Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. augusztus 25., szerda

6.099 - Szász Károly elnök úr részére Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Von: Nemzeti Hirháló
Gesendet: szerda, 2010. agusztus 25. 15:32
An: Kutasi József
Betreff: Közérdekű bejelentés új tények alapján, személyes megbeszélés kezdeményezése

Közérdekű bejelentés a PSZÁF-nak

Szász Károly elnök úr részére
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Tárgy: Közérdekű bejelentés új tények alapján, személyes megbeszélés kezdeményezése

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt PSZÁF!

A fent megjelölt ügyszámokra iktatott közérdekű bejelentéseinkből a PSZÁF fennálló - eddig minden képzeletet felülmúló törvénysértésekkel, hivatali visszaélés törvényi tényállását is messze befejezett cselekménnyel kimerítő, folytatólagos felróható magatartással súlyos bűncselekményeket eltussolva kezelt - hivatalos tudomását, a most tudomásunkra jutott és a csatolt közokiratokkal bizonyított új tényekkel és körülményekkel egészítjük ki azzal, hogy a most feltárt tények a korábbi bejelentésekben előadott - Kulcsár Attila álbróker nevével T. Elnök Úr feljelentésére indult büntetőeljárásból közismertté vált bűncselekmény-sorozattal sok ponton átfedést mutató - törvénysértő cselekményeket mindenben és teljes körűen támasztja alá logikailag is zártan.

Az első kötegben csatolt iratok azt bizonyítják megcáfolhatatlanul, hogy egy közel húsz éve rendkívül konspiratív módon szorosan együttműködő csoport részletekbe menően bemutatott tagjai, a teljes magyar közigazgatás, a gazdasági-, politikai- és bankélet szereplőinek maga alá gyűrésére alkalmas szervezetet hoztak létre, elképesztően súlyos bűncselekmények törvényi tényállását befejezett cselekményekkel a törvényi következmények nélkül folyamatában megvalósítva akként, hogy abban - a Kulcsár ügyhöz hasonlóan - egyes bankok felső vezetőinek az érintettsége is vitán felül megállapítható, egy-két áttételen keresztül akár közvetlen formában is.
Ennek keretében megszűntetett, így fantom cégek nevében és rosszhiszemű álképviselők eljárásában - a T. Cím súlyos törvénysértésekbe történt jogellenes belenyugvása mellett, és azok eltussolásában való évek óta tartó aktív közreműködés miatt - aggálytalanul és a hatályos törvényi következmények nélkül történhetett meg milliárdos állami vagyonok törvénysértő megvásárlása, több száz felszámolás alá került hazai cég fantom cég útján történt törvénysértő megszüntetése ipso iure hatálytalan, időkorlát nélkül támadható eljárási cselekményekkel, fantom cégek neve alatti bankszámlanyitások és ezen számlák működtetése, fantom cég nevében való banki befizetések, felszámolás alatti társaságok esetében a törvényi tilalom ellenére egyidejűleg több bankszámla jogellenes működtetése (pl.: MKI Kft. "fa"), ezen törvénysértésekben érintett hazai cégek törvényi következmények nélkül hagyott jogerős ítélettel megbuktatott fantomizálása, hivatalban lévő bíró NBH által végzett lehallgatással megbuktatott dr. Magyari József () általi többszöri megvesztegetése, a PM által vezetett felszámolói névjegyzék és a cégbíróság által vezetett cégjegyzék fenti törvénysértések elleplezése és az így kialakított jogellenes állapot fenntartása érdekében a közhiteles cégnyilvántartás 15 éven túl tartó manipulálása hamis közokiratok közjegyzők útján való kiállíttatásával, és azok jobb és hivatalos tudomással ütköző éveken át történt jogellenes felhasználásával, közbeszerzés hatálya alá tartozó eljárások konspiratív összejátszás útján történt kijátszása, stb.

A Magyar Államnak a most is folyó több tíz milliárdos költségvetési hiányt és kárt okozó súlyos törvénysértésekről évek óta folyamatában tett (!) és fenti számokra iktatott közérdekű bejelentéseink, dokumentált tényfeltáró beadványainkra hivatkozással - kérve a korábbi beadványaink elsikkadt törvényes kezelésének a rövid úton történő pótlását, az alábbi új tényeket hozzuk a fentieken túl T. Cím hivatalos tudomására.

A csatolt 2010. május 12-i büntetőügyben született ítélettel azt bizonyítjuk, hogy a fenti számra iktatott kezeletlen, pontosabban jogon kívül kezelt közérdekű bejelentéseinkkel érintett, megszűnt cég nevében felszámolásokat és az APEH-el is ipso iure hatálytalan felszámolási záró vizsgálatokat lebonyolított Kossuth Holding Zrt. felszámoló cégre a törvényi következmények nélkül hagyott súlyos bűncselekmények bátorítólag hatottak, olyan annyira, hogy már egy kisebb értékű felszámolási eljárásban is több millió forint kenőpénzt zsaroltak ki, illetve vettek át számolatlanul rendőrségi kamerák és kommandósok jelenlétében.

A korábban a hivatalban lévő bírót 5 alkalommal megvesztegetett és az NBH által végzett lehallgatás alapján tetten ért dr. Magyari József ellen is folyt nyomozás során az ügyészség csatolt iratában részletezett vállalkozások között a Kossuth Holding Rt. kapcsolt vállalkozásaként megtalálható a 01-09-268312 cgjsz-ú Novum Pénzügyi Kft. is, amely céget kérelemre (!) 2010.03.09. napján töröltek a cégjegyzékből, így megszűnt, a nevében gyakorolható jogokkal és kötelezettségekkel együtt.

Miután a - Vértesi Erőmű Zrt-hez 2010.05.19-én vezérigazgatónak kinevezett - dr. Magyari József hivatalos személlyel együtt elkövetett bűncselekményei miatt indult nyomozásban (Nyom.396/2003.) feltárt kapcsolt vállalkozások, így az 1990-ben alapított és 2002.10.22-én a felszámolói névjegyzékből, 2003.10.31-én a cégjegyzékből is kérelemre törölt 01-10-041457 cgjsz-ú fantom Kossuth Holding Rt. neve alatt még 2010-ben is folytatott törvénysértő felszámolások T. Cím előtt történt tételes feltárása minden tekintetben a törvényi következmények nélkül maradt, így a cégcsoporthoz tartozó Novum Pénzügyi Kft. 2010.03.09-i megszüntetése után már a fantom Novum Kft. nevében is elindultak folyó évben a törvénysértő felszámolások. A jelenlegi feldolgozottsági állapot szerint a fantom cég neve alatt folyó felszámolások a 112 céget érintik, amelyek között a 01-09-681722, és a 01-09-731422-es cgjsz-ú társaságok felszámolásainak lezárására már a 2010.03.09-én megszűnt fantom cég neve alatti álképviselői eljárás eredményeként került sor, joghatás kiváltására nyilvánvalóan alkalmatlan módon, 2010.05.31-én, és 2010.06.07-én.

Dr. Magyari József szinte még ki sem lett mosva 2009.05.18-a óta a törvénysértően eltussolt hivatalos személyt érintő üzletszerű vesztegetéseiből, de máris ki lett nevezve egy állami tulajdonú cég elsőszámú vezetőjének, miközben Magyari 2010.05.19-i kinevezését megelőzően 2010.05.12-én Magyari irányítása alá tartozó és befolyása alatt működő cégében 2009-ben is megvalósult súlyos bűncselekmények miatt született ítélet áll élő példaként arra, hogy egy a Hajdú-Bét Rt., vagy Euro Möbel Line Kft. "fa" felszámolási eljárásánál sokkal kisebb értékű ügyben megvalósult pár millió forintos vesztegetésért, három év letöltendő szabadságvesztés, foglalkozástól és közügyektől való három évi eltiltás került büntetésként kiszabásra az ügyész által súlyosításért történt megfellebbezés mellett, miközben a törvény az ítéletben szereplő bűncselekményekért öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés kiszabását írja elő kötelező érvénnyel.

A fenti új tényekre és a PSZÁF élén a közelmúlt napokban bekövetkezett vezetőváltásra is tekintettel tisztelettel

személyes megbeszélés


-t kezdeményezünk - akár megbízott témafelelős útján is, így azt kifejezetten indítványozzuk, ezért kérjük annak időpontjáról történő értesítésünket. Intézkedéséről kérjük hivatalos tájékoztatását.

Kérjük jelen közérdekű bejelentésünket tartalma szerinti is értékelni és az alapján minden további szükséges intézkedést a 2004. évi XXIX. tv. 141-143. §-ai szerinti is megtenni.

Tisztelettel:
TEMPO Párt
Balázs István
Borbély József ügyvezető
Minda Zoltán ügyvezető
Nagy Lajos
Keller István
Minda Zoltán (Minda Bálint kegyeleti joga alapján is)