Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. január 11., szerda

21.782 - Közlekedési szabálysértési bírságok 2017 > MAGYARORSZÁG!Közlekedési szabálysértési bírságok 2017 > MAGYARORSZÁG!


A közlekedési szabálysértések miatt eddig is magas bírságokat szabott ki a hatóság, viszont egyelőre szigorítás és bírság összeg emelésre nem kell számítani. Bár egy ittas vezetés akár 50 ezer forint is lehet.
Egyre szigorodnak a közlekedési szabályok, és ezért magas árat fizethetünk, ha nem vagyunk elég körültekintőek. A közlekedési szabálysértési bírságok elég magasak, és idénsem lesznek alacsonyabbak. Az ittas vezetést és a sebességhatár túlépést idén is fokozottan ellenőrzik. Megnézzük hát, milyen helyszíni bírságokra számíthatunk, ha szabálysértést követünk el a közúti közlekedés közben.
Az alábbi táblázatból kikereshető, hogy a hatályban lévő rendelet alapján mennyi büntetést kell fizetni az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság esetén.
Megnevezés, cselekményA megszegett jogszabályi rendelkezésHelyszíni bírság összegePénzbírság összege

Ittas vezetés
Szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰ véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,30 mg/l-t nem haladja meg, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynekSzabs. tv. 217. § a) pont15000 Ft30000 Ft
Szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰ véralkohol-koncentrációnál magasabb, de 0,80‰ véralkohol-koncentrációt nem haladja meg, vagy a kilégzett levegőben 0,30 mg/l-nél magasabb, de a 0,50 mg/l-t nem haladja meg, feltéve, ha azok nem minősülnek bűncselekménynekSzabs. tv. 217. § a) pont20000 Ft40000 Ft
Szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke a 0,80‰ véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,50 mg/l-t meghaladja, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynekSzabs. tv. 217. § a) pont25000 Ft50000 Ft
Vezetésének átengedése olyan személynek, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol vanSzabs. tv. 217. § b) pont25000 Ft50000 F

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése
Az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet: a továbbiakban: KRESZ) 28. § (1) bekezdés; 29. § (1) bekezdés; 31. § (5) és (8) bekezdés b) pont; 42. § (1) bekezdés10000 Ft20000 Ft
Az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)KRESZ 28. § (2) bekezdés; 43. § (1) és (3) bekezdés15000 Ft30000 Ft
Az előzésre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)KRESZ 14. § (1) bekezdés f) és g) pontja; 34. § (8) bekezdés10000 Ft20000 


Engedély nélküli vezetés
Az engedélyhez kötött jármű vezetője nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyalKRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont45000 Ft90000 Ft
Az engedélyhez kötött jármű vezetője nem rendelkezik járművezetésre jogosító kategóriávalKRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont35000 Ft70000 Ft
Az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyalKRESZ 4. § (2) bekezdés25000 Ft50000 Ft
Az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik járművezetésre jogosító kategóriávalKRESZ 4. § (2) bekezdés20000 Ft40000 Ft
A járművezető utánképzésen történő részvételének hiánya miatt szünetel a vezetési jogosultságKRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont45000 Ft90000 Ft

Érvénytelen hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel való közlekedés
A jármű műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta megKRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont20000 Ft40000 Ft
A jármű műszaki érvényességi ideje több mint hat hónapja lejárt, de egy évet nem haladta megKRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont25000 Ft50000 Ft
A jármű műszaki érvényességi ideje több mint egy éve lejártKRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont30000 Ft60000 Ft

Megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés
Megkülönböztető fényjelzést, vagy a hangjelzést adó készülék gépjárműre történő jogosulatlan felszereléseA megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés20000 Ft40000 Ft
A megkülönböztető fényjelzés, vagy a hangjelzést adó készülék közterületen lévő gépjárműben engedély nélküli birtoklásaSzabs. tv. 223. § b) pont15000 Ft30000 Ft

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése
A közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)KRESZ 3. § (2) bekezdés; 14. § (1) bekezdés h)–m), o-u), y), z/1 pont; 18. § (1) bekezdés c), k) pont; 25. § (2) bekezdés; 29. § (2) bekezdés; 31 § (1)–(4) bekezdés; 33. § (2) bekezdés; 37. § (3) bekezdés b) pont; 48. § (9) bekezdés10000 Ft20000 Ft
A közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)KRESZ 48. § (7) bekezdés15000 Ft30000 Ft
Megállás a "Megállni tilos" jelzőtábla hatálya alattKRESZ 15. § (1) bekezdés a) pont10000 Ft20000 Ft
Várakozás a "Várakozni tilos" a jelzőtábla hatálya alattKRESZ 15. § (1) bekezdés b) pont10000 Ft20000 Ft
A "Korlátozott várakozási övezet" jelzőtábla alá kihelyezett kiegészítő táblában meghatározottól eltérő várakozásKRESZ 15. § (1) bekezdés c) pont10000 Ft20000 Ft
A megállni és várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett tilalom területi hatályára vonatkozó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértéseKRESZ 15. § (3) bekezdés10000 Ft20000 Ft
A megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértéseKRESZ 15. § (4) bekezdés10000 Ft20000 Ft
A várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértéseKRESZ 15. § (4) bekezdés10000 Ft20000 Ft
A várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán megjelölt időtartamot meghaladó várakozásKRESZ 15. § (5) bekezdés10000 Ft20000 Ft
A várakozni tilos jelzőtábla alatt a kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében történő kiegészítő táblával történő várakozási tilalom megsértéseKRESZ 15. § (6) bekezdés10000 Ft20000 Ft
A megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett az útpadkán történő megállást tiltó kiegészítő jelzőtáblával történő megállási tilalom megsértéseKRESZ 15. § (7) bekezdés10000 Ft20000 Ft
A várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett az útpadkán történő várakozási tilalomra utaló kiegészítő jelzőtábla rendelkezésének megsértéseKRESZ 15. § (7) bekezdés10000 Ft20000 Ft
A megállási és várakozási tilalmat jelző jelzőtáblák hatálya alatt történő megállás, illetve várakozás, ha a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla a szabálytalanul várakozó járművet elszállítását lehetővé tesziKRESZ 15. § (9) bekezdés10000 Ft20000 Ft
A mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozásKRESZ 17. § (1) bekezdés e) pont50000 Ft100000 Ft
Megállás autópálya és autóút úttestjén és leálló sávonKRESZ 37. § (4) bekezdés20000 Ft40000 Ft
Megállás "az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban" szabály megszegésévelKRESZ 40. § (1) bekezdés10000 Ft20000 Ft
Megállás egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely nem maradKRESZ 40. § (2) bekezdés10000 Ft20000 Ft
Megállás ott ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozzaKRESZ 40. § (5) bekezdés a) pont15000 Ft30000 Ft
Megállás ott ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem maradKRESZ 40. § (5) bekezdés b) pont10000 Ft20000 Ft
Megállás be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelhetiKRESZ 40. § (5) bekezdés c) pont20000 Ft40000 Ft
Megállás körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belülKRESZ 40. § (5) bekezdés d) pont15000 Ft30000 Ft
Megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a gyalogos átkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belülKRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont25000 Ft50000 Ft
Megállás hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánálKRESZ 40. § (5) bekezdés f) pont15000 Ft30000 Ft
Megállás vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti és villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármű a vasúti jármű vagy a villamos közlekedését akadályozzaKRESZ 40. § (5) bekezdés g) pont10000 Ft20000 Ft
Megállás más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, vagy taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belülKRESZ 40. § (5) bekezdés h) pont10000 Ft20000 Ft
Megállás autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávbanKRESZ 40. § (5) bekezdés i) pont10000 Ft20000 Ft
Megállás villamos megállóhelynél levő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészenKRESZ 40. § (5) bekezdés j) pont15000 Ft30000 Ft
Megállás 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdánKRESZ 40. § (5) bekezdés k) pont20000 Ft40000 Ft
Megállás kapaszkodósávon, gyorsító- és lassító sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárútonKRESZ 40. § (5) bekezdés l) pont20000 Ft40000 Ft
Megállás különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel jelzett területenKRESZ 40. § (5) bekezdés m) pont15000 Ft30000 Ft
Megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengediKRESZ 40. § (8) bekezdés a) pont10000 Ft20000 Ft
A jármű úgy áll meg a járdán, hogy a járda szélességének több mint a felét elfoglaljaKRESZ 40. § (8) bekezdés b) pont10000 Ft20000 Ft
Megállás a járdán anélkül, hogy a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon maradnaKRESZ 40. § (8) bekezdés c) pont15000 Ft30000 Ft
Megállás a járdán olyan járművel, amelynek tengelyterhelése az 1000 kg-ot meghaladjaKRESZ 40. § (8) bekezdés d) pont10000 Ft20000 Ft
Várakozás a három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjénKRESZ 41. § (2) bekezdés a) pont10000 Ft20000 Ft
Várakozás lakott területen kívül főútvonal úttestjénKRESZ 41. § (2) bekezdés b) pont10000 Ft20000 Ft
Várakozás az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedettKRESZ 41. § (2) bekezdés e) pont10000 Ft20000 Ft

Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése
A közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértéseA közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (3) bekezdés; 70. § (3) és (5) bekezdés; 93. § (2) bekezdés; a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés;15000 Ft30000 Ft

Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrássokkal való megsértése
Szmogriadó elrendelése esetén, vagy annak megelőzése érdekében bevezetett, a mozgó légszennyező forrás használatára vonatkozó forgalomkorlátozásokat, vagy intézkedések megsértéseSzabs. tv. 230. §15000 Ft30000 Ft