Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. szeptember 10., szerda

19.329 - Nyílt levél a Magyar Köztársaság elnökének > Budapest, 2014. szeptember 10. 23:44

Nyílt levél a Magyar Köztársaság elnökének

Tisztelt Áder János úr!

Mint köztudott, ma Magyarországnak két alkotmánya is van, az Alaptörvény, melyet 2012 Jan 1.-től hatályos, és a Történelmi Alkotmányunk, (másképpen Szent Korona tan), amely érvényteleníthetetlen, tehát ma is érvényben van.

A Történelmi Alkotmány egyik alaptörvénye: Sem a király, (a fő), sem a nemzet (a tagok) nem határozhatják meg a Szent Koronához való viszonyukat! Ez a törvény azt jelenti, hogy senki nem vonhatja ki magát a Szent Korona védő boltozata alól.

Ezt az alkotmányt sem törvényes hatalom, sem népszavazás soha sem érvénytelenítette, mert ezzel szembe fordulna a valós történelmével, és a Teremtő Jó Isten akaratával.

A Történelmi Alkotmány lényege: Az őseink minden törvényt,- ami a függetlenséget, mindenki jólétét, és a jövő nemzedékének életfeltételeit biztosítja- magához a Szent Koronához kötötték, (Aki élő, akarattal bíró jogi SZEMÉLYISÉG, a Magyar államiság alanya, a legfőbb hatalom birtokosa, minden tulajdon forrása, minden jog erkölcs, és törvényesség őre), és ezzel örök érvényűvé tették.

A Szent Korona tan legfontosabb törvényei: A szuverenitás (a teljhatalom) a Koronáé, aki megosztja a teljhatalmat a király (a fő), és a nemzet (a tagok) között, és egyik fél sem hozhat törvényt, a másik fél jóváhagyása nélkül. Ez a valódi hatalommegosztás! Sem a király, sem a nép nevében senki nem törhet a teljhatalomra, mert akkor megszakad a jogfolytonosság, és törvénytelen, (illegitim) állapot következik be. Ma a nép nevében teljhatalmat gyakorolnak, a demokratikus jogállamiság mai rendszere nem akadályozza meg a (több)párt diktatúráját. Ezért törvénytelen az államformánk, és a jogrendszerünk! Magyarország ma is királyság,- függetlenül attól, hogy van-e tényleges földi király,- hiszen Szent István felajánlása óta örökös égi királynőnk, Reginánk van, és ezt a szerződést földi ember fölül nem írhatja! Csak Nekünk királynőnk Szűz Mária, mindenki másnak csak segítője!

Magyarországon minden tulajdon jog, - eredeti alkotmányunk szerint- kizárólag a Szent Koronáé! Mindenki másnak csak birtokjoga van, ami egész mást jelent. A tulajdonosnak csak jogai vannak, a birtokosnak kötelezettségei is. Csak a tulajdonos teheti meg, hogy, eladja idegennek, elzálogosítja, megsemmisíti (az állami vagyont), eladja a természeti kincseket, stb. A birtokos ezeket nem teheti meg, mert ha megtehetné, mit fog a következő nemzedéknek továbbadni? Itt a Magyar föld örökös védelme!

Minden Szent Korona tagnak egyformák a jogai, és a kötelezettségei. Ám, ha valaki nem teljesíti a kötelezettségeit, (nem adófizető állampolgár) annak a jogait is mértékarányosan csökkentik. Ne az döntse el az ország sorsát, aki még semmit sem tett az érdekében. Természetesen a Szent Korona országában mindenkinek biztosítani lehet a munkához a lehetőséget. Ha a köz-érdek vezetné az országot a magán,- és a háttérérdekek helyett, minden más lenne!

A parlamenti felsőház termében (ami ma üres!), azaz a Felsőházban kellene helyet foglalnia a Magyar nemzet képviseletének, pl: minden civil szervezetnek, akadémiák, egyházak vezetőinek , elszakított országrészek képviselőinek, nemzeti kissebségeinknek, az oda választott, és kinevezett képviselőknek, akik lefedik az egész ország érdekeit. Egyetlen feladatuk van, ellenőrizni az alsóház által megszavazott törvényjavaslatokat, és elbírálni, hogy megfelelnek, és illeszkednek-e a Szent Korona tan eddigi kipróbált, és bevált törvényeivel. Ha nem, akkor a törvényjavaslatot nem lehet elfogadni. Miért nincs parlamenti felsőházunk?

A jogfolytonosságról: A Szent Korona tan érvényben van, ezért a történeti alkotmányunk jogfolytonos. Négy ok szakíthatja meg a jogfolytonosságot: ha a király nincs a Szent Koronával megkoronázva, (kivéve, ha kormányzó vezeti az országot), ha a király teljhatalomra tör, ha a nép nevében bárkik a teljhatalomra törnek, JELENLEG EZ ÉRVÉNYTELENÍTI A MAI RENDSZERÜNKET, és ha idegen hatalom katonái vannak az országban. Amikor a megszakadást előidéző ok megszűnik a nemzet minden alkalommal azonnal helyre állította a jogfolytonosságot a "törvényszegés jogot nem alapoz" alaptörvény szerint. Ez azt jelenti, hogy időben vissza kell menni az utolsó törvényes időig, és a közte hozott törvényeket egyenként felülvizsgálni, és ami nem felel meg a Történelmi alkotmányunknak, azt megsemmisítik. Utoljára 1944 március 19-én szakadt meg a Szent Korona alkotmányának a jogfolytonossága a német megszálláskor, amit azonnal követett a szovjet megszállás, majd mikor az utolsó szovjet katona elhagyta az országot. AKKOR KELLETT VOLNA KÖTELEZŐEN HELYREÁLLÍTANI A JOGFOLYTONOSSÁGOT a Szent Korona alkotmányával, de ezt sem akkor, sem azóta egyetlen kormány, államfő, vagy képviselő javaslatára az országgyűlés nem tette meg, s ez kimeríti a mulasztásos törvénysértést, vagyis hűtlenség a Szent Koronához. Az őseink életében ez volt a legszörnyűbb bűn, amit valaki a hazája ellen elkövethetett. A jogfolytonosság helyreállítása nem egy lehetséges alternatíva a sok közül, hanem az egyetlen, ami kötelező! Minden törekvés, ami eltér a Szent Korona szuverenitásától, törvénytelen!

Az ellenállási jog azt jelentette, hogy a Szent Korona minden tagjának nem csak joga, de kifejezetten kötelessége bárkivel szemben ellentmondani, és ellenállni, (hűtlenség vádja nélkül) aki a Magyar érdekek ellen tesz!

A Szent Korona alkotmánya mindig a túlélésünk záloga volt, és ma is az, hiszen bármikor rugalmasan bővíthető, korszerűsíthető, de mindig a már meglévő kipróbált, és bevált törvények szellemiségében.

A Szent Korona tan befogadó, bármely ország a tagja lehet, aki elfogadja, és betartja a törvényeit!

1977-ben az ENSZ közgyűlése által elfogadott polgári, és politikai jogok nemzetközi egységokmánya első cikkelye így szól: Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozhatják meg a politikai rendszerüket, és szabadon biztosíthatják a gazdasági, társadalmi, és kulturális fejlődésüket. Ez a jog kötelező jellegű, -jus cogens- . ami azt jelenti, hogy ezt a jogot nem csak be kell tartani, erről le sem lehet mondani. Minden szerződés, ami megszegi ezt a jogot, semmis!

A 2012-ben elfogadott Alaptörvényből idézek: Tiszteletben tartjuk a Történelmi Alkotmányunk vívmányait, és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát, és a nemzet egységét. Nem ismerjük el a Történeti Alkotmányunk idegen megszállások alatt történő felfüggesztését. 
Hiszen ez a két mondat a Történelmi Alkotmány helyreállítását teszik kötelezővé!

Kérjük a közjogi méltóságoktól, hogy a jogállamiság követelményeinek megfelelően tegyenek meg mindent az Alaptörvény érvényesítésére, és a jogfolytonosság helyreállításával valóban nyerjenek alkalmazást a Történelmi Alkotmány vívmányai! (Alaptörvény, Alapvetés, R cikkely)

Mélyen tisztelt köztársasági Elnök úr!

Az egész ország, a Magyar nemzet, és az egész világ nevében nagy tisztelettel, és nyomatékkal kérjük Öntől: 
2014 szeptember 21-én Budán a Tabánban összehívott Nemzetegyesítő Gyűlésen a Magyar nemzet előtt tisztelettel kérjük jelenjen meg, és a Történelmi alkotmányunk, az ellenállási jog, az ENSZ határozat, és a jelenlegi Alaptörvény egyesített akaratából, indítványozza a Történelmi Alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítását, majd meghatározott időn belül ugyanezt a parlamentben a Szent Korona előtt ismételje meg.

Ezzel a Teremtő Jó Isten akaratát és az egész világ óhaját hajtja végre!

A Magyarok Istene adjon Önnek erőt, tisztán látást, és bölcsességet, hogy a Magyar nemzet a küldetését, melyet Szent István vállalt fel, melyben a Magyar nemzet Jézus keresztútját felvállalva most a sírban fekszik, a feltámadásra váltsa fel. Nemcsak a Magyar nemzet, de az egész világ megváltása ezen nyugszik. Ez a Szent Korona, ezen keresztül a Jó Isten akarata, erre a küldetésre célzott Pio atya, melynek az ideje most jött el!

Ha Isten velünk, ki ellenünk?

A nemzet nevében nagy tisztelettel, és szeretettel várjuk.

Bertalan Attila,
Vesztergám Miklós,
Orosházi Ferenc,
Hurai Ági,

Ezen levelet elküldtük az: Alkotmánybíróság elnökének
Kúria elnökének
Magyarország miniszterelnökének
Országgyűlés elnökének

Nemzetgyűlésről a Hun TV-ben


Videó: https://www.youtube.com/watch?v=U4AlJ-p8TpA