Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. augusztus 27., szombat

10.387 - Urbán Szabó József: A MAGYAR NÉP IGÉNYE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ÉS HELYHATÓSÁGI KÉPVISELŐKKEL SZEMBEN

From: Urbán Szabó József
Date: 2011. augusztus 18.
Subject: Kedves Kutasi Úr! Megküldöm Neked is a mellékletet mivel, úgy gondolom az igazság minden fórumot elbír!
To: Kutasi József  <jozsef@kutasi.eu>


A MAGYAR NÉP IGÉNYE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI
ÉS HELYHATÓSÁGI KÉPVISELŐKKEL SZEMBEN
AZ, HOGY RENDELKEZZENEK MÁR VÉGRE
ERKÖLCSI FEDEZETTEL!

BEVEZETŐ RÉSZ

A következő írás, távol van tartva a pártoktól, párttagoktól. Az élettapasztalataimmal megszerzett
értékeimet szeretném megosztani a független választópolgárokkal, ugyanis: szíves tudomására hozom
valamennyi választópolgárnak, hogy a nagy létszámú pártonkívüliek véleménye meghatározó és
ügydöntő valamennyi kérdésben, mivel függetlenségüket pénzért sem lehet megvenni. Jobbító
szándékkal,- és tájékoztatás céljából megküldöm a Miniszterelnökségnek, a Parlamenti Pártoknak és az
Országgyűlési Bizottságok vezetőinek. Mindenek előtt ezúton üzenem meg a címzetteknek és
valamennyi polgártársamnak, hogy egyik pártnak sem vagyok anyagilag, vagy erkölcsileg lekötelezve,
ugyanis: divat lett vizsgálni, hogy ki,- mely párthoz tartozik? A FIDESZ-KDNP - t írásomban
elmarasztaló hibákkal nem kívánok foglalkozni a következő indokaim miatt. Ugyanis: a 2010 évi
országgyűlési-képviselői választás küzdelmében, a választópolgároktól a FIDESZ - KDNP 2/3 - os
többséget kapott, azt is tudomásul kell venni, hogy a szóban forgó pártok, a múltbeli hibáik alól, teljes
körű felmentést kaptak!

BECSÜLETBELI KÉRDÉSEK

1.) Nagyon fontos figyelemmel kísérni a négy parlamenti párt tevékenységét. Az elmúlt húsz évben
sosem volt olyan magas szintű érdeklődés a parlamenti pártok magatartása és viselkedése iránt, mint
jelenleg. Különösen a FIDESZ-KDNP hazai,- és nemzetközi, szakmai- és szellemi törekvéseire nagy a
figyelem. Megállapítottam azt a tényt, hogy a FIDESZ és a KDNP a jelenlegi uralkodó hatalom
birtokosa kényszerhelyzetéből adódóan fel kellett függeszteni a politikai filozófiát, előtérben kellett
helyezni a pénzügyi és a gazdasági érdekeket. Az tapasztalható, hogy a Miniszterelnökség első,
besorolásban Magyarország gazdasági és pénzügyi rendbetételét tűzte ki célul, második csoportba
sorolja a saját politikai építkezését. E cselekvést különleges műveletnek tekintem, mivel a vezető
parlamenti pártok évtizedeken keresztül első lépésként szőtte meg a saját politikai hálózatát. A
kormánypártok stratégiai szempontjait szem előtt tartva, másként teszik a dolgukat. A Miniszterelnökség
törekvése jó úton jár, mivel időben felismerte, hogy jól kidolgozott pénzügyi és gazdasági stratégia
nélkül Magyarországon lehetetlen politikai ideológiát gyártani és azt tartósan fenntartani! A
Miniszterelnökségnek becsületére váljék az, hogy azonnal felismerte a kapitalista rendszer
szellemiségének elsorvadását és gazdasági kérdéskörben elsőként nyitott Kína felé. A Magyar
kormánynak tetszik, vagy nem, de ezt a sakkjátékot határozottan és célirányosan meg kellett lépnie.

ÁLTALÁNOS VESZÉLYFORRÁSOK

2.) Magyarország kormányának nem szabad kivárni, amíg az USA, Németország, Anglia,
Franciaország stb. gazdasági helyzetükre nézve, rövid időn belül fizetőképtelenné váljanak. Szeretném
megjegyezni, a Magyar kormányok nem azért jönnek,- mennek, hogy a rábízott országunk, gazdasági és
pénzügyi vagyonaikat a nevezett kormánypártok egymás között elosztják, vagy a nemzeti értékeinket
fillérekért, elajándékozzák! Az Antal kormány időszakában ma is tetten érhetőek a legnagyobb bűnös
ügyletek, amikor ingyen, vagy nevetséges áron ajándékozták el a nagy értékű vagyontárgyat, a jó
működő üzemeket, gyárakat zártak be, mert nem tetszett akkori politikának a jó működő gazdaság.
Az Antal József miniszterelnök, az USA Külügyi Bizottság elnöke sugallatára, a kormány tagjai nagy
sebességgel, értelmetlen Magyarország ellen pusztításában kezdett, hogy a zavarosban a külföldi és
hazai ügynökök kényük-kedvük szerint tudjanak maguknak vagyont szerezni.

2
MAGYARORSZÁG VESZÉLYFORRÁSAI

3.) A Magyar Családok Országos Szövetsége 1993. évben nyilvánosságra hozta azt a valós tényt,
amikről a kormányok szégyenükben nem akarnak beszélni: A nagy létszámú kb. hat, hétezer külföldi
katonai és polgári gazdasági hírszerzőkről az 1990-s években keresztbe hosszában járták országunkat,
mivelhogy az akkori kormány szándékosan és folyamatosan gyengítette a kémelhárítást, a belbiztonságot
és a rendőrséget. Az a gyanúm, több, mint gyanúm, azért lett ebben a formában Magyarország
kiszolgáltatva, hogy a sötét külföldi és hazai ügyködésre ne derüljön fény! Hol voltak ez időben a Magyar
Szakszervezetek, vagy talán Ők is a vagyontárgyak harácsolásában voltak érdekeltek? A 2010 évben
alakult FIDESZ-KDNP koalíciós kormány többek között halasztást nem tűrően, saját érdekében a
hazafiság és a hazaárulás tényét is köteles megvizsgálni. A jelenlegi kormány, több mint, húszéves
múltunk maradványait és a poliprendszerben felépített Magyarországot azonnali hatállyal fel kell menteni
a külföldi monetáris államok elkötelezettség alól, még akkor is, ha némely pártnak, vagy tagjainak e bűnös
hazaárulást jelent. A Magyar kormány az egész világ vezető urainak erőteljesen szíves tudomásukra hozta,
hogy Magyarországnak is van belügye, nem szerencsés az, ha más államok vagy poliprendszerben
felépített Magyar parlamenti pártok (tisztelet a kevés kivételnek) állandóan kísérletet tesznek, a politikai és
gazdasági ügyeket összefüggésben másként magyarázni!

KÖZÉLETI TISZTASÁG VÉDELME

4.) A következő üzenet kiterjed valamennyi közéleti tevékenységben dolgozó polgárra, különösen az
országgyűlési,- és helyhatósági képviselőkre. Ma már csak azt a személyt szabad elfogadni a közéleti
munkára, aki teljes körű erkölcsi fedezettel rendelkezik! Kötelességem közhírré tenni azt a tény is, hogy
a FIDESZ-KDNP rendelkezik legnagyobb erkölcsi fedezettel, az igazsághoz tartozik, hogy mint
kormánypártok Magyarország pénzügyei és gazdasági bajai miatt, kénytelen példamutatóan viselkedni,
ugyanis a Miniszterelnökségnek és a FIDESZ-KDNP más lehetőségük nincs. Az országgyűlési és a
helyhatósági képviselő, a képviselői mivoltukra nézve 2010 évtől már nem szívességet tesznek, hanem a
kötelességüket teljesítik. Tudomásul kell venni azt az állapotot, hogy a személyhez fűződő politikai
haszonélvezet, idő kérdése és végérvényesen lejár! Nem véletlen az a valóság, hogy a FIDESZ-KDNP
közéleti tevékenységét nem lehet támadni. Miért? Azért, mert feltétel nélkül és lehetőségük szerint
vigyáznak arra, hogy ne legyenek korrupt, a közéleti munka, ha valaki, vagy valakik a FIDESZ-KDNP
háta mögé bújnak, akár országgyűlési, vagy helyhatósági képviselőik is. A felelőségrevonás nem marad
büntetlenül, el kell ismerni azt a valós rosszaságot, hogy a kenyér vágása, nincsen morzsa nélkül.

JÓKEZEKBEN VAN-E MAGYARORSZÁG?

5.) Bízzunk abban, hogy Magyarország átalakítása jó kezekben van, mindaddig támogatható, amíg a
Miniszterelnökség látszólag eredményesen teszi dolgát. Azonban: Magyarország teljes körű átalakítása
vita nélkül nem fog menni, mivel az előző kormányoknak nem volt hatáskörük, mert már 1990 évtől az
állami vezetők, poliprendszerűen építették Magyarországot. Számottevő külföldi államoknak voltunk
elkötelezve. Az előző Magyar kormányok szemrebbenés nélkül kiárusították hazánk vagyonának a
legértékesebb stratégiai kincseit, azért tehették, mivel egy sereg külföldi állam beledumálhatott
Magyarország irányításában. Nagyon nagy baj, mivel a némely parlamenti párt számos ország
intézkedéssel nem ért egyet. Tévedhetetlenül még legalább tizenkét hónap kell a Magyar Kormánynak
ahhoz, hogy a FIDESZ-KDNP megnyugtatóan ki tudjon bontakozni és túlnyomó többségében mindent
helyre tegyen, mivel a kulcsot és a zárat erős kezek kezelik. A világon elsők között van a kormány
példanélküli intézkedése, hogy a FIDESZ-KDNP 2010. évi „NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA” című
programra hivatkozva folyamatosan a 2002-2010-ig Magyarország eladósításának felelősségre vonásának
keresi. Azok a kormányok, amelyek nem a jó gazda módjára gazdálkodtak, a Magyar Nemzeti
vagyonával, úgy a Népének tartozzon hatáskörébe a büntetőjogi felelőségrevonás, kezdeményezése is.
Több évtizedeken keresztül felelősségre vonás mellőzésével, jöttek-mentek a kormányok, a hazug
ígéretükkel együtt!

3
SZOKATLAN FELELŐSSÉGREVONÁSOK!

6.) A Magyar Nép, a Magyar kormánytól elvárja, hogy a „Nemzeti Ügyek Politikája” című 2010. évi
országgyűlési-képviselő választási programjának megfelelően képviselje hazánkat, Magyarországot!
Mélyrehatóan sajnálatos lépésnek lehet értékelni, hogy csak a 2002-2010-ig vizsgálódik a kormány. E
vizsgálattal a miniszterelnökség csak részeredményt, tud elérni, mivel hátrahagyott 12 évet (1998-
2010)-ig. A FIDESZ-KDNP Parlamenti Bizottságnak működését, halasztást nem tűrően vizsgálja meg,
a Magyarországot szervezetten ért, támadás végett, a hazai,- külföldi- és önkormányzati
közreműködéssel, a bűnszervezet keretében elkövetett bűncselekmények tekintetében.
Határozottan felhívom a FIDESZ-KDNP szíves figyelmét, hogy a Magyar Nép az országgyűlésiképviselői
választás alkalmával a 2/3 – os felhatalmazássa,l a koalíció pártokat a múltbeli
hibái alól teljes mértékben felmentette! Az alábbiakban körülírt 25 évben tudományosan
alátámasztva, meg kell jelölni, hogy kinél, vagy kiknél van a nemzeti vagyon. Nyilvánosságra
kell hozni, hogy ki-volt a hazafi, vagy hazaáruló!

A Z E L M Ú L T 25 É V R Ő L !
TÉNYFELTÁRÁS MELLŐZÉSE NÉLKÜL,
NINCS HITELES JÖVŐNK!

7.) 25 éve senki sem lehetett milliárdos, de a túlnyomó többségnek elfogadható élete, biztos jelene
és kiszámítható jövője volt. Ma bizonytalan a jelened, kiszámíthatatlan a jövőd.
25 éve az ország pénzét úgy osztották el a parlamentben, hogy jusson oktatásra,
egészségügyre, a Te és a mi jólétünkre. Ma a gazdagok, a milliárdosok kapják az ország kenyerének
javát.
• 25 éve megbecsülték a tisztességes munkát, ma az ügyeskedőknek, a csalóknak áll a világ.
• 25 éve a munkásembernek becsülete volt, ma másodosztályú polgár saját hazájában.
• 25 éve mindenki dolgozhatott, aki akart. Ma hivatalosan 400 ezer embernek nincs munkája,
nem hivatalosan egy milliónak.
25 év alatt másfél millió munkahelyet tettek tönkre, de egyet se pótoltak.
• 25 éve a mezőgazdaság egymillió embernek adott munkát. Ma alig százezren dolgoznak itt.
• Húsz éve a pályakezdőket tárt karokkal várták a munkáltatók. Ma körülbelül 80 ezer
pályakezdő fiatal indítja életét munkanélküliként.
• 25 éve napi 8 óra munkából elfogadhatóan meg lehetett élni. Ma sokszor 13-15 óra is kevés.
25 éve miénk volt Magyarország, ma külföldiek szolgái vagyunk saját hazánkban.
(Vásárhelyiek figyelmébe: Hódgép, Metripond, Hódiköt, Alföldi Porcelángyár, Majolikagyár... A
termékekre az volt ráírva, hogy: Madein Hungary - pedig el voltunk nyomva…!)
25 éve a gyárak, az üzemek, a bankok, minden-minden magyar volt. A magyar gyárakat
bezárták, vagy privatizálták, jellemzően a külföldi tőke számára. A legtöbb gyárat azért vették meg,
hogy a konkurenciát felszámolják, így a hazai gyárak többségét szétzúzták, bezárták, dolgozóit az
utcára tették. Ma az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatások nagy része külföldiek kezében van.
• 25 évvel ezelőtt volt nemzeti ipar, ma Multik vannak. Húsz éve volt önálló nemzeti termelés,
önálló tudományos háttérrel. Ma a külföldi cégek összeszerelő üzemei jelentik az ipart.

4

• 25 éve volt magyar műszeripar, olyan nagyüzemekkel, mint a MOM. Volt önálló hadiparunk,
olyan üzemekkel, mint a Diósgyőri Gépgyár, a Rába.
• 25 éve volt magyar ruházati ipar olyan óriásokkal, mint a Május 1, a Vörös Október, a
Zalaegerszeg. Mára a ruházati ipar gyakorlatilag megszűnt. Húsz éve volt magyar cipőipar, ma
gyakorlatilag nem gyártunk magyar cipőt.
• 25 éve a magyar Ikarus évente 13 ezer autóbuszt gyártott, és a világ élvonalában volt. Mára
felszámolták, hogy helyébe a német, svéd és más buszok jöjjenek. Húsz éve a Ganz-MÁVAG
vonatokat gyártott a világ számos országának, ma kínai piac van a helyén. A Csepel Művek 60 ezer
embernek adott munkát, ma kis kft-k vannak a helyén.
25 éve az ország vezetése a magyar gazdaságot támogatta. Ma a ultikat, a külföldi tőkét
szolgálja ki. Magyarországon – bármivel foglalkozik is – a múlti támogatást és adókedvezményt kap.
Mára ez utóbbi összege eléri a százmilliárd forintot. A kis- és középvállalkozó, az őstermelő nem kap
semmit, sőt: olyan adókkal sújtják, hogy ne érje meg Magyarországon termelnie, dolgoznia.
• 25 éve az energiaszektor az állam kezében volt, nem kellett félni attól, hogy lekapcsolják a
villanyt vagy nem tudunk fűteni, mert nem tudjuk kifizetni. Mára a privatizált energiaszektor egekig
emelt árai miatt az emberek nem tudják kifizetni a rezsit: csak idén 700 000 embertől vonnak 30%-ot
a fizetésükből köztartozás miatt. A Multik környezetében a magyar kis- és középvállalkozások teljesen
ellehetetlenednek, hiszen őket adók sújtják, a múltit pedig adókedvezménnyel támogatják. 2007-ben
100 ezer magyar vállalkozás ment tönkre.
25 éve olyan világhírű üzemek jelentették a magyar mezőgazdaságot, mint Bábolna,
Mezőhegyes, Nádudvar. Mára ez a múlté.
25 éve hazánkban 8,7 millió sertést tenyésztettek. Ma ebből csak 4,1 millió maradt.
25 évvel ezelőtti mezőgazdasági termelésnek ma csak egyharmadát termeljük.
25 éve szövetkezetek, állami gazdaságok művelték meg a földet az ott élők érdekében. Ma
magánvállalatok dolgoztatnak idegen bérmunkásokkal.
• 25 évvel ezelőtt nem tudtuk, hogy mi az a parlagfű. Ma annyi a parlagon heverő,
megműveletlen föld, hogy parlagfűből és allergiás betegekből nagyhatalom vagyunk.
• 25 éve mi láttuk el gabonával, almával, borral, csirkével a szocialista országokat. Mostani
szövetségeseinknek, a németeknek, a franciáknak, olaszoknak nem kell a magyar mezőgazdaság
terméke.
• 25 évvel ezelőtt majdnem kétszer annyi húst ettünk, mint ma. És nem csak azért, mert
háromszor annyi tehén és disznó volt, mint ma. Ettünk, mert volt, mert jó volt, s főleg, mert tellett rá.
Ma drága a hús, egyre kevesebb és egyre rosszabb minőségű húst eszünk.
25 éve 20 milliárd dollárral tartoztunk a világnak. Ma mintegy 130 milliárddal tartozunk.
• 25 éve tudtad, hogy hol a pénz! Fedezetül ott állt a magyar gazdaság. A Ganz MÁVAG, a
Csepel Művek, a MOM, az Ikarusz, Bábolna, Nádudvar, Mezőhegyes. Százezer számra épültek
lakótelepi lakások. Itt volt a pénz, tudtuk, hogy hol van.
• Mi kaptuk, mi használtuk, és kérdezzük: hova lett ez a pénz? Hol vannak a magyar üzemek?
Hol építenek szociális bérlakást? Hol adják olcsón a kenyeret?
• 25 éve, a Kádár-rendszerben gazdálkodtak a hitelekből, a mostani rendszerben ellopják.

5

25 éve még kórházakat, iskolákat építettek, hogy az egészségügy és az oktatás mindenki
számára elérhető legyen. Mára bezártak több mint 300 iskolát, bezártak több száz rendelőt és
kórházat. Sokaknak negyven kilométert kell utazni a „központi” kórházig. Nem csoda, hogy a
halálozási arányban és várható élettartamban is az EU-20-ak közül a legrosszabb ötben vagyunk.
• 25 éve a kórházban az számított, hogy mi a bajod, mid fáj? Ma egyre inkább az számít, hogy
mennyi pénzed van. Régen a beteg minden körülmények között kapott ellátást. Mára
ingatlanspekuláció miatt bezárták a „Lipótmezőt”, azt az országos pszichiátriai intézményt, ahol
olyan betegek is éltek, akik nem tudtak gondoskodni magukról, s esetleg ön- vagy közveszélyessé
válhattak volna gyógyszeres kezelés nélkül. Ma több százan bukkannak fel hajléktalan szállókon, s
legalább énnyien nem igénylik gyógyszereiket – védelem és kezelés nélkül mi lesz velük?
25 éve sem voltunk gazdagok, de sok mindent megengedhettünk magunknak: üdülést,
éttermet, szórakozást. Ma vagy az egyik, vagy a másik, de gyakrabban egyik se.
• 25 éve nem kellett adót fizetnünk. Ma – ha csak egy kicsit is jobban keresünk az átlagnál – a
fizetés felét elviszi az állam. Mit kapunk cserébe? Bezárt kórházakat, lezüllesztett oktatási rendszert,
bezárt vasútvonalakat, megfizethetetlen közlekedési díjakat.
• 25 éve senki nem éhezett Magyarországon. Ma az ENSZ óvatos becslései szerint is legalább
200 ezer ember, ebből mintegy 20 ezer gyerek éhezik hazánkban. További 100 ezer gyerek pedig jó
esetben krumplihoz és zsíros kenyérhez jut.
• 25 éve az emberek többsége nyaralni ment. Ma a családok 59 százaléka nem megy nyaralni.
• 25 éve a nyugalomba vonulás tisztes nyugdíjat és megbecsülést jelentett. Ma éhezést,
társadalmi kitaszítottságot. Mit lehet megvenni az öregségi nyugdíj minimális összegéből, 28500 Ftból?
Ételt keveset, rezsit fizetni lehetetlen, gyógyszert meg szedjenek a gazdagok.
• 25 éve gyakorlatilag minden magyar állampolgár részesült a társadalombiztosításban. Ma
ezrek esnek ki a társadalombiztosításból, így megfosztják őket az egészségügyi ellátástól.
• 25 éve nem voltak hajléktalanok, s a biztos megélhetés miatt senkit nem fenyegetett az a
veszély, hogy az utcára kerül. Ma Magyarországon 85-90 ezer hajléktalan él, s évente több mint 2000
lakást árvereznek el. A felmérések szerint magánemberek esetében gyakorta árvereznek a kifizetetlen
villany-, gáz- és más rezsiszámlák következtében, de magas az illetéktartozások miatt elindított
végrehajtások száma is.
• 25 éve a romáknak nem kellett szociális segélyért sorba állnia, nem kellett megaláznia magát.
Húsz éve a cigány is dolgozhatott, sőt dolgoznia kellett! Cserébe nem „lenézett idegen” volt, hanem
egyenjogú megbecsült polgár.
• 25 éve a bölcsődei és óvodai elhelyezés mindenkinek járt. Mára annyi helyet megszüntettek,
hogy a gyerek születése előtt kérelmezni kell a felvételt. Ha nem, marad a magánóvoda,
gyermekenként 60 ezer Ft-tól havonta.
• 25 éve a fiatalok mertek családot alapítani, mert tudták, hogy lesz munkájuk, lakásuk. Ma
gyakran azt sem tudják, holnap miből vesznek kenyeret, s lesz-e tető a fejük felett. A tendenciát jól
mutatja: az átlagos életkor az első házasságkor 1990-ben még 22 év volt, 2007-re már 27 évre
emelkedett.
25 éve a gyerekedre biztos jövő várt. Tanulhatott, munkát kapott, családot alapíthatott. Ma
nagyon sokak számára egy lehetőség marad: külföldre menni.

6

• 25 éve sem volt könnyű lakáshoz jutni, de a fiatalok többsége belátható időn belül az állam
segítségével megoldotta. Az állam hosszú lejáratú, kedvezményes hitelekkel támogatta a lakáshoz
jutást. Ezáltal nőtt a lakások száma és a lakáson belül a szobaszám, ugyanakkor csökkent a 100
lakásra jutó lakók száma. Az új lakások jelentős része panellakás volt, amit „kiutaltak”. Ma nem
épülnek állami lakások, a fiatalok fizetésük felét albérletre költik, s saját lakás vásárlásakor
évtizedekre eladósodnak.
• 25 éve mindenki tanulhatott, aki tanulni akart. Tandíj nem volt, az oktatás költségei
megfizethetőek voltak, és az állam is támogatta. Ma sok helyütt tandíj van, egyre drágább a tankönyv,
a diákok albérlete és utazása.
• 25 éve a gyerekek nagy része sportolt. Ma minden tíz gyerekből hat nem sportol. Húsz éve
volt iskolai sport, olcsó tömegsport, és ennek következtében jó eredményeket értünk el a
világversenyeken. Ma nincs iskolai sport, alig van megfizethető tömegsport. 1988-ban, a szöuli
olimpián hazánk 11 aranyérmet szerzett, 2008 -ban Pekingben már csak hármat.
• 25 éve a szocialista országok integrációjának voltunk tagjai. A cél nem egymás
kizsákmányolása volt, hanem a gondok közös megoldása. A KGST-ben egyenlők voltunk. Az EU - ban
Németország, Franciaország és a többi nagy diktál.
• 25 éve minden ország azt adta a közösbe, amiben a legjobb volt. Ma az EU - tagjai vagyunk,
amelyben Magyarország a szegény rokon.
• 25 éve a KGST azt segítette, hogy az emberek jobban éljenek. Az EU a gazdag európai
nagytőke szövetsége az emberek, a tömegek kizsákmányolására.
• 25 éve csak vízummal utazhattunk a legtöbb EU - országba. Ma nem kell vízum, de csak azt
látják szívesen, akinek pénze van. Neked van pénzed utazni?
• 25 évvel ezelőtt rend volt. Tudtad, hogy mi a jó és mi a rossz. A rendőr melletted állt, a rendőr
mögött meg ott állt az állam. Ma rosszak a törvények, lopnak a politikusok, a korrupció felfalja az
országot. A rendőr nem áll melletted, és a rendőrt se védi meg saját állama!!!
• 25 éve voltak korrupt politikusok, a hatalmukkal visszaélő állami emberek, de maga a
rendszer nem volt korrupt. Ma az állami vagyon privatizációja, a pályáztatás és sok minden más
maga szüli a korrupció lehetőségét. Ma Magyarország Európa legkorruptabb országok közé tartozik.
• 25 éve a munkatörvénykönyv a munkást, a dolgozót védte. Ma a tőkést védi.
• 25 éve a szakszervezeteknek tényleges jogaik és lehetőségeik voltak az érdekvédelemben,
szociális kérdések eldöntésében. Ma a szakszervezetek jogai korlátozottak.
• 25 éve senki se beszélt arról, hogy ki a zsidó és ki nem zsidó. Mára, a kapitalizmus annyira
kiélezte a társadalmi különbségeket, annyira elmélyítette egyes rétegekben a nyomort, hogy az
antiszemitizmus tömegjelenséggé vált.
• 25 éve nem voltak szélsőjobboldali, újfasiszta tendenciák és szervezetek, mert nem volt rájuk
igény, nem volt társadalmi bázisuk. Mára sok ember kerül olyan kilátástalan helyzetbe, hogy a
szélsőséges jobboldaliságba menekül.
• 25 éve demokráciát ígértek mindenkinek. Ma van parlament, de a nép nem ellenőrizheti azt,
és nem hívhatja vissza a képviselőket. Megszüntették a társadalmi vita intézményét, minden eszközzel
akadályozzák, és le akarják járatni a népszavazásokat. Szólásszabadság van, de a televízió, a sajtó
nyilvánosságához csak azok juthatnak hozzá, akiknek hatalmuk vagy pénzük van.
• 25 éve több mint százezres hadseregünk volt tüzérséggel, páncélosokkal, műszaki

7

csapatokkal, honi légvédelemmel. Ma kevesebb, mint húszezer katonánk van, az önálló működés
feltételei nélkül. A magyar hadsereg ma kisebb, mint a trianoni rablóbéke után.
• 25 éve nem tudtuk, hogy mi a háború. Ma Jugoszlávia és Irak után Afganisztánban már a
harmadik háború részesei vagyunk.
• 25 éve a magyar katonának nem kellett külföldre mennie. Sőt, az azt megelőző negyven év
alatt is csak egyszer, 1968-ban Csehszlovákiába. Ma magyar katonák mindenütt ott vannak, ahol a
NATO-nak emberanyag kell, Koszovótól Afganisztánig.

ÖSSZEFOGLALÁS

8.) A FIDESZ-KDNP koalíciónak a fenti írás végett határozott törvényalkotási támogatással létre kell
hozni, Magyarország részére nélkülözhetetlen: szerkezetváltozást! Magyarország társadalmi rendszere
ebben a formában, hosszabb távlatban már nem tartható fenn. Magyarország politikai és gazdasági
átalakításához nem sorakoztatom fel a szükséges érveket, de említésre méltó az előző felelős politikai
rendszer,- és a harácsolásba belekeveredett számos vezető, akiknek már nincs erkölcsi fedezetük, tisztelet a
kevés kivételnek! A Miniszterelnökségnek, Magyarország pénzügyei, gazdasági függetlenségét
egyértelműen meg kell jelölnie, továbbá szükséges kidolgozni országos programot, melyszerint meg kell
teremteni annak feltételét, hogy minden embernek legyen értéke. A hazafiság fontosságát emeljük magasabb
szintre, a hazaárulókat pedig, törvényesen kell megbüntetni.
Felhívom az érintettek szíves figyelmét arra, hogy az ország vezetéséhez elengedhetetlen a hírek és
információk áramoltatásának, pontosított stratégiai kivitelezése. Ez ügyben nagyobb odafigyelés szükséges!
Egyben azt javaslom, hogy az illetékes tárcák központi összevonással erősítsék meg az információk
áramoltatásához szükséges feltételeket,- és törvényerejű rendelettel itt kell tudatosítani, hogy minden levélre
illik válaszolni! Rendelet alkotásával kapcsolatban, a választópolgárok valamennyi levelükre kapjanak igaz
érdemi választ!
A fentebb 25 év tekintetére nézve: kizárólagosan a múltunkat megemlítve, hogy tudjunk különbséget tenni a
rendszerek között. Továbbá a fenti írás összeállítása Magyarország, hosszában - és széltében érdekelt
választópolgároknak, a mondásaik és véleményük alapján lett készítve, abból a célból, hogy továbbítom az
illetékes ország vezetőinek, hasznosítás céljából. Amikor e levelet továbbítottam a címzetteknek ezt követően
a világhálón is nyilvánosságot kap a www.urbanszabocsaladok.hu, honlapon.

Szigetszentmiklós, 2011. augusztus 8.
Őszinte tisztelettel:

Urbán Szabó József, közéleti-tevékenység elemzője,

B a l i n é T ó t h Á g n e s
Baliné Tóth Ágnes, tudományos szakértő.