Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. január 6., szerda

20.784 - ​Bárándy István: A Bárándy család nemesi címerrel rendelkezik. Nemesi rangja van.


Feladó: István Bárándy
Dátum: 2016. január 6. 12:12
Tárgy:
 Hogyan nyertük el nemesi címünket?
Címzett:  jozsef@kutasi.eu,

 Hogyan nyertük el nemesi címünket?
​​

           A Bárándy család nemesi címerrel rendelkezik. Nemesi rangja van.


A családunk gyökerei őshazánkból a Kárpát  medencéből erednek. Ahol a Magyarok Istenének MAG népe, a mi dicső eleink, azzal az Istentől kapott szellemi tudással  rendelkeztek, melynek mentén élve egészségben, boldogságban, békességben lehetett élni.

 A mi családunk nemesi származása onnan ered, hogy a mi őseink olyan tudós emberek, mágusok voltak, akik ezt az Istentől kapott, a teremtés rendjében megfogalmazott erkölcsi törvényt, szellemi tudást ismerték és máguspapokként az országunk népének tanították.

 E szellemi tudás elsajátításával nemes emberi magatartásformákra tettünk szert! Mint pld.:önzetlen szeretet, hűség, tisztesség, önzetlenség, felebaráti szeretetben élés, hazaszeretet, becsület, bátorság, istentudatosság, bizalom, békességben egymás mellett élés, mellérendelő tudat stb.

 A mi családunk máguspap ősei Árpád nagy királyunktól kapták nemesi címüket. Azért a nemes emberi tevékenységükért, mely az Istentől kapott erkölcsi törvényeknek az ország népének tanításával az egész magyarságot istentudatos, békés boldog független nemzetté tette.

 Az aranykorként is ismert, békés boldog időszak a római vallás erőszakos, a magyarságra tűzzel-vassal rákényszerítésével szakadt meg István királyunk uralkodása alatt a magyar nemzet számára. A „szent" inkvizíció az eretnekeknek tartott máguspapokat, így a mi családunk máguspapjait is máglya halálra, keresztre feszítésre, kínhalálra ítélték. A boldogság titkát ismerő és tanító mintegy kétezer fős máguspap testület kiirtásával kezdve kiirtották az új hitet felvenni nem akarókat, a magyar nemzet egy harmadát is.

 A szellemi tudást azóta nélkülöző magyarság mostanra a kipusztulás szélére sodródott. A mellérendelő tudatból a térítéssel kapott felsőrendű tudatunkkal családon belül, önmagunkat pusztítjuk. Az Egy Igaz Isten erkölcsi törvényét, a mózesi törvényekre felcserélő a római vallás immáron az egész világot erkölcsi és gazdasági válságba sodorta.

 Ezer évvel ezelőtt kezdődő gyarmati sorsunkból, fizikai és szellemi alávetettségünkből Vass Albert erdélyi írónk szellemi hagyatéka szerint csak úgy menekülhetünk meg, ha visszatérünk ősi hitünkhöz! A teremtés rendjében megfogalmazott erkölcsi törvényekhez! A szellemi tudásunkhoz! A Magyarok Istenének  ránk hagyományozott igazságához. Jézus igaz tanításához: „ Az igazság szabaddá tesz!" Jézus, és a mi mágus őseink egyaránt a boldogság titkát, a szellemi tudást, a Teremtő Isten erkölcsi törvényeit tanították! Amely bennünket boldoggá, szabaddá, virágzó aranykori társadalommá tett.

 Istentől kapott sorsom ajándékaként lelki gyógyító lettem. Megismertem, és tanítom Isten erkölcsi törvényeit! Bennem átöröklődött mágus őseink szellemi tudása. Nagy öröm számomra annak tudatában élni, hogy mágus őseinkhez hasonló módon én is képes vagyok emberlelkeket Isten szeretete megismerése útjára visszavezetni!

 Arra biztatom családom minden tagját, legyen büszke mágus őseinkre, akik Isten szeretetének szolgálatában érdemelték ki nemesi címüket. Magyarnak lenni Isten szeretetének szolgálatában megtett szent kötelesség. Nemesi címet köztudott módon a ránk települt kisebbség az izzadságunkon szerzett mérhetetlen vagyonával könnyen tudott magának vásárolni. Nemes emberi tulajdonságokra ily módon viszont nem lehet szert tenni.  Ez sajnos meglátszik a közéletben s a családjaink zilált, felbomló állapotán, nemzetünk fel tartóztathatatlannak látszó fogyásán egyaránt!

 Isten szeretetének megismerése nélkül nincsen élet. Isten erkölcsi törvényeinek megismerése, s     megélése nélkül nem ismerhetjük meg Isten szeretetét sem. A boldogságot sem!

 

Dunaújváros, 2015. 12. 01.                                             

​​
Bárándy István

                                                                                         lelki gyógyító