Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. január 2., szombat

20.761 - Bartha Szabó József: II. Összefoglaló: zúgott-zakatolt a törvénygyár! 2016. Január 1.

II. Összefoglaló: zúgott-zakatolt a törvénygyár!

2016. January 1.
 
  
421 törvényjavaslat landolt az elköszönő esztendőben a Tisztelt Ház asztalán.  230 kapott zöld utat, melyből 181-et a kormány jegyzett.
A listavezető Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 34 előterjesztése között kiemelt helyen szerepelt a szokásosnál korábban elfogadott jövő évi költségvetés.
Szorosan a nyomában Seszták Miklós Nemzeti fejlesztési miniszter 31 indítványt jegyzett, döntő többségük közlekedési tárgyú módosítások voltak.
Az igazságügy miniszter Trócsányi László dobogós helyet szerzett 23 elfogadott javaslatával.  Zömmel a nemzetközi szerződésekkel és a hazai jogviszonyok rendezésével foglalkoztak.
Fazekas Sándor  földművelésügyi miniszter 22 célba ért előterjesztésének megkülönböztetett célja volt az állami földvagyon kezelésével a hulladékkal, a pálinkával, a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos törvények módosítása. De nem feledkezett meg a halgazdálkodásról, a vadgazdálkodásról, a vadászatról és az erdő védelméről szóló törvények kiigazításáról sem.
 Miniszterelnökséget vezető Lázár János is  22 törvényjavaslatot jegyzett. Kiemelten fontosnak tartotta a közbeszerzéssel, a gazdasági növekedéssel,  az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal és az infrastruktúra fejlesztésével foglalkozó törvények módosítását.
 Pintér Sándor belügyminisztert 21 indítvány  fémjelezte, melyek közül legtöbbször napjainkban is a migránsokkal kapcsolatosakat intézkedéseket emlegetik.
 Balog Zoltán  az emberi erőforrások minisztere 19 javaslata zömmel egészségügyi, oktatási és gyermekvédelmi dilemmák megoldásával foglalatoskodott.
 Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 6 előterjesztése nemzetközi megállapodások elfogadását kezdeményezte. 
 A honvédelmi tárca 3 elfogadott javaslatából kettő szolid reformot,  rendfokozatot, szolgálati beosztást, előléptetést, illetmény-megállapítást kíván a hadsereg soraiban újra szabályozni.
***
Vértesy László közgazdász, a Századvég kutatója szerint az, hogy Orbánék sok törvényt hoznak, nem meglepő, hiszen „nem a semmiből jöttek, a Fidesz készült a kormányzásra". A fő kérdés, hogy a törvények érintik-e az átlagembert, legfőbb ismérve pedig a társadalmi elégedettség. Vértesy  szerint a jogrendszer kedvez a győztesnek, aki hatost dob, dobhat még egyet. Bárándy Gergely a szocialisták jelese szerint viszont a politikai kultúra része az is, hogy a győztes akkor se éljen vissza a hatalmával, ha azt az Alaptörvény lehetővé teszi: „Ha van a kocsmában egy erős ember, nem kell feltétlenül leütnie a többieket!"
 Ezer oldalt messze meghaladóan szövegeztek az indítványok. Kalap megemelve előtte, 'ki elolvasta mindet! Megelőzendő a bajt, a frakciók előrelátóan kijelölték karmesterüket, akinek intése nyomán gondolkozás nélkül eldönthették, hogy szavazáskor melyik (igen, nem, tartózkodom) gombot kellett megnyomni.
Összeállításunk különlegessége: rákattintva a törvények számaira eredetiben olvashatóak az emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó elfogadott, új törvények, törvénymódosítások.
Honvédelmi miniszter
Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról.
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. Törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról.
A Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

Külgazdasági és külügyminiszter
Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről.
A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről.
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.
Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás kihirdetéséről.
Emberi erőforrások minisztere
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.
A  Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról.
Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról.
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. Törvény módosításáról.
 Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról.
 Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról.
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.
Az egészségügyi alapellátásról.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.
A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény módosításáról.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.
Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.
Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.
Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.
Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.
A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról.

Belügyminiszter
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól.
A kéményseprő ipari tevékenységről.
A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról.
2015. évi CLXXXVIII. Törvény
Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről.
Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.
Egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról.
Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról.
 Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról.
 Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról.
Egyes vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával összefüggő törvények módosításáról.
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról. 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról.
A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról.
A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról.
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről.
Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről.
Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.
Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

Miniszterelnökséget vezető miniszter
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról.
Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról.
A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosításáról.
Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról.
Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról.
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról.
A közbeszerzésekről.
 Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról.
 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról.
 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról.
 Az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról kormány.
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról.
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról.
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról.
Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról.
A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről.
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról.
Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról.
Földművelésügyi miniszter
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.
A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról.
Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról.
A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról.
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.
A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról.
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről.
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény módosításáról.
A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról.
Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról.
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról.
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról.

Igazságügyi miniszter
A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról.
A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről.
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről.
Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről.
Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről.
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról.
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. Törvény módosításáról.
Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről.
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról.
A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról-
Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról.
Az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról.
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról.
A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról.
A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről.
A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról.
Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról.
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról.
A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról.
Nemzeti fejlesztési miniszter
Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról.
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról.
Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról.
Az egyes európai kormányok az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana Űrközpontból történő hasznosításáról szóló nyilatkozatának kihirdetéséről.
Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az Európai Űrügynökség között a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről.
Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány kihirdetéséről.
 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról.
A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról.
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról.
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról.
A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról.
Az emissziókereskedelmi rendszer magyar államot megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról.
Egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról.
Az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről.
A  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A" és „B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.
Egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról.
A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról.
A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. Konferenciáján elfogadásra került „dohai módosításának" kihirdetéséről.
Az energiahatékonyságról.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény hatósági bevételek rendezésével összefüggő módosításáról.
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról.
Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.
Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről.
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról.

Nemzetgazdasági miniszter
A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról.
Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról.
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról.
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról.
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról.
Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról.
A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről.
Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról.
A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról.
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.
Egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról.
Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről.
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.
Egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről.
Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről
A Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról.
Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról.
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.
Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról.
A reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról.
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról.
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. Törvény módosításáról.
A Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott értesítések kihirdetéséről.
Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről.
Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról.
kdnp. hu- Bartha Szabó József