Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. augusztus 25., szerda

6.101. - PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE > Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Von: Nemzeti Hirháló
Gesendet: szerda, 2010. agusztus 25. 15:32
An: Kutasi József
Betreff: Tempo Tiszta Energiával Magyarországért Párt

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
2010 AUG, 23

Tempo Tiszta Energiával Magyarországért Párt
Agria Ba-mat Kft. ,,fa." Pepszolg Kft.
Ecoprevent Gazdasági Szolgáltató Kft.


Tisztelt Balázs István, Borbély József, Keller István, Minda Zoltán és Nagy Lajos!


Tájékoztatom önöket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állarni Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) 2010. július I2-én benyújtott közös eljárási kifogásukat a Felügyelet a fenti ügyiratszámon vette nyilvántartásba.

A beadvány új körülményként jelöli meg, és aggályosnak tartja, hogy a NoVUM Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Novum Kft.) 2010. március 9-én történt megszüntetése után a ,,fantom'' Novum Kft. nevében is törvénysértő felszámolások indultak, melyek a becsatolt kimutatás szerint 112 céget érintenek.

A Felügyelet a Complex Céginfó szolgáltatás segítségével megállapította, hogy a Novum Kft. 2010. március 9-én átalakulással megszűnt, jogutódja a NoVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett, mely változás a felszámolók névjegyzékét vezető közigazgatási hatóság által átvezetésre került a felszámolói nyilvántartásban.

Tájékoztatorn, hogy beadványuk Novum Kft.-t érintő részéről a becsatolt táblázat megküldésével tájékoztattuk a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságot.

Felhívom a figyelrnüket, hogy amennyiben Dr. Magyari József büntetőjogi felelősségét rnegalapozó körülményről van tudomásuk, úgy erről szíveskedjenek feljelentést tenni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál.

A beadvány további része megismétli az önök korábban már több alkalommal kifejtett panaszait. Ennek kapcsán felhívom a figyelmét az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes torvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 142. § (6) bekezdésére, mely szerint a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos' illetőleg bejelentő által tett ismételt, továbbá a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető.

Kérem, hogy a továbbiakban szíveskedjenek mellőzni a Felügyelet számára korábban már megküldött beadványok ismételt megküldését, illetve azok tartalmi elemeinek megismétlését.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest. 2010. augusztus 11.

Tisztelettel:
Wermeser Zsolt igazgató