Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. január 8., péntek

20.816 - ​Áldott Karácsonyi Ünnepet és Isten kegyelmével teljes boldog Új Esztendőt kívánok! Budapest, 2015. Karácsonya Józsa Judit


Feladó: Józsa Judit 
Dátum: 2015. december 18. 21:31
Tárgy: 2015. Karácsonyára   Kedves kiállítás- és honlap-látogatók, ismerősök, barátok, szeretteim! 

Kedves Kutasi József Antal!

 

„Ideje, hogy emlékezzünk: Karácsony nem Santa Claus, nem színes papírba csomagolt ajándék, cicomás bolti kirakat (…) Karácsony az Úr Jézus születésének napja. (…)

Addig nem lesz békesség ezen a földön, amíg a szeretet uralma el nem érkezik. (…) Mert a szeretet az egyetlen pozitív energiaforrás ezen a világon, mely jóvá tudja változtatni a rosszat, igazsággá az igazságtalanságot, békességgé a háborúságot és szabadsággá a rabságot. S a Karácsony célja az, hogy erre emlékeztessen. (…).

…rajtunk embereken múlik csupán: meggyújtjuk-e valamennyien a lelkünkben várakozó szeretet lángját, vagy nem. Hogy a sötétség, amely körülvesz, az embertelen hideg, mely lefagyasztja gyermekeink arcáról a mosolyt, nem emberfeletti titokzatos hatalom reánk erőszakolt büntetése, hanem mindössze az emberi lélek fényének hiánya. A Te hiányosságod, az én hiányosságom, valamennyiünk hiányossága."

(Wass Albert: Az elfeledett karácsony szellemében...)

A Karácsony a szellemében a magunk kis erejéből mi valamennyien, sokat tehetünk a körülöttünk rohanó, törtető világot elárasztó, és megfojtó „sötétség" megváltoztatására. Betölthetjük a hiányosságot, tudatosan feléleszthetjük a hamu alatt a parazsat, hogy az újra a szeretet lángjává lényegüljön. Ha mindenki a maga módján: a családtagjainak - a legközelebbi hozzátartozóinak, a szűkebb környezetének és távolabbi ismerőseinek, rokonainak, magyar testvéreinek - nemzettársainak, sőt embertársainak még gondolatban sem kíván rosszat; kinyújtja kezét, ha a másik elesik; önzetlenül örül a másik örömének; letörli a kibuggyanó könnyeket; mosolyával mosolyra derít; egy jó szóval, simogatással vagy csak egy öleléssel erőt ad…

Karácsony előtt itt az ideje, hogy végiggondoljuk, nemcsak azt, hogy családtagjainkat, barátainkat mivel lepjük meg, hanem azt is, hogy vajon milyen ajándékot teszünk a Betlehemi kis Jézuska elé! E gondolat ihlette a Józsa Judit Galéria kirakatában a Karácsonyi tárlatot.

Az erdélyi hegyeket megidéző, Hargita illatú fenyőfák ölelésében a Magyar Betlehem istállója a Magyar Nyelv – Anyanyelv szoborkompozíció gyökereire épült. Baloldalt a ráfos, havas szénásszekér, az istálló két oldalánál két szürkemarha és egy racka juh szénát eszik, meleget lehel a kisdednek. A kis Jézuska, a Szűzanyát megjelenítő Parasztmadonna ölében, áldó kéztartásban ül. Szent Józsefet az Imádkozó székely ember testesíti meg. A három királyok közül az első, az erdélyi Gyula vezér álló alakja. A második Szent István királyunk a koronázási palástban, a Szent koronával a fején, kezében a jogart és az országalmát tartja. A harmadik király az ifjú Szent Imre herceg, aki imádságos lelkét hozza ajándékba. A pásztorokat itt a Hortobágyi cifraszűrös csikós idézi meg, de ő nincs egyedül: a magyar nép sereglik a kisdedhez. Baloldalt Széki férfi örömében kurjongat, párja a csípőre tett kezű cserfes Széki asszony. Mellettük a Favágó székely, szánkóval érkezik, tűzifát hoz a kisdednek. Jobb oldalt a párja, a Székely asszony kantáros-fazékban „pocitát", batyujába kötve diós, mákos kalácsot hoz. Előtte a gyönyörű Torockói ifjú-pár, a leány ünneplőruhában, pártában, a legény rókamálos cifrabundában, mindkettőjük feltűrt orrú csizmácskában. A kisded előtti körben a Korondi fazekas portékáival hóna alatt siet a kisdedhez. Párja a Korondi festő asszony, aki a legszebb alkotását hozza ajándékul. Mellettük a Korondi leány zöld cserépkorsójában a tiszta forrás vizét hozza. Vele szemben pedig a Kalotaszegi hímző-leány a legszebb írásosát ajánlja a kisdednek. Középen pedig egy Magyar édesanya a legdrágább kincsét, pólyás kisgyerekét hozza a Kis Jézuska áldó kezeihez. Ezúton szeretném külön megköszönni mindazon családoknak, személyeknek akik a Karácsonyi tárlatunkban, a Magyar Betlehemhez kölcsönadták a tulajdonukban lévő alkotásaimat, mindannyiunk örömére!

Karácsony közeledtével szívből kívánom, hogy bárhol éljünk is itt a Kárpát-medencében, a Hargita lábánál Korondon, vagy akár a tengeren-, vagy az anyaország határain túl, vagy éppen itt, a fővárosban, Budapesten, e gyönyörű nagyvárosban, találjuk meg valamennyien lelkünk mélyén a magunk emberségének és szeretetének lángját, azt vigyük el lelkünkben és ajánljuk fel örök ajándékul a betlehemi kis Jézusnak!

​​
Áldott Karácsonyi Ünnepet és Isten kegyelmével teljes boldog Új Esztendőt kívánok!

Budapest, 2015. Karácsonya

Józsa Judit

kerámiaszobrász
a Magyar Kultúra lovagja