Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. augusztus 30., hétfő

6.157 - - Halász József: A megbukott világtörténeti korszak utolsó rohamát indította az emberiség ellen.


*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Feladatunk Magyarország EU elnökségének ideje alatt

A megbukott világtörténeti korszak utolsó rohamát indította az emberiség ellen.

Ennek gazdasági terrorizmust jelentő része már elkezdődött, a katonai terrorizmus pedig a vereséget szenvedett erők összpontosításával, a gazdasági terrorizmus eredményéhez igazítva akar világégést kirobbantani, azzal a céllal, hogy csak annyi ember maradjon a Földön, amennyi az ő kiszolgálásához szükséges.

A gazdasági terrorizmus adja az anyagi fedezetet a katonai terrorizmushoz, ezért először azzal kell szembeszállni.

Gondoljuk át, hogyan és milyen céllal működik a gazdasági terrorizmus, amelyet két formában ("csúf amerikai" és "német hiéna") szabadítottak az emberiségre!

A befektetők (nevén nevezve: spekulánsok) súlypontáthelyezést végeztek: az államkötvényeket részesítik előnyben a többi befektetési lehetőségekkel szemben (részvény, termelő-szolgáltató beruházások).

Ez nyilvánvalóan annak a következménye, hogy a fogyasztás a vásárlóerő függvénye, a választóerő pedig a jövedelmeké (akár munkához kötött, akár nem), amelyek a megszorító intézkedések következtében egyre kisebbek. Ez Magyarországra, Európára és az egész világra egyaránt vonatkozik.

Így tehát az állam eladósítása a legkifizetődőbb és leggyorsabban eredményt hozó befektetés, mert az államnak kötelezettségei vannak az állampolgárral szemben, amelyeket a létfenntartás küszöbértéke felett kell tartania.

Amíg a hitelezők szerint az állam anyagi és szellemi vagyonának hitellel nem terhelt része fedezetet ad további hitelezésre (vagyis az állam hitelképes), újabb kötvénykibocsájtással vagy állami garanciával szerzett - pl. IMF, EU - hitellel lehet újabb spekuláns (befektetői) tőkét szerezni, a hitelt adó "biztonsági" feltételeinek elfogadásával. Ezeket a biztonsági feltételeket az állampolgárok "megszorító intézkedésként" érzékelik.

Amikor a hitelezők az államot hitelképtelennek minősítik, akkor előbb a gazdasági "gyámság" alá helyezés (rákényszerített megszorítás) jön, majd a csődeljárás, ami a hitelező követelésének feltétel nélküli kielégítését jelenti. Ennek során "a napi forgalmi érték" (voltaképpen a hitelező által diktált feltétel) szerint felértékelik az állam anyagi (és ehhez kötődő szellemi) vagyonát, és annak azt a részét, amely a kamatokkal (esetleg elmaradt haszonnal) megnövelt kötvény-értékkel azonos, a kötvénytulajdonos tulajdonába adja.

Ekkor már nem szempont az állampolgár létfenntartása. Így lehet "törvényesen", "békés eszközzel" hozzájárulni ahhoz, hogy az "optimális" népesség maradjon a Földön.

Amikor az állam anyagi és szellemi vagyonának meghatározó része a spekulánsok kezébe kerül, az állam látszólagos függetlensége is megszűnik, vagyis spekulánsok kiszolgáltatottjává válnak az állampolgárok. Amennyiben a spekulánsok egy nemzet érdekeiben jártak el, akkor az a nemzet gyakorlatilag bekebelezi az eladósodott államot, csak a számára szükséges szolga-létszámot megtartva. (Hogy ne találgassunk: gondoljunk arra, hogy a Fidesz "természetes partnere" a Likud, és ennek fényében keressünk választ arra, hogy miért fedi homály az Orbán - Lauder találkozókat.)

A népirtás teljessé tételéhez kell a katonai terrorizmus.
Az európai államok "nyugati kolhozosítása" az EU-ban történik.

Ez az a szervezet, amely közvetlen vagy közvetett eszközökkel olyan mértékben sarcolta és sarcolja a tagállamokat, hogy azok kénytelenek legyenek a hitelcsapdába menekülni. Amikor bárki azt hallja, hogy "EU támogatással épült", értse ezt úgy, hogy EU-támogatás nélkül ennek hatszorosáért építhettünk volna.

Az európai emberek többsége nem lát kilábalási lehetőséget a válságból a jelenlegi gazdasági rendszer mellett és egy "borzalmas hír" szerint elveszítette az EU-t támogatók száma a többséget.

Ez a helyzet adja a feltételét annak, hogy megtörjük a gazdasági terrorizmust és ezzel megakadályozzuk a katonai terrorizmust abban, hogy népirtást kövessen el.

A lehetőség, amivel megállítjuk a haláltusáját vívó fenevad ámokfutását, előttünk áll:
2010. szeptember 29-én európai méretű tüntetést szerveznek a gazdasági terrorizmus ellen Brüsszelbe.

Ezen a tüntetésen beteljesíthetjük azt a folyamatot, amivel népszavazás eredményeként az EU átalakul szabad államok önkéntes szövetségévé, vagyis a föderáció (szövetségi állam) helyébe konföderáció (szerves egységként működő államszövetség) lép.

Ennek eredményeként az az időszak - vagyis 2011. első féléve -, amikor Magyarország az EU elnökségi tisztét tölti be, valóban meghatározó lesz Európa életére, hiszen a népszavazáshoz szükséges egymillió aláírást össze tudjuk gyűjteni Európában és - akár 2011. március 15-éig - megtörténhet a csoda: Európa békés eszközzel töri meg a gazdasági terrorizmust és ezzel meggátolja a katonai terrorizmus népirtását.

Az első radikális lépés megtételével megteremtjük a második megtételének feltételeit.
Előzetes megkereséseim alapján mondhatom: ott leszünk Brüsszelben.

Küldetésünk teljesítése alapja lehet a pártfüggetlen nemzeti egység kialakulása kezdetének, ezért szeretettel kérek mindenkit arra, hogy adottságához, lehetőségéhez mérten járuljon hozzá ennek sikeréhez kapcsolataival, nyelvtudásával, nyomdai lehetőségével és anyagilag (forinttal és euroval).

Ne feledd: Magyarország, Európa és a Világ jövője van veszélyben!

Kelt Szegeden, 2010. Új Kenyér havának 29. napján.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája