Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. január 4., hétfő

20.764 - Szent Korona: 38 éve tért haza! Megemlékezés 2016. január 10-én de. 10 órától a Magyarok Házában, Bp. Semmelweis utca 2.


Feladó: Bene Gábor 
Dátum: 2016. január 4. 0:03
Tárgy: Szent Korona: 38 éve tért haza!
Címzett: Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>


Kedves Jóska Bátyám!
Pér apróbb módosítás után, itt a végső program!

Szent Korona: 38 éve tért haza!
Megemlékezés 2016. január 10-én de. 10 órától a Magyarok Házában, Bp. Semmelweis utca 2.

10.00 
Vesztergám Miklós tárogatóművész zenei segítségével énekeljük el közösen a Himnuszunkat. Ezt követően párszavas köszöntőt és megnyitót mond, s a közös imát vezeti:
Dr. Dévényi Ferenc atya a Szentkorona Társaság elnöke
10.15
Kocsis István drámaíró: A Szent Korona szakralitása.
11.00
Bottyán Zoltán szaval, Babits Mihály: Áldás a magyarra!
11.15
Bene Gábor: Pártold a Nemzeted c. power point előadása
12.00
Szünetben: Nyers Csaba ősmagyar ételeit fogyaszthatjuk.
12.30
Publik Antal székely-előadóművész szaval aktuális verseket, s unokája Vas Ildikó énekel magyar népdalokat.
12.50
Woth Imre a koronaőrségtől: Kapcsolatom a Szent Koronával
13.15
Szent Korona értékrend a két világháború között: Zetényi Csukás Ferenc előadása
13.40
Fazakas János és unokája:Székelyföld üzenete versben
14.00
Jéga Szabó Ferenc: „Megszólal a Korona" és az „Emelkedjünk magyarrá", c könyvek bemutatása, dedikálása
14.30
Papp Lajos szívsebész professzor: Szívvel-lélekkel
15.00
A közönség kérdéseire való válaszadás az eladók részéről.
15.30
Zárszót mond a Magyarok Világszövetsége – tehát a házigazda: Patrubány Miklós nevében – Bottyán Zoltán
38 éve tért haza a Szent Korona!
S miért nem kapja vissza a hagyományos főhatalmát a Magyar Szent Korona?

A Szent Korona főhatalmát azért nem akarja a mai rendszer visszaadni, mert tudja, hogy e koronát nem lehet sem megzsarolni, sem beépíteni a titkosszolgálatba, de nem lehet megvásárolni, vagy pénzpórázra fűzni sem!
Ezzel szemben minden ember esendő - még én is - viszont amennyiben a Szentkorona főhatalma visszatér, akkor az igazságos jogrend, amit a Szentkorona, mint egy "foglalatként" tartalmaz, őseink bevált akarata szerinti helyzetbe kerül.
Ezzel azonban a mai - meglehetősen erkölcstelen - pártképviselők is korlátok közé kerülnének. Onnantól ugyanis csak az igazságos jogrend keretein belül dönthetnének. 
Azaz nem egyetlen nemzedék önző akarata lenne a döntő, hanem a mindenkori közjó, ami természetesen a jövő nemzedékeinek az érdeke is.
Ne feledjük! Az ősök is gondoltak ránk, s ha kellett vérrel adózva, de megőrizték nekünk a hazát, s évszázadokon át annak minden javát. (Magam is esendő vagyok, tehát rám sem szabadna a főhatalmat bízni )
A mai hamis népuralomból – ami valójában egy pénzuralom - a kivezető utat népünknek, kizárólag a Magyar Szent Korona, egy komolyan vehető, tiszta erkölcsi mintán alapuló és önszerveződő erő lenne képes megtalálni.Ez az erő valójában maga hagyományt őrző Nemzet: a Szentkorona Nemzete.
Ám ehhez lelki és tudati emelkedésre van szükség. Mert már minden józan ember tudja és érzi, hogy a mai rendszer egy jól álcázott pénzdiktatúra. Így már nem a szerves társadalomnak az eszköze, hanem az aranyborjú imádatot, vagy szervesség nélküli fogyasztást szolgálja.ka fogta róka" esete ez, hiszen párt nélkül nem lehet rendszert váltani, de ha pártot alapítasz, akkor annak a pártnak be kell illeszkednie a hamis népuralmi rendszerbe. (Biztosan be kell?)
Amikor meghalt Mátyás király, népünk szerint meghalt az igazság is. Azonban előtte a népmese alapján az alábbi történt: A király azt kérte a székely bíró lányától, hogy hozzon is neki ajándékot meg ne is. 
Amikor pedig megérkezett, így szólt a lány:Itt az ajándék felség.Azzal felemelte a szitát, s elrepült belőle a galamb.- Elszállt az ajándék, felség, tehát hoztam is meg nem is.
Nekünk tehát úgy kell pártot alapítanunk, hogy alapítunk is, meg nem is. Ezzel megtörjük a 22-es csapdáját, mert nem pártot fogunk építeni, hanem a Nemzetet!
Magam előadást fogok erről tartani, de úgy, hogy tartok is előadást és nem is.
Az előadás alatt alig szólalok meg, viszont a végén megvitathatjuk, hogy ki ért velem egyet!
Bene Gábor