÉS SAINT-EXUPERY 20. SZÁZADI ECHÓJA
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! 
http://bekefy.agnusradio.ro/2017/11/a-paratlan-lutheri-humor-es-saint.html

REFORMÁCIÓ NAPI CSODAVIRÁGZÁSTÓL A REFORMÁTUS GONDOLKODÁS TISZTA FORMÁIIG (I.)
Ki rendezhette volna más így, mint szerető Istenünk, hogy éppen a reformáció 500. évfordulóján, ma, október 31-én kinyílt karácsonyi kaktuszom. Kinyílt? Szinte tobzódva, ünnepi vivaces örömben kipattintotta virágait, kitakarta hófehér szirmai közül a porzó liláspiros hegyét, s mintegy szembeszegülve elmúlással, s valami szent struggle for life életakarással némán indult harcba a múlandósággal. Csodálatos! Két hónappal megelőzve programozott szirombontását csendes ünnepléssel és eltökélt kitárulkozással bontotta fel egymás után szirmait. Bibliaszakértő, országszerte ismert irodalomszerető, alkotó atyánktól, Dr. Ötvös Lászlótól, a Biblia-gondozótól a Presbiteri Szövetségen keresztül hozzám eljuttatott Károli-féle bibliafordítás nagy formátumú kasseli kiadásának hasonmás nyomatán otthonos angol Holy Bible-em lelki őrhelyén borult virágba fuksziám. Ez a reformációnapi csodavirágzás legalább annyira ünnepivé avatta dolgozószobámat, mint az Sportarénát a hivatalos, szép reformációi ünnepség. De fuksziám adott valamit, amit sehol másutt nem érzékeltem: Isten alkotta tisztaságával beindította gondolataimat arról, hogy a hitújítás is hasonlatosképpen csendes és halk lelki rügyfakadás, sziromforradalom volt, a hitnek és életnek, hitigazságoknak és életújító erkölcsi tanításoknak új hajtásait hozva az idő ősi fáján. Köszönöm kifogyhatatlan fantáziájú Uramnak, Teremtőnknek és Megváltónknak, és Megszentelőnknek, hogy mára ilyen virágos példázatot adott, melynek nyomán most magam is keresésre indulok. Mit is adott hát ilyen sziromtisztán a reformáció, közelebbről a református reformáció nekünk és a világnak? Nagy kérdés, sok és veretes válasz hangozhatna el erre. Én most a fuksziás életcsendben néhány gondolatszirmot szedegetek a lelkemmel...
http://bekefy.agnusradio.ro/2017/10/reformacio-napi-csodaviragzastol.html

IGAZI MAGYAR BREAKING NEWS! KÜLDJÉTEK TOVÁBB! ŐRTÜZEK A HEGYEKEN SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIÁJÁÉRT - GYÚJTSUNK OTTHON IS GYERTYÁT ÉRTÜK, S IMÁDKOZZUNK!
Október 29-én őrtüzeteket gyújtanak Székelyország szerte a székelyek szabadságáért. Szolidaritást mutatnak a függetlenségükért küzdő katalánok mellett, mert attól tartanak, hogy ha a katalánok elbuknak, akkor Európa szabad népeinek vége, és akkor az erdélyi magyarok és székelyek számára nem lesz reménye az önrendelkezéshez, és még autonómiát se fognak kapni. Ezért ez a Székely Szabadság napja fontos lesz, mert ez lehet a kezdete a székelyek önrendelkezésért indított küzdelmének.
http://bekefy.agnusradio.ro/2017/10/osszatok-meg-adjatok-hirul-ortuzek.html

OKTÓBER 31-ET KÖSZÖNTŐ ÉNEKEM
Őszi reformációs zsoltár helyett
http://bekefy.agnusradio.ro/2017/10/uram-szivemet-hozom-eled-mig-elpereg.html

A REFORMÁTOROK ZSIDÓSÁGKÉPE - A BOCSÁNATKÉRÉS TEOLÓGIÁJA FELÉ 
MEGHÍVÓ A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a zsidó hittudományi előadások sorozatban kerül sor  A REFORMÁTOROK ZSIDÓSÁGKÉPE - A BOCSÁNATKÉRÉS TEOLÓGIÁJA FELÉ  címmel dr. Békefy Lajos PhD. református teológus, szociáletikus, közíró, világvallás-kutató prezentációs előadására. 
http://bekefy.agnusradio.ro/2017/10/a-reformatorok-zsidosagkepe.html

​​
SZEMÉLYES ÜZENET TŐKÉS PÜSPÖK ÚRNAK ÉS NAGYKÁROLY-BELVÁROS NEMES EKLÉZSIÁJÁNAK + Gyorshír: A királyhágó-melléki Nagykárolyba hazatért a Vizsolyi Biblia...
Gyorshír: A királyhágó-melléki Nagykárolyba hazatért a Vizsolyi Biblia... VICTOR QUIA VICTIMA LEGYŐZVE IS GYŐZTESEN 
http://bekefy.agnusradio.ro/2017/10/gyorshir-kiralyhago-melleki.html